Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ezra Haaf-Vilken-information-gar-att-fa-ut-av-grundvattennivamatserier-verktyg-och tillampningar

45 views

Published on

Grundvattendagarna 2019

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ezra Haaf-Vilken-information-gar-att-fa-ut-av-grundvattennivamatserier-verktyg-och tillampningar

 1. 1. GÖTEBORGS UNIVERSITET VILKEN INFORMATION GÅR ATT FÅ UT AV GRUNDVATTENNIVÅMÄTSERIER? – VERKTYG OCH TILLÄMPNINGAR E. HAAF1, M. GIESE1, B. HEUDORFER2, M. STÖLZLE2, M. NYGREN1, K. STAHL2 & R. BARTHEL1 1) DEPARTMENT OF EARTH SCIENCES, UNIVERSITY OF GOTHENBURG, SWEDEN 2) FACULTY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES, UNIVERSITY OF FREIBURG, GERMANY
 2. 2. GÖTEBORGS UNIVERSITET VILKEN INFORMATION GÅR ATT FÅ UT AV GRUNDVATTENNIVÅMÄTSERIER? – VERKTYG OCH TILLÄMPNINGAR E. HAAF1, M. GIESE1, B. HEUDORFER2, M. STÖLZLE2, M. NYGREN1, K. STAHL2 & R. BARTHEL1 1) DEPARTMENT OF EARTH SCIENCES, UNIVERSITY OF GOTHENBURG, SWEDEN 2) FACULTY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES, UNIVERSITY OF FREIBURG, GERMANY
 3. 3. GÖTEBORGS UNIVERSITET • Tidsserier av grundvattennivåer innehåller systeminformation • Associera mönster i tidsserier till hydrogeologiska egenskaper • Prediktera grundvattnets fluktuation baserad på hydrogeologiska egenskaper Bakgrund 3
 4. 4. GÖTEBORGS UNIVERSITET • Brist på data: Ersätta komplexa, numeriska modeller • Påverkan av nivåer: Variationer enbart pga klimatet? • Olika respons till torka: Förbättra förståelse för påverkansgrad Varför är det viktigt? 4
 5. 5. GÖTEBORGS UNIVERSITET 1. Verktyg för kvantifiering av information i tidsserier 2. Likhetsbaserad klassificering för rumslig analys av grundvattenresurser 3. Koppling av information i tidsserier till klimat- och miljövariabler Agenda  Typologi av grundvattendynamik  Regressions-baserade metoder  Klusteranalys
 6. 6. GÖTEBORGS UNIVERSITET 1. Verktyg för kvantifiering av information i tidsserier ?
 7. 7. GÖTEBORGS UNIVERSITET En typologi av grundvattendynamik (Heudorfer et. al, 2019, WRR) Hur regelbunden är den årliga amplituden Hur regelbunden är tidpunkten av årsminimi och maximivärden Storleksordning av flerårsvariation
 8. 8. GÖTEBORGS UNIVERSITET Beräkna index för kvantifiering (Heudorfer et. al, 2019, WRR) iaf = 0.68 iaf = 0.91 iaf = 0.46 iaf = 0.58 iaf = 0.1 iaf = 0.34 2010 2012 2014 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2012 2014 2016 2012 2014 2016 2010 2012 2014 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 scaledgroundwaterlevel[0,1] Flerårsfluktuation sammanställning av 45 index, några för varje komponent Martens et al., JoH (2013)
 9. 9. GÖTEBORGS UNIVERSITET 2. Likhetsbaserad klassificering för rumslig analys av grundvattenresurser Gruppering av tidsserier baserad på indexvärden Heudorfer et al., in preparation
 10. 10. GÖTEBORGS UNIVERSITET • Öppet magasin, R2 =.45 • Hög amplitud i områden med brant topografi och hög årlig nederbörd • mountain block recharge 3. Koppling amplitud och miljövariabler 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + ⋯ Haaf et al., submitted
 11. 11. GÖTEBORGS UNIVERSITET • Öppet magasin, R2 =.53 • Hög flerårsvariation i högre lägen (absolut och relativ), djup grundvattennivå och långt från vattendrag • Lång väg till grundvattenbildning, ingen interaktion med vattendrag 3. Koppling flerårsvariationer och miljövariabler 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + ⋯
 12. 12. GÖTEBORGS UNIVERSITET • Topologin/indexmetoden är ett kraftfullt verktyg för analys av grundvattenresurser • Empiriska, statistiska modeller kan användas för att kvantifiera förhållanden mellan fluktuationsmönster och systemegenskaper • Potential för förbättring av metoderna Slutsats
 13. 13. GÖTEBORGS UNIVERSITET VILKEN INFORMATION GÅR ATT FÅ UT AV GRUNDVATTENNIVÅMÄTSERIER? – VERKTYG OCH TILLÄMPNINGAR E. HAAF1, M. GIESE1, B. HEUDORFER2, M. STÖLZLE2, M. NYGREN1, K. STAHL2 & R. BARTHEL1 1) DEPARTMENT OF EARTH SCIENCES, UNIVERSITY OF GOTHENBURG, SWEDEN 2) FACULTY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES, UNIVERSITY OF FREIBURG, GERMANY

×