© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU
Zagreb (Hrvatska) 22. svibnja 2014.
Elke L...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU Mjerenje uspješnosti: Definicija
Mjerenje ...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU Svrhe mjerenja uspješnosti
 Kontrola
 Uč...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU Neki klišeji o mjerenju uspješnosti
Ako ne...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU Ukratko o okviru za mjerenje uspješnosti
P...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU Mjerenje javne uspješnosti: stara povijest...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU Krug politike i upravljanja
1. Strateški c...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU
Ciklus politike
Ciklus upravljanja
U stvar...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU
1. Strateški ciljevi
2. Operativni ciljevi...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU Zadatci, pokazatelji uspješnosti i ciljevi...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU Što su SMART ciljevi?
Specific
Measurable
...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU
Ulazi Izlazi Ishodi
Ekonomičnost Efikasnos...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU
Inputs
• Number of staff
• Number of
hospi...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU
1. Strateški zadatak: Olakšati srednjim i ...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU
90 days
75 days
60 days
Primjer: Cilj za p...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU Vježba: Kako pokušavate ostvariti bolju
kv...
© OECD
ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod
straneEU Vježba: Kako procijeniti postiže li vaša
o...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Performance management in the public sector

1,176 views

Published on

civil servants,ipacs220514,leadership,oecd,performance management,public sector,sigma,staff satisfaction

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Performance management in the public sector

