Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agenda "Public administration reforms in Kosovo" 20 March 2018 - Serbian

11 views

Published on

Serbian agenda of the conference “Public Administration Reforms in Kosovo: Civil service reforms, accountable state structures and public finance controls”, held in Pristina on 20 March 2018.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Agenda "Public administration reforms in Kosovo" 20 March 2018 - Serbian

  1. 1. Reforma javne uprave na Kosovu: reforme državne službe, odgovorne državne strukture i kontrola javnih finansija 20. mart 2018 Dokle je Kosovo stiglo u smislu modernizovanja i razvoja odgovornije i prema građanima efikasnije javne uprave u poređenju sa prošlošću i sa regionom? Da li Kosovo ispunjava očekivanja procesa proširenja EU u ovoj oblasti? Objavljivanje SIGMA izveštaja o praćenju za 2017. godinu predstavlja priliku da stručnjaci, vladini zvaničnici, predstavnici civilnog društva i međunarodni akteri diskutuju o trenutnom stanju i putu napred. Panel visokog nivoa će povezati ove napore sa širim kontekstom proširenja EU, diskutovati o celokupnim vladinim pristupima efikasnoj izradi politika, visoko-efikasnoj državnoj službi, odgovornim državnim strukturama i pažljivom korišćenju javnih sredstava. Ovom događaju mogu prisustvovati svi koji se prijave. Prijave se mogu podneti mejlom do 14. marta gospođi Inmaculada Valencia: Inmaculada.VALENCIA@oecd.org Dnevni red 09.00 – 9.30 Upis učesnika 09.30 – 10.00 Uvodna izlaganja i regionalno poređenje 9.30 Uvodna izlaganja Mahir Yagcilar, Ministar javne uprave O SIGMI, metodologiji i regionalnom poređenju Miroslawa Boryczka i Jesper Johnson - SIGMA 9.40 10.00 – 12.15 SIGMA izveštaj o praćenju 2017 – interaktivna panel diskusije 10.00 Strategije za reformu javne uprave i efikasnu izradu politika  Timo Ligi - SIGMA  Arton Beriša - generalni sekretar, Ministarstvo javne uprave  Besnik Tahiri - Nacionalni kordinator za drzavne reforme, OPM  Redžep Vasoli - direktor, Odeljenje za evropske integracije i koordinaciju politika, Ministarstvo za finansije  Valjon Gaši - direktor, politički kriterijumi, Ministarstvo za evropske integracije 10.45 Reforma državne službe – od dizajna do implementacije  Xavier Sisternas - SIGMA  Tefik Mahmuti - direktor, Odeljenje za administraciju državne službe, ministarstvo javne uprave  Refike Sulcevsi - direktor, Kosovski institut za javnu upravu  Arbreša Lodža - istraživački saradnik, Grupa za pravne i političke studije  Astrit Pandža - izvršni direktor, Klub proizvođača Kosova
  2. 2. 2 11.30 Odgovorne državne institucije  Juhani Lemmik - SIGMA  Naser Šamoli - direktor, Pravno odeljenje, Ministarstvo javne uprave  Driton Lajči - viši savetnik predsednika Skupštine  Visar Rušiti - analitičar politika, Demokracija Plus (D+) 12.15 – 13.15 Ručak 13.15 Alati za upravljanje javnim finansijama za efikasnije javne službe  Klas Klaas - SIGMA  Redžep Vasoli - direktor, Odeljenje za evropske integracije i koordinaciju politika, Ministarstvo za finansije  Iljir Saljihu - zamenik generalnog revizora, Nacionalna kancelarija za reviziju  Nora Ljatifi Jašari - izvršni direktor, Institut GAP 14.00 – 15.00 Panel visokog nivoa i zaključne napomene  Mahir Yagcilar - ministar javne uprave  Durata Hodža – ministarka za evropske integracije  Fatmir Gaši - zamenik ministra za finansije  Nait Hasani – predsedavajući, Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije, Skupština  David Cullen – Šef jedinice, Evropska komisija DG NEAR

×