Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Thomas Dalmalm
Teknik och Miljö
Stora Projekt
Rimlig kostnad för tätning av tunnlar
Grundvattendagarna, Göteborg 2015
Phot...
Slutsatser
• Man kan täta en tunnel jätte mycket eller jätte lite och både fall kan
uppfylla kraven i Miljöbalken
• På Hal...
Miljöbalken (1998:808)
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främ...
3
Närboende vill
inte bli störda
eller påverkade
Byggherren (Stat, kommun eller privat)
ansvarar för att alla krav blir up...
Miljöbalken 2 kapitlet § 2-7
§ 2. Kunskap
§ 3. Förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför ska...
Grundvattenpåverkan 11 kap eller Funktionskrav?
Kan orsakas av uppförande av byggnation under
grundvattennivån i både berg...
Tätning och inklädnad av berg
Injektering av berg:
• Genom borrade hål i trumpetform som
förinjektering
• Cementbruk (99,9...
Sprickor i berg och tätning
7
Tätning genom förinjektering
• Pumpning av
tätningsmedel
genom borrhål
in i bergmassan
• Injekteringsklasser
anger omfattn...
För- och efterinjektering
9
Strategi för tätning av bergtunnlar
Tillämpning av observationsmetoden
• Tätningsresultat bedöms
• Preliminärt val av inje...
Tillämpning av observationsmetoden
• Utnyttjande av MWD teknik
• Justering av injekteringsutförande
under pågående injekte...
Trafikverket bygger inklädnader
för 575 miljoner/år
Obs detta är inte tätning av berg
12
Svår eller lätt tätat
13
INITIAL INFLOW
LITRES/MIN/100 METERS
360
10
20
50
150
5
10
5
2
20
40
80 SIMPLE
SEALING REQUIREMEN...
Hallandsås invigs 8 december 2015
14
Projektkostnad 10,8 miljarder
• 100 tals bruksrecept
• Omfattande injekteringsforskni...
Life cycle Impacts of Road Infrastructure
15
Källa: Sofiia Miliutenko
Största delen är material
16
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Miljarder...
17
45%
3%
10%
8% 8%
26%
39%
3%
21%
7% 7%
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Schakt (tunnel) Bult Injektering Sp...
Kostnader i projekt
-Norra länken
Projektkostnad: 11 miljarder kronor
Inläckage krav ~3liter/min,100 meter (+ lokala krav)...
Kostnader i projekt
-Förbifart Stockholm
Projektkostnad: 28 miljarder kronor
Inläckage krav 3-5 liter/min,100 meter (+ lok...
Kostnader i projekt
-Östlig förbindelse
Projektkostnad: 20 miljarder (uppskattad
siffra)
Kostnad injektering 1,5 miljarder...
21
Injekterinsklass 2,5
liter/100m
Injekterinsklass
5 liter/100m
Injekterinsklass 10
liter/100m
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
...
Törnskogstunneln
22
• Villkor i miljödomen villkor ca 3-6 l/min och 100 m
• Villkoren innehålls väl
Löttingetunneln
23
• Villkoret i Miljödommen är ca 5,5 liter/min.100meter, (eller 60 l/min.)
• Villkoren innehålls mycket ...
Slutsatser
• Man kan täta en tunnel jätte mycket eller jätte lite och både fall kan
uppfylla kraven i Miljöbalken
• På Hal...
Använda bästa möjliga
teknik och värdera nyttan
av
skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått jämfört
med
kostnaderna
(tol...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thomas Dalmalm - keynote a

