Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Standardisoitua paikkatietoa?

141 views

Published on

Paikkatieto on tietoa reaalimaailman asiasta tai ilmiöstä, jonka sijainti tunnetaan. Diasarjalla on käyty läpi tärkeimmät paikkatiedon osa-alueet ja niihin liittyvät standardit.

Diasarjan ovat laatineet Riikka Kivekäs ja Jari Reini SFS:n projektirahoituksella.

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Standardisoitua paikkatietoa?

 1. 1. Standardisoitua paikkatietoa? Katsaus paikkatietoalan standardeihin Riikka Kivekäs, Jari Reini Maanmittauslaitos
 2. 2. Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! • Tämän luentoaineiston tekijänoikeudet omistaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. • Esitystä saa vapaasti käyttää opetustarkoituksiin ja sitä saa tarvittaessa muokata. Aineistoa lainattaessa lähde tulee mainita. • Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. • Tämä materiaali on päivitetty viimeksi 2.12.2017
 3. 3. Paikkatieto – mitä se on? ”Paikkatieto on tietoa reaalimaailman asiasta tai ilmiöstä, jonka sijainti tunnetaan.” (Lähde: Geoinformatiikan sanasto 2017, Sanastokeskus TSK) • Paikkatieto voi sisältää sijainti- ja ominaisuustietoja. • Sijaintitieto: ”Talo sijaitsee Espoossa.” • Ominaisuustieto: ”Talo on punainen.” • Paikkatietoaineistossa on useiden eri kohteiden sijainti- ja ominaisuustietoja. • Paikkatietopalvelun avulla voidaan esimerkiksi näyttää, ladata tai muuntaa paikkatietoaineistoja. ”Kaikesta tiedosta yli 80 % on paikkatietoa.”
 4. 4. Missä paikkatietoa käytetään? • Maankäyttö (mm. kaavoitus, kiinteistöt, kaupunkisuunnittelu) • Liikenne (mm. navigointi, reittioppaat, itseohjautuvat autot, tiesuunnittelu) • Matkailu (mm. opaskartat) • Harrastukset (mm. purjehdus, suunnistus, retkeily) • Päätöksen teko (mm. koulupiirit, liikepaikkojen suunnittelu) • Pelastustoiminta (mm. hätäkeskukset, poliisi, palokunta, ambulanssit) Missä muualla sinä käyttäisit paikkatietoa? Kuvat: http://kartta.paikkatietoikkuna.fi
 5. 5. Metatiedot: Tietoa paikkatiedoista MITÄ? • Kerro paikkatiedoistasi muille. • Laadi kuvailu yhteisen rakenteen (metatietojen) mukaisesti. • Hyödynnä kuvailuja etsiessäsi aineistoja tai palveluja. • Hae metatiedot metatietopalvelusta omaan palveluusi. MIKSI? • Turhat kyselyt vähenevät. Tarvitsijat löytävät aineistot jo metatietojen perusteella. • Löydät itse tarvitsemasi aineistot. Sinun ei tarvitse tehdä jo tehtyä työtä uudelleen. • Metatietoja ei tarvitse laatia kuin kerran. Ne voi hakea muihin palveluihin rajapintapalvelun kautta. KOKEILE: • Paikkatietohakemisto: Palvelu metatietojen laatimiseen ja ylläpitoon • Paikkatietoikkunan Haku-toiminto: Hae aineistoja niiden metatietojen perusteella.
 6. 6. Kuva: http://kartta.paikkatietoikkuna.fi
 7. 7. Tiedon mallinnus MITÄ? • Mallinna tietosi kohde-, käsite- ja tietomallitasolla. • Millaisia kohteita aineistossa on? Pisteitä, viivoja, alueita? • Mitä attribuutteja kohteilla on? Miten kohteet ovat suhteessa toisiinsa? • Miten kohteet ja niiden väliset suhteet on mallinnettu tietokannassa? MIKSI? • Hyödyntäjä tietää, miten aineisto on toteutettu ja millaisia kohteita se sisältää.
 8. 8. Paikkatiedot kartalle: katselupalvelut MITÄ? • Tee paikkatietosi näkyväksi muille. • Julkaise paikkatiedot katselupalvelussa. • Säädä karttojen läpinäkyvyyttä. • Yhdistä karttasi muiden organisaatioiden karttoihin. MIKSI? • Voit luoda kokonaan uusia karttoja. • Karttoja ei tarvitse kopioida omalle koneelle. KOKEILE: Paikkatietoikkuna • Paikkatietoikkunassa on yli 1200 karttatasoa. • Karttatasot haetaan katselupalvelujen avulla eri organisaatioista. • Voit yhdistellä karttatasoista oman karttasi.
 9. 9. Kuva: http://kartta.paikkatietoikkuna.fi
 10. 10. Paikkatiedot omaan käyttöön: latauspalvelut MITÄ? • Näytä kohteiden tiedot ja anna ne muiden hyödynnettäväksi. • Julkaise paikkatiedot latauspalvelussa. MIKSI? • Hyödyntäjät voivat käyttää kohdetietoja latauspalvelun kautta, eikä kohteita tarvitse erikseen ladata heidän koneelleen. • Kaikki voivat käyttää samoja tietoja ja päällekkäinen työ vähenee. KOKEILE: • Maanmittauslaitos: Avoimien aineistojen tiedostopalvelu • Liikennevirasto: Tiedostojen lataus- ja katselupalvelu
 11. 11. Kuva: http://kartta.paikkatietoikkuna.fi
 12. 12. Koordinaatit järjestykseen: EUREF-FIN • Koordinaatit tallennetaan leveys- ja pituusasteina. • Maapallo ei ole täysin pyöreä, siksi asteet riippuvat koordinaatistosta, joita on käytössä useita erilaisia. • Maailmanlaajuisesti tunnetuin koordinaatisto on WGS84, johon muun muassa GPS-koordinaatit perustuvat. • Suomessa käytetään kansallista EUREF-FIN- koordinaatistoa, jota vastaa koko maan kattava ETRS-TM35FIN-koordinaatisto. Lisää tietoa ja kuva: http://www.paikkaoppi.fi/fi/opi-koordinaatit/
