Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Från kolkälla till kolfälla: om                framtidens klimatsmarta                  ...
Agenda   •  Vem är Vi-skogen?   •  Den nya metodiken för mätning   •  Jordbruk och mark - den felande länken ...
Vem är Vi skogen?               Vi-skogen har som               syfte att bidra till     ...
Områdets karakteristik               Västra Kenya (Kitale               & Kisumu)       ...
Jordbruk - den "felande länken" för    minskning av GHG på landskapsnivå                        ...
Den nya metoden för kolinlagring I jord  Metoden är ett redovisningsprotokoll för begränsning av  växthusgaser genom u...
Hur funkar det?Bo Lager| Vi Skogen| 2012|
Hur funkar det?  Mätningar  • Aktivitetsbaserade mätningar  • Aktivitetsdata och indata som krävs:      - Lerh...
Hur beräknas tCO2 ?2. PFM Permanent prov (200) Årlig övervakning avårlig total Ex ante ER Övervakning ochverifikation a...
FAKTA     Kenya Agricultural Carbon Project (KACP)  Startade officiellt i juli 2009  Köpeavtal (ERPA), underteck...
Bo Lager| Vi Skogen| 2012|
GPS mätningar, GIS och GOOGLE               Database        Farm polygon               ...
Google maps        18 Maj 2010   19 Feb 2011Bo Lager| Vi Skogen| 2012|
Det vinnande scenariot I KACP är det uppenbart att handel med utsläppsrätter kan ge betydande incitament för att öka ...
Vilka är resultaten?                    KACP – Skörde                     ökningar ...
Genomförande och mål       30 fältarbetare som     tillhandahåller rådgivning      Mål 60,000 småbrukare ...
En typisk civila  samhällets  organisation  inom KACP•  Registrerad organisation  bestående av 20-30  jordbruka...
Helhetssyn på utveckling   kännetecknar KACPSALM = hållbartjordbruk och            FEDmarkanvändningFED =Af...
Lärdomar från KACP 1: ”Prioritera rätt" – fokuserar på de småskaliga   jordbrukarnas intressen, först ökade skördar  ...
Politik områden• Utbildning och kapacitetsuppbyggnad för institutioner och projekt är viktigt• Sammanför finansiering för...
Bo Lager| Vi Skogen| 2012|
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seminarium: Från kolkälla till kolfälla

455 views

Published on

Inbjudan och dagordning för seminariet "Från kolkälla till kolfälla: Om framtidens klimatsmarta jordbruk".

8 maj 2012, 13.00 - 16.30

Kulturhuset, Stockholm

Moderator: Peter Sylwan, KSLA

Talare: Marja-Liisa Tapio-Biström, FAO; David Andersson, ECOCERA/Chalmers; Thomas Kätterer, SLU; Bo Lager, Vi-skogen; Stéphane de Clara, INRA; Madeleine Jönsson, FAO.

Kan jordbruket gå från att vara en klimatbov som släpper ut växthusgaser till ett klimatsmart jordbruk som fångar upp växthusgaser? Jordbruksmark har en stor potential för att lagra kol i betydande mängder. Med rätt valda brukningsmetoder och odlingssystem kan jordbruksmarken förvandlas från att vara en besvärande källa för växthusgaser till en effektiv fälla för koldioxid och bidra till att minska hotet från den globala uppvärmningen. Men vilka är möjligheterna – och vilka är hindren på vägen mot ett klimatsmart jordbruk?

Här finns dagordningen från seminariet för nedladdning, samt länkar till de 6 presentationerna som läsbar PDF och som video.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminarium: Från kolkälla till kolfälla

