Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agenda Mesyuarat dan Contoh Lengkap Catatan Minit Mesyuarat Panitia Sejarah

78,680 views

Published on

Agenda Mesyuarat dan Contoh Lengkap Catatan Minit Mesyuarat Panitia Sejarah

Published in: Education

Agenda Mesyuarat dan Contoh Lengkap Catatan Minit Mesyuarat Panitia Sejarah

 1. 1. AGENDA MESYUARAT DAN CONTOH LENGKAP CATATAN MINIT MESYUARAT PANITIA SEJARAH Sherly Jewinly 950922-12-6662 3 PISMP RBT IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK
 2. 2. SOALAN: Sebagai Setiausaha Panitia sejarah, susun agenda mesyuarat Panitia Sejarah dan sediakan sebuah contoh catatan minit mesyuarat Panitia Sejarah yang lengkap.
 3. 3. DEFINISI: Mesyuarat Sebentuk komunikasi formal yang dilakukan dalam sesuatu pertubuhan yang bertujuan untuk membuat sesuatu keputusan atau menyelesaikan sebarang masalah berbangkit. (Omardin Ashaari, 1996)
 4. 4. TUJUAN MESYUARAT Cara paling berkesan untuk menyelesaikan tugas dan masalah berkaitan dengan organisasi atau persatuan. Contoh; membincangkan cara mencari dana untuk aktiviti persatuan. Menyebarkan maklumat dan rancangan baharu kepada masyarakat atau ahli secara khususnya. Perlu diadakan bagi membuat sesuatu keputusan atau mandat penting yang berkaitan dengan organisasi atau persatuan. Bagi merancang sesuatu strategi dan program atau untuk mendapatkan idea-idea baharu bagi melaksanakan aktiviti (Ab. Halim Ab. Rahim, 2004)
 5. 5. JENIS-JENIS MESYUARAT
 6. 6. JENIS-JENIS MESYUARAT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN • Mesyuarat ini membincangkan mengenai persatuan secara menyeluruh dan melaksanakan pemilihan ahli jawatankuasa kerja yang baharu. MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA • Agenda mesyuarat biasanya berkaitan dengan aktiviti, perkembangan, pengurusan, dan pentadbiran persatuan (ROSSA CALLA, 2014)
 7. 7. JENIS-JENIS MESYUARAT MESYUARAT AGUNG TERGEMPAR • Mesyuarat yang memerlukan keputusan segera MESYUARAT JAWATANKUASA KECIL/ BIRO • Diadakan untuk membincangkan , merancang dan mengedalikan projek kecil (ROSSA CALLA, 2014)
 8. 8. MINIT MESYUARAT • Laporan mengenai perkara yang dibincangkan atau diputuskan dalam sesuatu mesyuarat. APAKAH MINIT MESYUARAT?
 9. 9. Minit disediakan oleh setiausaha mesyuarat. Peringkat pertama, setiausaha mencatat : • Semua isi penting –mula hingga akhir. • Semua keputusan yang dicapai • Cadangan dan sokongan serta undian yang dibuat • Nama pencadang dan penyokong • Jumlah undi menyokong dan menentang
 10. 10. Kedua, setiausaha menulis minit secara gramatis, jelas dan tepat. • Draf minit disediakan 3 hari selepas mesyuarat dan diserahkan kepada pengerusi • Minit sebenar diedarkan 7 hari selepas Mesyuarat. • Minit mesyuarat dijadikan dokumen rujukan untuk melaksanakan tindakan yang diputuskan dalam mesyuarat
 11. 11. KANDUNGAN MINIT MESYUARAT URUSETIA CATATAN MASA MESYUARAT TAMAT ATAU DITANGGUHKAN AGENDA KEHADIRAN : TEMPAT MASA HARI TARIKH BILANGAN / TAHUN TAJUK
 12. 12. AGENDA MESYUARAT Perkara yang hendak dibincangkan dalam mesyuarat Untuk memastikan tiada perkara mustahak tertinggal Untuk memastikan perbincangan diadakan dengan teratur Untuk memberitahu ahli- ahli mesyuarat perkara-perkara yang hendak dibincangkan APAKAH AGENDA MESYUARAT?
 13. 13. CARA MENULIS AGENDA MESYUARAT Menyusun agenda mengikut urutan perkara- perkara yang ingin dibincangkan seterusnya merekodkan perkara-perkara baru yang dibincangkan oleh ahli-ahli mesyuarat.
