Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mer träd i jordbruket för mat och klimat i östra Afrika

30 views

Published on

Linda Andersson from Vi-Agroforestry is talking about the benefits of an agroforestry landscape

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mer träd i jordbruket för mat och klimat i östra Afrika

 1. 1. Mer träd i jordbruket för mat och klimat i östra Afrika
 2. 2. Hållbart jordbruk & agroforestry Vi-skogen - bekämpar fattigdom & klimatförändringen tillsammans Stark lokal närvaro i östra Afrika Resultat för människa och miljö Småskaliga bönder och deras organisationer 123 miljoner träd 2,5 miljoner människor 54 bonde- org.
 3. 3. Agroforestry can be described as systems and technologies where trees are deliberately used on the same land management units as agricultural crops and/or animals, in some form of spatial arrangement or temporal sequence (HLPE 2017
 4. 4. Vi lever som om vi hade 1,7 jordklot
 5. 5. Omställning till agroforestry & hållbart jordbruk År 0 År 8
 6. 6. År 0 År 4 Omställning till agroforestry & hållbart jordbruk
 7. 7. Agroforestry kan minska hunger och fattigdom
 8. 8. Agroforestry kan minska hunger och fattigdom Kvävefixerade träd kan öka skördar med flera hundra procent Tidiga studier visar att agroforestrybönder tjänar mer pengar genom ökade skördar och försäljning av trädrelaterade produkter
 9. 9. Agroforestry kan minska klimatpåverkan
 10. 10. 70% av jordbrukarna i Afrika primärt beroende av regnbevattning Ökad resiliens mot klimatförändringar och chocker. Skydd mot torka och översvämningar Diversifierat jordbruk med skörd även under extremväder. Agroforestry kan bidra till klimatanpassning
 11. 11. 35% av grödorna är beroende av pollinering Agroforestry kan skapa ekologiska korridorer Biologisk mångfald ökar livsmedelstryggheten Agroforestry kan öka den biologiska mångfalden
 12. 12. I genomsnitt binds 2,14 ton koldioxidekvivalenter per hektar per år. Totalt 330,000 tCO2e. Koldioxid binds i träd och mark 30 000 bönder implementerar hållbart jordbruk och agroforestry på 22 000 ha Case: Kenya Agricultural Carbon Project Skördarna ökat med +150% för majs Från 1245 kg år 0 till 3176 kg år 8. Genomsnittlig majsproduktion i Kenya 2010-2016: 1 664 kg/ha (FAO) År 0 År 8
 13. 13. Så. Vad står i vägen för en uppskalning? Gårdsnivå Policynivå Avsaknad av värdekedjor Monokulturerer med höga insatsvaror i fokus Bristande kunskap om agroforestry Agroforestry faller mellan jord – och skogsbruk Policies saknas för agroforestry Ingen statlig myndighet tar täten Långsam avkastning på investeringen Bristande kunskap om agroforestry Kvinnors bristande tillgång till mark

×