 1. 1. Från kolkälla till kolfälla: om framtidens klimatsmarta jordbruk En ny metod för mätning av kolinlagring i ett varierande jordbrukslandskap i Kenya – Kenya Agricultural Carbon Project (KACP) 8 Maj, 2012, StockholmBo Lager| Vi Skogen| 2012|
 2. 2. Agenda • Vem är Vi-skogen? • Den nya metodiken för mätning • Jordbruk och mark - den felande länken • Rigoröst uppföljningssystem • Ett vinnande scenario • Vilka är resultaten från KACP • Genomförande av projektet • Vilka lärdomar kan vi dra • PolitikområdenBo Lager| Vi Skogen| 2012|
 3. 3. Vem är Vi skogen? Vi-skogen har som syfte att bidra till ekologisk balans och förbättrad försörjning för de fattiga och mest utsatta i områden som hotas av ekologisk utarmning. Detta sker genom plantskolor och trädplantering och hållbara jordbruksmetoderBo Lager| Vi Skogen| 2012|
 4. 4. Områdets karakteristik Västra Kenya (Kitale & Kisumu) 3% befolkningstillväxt 80% av befolkningen är bönder 25% av barnen under 5 år är undernärda Genomsnittlig storlek på ett lantbruk är omkring 1 ha 90% av befolkningen använder ved eller träkol för matlagning varje dag Omkring 50% av småbrukare lever på mindre än 1USD/dagBo Lager| Vi Skogen| 2012|
 5. 5. Jordbruk - den "felande länken" för minskning av GHG på landskapsnivå Missing Segment! IFM IFM Agricultural Land AR Management Forest definition REDD + ALM R time Devegetation Revegetation Agricultural & Management Management Reforestation Afforestation Degradation Grassland Forest Intact Forest Forest Source: Forest Land Non-Forest Land Forest Carbon Decisions Land InternationalBo Lager| Vi Skogen| 2012|
 6. 6. Den nya metoden för kolinlagring I jord  Metoden är ett redovisningsprotokoll för begränsning av växthusgaser genom uthålliga jordbruksmetoder  Lämplig för jordbruksmark och betesmark (inte våtmarker) där marken är utarmad och fortsätter att ytterligare utarmas  Protokollet måste uppfylla kraven som anges i ramarna för standarden (i detta fall Verified Carbon Standard, VCS) - baseline - additionalitet  Processen för godkännande måste följa riktlinjerna i VCS standarden  Projektet Design Document (PDD) förklarar hur metoden tillämpas i det specifika projektetBo Lager| Vi Skogen| 2012|
 7. 7. Hur funkar det?Bo Lager| Vi Skogen| 2012|
 8. 8. Hur funkar det? Mätningar • Aktivitetsbaserade mätningar • Aktivitetsdata och indata som krävs: - Lerhalt i % - klimatparametrar - Skörderesternas användning - Täckodlingsgrad Modellering The Rothamsted C soil decomposition model (Roth-C) - Beräknar jämvikten i markens organiska kolinnehåll och markens organiska förändringar av kol till följd av förändringar av aktiviteter. - Ökningen eller minskningen i SOC är resultatet av nedbrytningen av tillfört organiskt material.Bo Lager| Vi Skogen| 2012|
 9. 9. Hur beräknas tCO2 ?2. PFM Permanent prov (200) Årlig övervakning avårlig total Ex ante ER Övervakning ochverifikation av bonde-grupp3. FGM Årliggrupputvärderingav allajordbrukareRättvisfördelning avintäkterBo Lager| Vi Skogen| 2012|
 10. 10. FAKTA Kenya Agricultural Carbon Project (KACP)  Startade officiellt i juli 2009  Köpeavtal (ERPA), undertecknades i november 2010  Metoden godkändes i december 2011  Validering genomförs i februari 2012  Ersättning för de inblandade jordbrukarna förväntas betalas utBo Lager| Vi Skogen| 2012|
 11. 11. Bo Lager| Vi Skogen| 2012|
 12. 12. GPS mätningar, GIS och GOOGLE Database Farm polygon GIS KML filesBo Lager| Vi Skogen| 2012|
 13. 13. Google maps 18 Maj 2010 19 Feb 2011Bo Lager| Vi Skogen| 2012|
 14. 14. Det vinnande scenariot I KACP är det uppenbart att handel med utsläppsrätter kan ge betydande incitament för att öka investeringar i jordbruket som genererar:  produktivitetsökningar  ökad motståndskraft mot klimatförändringat  reducering av växthusgaserBo Lager| Vi Skogen| 2012|
 15. 15. Vilka är resultaten? KACP – Skörde ökningar i majsodling 2009-2011 4000 (2 säsonger) 3,704 3000 2,534 2000 2,092 Maize 1000 0Bo Lager| Vi Skogen| 2012|
 16. 16. Genomförande och mål 30 fältarbetare som tillhandahåller rådgivning Mål 60,000 småbrukare Mål 3,000 jordbrukar grupper Volym utsläppsminskningar från projektet: 1.7 M tCO2eBo Lager| Vi Skogen| 2012|
 17. 17. En typisk civila samhällets organisation inom KACP• Registrerad organisation bestående av 20-30 jordbrukarehushåll• 61% av medlemmarna är kvinnor.• 45% av dessa civila samhällets organisationer tillhör en större bonde nätverk / organisation• Organisationsutveckling strategisk planering• Ingen handout / inriktas på kapacitetsuppbyggnadBo Lager| Vi Skogen| 2012| 17
 18. 18. Helhetssyn på utveckling kännetecknar KACPSALM = hållbartjordbruk och FEDmarkanvändningFED =Affärsutveckling SALM VS&LAVS & LA = Lokalaspara ochlåneföreningarBo Lager| Vi Skogen| 2012|
 19. 19. Lärdomar från KACP 1: ”Prioritera rätt" – fokuserar på de småskaliga jordbrukarnas intressen, först ökade skördar och livsmedelssäkerhet, och sedan kolupptagning. 2: ”Minska transaktionskostnader" – utvärderingssystem måste vara kostnadseffektiva och användarvänligta 3: ”Välj projektutvecklare med omsorg" – starka system för utbildning i fält, och teknisk och finansiell kapacitet är viktiga. 4: ”Kapacitetsuppbyggnad är nyckeln till ett framgångsrikt projekt" - som ger bonden korta och långsiktiga intäkter 5: "Fokus på områden med hög potential för kolinlagring" - Kolupptag potential är högre i områden med hög biomassa tillväxt. 6: ”Utveckling på gräsrotsnivå och delaktighet ger uthålliga resultatBo Lager| Vi Skogen| 2012|
 20. 20. Politik områden• Utbildning och kapacitetsuppbyggnad för institutioner och projekt är viktigt• Sammanför finansiering för anpassning (adaptation) och utsläppsminskning (mitigation)• Kombinera finansiering från offentliga och privata källor• SALM + REDD = Viktiga synergier mellan jordbruk och skogsbruk• Använd SALM metodiken i anpassning och andra projekt för att kvalitetssäkra fattigdomsbekämpningBo Lager| Vi Skogen| 2012|
 21. 21. Bo Lager| Vi Skogen| 2012|

×