 14. 14. AGENDA MESYUARAT PANITIA SEJARAH 1. Kata-kata aluan pengerusi 2. Pembentukan jawatankuasa Panitia bagi sesi 2014 3. Sasaran pencapaian murid bagi subjek Sejarah. 4. Dokumen Standard Kurikulum dan Prestasi 5. Program Perkembangan Staf 6. Pelan Tindakan Panitia Sejarah 7. Hal-hal lain
 15. 15. CONTOH CATATAN MINIT MESYUARAT PANITIA SEJARAH
 16. 16. SK KILIMU, RANAU MESYUARAT PANITIA SEJARAH BILANGAN 1 SESI 2015 ______________________________________________________________________ Rujukan Kami: JPS(W)/SKNS(KUK)/153/06/05/008( ) Tarikh : 3 Januari 2015 Hari : Jumaat Masa : 3.30 p.m Tempat : Bilik Guru
 17. 17. Kehadiran : 1. Encik Mohan Chandran 2. Encik Teo Kim Siang 3. Cik Hikmah Salamat 4. Cik Edalyia Amie
 18. 18. Agenda-agenda mesyuarat adalah seperti berikut: 1. Kata-kata aluan pengerusi 2. Pembentukan jawatankuasa Panitia bagi sesi 2014 3. Sasaran pencapaian murid bagi subjek Sejarah. 4. Dokumen Standard Kurikulum dan Prestasi 5. Program Perkembangan Staf 6. Pelan Tindakan Panitia Sejarah 7. Hal-hal lain
 19. 19. Bil Perkara Tindakan 1.0 1.1 Kata-kata Aluan Pengerusi Encik Mohan Chandran selaku penolong kanan pentadbiran mengalu-alukan kedatangan semua guru yang hadir untuk Mensyuarat Panitia Bilangan 1 Sesi 2015. Beliau menyatakan bahawa mesyuarat ini diadakan bertujuan untuk membincangkan hala tuju subjek Sejarah bagi tahun 2015 di SK Kilimu, Ranau ini. 2.0 2.1 Pembentukan jawatankuasa Panitia bagi sesi 2015 Jawatankuasa baru dibentuk bagi sesi 2015 ini. Encik Teo Kim Siang masih dilantik untuk menjadi ketua panitia ini di sekolah.
 20. 20. 3.0 3.1 Sasaran pencapaian murid bagi subjek Sejarah Bagi tahun 2015, Panitia Sejaran masih mengharapkan agar keputusan ujian tahun ini berpencapaian lulus 66.6%. 4.0 4.1 Dokumen Standard Kurikulum dan Prestasi Semua guru sejarah mesti mempunyai set DSKP bagi memudahkan urusan pengajaran dan pembelajaran. Format Rancangan Pengajaran Harian adalah seperti berikut  Tema/ Tajuk  Objektif / Hasil pembelajaran  Aktiviti  Bahan  Refleksi
 21. 21. 5.0 5.1 Program Perkembangan Staf Guru Sejarah yang menghadiri kursus atau bengkel berkaitan subjek sains perlu memberikan kursus dalam kepada guru sejarah lain yang terdapat dalam panitia. 6.0 6.1 Pelan Tindakan Panitia Sejarah Ketua Panitia Sejarah mengharapkan pelan tindakan yang telah dibincangkan dalam panitia dapat dijalankan mengikut perancangan yang telah ditetapkan.
 22. 22. 7.0 7.1 Hal-hal lain Program atau aktiviti yang akan diadakan pada tahun 2015 di bawah kendalian Panitia Sejarah akan diputuskan kelak selepas ketua panitia berjumpa dengan penolong kanan pentadbiran. Pelan tindakan panitia juga akan dikemukakan kelak.
 23. 23. Mesyuarat telah ditangguhkan pada pukul 4.30 p.m Disediakan Oleh, Disahkan Oleh, ___________________ _______________ (HIKMAH SALAMAT) (TEO KIM SIANG) Setiausaha Panitia Sejarah Ketua Panitia Sejarah
 24. 24. RUJUKAN • Ab. Halim Ab. Rahim. (2004). Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn. Bhd. • Omardin Haji Ashaari. (1996). Kaedah Mengendalikan Mesyuarat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. • Rossa Calla. (2014, October 16). PanduanMalaysia.Com. Retrieved Julai 28, 2015, from Panduan Cara Buat Minit Mesyuarat Berkualiti Dan Lengkap: http://www.panduanmalaysia.com/2014/10/panduan-cara-buat-minit- mesyuarat-lengkap.html

×