Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2 Rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
France
mailto:sigmaweb@oecd.org
Tel: +33 (0) 1 45 24 82 00
www.sigmaweb.org
This d...
2
periodično u svrhu razmene mišljenja, znanja i iskustva i zajedničkog razmatranja izazova u radu. Rad
ovakve mreže treba...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Executive summary Serbian monitoring report dissemination event 2 October 2019 (public service and human resource management, BSC)

35 views

Published on

Executive summary from the 2019 SIGMA monitoring report dissemination event in the area of public service and human resource management, Belgrade, 3 October 2019 (Bosnian Serbian Croatian).

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Executive summary Serbian monitoring report dissemination event 2 October 2019 (public service and human resource management, BSC)

  1. 1. 2 Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 France mailto:sigmaweb@oecd.org Tel: +33 (0) 1 45 24 82 00 www.sigmaweb.org This document has been produced with the financial assistance of the European Union (EU). It should not be reported as representing the official views of the EU, the OECD or its member countries, or of partners participating in the SIGMA Programme. The opinions expressed and arguments employed are those of the authors. This document, as well as any data and any map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. © OECD 2019 – The use of this material, whether digital or print, is governed by the Terms and Conditions to be found on the OECD website page http://www.oecd.org/termsandconditions. Sažetak grupne diskusije DRŽAVNOSLUŽBENIČKI SISTEM I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA: DOSTIGNUĆA I BUDUĆI KORACI ZA SRBIJU 10.00 – 12.00h, 3. oktobar 2019 Služeći se preporukama programa SIGMA kao polaznom osnovom, učesnici su kroz zajednički rad definisali sledeće prioritete i konkretne aktivnosti neophodne za napredak u sprovođenju reforme državnoslužbeničkog sistema i upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi. Prioriteti su navedeni bez posebno određenog redosleda. 1. Jačanje kapaciteta Potrebno je preispitati i ojačati kapacitete (uključujući i veštine i brojnost) vodećih institucija: Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), Službe za upravljanje kadrovima (SUK) i Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU). Jači kapaciteti su takođe potrebni pojedinačnim unutrašnjim organizacionim jedinicama za upravljanje ljudskim resursima u organima državne uprave, kao i ostalim organima koji sprovode Zakon o državnim službenicima. Posebnu pažnju treba posvetiti unapređenju veština rukovodilaca za upravljanje ljudskim resursima, putem obuka koje pruža NAJU. Ova institucija takođe treba da sprovodi obuke o primeni nove uredbe o određivanju kompetencija državnih službenika. 2. Transformacija kadrovskih jedinica Potrebno je transformisati ulogu klasičnih „kadrovskih jedinica“, čiji se svakodnevni posao neretko svodi na radnopravnu materiju i papirologiju, u jedinice za upravljanje ljudskim resursima koje će koristiti savremene alate i pružati podršku u razvoju karijere zaposlenih. Preciznije, potrebno je organizaciono razdvojiti funkciju pravnih poslova u vezi sa ljudskim resursima od upravljanja ljudskim resursima. 3. Umrežavanje Budući da rad unutrašnjih organizacionih jedinica za ljudske resurse u pojedinačnim organima nije međusobno usklađen, potrebno je uspostaviti mrežu rukovodilaca ovih jedinica, koja će se sastajati
  2. 2. 2 periodično u svrhu razmene mišljenja, znanja i iskustva i zajedničkog razmatranja izazova u radu. Rad ovakve mreže treba da posluži da se mapiraju problemi i potencijalna rešenja. 4. Moderni alati za upravljanje ljudskim resursima Potrebno je jačati informacione sisteme u za upravljanje ljudskim resursima u organima, pravilnim osmišljavanjem njihovog koncepta i tehničkih specifikacija. U tom smislu, treba raditi na funkcionalnosti, kompatibilnosti i interoperabilnosti informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima (ULJR sistema) na centralnom i institucionalnom nivou. Dodatno, potrebno je upotrebiti alate za predikciju i analizu procesa rada i radnog opterećenja. Na kraju, treba raditi na osmišljavanju softverske podrške za primenu Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti ili drugog onlajn sistema za vrednovanje, po ugledu na aplikaciju za ocenjivanje koju trenutno koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova. 5. Organizacija i koordinacija Potrebno je unaprediti organizaciju i strukturu upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi i jasno definisati funkcije ULJR. Treba mapirati koja tela su uključena, kako su organizovana i koje funkcije obavljaju. Zatim je potrebno uspostaviti jedinice za upravljanje ljudskim resursima u svim telima i unaprediti međuinstitucionalnu koordinaciju. Veći naglasak je neophodno staviti na Službu za upravljanje kadrovima i njene potrebe, i ojačati njenu ulogu u sistemu ULJR. Dodatno, potrebno je razviti jasan plan razvoja Nacionalne akademije za javnu upravu. Budući da često nedostaje veza između sadržine posla ključnih institucija za ULJR i dugoročnog strateškog usmerenja (npr. pitanja o poželjnom profilu zaposlenih u narednih pet godina) neophodno je pravovremeno strateško planiranje ljudskih resursa. U tom smislu, potrebno je i pravovremeno popunjavanje radnih mesta državnih službenika, kao i profesionalizacija državnih službenika na položaju na osnovu politike koja će se baviti ovom grupom zaposlenih. Ostalo Potrebno je doneti smernice o primeni okvira kompetencija u vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika.

×