Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, BSC

6 views

Published on

Presentation on management and control systems - how to asses them, Daria Bochnar, SIGMA expert, and Miroslawa Boryczka, SIGMA, at the joint SIGMA-ReSPA PIFC regional conference for EU candidate countries and potential candidates, Skopje, 19 September 2019 (BSC).

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, BSC

  1. 1. © OECD Sistemi upravljanja i kontrole- kako izvršiti njihovu procjenu? Peta regionalna konferencija na temu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru za zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU Radionice za rukovodioce Mirosława Boryczka Daria Bochnar
  2. 2. Cilj radionice 1 Do kraja radionice, učesnici će: • se uputiti u osnove sistema upravljanja i kontrole, • se uputiti u to kako da smanje rizik u javnoj organizaciji tako što će implementirati i održavati snažno i djelotvorno kontrolno okruženje, • steći svijest o značaju snažnog sistema upravljanja i kontrole u svom svakodnevnom radu, čime će postati “ambasadori” dobre kontrole, što uključuje primjenu, praćenje i procjenu djelotvornosti postojećih kontrola u svojoj organizaciji.
  3. 3. Sistemi upravljanja zasnovani na modelu COSO • Rukovodstvo kontroliše ishode koji se tiču ključnih rezultata i napretka u ostvarivanju opštih i užih ciljeva. • Rukovodioci moraju uspostaviti snažne sisteme upravljanja i kontrole kako bi unaprijedili operativnu efikasnost i djelotvornost svoje organizacije i postizanje njenih ciljeva. 2
  4. 4. Korist koju sistemi upravljanja i kontrole imaju od vodiča za samoprocjenu• Bolje razumijevanje i procjena aktuelnog stanja svakog elementa upravljanja • Strukturiran skup aranžamana za upravljanje i kontrolu za efikasno i djelotvorno postizanje ciljeva. • Primjeri mehanizma kako implementirati različite elemente sistema upravljanja i kontrole. • Zbirka alata za lakšu sopstvenu provjeru usklađenosti sa principima COSO pomoću niza pitanja. 3
  5. 5. Smjernice za procjenu kvaliteta sistema unutrašnje kontrole 4 Opis i primjeri ključnih elemenata efikasnih sistema unutrašnje kontrole koji se služe principima COSO – njih 17 Opšti principi djelotvornih unutrašnjih kontrola Primjeri dobre prakse i praktične implementacije raznih aspekata principa COSO
  6. 6. Primjeri i diskusija  Princip 3: Javna organizacija uspostavlja strukture, linije izvještavanja, ovlašćenja i odgovornosti; • Sala: Platinum 1 (obezbijeđen simultani prevod)  Princip 5: Javna organizacija sprovodi odgovornost. • Sala: Gold (samo na engleskom jeziku) 5

×