Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PPT Montenegro MNE, SIGMA Workshop on Digital Auditing for SAIs, Skopje, November 2019

28 views

Published on

PPT Montenegro MNE, SIGMA Workshop on Digital Auditing for SAIs, Skopje, November 2019

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PPT Montenegro MNE, SIGMA Workshop on Digital Auditing for SAIs, Skopje, November 2019

 1. 1. PRAKSE I ISKUSTVA U VRŠENJU REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA U DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI CRNE GORE www.dri.co.me
 2. 2. STRUKTURA PREZENTACIJE 1. REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA KAO DIO FINANSIJSKE REVIZIJE I REVIZIJE PRAVILNOSTI 2. REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA U SKLADU SA WGITA PRIRUČNIKOM ZA VRŠENJE REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA ZA VRHOVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE 3. REVIZIJE FONDOVA U 2017. godini, KONTROLNE REVIZIJE FONDOVA U 2019. godini 4. REVIZIJA u 2018. GODINI - KADROVSKI INFORMACIONI SISTEM I AGENCIJA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA 5. REVIZIJA U PRIPREMI – UPRAVA ZA STATISTIKU 6. PLANOVI ZA REVIZIJU DIGITALNIH SERVISA DRŽAVNE UPRAVE 2
 3. 3. REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA KAO DIO FINANSIJSKE REVIZIJE I REVIZIJE PRAVILNOSTI REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA • DO 2017 - KAO DIO FINANSIJSKE REVIZIJE I REVIZIJE PRAVILNOSTI • CILJ REVIZIJE – PROVJERA KVALITETA INFORMACIONOG SISTEMA • SAVJETODAVNA ULOGA I PODRŠKA IT SEKTORIMA SUBJEKATA REVIZIJE 3
 4. 4. REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA KAO DIO FINANSIJSKE REVIZIJE I REVIZIJE PRAVILNOSTI • PRIMJENOM OVE METODOLOGIJE IZVRŠENE SU SLEDEĆE REVIZIJE: 1. REVIZIJA PRESJEKA JAVNIH NABAVKI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (2010) 2. APOTEKARSKA USTANOVA CRNE GORE (2011) 3. OPŠTINA TIVAT (2011) 4. OPŠTINA KOTOR (2011) 5. OPŠTINA BIJELO POLJE (2013) 6. CENTRALNA BANKA CRNE GORE (2014) 7. KLINIČKI CENTAR CRNE GORE (2016) 4
 5. 5. REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA PO WGITA PRIRUČNIKU • OD 2017 SE VRŠE SAMOSTALNE (STAND ALONE) REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA • FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE • FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA • OBLAST REVIZIJE – INFORMACIONA BEZBJEDNOST 5
 6. 6. REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA PO WGITA PRIRUČNIKU • ZAKON O INFORMACIONOJ BEZBJEDNOSTI • UREDBA O MJERAMA INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI • PRAVILNIK O STANDARDIMA INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI 6
 7. 7. REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA PO WGITA PRIRUČNIKU 2017 • FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBEZBJEĐUJE AŽURNU EVIDENCIJU OSIGURANIKA I ČUVANJE PODATAKA, ALI DA U DOVOLJNOJ MJERI NE OBEZBJEĐUJE SIGURNOST PODATAKA • 15 PREPORUKA 7
 8. 8. REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA PO WGITA PRIRUČNIKU 2017 • FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U DOVOLJNOJ MJERI NE OBEZBJEĐUJE SIGURNOST I AŽURNOST PODATAKA KORISNIKA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA • 7 PREPORUKA 8
 9. 9. REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA PO WGITA PRIRUČNIKU 2019 • 2019 SU IZVRŠENE KONTROLNE REVIZIJE • UTVRĐENO JE DA SU SUBJEKTI OTKLONILI NAJVEĆI DIO NEDOSTATAKA • Fond za zdravstveno osiguranje od 15 preporuka o realizovao je 13 preporuka o djelimično realizovao 1 preporuku o nije realizovao 1 preporuku • Fond penzijskog i invalidskog osiguranja od 7 preporuka o realizovao je 6 preporuka o započeo je realizaciju 1 preporuke 9
 10. 10. REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA PO WGITA PRIRUČNIKU 2018 • KADROVSKI INFORMACIONI SISTEM NE OBEZBJEĐUJE CJELOVITOST I AŽURNOST CENTRALNE KADROVSKE EVIDENCIJE • UPRAVA ZA KADROVE NIJE OBEZBIJEDILA DONOŠENJE OBAVEZUJUĆIH AKATA KOJIMA BI SE POSTIGLA AŽURNOST OBVEZNIKA U VOĐENJU CENTRALNE KADROVSKE EVIDENCIJE • 12 PREPORUKA 10
 11. 11. REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA PO WGITA PRIRUČNIKU 2018 • AGENCIJA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA U DOVOLJNOJ MJERI USAGLAŠEN SA ZAKONSKIM NORMAMA I STANDARDIMA • NEADEKVATNOST UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE I SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA SEKTOR ZA INFORMATIKU I KVALITET • 2 PREPORUKE 11
 12. 12. REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA PO WGITA PRIRUČNIKU 2018-2019 • REVIZIJA INFORMACIONOG SISTEMA PORESKE UPRAVE – PRIMJENA PROTOKOLA O RAZMJENI PODATAKA IZMEĐU PORESKE UPRAVE, FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, FONDA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA I ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE • USLED NEPOTPUNE DOKUMENTACIJE NIJE BILO MOGUĆE UTVRDITI ČINJENICE, PA JE OVA REVIZIJA DOBILA UZDRŽANO MIŠLJENJE. 12
 13. 13. REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA PO WGITA PRIRUČNIKU SADA • PRIPREMA ZA REVIZIJU INFORMACIONOG SISTEMA UPRAVE ZA STATISTIKU • PRIPREMA PREDLOGA REVIZIJA ZA 2020 GODINU – ANALIZA DIGITALNIH SERVISA DRŽAVNE UPRAVE 13
 14. 14. 14 Hvala na pažnji Biljana BULATOVIĆ Državni revizor - Rukovodilac Odjeljenja za razvoj, primjenu i reviziju informacionih sistema biljana.bulatovic@dri.co.me

×