541 views

Published on

keynote a

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thomas Dalmalm - keynote a

 1. 1. Thomas Dalmalm Teknik och Miljö Stora Projekt Rimlig kostnad för tätning av tunnlar Grundvattendagarna, Göteborg 2015 Photo: Tomas Najder
 2. 2. Slutsatser • Man kan täta en tunnel jätte mycket eller jätte lite och både fall kan uppfylla kraven i Miljöbalken • På Hallandsås kostade det som mest ca 450 000 kr/ meter att täta • Men på normala tunnlar i bra berg (Stockholmstunnlar) kan det räcka med 10 000 – 40 000 kr/meter för tätning • Förinjektering är ~10-30 ggr effektivare än efterinjektering • Det finns metoder att aktivt under byggskedet anpassa tätningen så tätningen uppfyller kraven utan att över förbruka resurser • Övertätning är i strid med miljöbalken då det överutnyttjar resurser • Vi får väldigt många fler meter väg- och järnväg för samma peng om vi tätar med förstånd 1
 3. 3. Miljöbalken (1998:808) 1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 2
 4. 4. 3 Närboende vill inte bli störda eller påverkade Byggherren (Stat, kommun eller privat) ansvarar för att alla krav blir uppfyllda (lag, miljö, tid, kvalité och ekonomi) Entreprenören vill göra ett bra jobb och tjäna pengar åt aktieägarna Bevakar samhällets Intressen och följer upp kvalitetsnormer Projektledningen ser till att bygget blir klart i tid inom budget och med rätt kvalité Domstolen tolkar och dömer enligt lagen
 5. 5. Miljöbalken 2 kapitlet § 2-7 § 2. Kunskap § 3. Förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön § 3. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik § 7. Kraven i 2-5 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder 4
 6. 6. Grundvattenpåverkan 11 kap eller Funktionskrav? Kan orsakas av uppförande av byggnation under grundvattennivån i både berg och lera
 7. 7. Tätning och inklädnad av berg Injektering av berg: • Genom borrade hål i trumpetform som förinjektering • Cementbruk (99,9%), kemiska injekteringsmedel (0,01%) • Tätar till 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 liter/min,100m • I syfte att minska grundvattenpåverkan Tät lining: • Betong eller stål skal som står emot vattentryck (odränerad) • Ca 4 ggr kostnaden jfr med injektering (kostnaden beror av tunnelform och storlek) Inklädnad av tunnel: • Membran eller betongskal (dränerad) • I syfte att skapa ett gott ”inomhus” klimat i tunneln 6
 8. 8. Sprickor i berg och tätning 7
 9. 9. Tätning genom förinjektering • Pumpning av tätningsmedel genom borrhål in i bergmassan • Injekteringsklasser anger omfattning av injektering • Speciell hantering av vissa tunnelsträckor
 10. 10. För- och efterinjektering 9
 11. 11. Strategi för tätning av bergtunnlar Tillämpning av observationsmetoden • Tätningsresultat bedöms • Preliminärt val av injekteringsklass Förutsägels e Åtgärd Observatio n
 12. 12. Tillämpning av observationsmetoden • Utnyttjande av MWD teknik • Justering av injekteringsutförande under pågående injekteringsborrning • Justering av injekteringsutförande baserat på kontroll av inläckage enligt åtgärdsplan Förutsägels e Åtgärd Observatio n Justering av injekteringsförfarande
 13. 13. Trafikverket bygger inklädnader för 575 miljoner/år Obs detta är inte tätning av berg 12
 14. 14. Svår eller lätt tätat 13 INITIAL INFLOW LITRES/MIN/100 METERS 360 10 20 50 150 5 10 5 2 20 40 80 SIMPLE SEALING REQUIREMENTS LITRES/MIN/100 METERS DEGREE OF DIFFICULTY IN PRE-GROUTING LOW HIGH SMALL LARGE DIFFICULT MSA-1 SUCCESS IN 83 % OF GROUTING 100 % OF RE-GROUTING EASY LIMIT MSA-1 MSA-1 SUCCESS IN 25 % OF GROUTING 83 % OF RE-GROUTING DIFFICULT LIMIT MSA-1 RE-GROUTING IS NEEDED RE-GROUTING MAY BE NEEDED CIRCULAR TUNNEL WITH DIAMETRE OF 10 METERS AND WITH FAVOURABLE JOINT INCLINATION. THE NEED FOR RE-GROUTING IS BASED ON AN ACCEPTABLE LEVEL FOR SUCCESS WITH GROUTING OF 80 %. INITIAL INFLOW LITRES/MIN/100 METERS 360 10 20 50 150 5 10 5 2 20 40 80 SIMPLE SEALING REQUIREMENTS LITRES/MIN/100 METERS DEGREE OF DIFFICULTY IN PRE-GROUTING LOW HIGH SMALL LARGE DIFFICULT MSA-1 SUCCESS IN 83 % OF GROUTING 100 % OF RE-GROUTING EASY LIMIT MSA-1 MSA-1 SUCCESS IN 25 % OF GROUTING 83 % OF RE-GROUTING DIFFICULT LIMIT MSA-1 RE-GROUTING IS NEEDED RE-GROUTING MAY BE NEEDED CIRCULAR TUNNEL WITH DIAMETRE OF 10 METERS AND WITH FAVOURABLE JOINT INCLINATION. THE NEED FOR RE-GROUTING IS BASED ON AN ACCEPTABLE LEVEL FOR SUCCESS WITH GROUTING OF 80 %.