 1. 1. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU Zagreb (Hrvatska) 22. svibnja 2014. Elke LÖFFLER & Gilles CHEVALIER, STRUČNJACI IZ SIGMA-e Mjerenje i upravljanje uspješnosti Zadatci, pokazatelji uspješnosti i ciljevi
 2. 2. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU Mjerenje uspješnosti: Definicija Mjerenje uspješnosti je proces prikupljanja i analize informacija vezanih uz uspješnost pojedinca, tima, organizacije ili sustava kako bi se ustanovilo jesu li rezultati (izlazi ili ishodi) u skladu s navedenim zadacima.
 3. 3. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU Svrhe mjerenja uspješnosti  Kontrola  Učenje i kontinuirano poboljšanje  Javna odgovornost  Decentralizacija
 4. 4. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU Neki klišeji o mjerenju uspješnosti Ako ne možete izmjeriti, ne možete kontrolirati. Ako ne možete kontrolirati, ne možete upravljati. Ako ne možete upravljati, ne možete isporučiti. Ono što se izmjeri, to se i napravi. Ako ne mjerite rezultate, ne možete razlikovati uspjeh od neuspjeha i stoga ne možete nagrađivati uspjeh i izbjegavati nenamjerno nagrađivanje neuspjeha.
 5. 5. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU Ukratko o okviru za mjerenje uspješnosti Postoje četiri glavna ključna koraka u okviru za mjerenje uspješnosti •strateški ciljevi organizacije prevode se u ciljeve uspješnosti, •Pokazatelji uspješnosti razvijeni su za usporečivanje željene uspješnosti sa stvarnom postignutom uspješnosti, •prepoznaju se razlike, •i aktivnosti za poboljšanje. Ovi koraci se kontinuirano provode i pregledavaju. Establish key goals Establish metrics Understand performance Initiate improvement
 6. 6. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU Mjerenje javne uspješnosti: stara povijest Još 1949. prva Hooverova Komisija u SAD-u imala je cilj premjestiti pozornost proračuna s ulaza na funkcije, aktivnost, troškove i postignuća. Ovaj povećani utjecaj državnih službenika rezultirao je razvojom pristupa planiranja i upravljanja poput Sustava planiranja, programiranja i izrade i izvršenja proračuna (PPBS), Upravljanja prema ciljevima (MBO) i proračuna s nultom osnovom (ZBB). U kasnim 1980-im i ranim 1990-im postojao je novi naglasak na upravljanje uspješnosti uglavnom zbog rastućih fiskalnih deficita u vladama ali često inspiriran ideologijom poput smanjenja države na najmanju moguću mjeru. U ovoj fazi, glavni cilj bio je prepoznati kako povećati efikasnost i/ili smanjiti troškove. (Public Management and Governance. Tony Bovaird & Elke Löffler. Routledge. 2009)
 7. 7. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU Krug politike i upravljanja 1. Strateški ciljevi 2. Operativni ciljevi 3. Ulaz 4. Aktivnosti 5. Izlaz 6. Međuishod 7. Konačni ishod Ciklus politike Ciklus upravljanja 8. Okolina (Public Management and Governance. Tony Bovaird & Elke Löffler. Routledge. 2009)
 8. 8. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU Ciklus politike Ciklus upravljanja U stvarnosti...povezivanje ciljeva s rezultatima Ovo jasno razlikovanje između ciklusa politike i upravljanja vrijedno je za anlitičke svrhe ali razlika ne postoji u stvarnosti. U donošenju odluka, menadžeri trebaju smjernice za politike i političke odluke o raspodjeli sredstava, dok donositelji politika zauzvrat trebaju informacije o izvedivosti izlaza i očekivanim ishodima. (Tony Bovaird & Elke Löffler Public Management and Governance.. Routledge. 2009) Dakle, gdje i što mjeriti?
 9. 9. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU 1. Strateški ciljevi 2. Operativni ciljevi 3. Ulaz 4. Aktivnosti 5. Izlaz 6. Međuishod 7. Konačni ishod Ciklus politike Ciklus upravljanja 8. Društveno okruženje Što i gdje mjeriti?
 10. 10. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU Zadatci, pokazatelji uspješnosti i ciljevi • Zadaci Opće težnje koje treba postići • Pokazatelji uspješnosti (PU-i) Varijable koje nam omogućuju mjerenje koliko blizu smo došli ostvarenju svojih zadataka. • Ciljevi Željena količina promjene, iskazuje se kao broj ili postotak koji treba postići u određenom vremenskom razdoblju. Ciljevi moraju biti SMART !
 11. 11. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU Što su SMART ciljevi? Specific Measurable Achievable Realistic Time Based
 12. 12. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU Ulazi Izlazi Ishodi Ekonomičnost Efikasnost Efektivnost Vrijednost za novac Vrste pokazatelja uspješnosti
 13. 13. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU Inputs • Number of staff • Number of hospital beds • Number of participants in training course • … Outputs • Number of staff trained • Number of patients treated • Percentage of passed exams • … Outcomes • Number of participants who implemented new knowledge at work • Number of patients who were not readmitted to hospital • Percentage of students who found a job • … Tipologija pokazatelja uspješnosti
 14. 14. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU 1. Strateški zadatak: Olakšati srednjim i malim poduzećima osnivanje tvrtke u mojoj državi 2. Operativni zadatak: Smanjiti troškove postavljanja tvrtke 3. Ulazi 5. Izlazi 6. Ishodi Ciklus upravljanja Jedan primjer: PU-i za pojednostavljenje administracije Ulazi: Vrijeme potrebno tvrtci (mjereno u radnim satima) za ispunjavanje papirologije za osnivanje poduzeća Izlazi: Broj novih registriranih malih i srednjih poduzeća unutar godinu dana Ishodi: Nova radna mjesta koja su stvorila mala i srednja poduzeća Ekonomičnost: Za tvrtke: Naniže moguće vrijeme/troškovi potrebni za registraciju Za javne agencije: Najniži mogući troškovi prostora opreme i osoblja dane kvalitete. Efikasnost: Udio upita koji su postali registracije Efektivnost: Broj stvorenih radnih mjesta po registriranoj tvrtki
 15. 15. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU 90 days 75 days 60 days Primjer: Cilj za pojednostavljenje administracije Koristite boje (sustav semafora) ! Zadatak: Smanjiti broj kalendarskih dana potrebnih za registraciju tvrtke Pokazatelj uspješnosti: Prosječni broj kalendarskih dana potrebnih za registraciju tvrtke Cilj: Smanjiti prosječan broj dana potreban za registraciju tvrtke s 90 dana na 60 dana do 2017. Kvantificirana razina pokazatelja uspješnosti koju treba postići unutar danog vremenskog razdoblja
 16. 16. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU Vježba: Kako pokušavate ostvariti bolju kvalitetu usluge za poslovanje u svojoj agenciji? Podijelite se u parove za kratku vježbu! koji od sljedećih ciljeva uspješnosti je SMART? 1. Primiti najmanju moguću količinu žalbi. 2. Postići 100% zadovoljstvo klijenata (mjereno polugodišnjim istraživanjem) do 2020. 3. Smanjiti fluktuaciju zaposlenika u centralnoj administraciji za 5% svake godine u slijedeće 3 godine.
 17. 17. © OECD ZajedničkainicijativaOECD-aiEuropskeunije,pretežnofinanciranaod straneEU Vježba: Kako procijeniti postiže li vaša organizacija ključne ishode? Podijelite se u male grupe za kratku vježbu! 1. Svaki od vas mora definirati JEDAN ključni ishod vaše organizacije a zatim nekoliko PU- a i ciljeva vezanih uz taj ishod. 2. Pitajte svojeg partnera da provede SMART test i provjeri kvalitetu vaših ciljeva. 3. Raspravite sa svojim partnerom može li vaša agencija "kontrolirati" postignuće ovog cilja ili je li potrebno surađivati s drugim agencijama bi ga ostvarili.

×