 13. 13. Tietotuotteet MITÄ? • Laadi aineistosta yhteiskäyttöinen paikkatietotuote. • Yhteiskäyttöinen paikkatietotuote täyttää yhteisesti sovitut rakenteet ja määrittelyt. MIKSI? • Organisaatiot voivat hyödyntää toistensa aineistoja ilman, että niitä täytyy muuttaa. • Kaikki voivat käyttää samoja tietoja ja päällekkäinen työ vähenee.
 14. 14. Laatua paikkatietoihin: Paikkatiedon laatu MITÄ? • Varmista paikkatiedon laatu noudattamalla yhteisesti sovittuja laatuvaatimuksia. • Laatuvaatimuksia voidaan määritellä kohteille, ominaisuustiedoille, koko aineistolle, aineiston osalle ja palvelulle. • Raportoi hyödyntäjille paikkatiedon laadusta. Mikään ei ole koskaan täydellistä, joten kerro myös tunnetuista virheistä. MIKSI? • Paikkatiedon hyödyntäjä voi luottaa paikkatiedon laatuun. • Paikkatiedot ovat tasalaatuisia ja niitä voidaan hyödyntää yhdessä.
 15. 15. Standardeja maailmalla: ISO = International Organization for Standardization • Kansainvälinen standardisointiorganisaatio, joka vastaa eri alojen standardisoinnista globaalilla tasolla • Paikkatiedolla oma tekninen komitea: ISO/TC 211 ”Geographic Information / Geomatics” – Vuoden 2017 lopussa 75 standardia, 6 työryhmää (lisäksi 10 neuvotteluryhmä ja kolme ”ad hoc”-ryhmää) ja 40 jäsenmaata (lisäksi 29 tarkkailijajäsentä) – Pohjoismailla hyvin vahva edustus – Kokouksia kaksi kertaa vuodessa, lisäksi työryhmien kokoukset – Asiantuntijoita haetaan koko ajan eri maista – Mahdollisuus päästä vaikuttamaan standardeihin, joita käytetään maailmanlaajuisesti
 16. 16. Tärkeimmät paikkatietoalan ISO-standardit 1/3 • Metatiedot: – ISO 19115-1:2014 Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals • Paikkatiedon kuvailussa käytettävät metatietoelementit sekä niiden hierarkia ja mahdolliset koodiarvot – ISO/TS 19139:2007 Geographic information - Metadata - XML schema implementation • Paikkatiedon kuvailussa käytettävä metatietorakenne XML-muodossa • Perustuu ISO 19115-1:2014 –standardiin • Rajapintapalvelut (katselu- ja latauspalvelut): – ISO 19119:2016 Geographic information – Services • Paikkatietopalvelujen rajapinnan yleiset periaatteet – ISO 19128:2005 Geographic information -- Web map server interface • Dynaamisesti karttakuvan tuottavan rajapintapalvelun (WMS) määrittely – ISO 19142:2010 Geographic information -- Web Feature Service • Kohdetiedot esittävän rajapintapalvelun (WFS) määrittely
 17. 17. Tärkeimmät paikkatietoalan ISO-standardit 2/3 • Kohteiden mallinnus: – ISO 19125-1:2004 Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture • Arkkitehtuurimalli nolla-, yksi- ja kaksiulotteisille paikkatietokohteille – ISO 19125-2:2004 Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL option • SQL-tietokantaoperaatioiden määrittely nolla-, yksi- ja kaksiulotteisille paikkatietokohteille • Tietotuotteet: – ISO 19131:2007 + Amd 1:2011 Geographic information - Data product specifications • Ohjeet paikkatietotuotemäärittelyjen tekemiseen
 18. 18. Tärkeimmät paikkatietoalan ISO-standardit 3/3 • GML-mallinnuskieli: – ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language (GML) • GML-mallinnuskielen määrittely • GML-mallinnuskielen hyödyntämistavat paikkatietojen mallinnuksessa, siirtämisessä ja varastoinnissa • Paikkatiedon laatu ja sen mittarit: – ISO 19157:2013 Geographic information - Data quality • Ohjeet paikkatiedon laadun kuvaamiseen • Paikkatiedon laadun mittareiden määrittely
 19. 19. Muita standardeja ja suosituksia • Open Geospatial Consortium (OGC) – Kansainvälinen standardisointijärjestö – Kehitetään yhteistyössä ISO:n kanssa – Keskeisimpiä standardeja mm. Web Map Service (WMS; katselupalvelut) ja Web Feature Service (WFS; latauspalvelut) • INSPIRE-direktiivi – Direktiivi eurooppalaisesta paikkatiedon infrastruktuurista – Eurooppalainen lainsäädäntö mm. metatiedoista, katselu- ja latauspalveluista sekä tietotuotteista – Perustuu ISO-standardeihin • Julkisen hallinnon suositukset (JHS) – Julkishallinnossa käytettävät suositukset mm. paikkatiedoista – Kansalliset tulkinnat käytettävistä paikkatietostandardeista
 20. 20. Kaipaatko lisätietoa? Haluatko mukaan standardisointityöhön? Ruusuja ja/tai risuja? OTA YHTEYTTÄ INSPIRE-sihteeristö: inspire@maanmittauslaitos.fi Kerro asiasi ja me välitämme tiedon asiantuntijoillemme. KIITOS MIELENKIINNOSTA!

×