Europeiska landskapskonventionen,           ELCGeoArena 2012Uppsala, 17 okt.ELC - Mål & syfte,verktyg, arbetet i...
Landskap - delvis gamlafrågor i ny förpackningLandskapsfrågan är inte ny:Naturskyddslagen, FRP, MB, PBL,MKB, Miljömål – al...
LANDSKAPVar är landskap?            Landskapsbild          1900         Natur/kulturåter en f...
Vad ELC är?•  överenskommelse mellan  Europarådets medlemsländer•  vision för landskap•  checklista för varje land• ...
Vad ELC inte är?•  Inte från EU•  Inte ett nytt skyddsinstrument•  Ingen lag man kan döma efter•  Inget allmänheten må...
Vad i landskapet kan ELC påverka?        X•  inte markägande i sig  endast officiell politik –         ...
Hållbar utveckling  ELC:s övergripande syfte                     sociala behov•  ”en hållbar utvec...
ELC utgår från människans  uppfattning•  ”Landskap är ett område sådant som det uppfattas av  människor och vars kara...
Det nya med ELC:          värna människors känslor för vardagslandskapet•  Explanatory Report: II. Aims and stru...
Landskapets förändringar  ska bli politik•  Explanatory Report:•  “23. Landskap måste bli en politisk  huvudfåra, ef...
ELC vill hantera framtida förändringar• ” Explanatory Report:•  ”42. I själva verket borde  målet vara att hantera  f...
ELC vill öppna upp  experternas monopol•  Explanatory Report:•  “22. Officiella verksamheter om  landskapet kan inte...
ELC:s medel -Instrument”ett nytt instrument som avser skydd, förvaltning och planering av alla landskap i Europa”     ...
berörda parter  Allmänt hållna krav,  ”mål för landskapskvalitet” • ska bygga på kartering • de särskilda värden som b...
Allmänt hållna krav,t.ex. ”kartläggning”• ska inkludera analys av landskapens särdrag• krafter och påtryckningar som om...
Hur beskrivs  upplevelsevärden?•  ”de särskilda värden som  berörda parter och den  berörda befolkningen  tillskr...
Riksdag/  Sektorer och stuprörstänkande      regering  arbeta bättre inom ramarna•  Statliga/ överstatliga styr...
Alla landskap kan inte hanteras lika         passivt        obefolkat                   ...
befolkat      anspråk                     konfliktfyllt  föränderligt           konk...
Vi kan alla göra något förELC:s genomförandeAllmänhet och organisationer –påverkar politikenRiksdag, regering, kommun, reg...
Vad kommer allmänheten  att märka av ELC?•  Allas tillgänglighet till landskap –  (allemansrätt gäller redan)•  Stat...
Statligt åtagande kräver statlig samordningNationell samordningsgruppStart nov. 2011 med RAÄ somsammankallande:1.Riksantik...
Delat myndighetsansvar för ELC•  Samordningsgruppen är en styrgrupp för principiella frågor•  Varje myndighet har ett sj...
Hittills två arbetsgrupper under Nationellasamordningsgruppen•  Strategisk plattform, och frågan om nationellt landskapsf...
Nationell plattform =  strategidokument•  En för myndigheterna gemensam  uttolkning och referensram kring  ELC.•  ...
Svenskt Landskapsforum för ELC•  En återkommande konferens för ELC.•  Knyta samman nationella, regionala och lokala nivå...
ELC erbjuder nya möjligheter, inte minst förlandskapet ”som det uppfattas av människor”Det uppmätta landskapet    Det ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Europeiska landskapskonventionen, ELC. Leif Gren, RAÄ (Riksantikvarieämbetet)

610 views

Published on

Leif Gren berättar om vad ELC är för något.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
610
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • För många representerar landskap något lantligt, ruralt, pastoralt. Landskap blir lika med ”landsbygd”. Ser vi detta som landskap så blir det också relativt ointressant att diskutera i en planeringskontext. Landskapet är ett relativt passivt förvaltningsobjekt som möjligen kan skyddas för sin kvaliteter men behöver ingen planering
 • Ser vi istället på denna bild så framstår landskap som något mer dynamiskt. Landskapet är inte ett passivt förvaltningsobjekt utan något mycket aktivt, en arena som snarare regelmässigt innebär konflikter, motstående intressen och konkurrens. Framförallt är landskapet befolkat – befolkat med människor och viljor, ambitioner, ideologier och önskningar om förverkligande av idéer. En sådan arena behöver planering.
 • Europeiska landskapskonventionen, ELC. Leif Gren, RAÄ (Riksantikvarieämbetet)