 15. 15. Hallandsås invigs 8 december 2015 14 Projektkostnad 10,8 miljarder • 100 tals bruksrecept • Omfattande injekteringsforskning • Tätningskostnad 1992-1996 ~90% • Tätningskostnad 1997-2015 ~35% Nordöstra tunneln Södra tunnlarna Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Medianvärde norr 90,2% 95,8% 97,8% Medianvärde sydvästra tunneln 99,9%
 16. 16. Life cycle Impacts of Road Infrastructure 15 Källa: Sofiia Miliutenko Största delen är material
 17. 17. 16 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Miljarderkronor TRV bergkonstruktioner 2,5 miljarder kr/år Bergschakt tunnel 1 400 000 m3 / år Öppen bergschakt 600 000 m3 / år TRV tätar berg för ca 500 miljoner kr / år Trafikverkets årliga bergkonstruktioner
 18. 18. 17 45% 3% 10% 8% 8% 26% 39% 3% 21% 7% 7% 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Schakt (tunnel) Bult Injektering Sprutbetong Schakt (slänt) Inklädnad Kostnad (mängd) Kostnad (mängd och tid) Fördelning av bergkostnader baserat på 5 av Norra länkens bergentreprenader
 19. 19. Kostnader i projekt -Norra länken Projektkostnad: 11 miljarder kronor Inläckage krav ~3liter/min,100 meter (+ lokala krav) Kostnad injektering 500 miljoner Tillkommande kostnad för tät betonglinad tunnel ~1,5 miljarder (dock inte möjligt för stora bredder) 18
 20. 20. Kostnader i projekt -Förbifart Stockholm Projektkostnad: 28 miljarder kronor Inläckage krav 3-5 liter/min,100 meter (+ lokala krav) Kostnad injektering 2,3 miljarder Tillkommande kostnad för tät betonglinad tunnel ~13 miljarder (dock inte möjligt för stora bredder) 19
 21. 21. Kostnader i projekt -Östlig förbindelse Projektkostnad: 20 miljarder (uppskattad siffra) Kostnad injektering 1,5 miljarder Inläckage krav ~3 liter/min,100 meter (+ lokala krav) Tillkommande kostnad för tät betonglinad tunnel ~4 miljarder 20
 22. 22. 21 Injekterinsklass 2,5 liter/100m Injekterinsklass 5 liter/100m Injekterinsklass 10 liter/100m 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15 000 000 kr 17 000 000 kr 19 000 000 kr 21 000 000 kr 23 000 000 kr 25 000 000 kr 27 000 000 kr 29 000 000 kr Kostnad per 100m tunnel Bergschakt Tidför100mtunnelBergschakt Täthetskraven ökar kostnaden för Bergschakt Normal tunnel i granit bergtäckning ~30m Inläckagekrav: 10 - 2,5 l/min,100meter Kostnad bergschakt: 19 miljoner – 27 miljoner per 100meter
 23. 23. Törnskogstunneln 22 • Villkor i miljödomen villkor ca 3-6 l/min och 100 m • Villkoren innehålls väl
 24. 24. Löttingetunneln 23 • Villkoret i Miljödommen är ca 5,5 liter/min.100meter, (eller 60 l/min.) • Villkoren innehålls mycket väl
 25. 25. Slutsatser • Man kan täta en tunnel jätte mycket eller jätte lite och både fall kan uppfylla kraven i Miljöbalken • På Hallandsås kostade det som mest ca 450 000 kr/ meter att täta • Men på normala tunnlar i bra berg (Stockholmstunnlar) kan det räcka med 10 000 – 40 000 kr/meter för tätning • Förinjektering är ~10-30 ggr effektivare än efterinjektering • Det finns metoder att aktivt under byggskedet anpassa tätningen så tätningen uppfyller kraven utan att över förbruka resurser • Övertätning är i strid med miljöbalken då det överutnyttjar resurser • Vi får väldigt många fler meter väg- och järnväg för samma peng om vi tätar med förstånd 24
 26. 26. Använda bästa möjliga teknik och värdera nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna (tolkat från miljöbalken)

×