Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kartläggning flygburen geofysik_danmark-alfredo_mendoza

211 views

Published on

Föreläsning på Grundvattendagarna 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kartläggning flygburen geofysik_danmark-alfredo_mendoza

 1. 1. ◄ ► 1
 2. 2. Undersökningens omfattning SkyTEM kartläggning genomfördes inom den danska nationella planen för grundvattenkartläggning, vilken syftade till att: • Förbättra grundvattenförsörjningen • Avgränsa eller definiera grundvattnets sårbarhetsområde Kartläggningen bidrog även till att: • Förbättra kunskapen om geologin • Ge underlag till geologisk och hydrogeologisk modellering. • Kartlägga stratigrafi ner till ca 250 m inom ett 380 km2 stort område • Ge en uppskattning av akvifärens geometri och mäktighet. ◄ ► 2
 3. 3. Lokalisering Vandel, nära Legoland (Billund) ◄ ► 3
 4. 4. ◄ ► 4
 5. 5. SkyTEM användningsområden • Kartläggning av jord, berg och grundvatten (20 -200 m) • Risk- och sårbarhetsanalys • Gruvindustri • Olje- och naturgasexploatering __________________________ Fördelar: • Snabb, tät och detaljerade mätningar • Tillåter jämförelser med andra geofysiska och geologiska data Bild: GEUS Foto copyright: SkyTEM Aps. ◄ ► 5
 6. 6. Arbetsmetod • Planering och handledning av undersökningar • Databearbetning (manuell) • Skapande och genomförande av inversions strategier ◄ ► 6
 7. 7. Databearbetning (manuell) sondering ◄ ► 7
 8. 8. 50 000 rå sonderingar ◄ 40 000 tolkat sonderingar ►
 9. 9. 50 000 rå sonderingar ◄ 40 000 tolkat sonderingar ►
 10. 10. Profil 100 50 0 Elevation [m] -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 0 3500 4000 4500 5000 5500 6000 Distance [m] 7000 7500 ml 8000 8500 9000 9500 10000 ds ml l dl ds ds ds -50 -100 -150 85 120 96 102 -250 122 -200 82 73 Elevation [m] 6500 133. 707 ml 3000 133. 639 b ml l 2500 133. 1232 2000 133. 622 50 1500 133. 547 100 1000 133. 91 133. 850 500 -300 -350 500 ◄ 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 Distance [m] 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 ► 10
 11. 11. Profil 100 Elevation [m] 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 x Elevation [m] 10000 11000 12000 13000 14000 15000 ds l s 114. 1799 114. 431 xl g 50 7000 8000 9000 Distance [m] 114. 425 ml 100 6000 123. 1260 5000 123. 241 4000 123. 837 3000 123. 202 123. 1329 2000 123. 1200 1000 ds ds 0 -50 gl -100 147 63 69 1 124 49 48 53 -200 43 -150 -250 1000 ◄ 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Distance [m] 10000 11000 12000 13000 14000 15000 ►
 12. 12. Resistivitetskartor på nivåintervaller +80_+70 +30_+20 ◄ +70_+60 +20_+10 +60_+50 +10_00 +50_+40 00_-10 +40_+30 -10_-20 ►
 13. 13. Begravda dalar ◄ ► 13
 14. 14. Resistivitetskartor på djupintervaller 00-05 30-40 ◄ 05-10 40-50 10-15 50-60 15-20 60-70 20-30 70-80 ►
 15. 15. Slutsatser • Resultaten visade att det finns flera områden med potentiellt stora grundvattenmagasin • Förekomst av begravda dalar har hydrogeologisk betydelse. • Kartläggning av skyddade områden (risk- och sårbarhetsanalys). • Övergripande kartläggning av geologin ner till 220 m. ◄ ► 15

×