  1. 1. Europeiska landskapskonventionen, ELCGeoArena 2012Uppsala, 17 okt.ELC - Mål & syfte,verktyg, arbetet iSverigeLeif GrenRiksantikvarie-ämbetet Akvarellerad konturetsning av Martin Rudolf Heland efter Elias Martin 1790-t.
  2. 2. Landskap - delvis gamlafrågor i ny förpackningLandskapsfrågan är inte ny:Naturskyddslagen, FRP, MB, PBL,MKB, Miljömål – allt handlar omlandskapHur närmar vi oss landskapsfråganpå nytt? 2
  3. 3. LANDSKAPVar är landskap? Landskapsbild 1900 Natur/kulturåter en fråga omlivsmiljö 1950 Miljonprogram MiljöförstörelseTillbaka till KULTUR NATURrötterna 2012 livsmiljö LANDSKAP 3
  4. 4. Vad ELC är?• överenskommelse mellan Europarådets medlemsländer• vision för landskap• checklista för varje land• åtagande för stat/ region/ kommun• avser ”officiella landskapsaktiviteter” Europarådet: www.coe.int 4
  5. 5. Vad ELC inte är?• Inte från EU• Inte ett nytt skyddsinstrument• Ingen lag man kan döma efter• Inget allmänheten måste läsa• Inte inskränkningar i markägandet 5
  6. 6. Vad i landskapet kan ELC påverka? X• inte markägande i sig endast officiell politik – morot och piska “official landscape activities”
  7. 7. Hållbar utveckling ELC:s övergripande syfte sociala behov• ”en hållbar utveckling grundad på ett balanserat och harmoniskt förhållande mellan sociala behov, ekonomisk verksamhet och miljön…” miljön ekonomisk verksamhet
  8. 8. ELC utgår från människans uppfattning• ”Landskap är ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer.”• Jämför Konventionen om biologisk mångfald, 1992, som utgår från naturen:• ” ’Ekosystem’ utgör dynamiska komplex av växt-, djur- och mikroorganismsamhällen och deras icke-levande miljö som interagerar som en funktionell enhet.”
  9. 9. Det nya med ELC: värna människors känslor för vardagslandskapet• Explanatory Report: II. Aims and structure of the Convention• ”21. Europas befolkningar ... vill ha politik och instrument … för att ta hänsyn till sina önskemål om kvaliteten på sin omgivning”. www.coe.int
  10. 10. Landskapets förändringar ska bli politik• Explanatory Report:• “23. Landskap måste bli en politisk huvudfåra, eftersom det spelar en viktig roll i välbefinnandet för européer….”
  11. 11. ELC vill hantera framtida förändringar• ” Explanatory Report:• ”42. I själva verket borde målet vara att hantera framtida förändringar på ett sätt som erkänner den stora mångfalden och kvaliteten…”. 12-10-21 11
  12. 12. ELC vill öppna upp experternas monopol• Explanatory Report:• “22. Officiella verksamheter om landskapet kan inte längre tillåtas vara exklusiva ämnesområden eller åtgärder, som monopoliseras av specialister eller tekniska institutioner.”
  13. 13. ELC:s medel -Instrument”ett nytt instrument som avser skydd, förvaltning och planering av alla landskap i Europa” skydd förvaltning planering 13
  14. 14. berörda parter Allmänt hållna krav, ”mål för landskapskvalitet” • ska bygga på kartering • de särskilda värden som berörda parter och den berörda befolkningen tillskriver dem kartering berörda befolkningen12-10-21 14
  15. 15. Allmänt hållna krav,t.ex. ”kartläggning”• ska inkludera analys av landskapens särdrag• krafter och påtryckningar som omvandlar dem• lägga märke till förändringar Wikimedia commons 15
  16. 16. Hur beskrivs upplevelsevärden?• ”de särskilda värden som berörda parter och den berörda befolkningen tillskriver dem”12-10-21 16
  17. 17. Riksdag/ Sektorer och stuprörstänkande regering arbeta bättre inom ramarna• Statliga/ överstatliga styrmedel• Lagar och regelverk Centrala verk• Myndigheter, tillsyn, rådgivning• Ekonomiska styrmedel – bidrag/ skatter• Information• Utbildning• Forskning Länsstyrelse
  18. 18. Alla landskap kan inte hanteras lika passivt obefolkat sceniskt tidlöst pastoralt Landskap Behov av stimulansåtgärder okontroversiellt ”Molnet” av Prins Eugen 1895
  19. 19. befolkat anspråk konfliktfyllt föränderligt konkurrens aktivt Landskap Behov av restriktionsåtgärder12-10-21 19 Förbifart Stockholm
  20. 20. Vi kan alla göra något förELC:s genomförandeAllmänhet och organisationer –påverkar politikenRiksdag, regering, kommun, region –beslutar landskapspolitik och regelverkMyndigheter – tillämpar 20
  21. 21. Vad kommer allmänheten att märka av ELC?• Allas tillgänglighet till landskap – (allemansrätt gäller redan)• Stat och kommun ska ha en landskapspolitik – vidta åtgärder• Alla ska kunna påverka landskapspolitiken - demokrati
  22. 22. Statligt åtagande kräver statlig samordningNationell samordningsgruppStart nov. 2011 med RAÄ somsammankallande:1.Riksantikvarieämbetet2.Boverket3.Jordbruksverket4.Naturvårdsverket5.Skogsstyrelsen6.Tillväxtverket7.Trafikverket8.representant för länsstyr. 22
  23. 23. Delat myndighetsansvar för ELC• Samordningsgruppen är en styrgrupp för principiella frågor• Varje myndighet har ett självständigt ansvar 23
  24. 24. Hittills två arbetsgrupper under Nationellasamordningsgruppen• Strategisk plattform, och frågan om nationellt landskapsforum, m.m.• Nominering till Europarådets Landscape Award12-10-21 24
  25. 25. Nationell plattform = strategidokument• En för myndigheterna gemensam uttolkning och referensram kring ELC.• Myndigheternas grundläggande synsätt och uttolkningar av ELC.• Tydliggörande av vilka andra organisationer eller aktörer som berörs. 25
  26. 26. Svenskt Landskapsforum för ELC• En återkommande konferens för ELC.• Knyta samman nationella, regionala och lokala nivån.• Fler organisationer och intressenter ska kunna delta• Nationella samordningsgruppen står initialt som ”ägare”.12-10-21 26
  27. 27. ELC erbjuder nya möjligheter, inte minst förlandskapet ”som det uppfattas av människor”Det uppmätta landskapet Det uppfattade landskapet

  ×