Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation, Joop Vrolijk, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, BSC

5 views

Published on

Presentation on guidelines for PIFC compliant financial inspection, Joop Vrolijk, SIGMA expert, joint SIGMA-ReSPA PIFC regional conference for EU candidate countries and potential candidates, Skopje, 19 September 2019 (BSC).

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation, Joop Vrolijk, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, BSC

  1. 1. © OECD SMJERNICE ZA FINANSIJSKU INSPEKCIJU USKLAĐENU SA SISTEMOM PIFC Joop Vrolijk , ekspert SIGMA Skoplje, Sjeverna Makedonija 20. septembar 2019.
  2. 2. Šta je finansijska inspekcija? • Alat upravljanja • Aktivnost naknadne (ex post) kontrole koja obično podnosi izvještaj centralnoj organizaciji • Trebalo bi da ima za cilj inspekciju propusta/nepravilnosti • Administrativne sankcije za odgovorna lica i organizacije
  3. 3. Zašto smjernice? • Funkcija FI nije obavezna za zemlje obuhvaćene procesom proširenja EU, ali tamo gdje postoji FI…… • Ovlašćenja, mandat, opseg i zadaci funkcija FI se razlikuju, što može uticati na razvoj PIFC • Smjernice će biti obavezne za zemlje obuhvaćene procesom proširenja nakon što budu razmotrene i usvojene na ovoj konferenciji na temu PIFC, ali ….. • Implementacija zavisi od domaćeg regulatornog okvira za upravne istrage 2
  4. 4. Predložene smjernice za finansijsku inspekciju (1) 1. Funkcija naknadne (ex-post) kontrole koju ima FI trebalo bi da provjerava ozbiljne slučajeve lošeg upravljanja, sumnje na nesavjesno ponašanje i nemar u službi. 2. Finansijska inspekcija bi trebalo da provjerava samo poštovanje zakona, propisa, pravila i domaćih i međunarodnih sporazuma. 3. Finansijska inspekcija bi trebalo da obuhvati kompletan javni sektor. 3
  5. 5. Predložene smjernice za finansijsku inspekciju (2) 4. FI treba da bude aktivnost reaktivne kontrole. 5. FI treba da bude centralizovana, profesionalna funkcija kontrole. 6. FI treba da se zasnivaju na riziku. 7. Finansijski inspektori treba da imaju neograničen pristup prostorijama i dokumentaciji subjekta koji je predmet inspekcije. 8. FI treba da pozove počinioce na upravnu odgovornost. 4
  6. 6. Predložene smjernice za finansijsku inspekciju(3) 9. FI bi trebalo da izvijesti subjekat koji je bio predmet inspekcije i instituciju koja je za taj subjekat odgovorna. Ako je institucija odgovorna za dati subjekat obuhvaćena finansijskom inspekcijom, institucija za FI treba da dostavi izvještaj sljedećem nadređenom nivou. Godišnji izvještaj o FI trebalo bi da razmatra vlada i trebalo bi ga objaviti na sajtu FI. 10. FI zahtijeva da se redovno prate aktivnosti na eliminisanju kršenja zakona i propisa. 11. FI treba da sarađuje sa funkcionalnim 5
  7. 7. Hvala. Ima li pitanja? 6

×