Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

En global utmaning - Klimatet och tryggad livsmedelsförsörjning för alla 2030

44 views

Published on

Jennie Barron from the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is talking about the challenges linked to climate change and food security

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

En global utmaning - Klimatet och tryggad livsmedelsförsörjning för alla 2030

 1. 1. En global utmaning – klimatet och tryggad livsmedelsförsörjning för alla 2030 Jennie BARRON Professor, Jordbrukets vattenhushållning, SLU CGIAR Research Program ” Water, Land and Ecosystems”, Flagship Leader
 2. 2. • Andelen hungriga minskar … • .. Men antal människor hungriga består….. • Dessutom andel felnärda • …och överviktiga…. FAO och IPCC pekar på utmaningar
 3. 3. FAO och IPCC pekar nya ‘normaler’
 4. 4. Klimatförändringar minskar livsmedelssäkerhet lokalt och globalt • Alla ‘breadbaskets’ redan påverakde av klimatvariation • Regioner med stort behov av tryggad livsmedelssäkerhet redan utsatta för stor klimatvariation • C3 grödor mer känsliga för temperaturökning • Vattensäkerhet minskar med ökad population och regnvariation Apr 2018 Jun 2018 Jul 2018 Aug 2018 Drought indicies 2018 result in yields down-30 to -50% Apr 2018 Jun 2018 Jul 2018 Aug 2018 Drought indicies 2018 result in yields down-30 to -50% micro irrigation, Telangana
 5. 5. Samtidigt ökar efterfråga på mat… Mer näringsrik mat året om behöver mer vatten …. … också ökad efterfrågan kött, mjölk, ägg, foder och fiber,.…
 6. 6. Synergier för klimatsmart matproduktion? • Ca 500 miljoner småskaliga bönder globalt • Producerar <75% av mat i sub-Sahara Afrika, Asien, och Kina • Småskaliga bönder producerar mestadel av nutritionsrik mat • Småskaliga bönder dominerar landsbygd och peri-urban regioner med hög andel av hunger, felnäring och kommande matbehov
 7. 7. Några lovande exempel….
 8. 8. Exempel 1: Intensifiera regnförsörjt jordbruk • 1400 försök i semiarida södra Afrika, visar skördeökning genom mark- och vattenhantering • Måste kombinera bästa kunskapen i odlingssystemen -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 SMD Reduced tillage (A) 1984-2012, n=65, w=5.6% Cropping system & Agroforestry (F) 1992-2012, n=182, w=14.5% Water harvesting with storage (E) 2004-2012, n=46, w=3.8% Nutrient only (D) 1992-2012, n=251, w=19.9% Evaporation suppressants (C )1995-2012, n=112, w=9.4% Insitu water retention (B) 1984-2012, n=187, w=14.9% Combination of two or more interventions (G) 1992-2012, n=428, w=32.0% Favours Conventional Overall: P=0.38, I2=6% Favours improved AWM 0.27 AWM Groups (Magombeyi et al, 2018)
 9. 9. Exempel 2: Förbättra vattenanvändning för näringsrik mat • Solenergi för bevattning kan bidra till klimatsmart matproduktion • Skalbara modeller testas Indien, Nepal, Etiopien, Kenya etc av bönder, NGOs, myndigheter och privat sektor
 10. 10. Exempel 3: Lagra vatten för resiliens • Afrika minst vattenlagring per capita • Regioner med klimatvariation kan förbättra livsmedelssäkerhet med mer vattenlagring • Bättre vattentillgång kan ge fler fördelar förutom tryggad livsmedelssäkerhet
 11. 11. Exempel 4: Stärk lokal resiliens för tryggad livsmedelstsäkerhet • Sverige ca 50% sjävförsörjande på mat • 2018: -30% skördesänkning (eller mer?), foderbrist /utslaktning • Dålig kapacitet att möta extrem väder? • Olika lösningar och prioritering för torra vs blöta säsonger NE Skåne July 2018 (3 months dry) NE Skåne: January 2018 (4 months saturated)
 12. 12. Summering: Går det att möta SDG2 under nya klimatförhållanden? • Både lokala och globala lösningar • Kunskapsintensivt! • De mest utsatta är minst bemedlade att möta utmaningar • Finns lovande exempel, både synergier , men också nödvändig prioriteringar
 13. 13. Tack!
 14. 14. EXTRA

×