Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Innovaatiojohtaminen

Download to read offline

Diasarjan tarkoitus on antaa perustiedot CEN/TS 16555 sarjan sisällöstä ja tavoitteista. Aineistossa käydään lävitse dokumentin sisältö siinä järjestyksessä, kuin se itse dokumentissa on, mutta suppeammin. Tavoitteena on luoda ymmärrys innovaatiojohtamisesta ja innovaatiojohtamisen hallintajärjestelmän sisällöstä.

Diasarjan on tehnyt Hannu Havusto SFS:n projektirahoituksella.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Innovaatiojohtaminen

 1. 1. Innovaatiojohtaminen SFS-käsikirja 830 Diasarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2018
 2. 2. Tervetuloa aineiston käyttäjäksi • Tämän diasarjan tarkoitus on antaa perustiedot CEN/TS 16555 sarjan sisällöstä ja tavoitteista. • Aineistossa käydään lävitse dokumentin sisältö siinä järjestyksessä, kuin se itse dokumentissa on, mutta suppeammin. Tavoitteena on luoda ymmärrys innovaatiojohtamisesta ja innovaatiojohtamisen hallintajärjestelmän sisällöstä. • Diasarjan on tehnyt Hannu Havusto
 3. 3. Tekijästä • Hannu Havusto on koulutukseltaan DI (Hydrauliikka ja automaatio, Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1985) sekä Taiteen maisteri (teollinen muotoilu, Taideteollinen korkeakoulu, 2002). • Hannu on ollut työssä SFS:ssä ja toimi mm. ISO 9000 laatujärjestelmistä vastanneen komitean sihteerinä. • Teollisena muotoilijana hän on ollut Fujitsu-Siemensillä ja päässyt näkemään saksalaisen ja japanilaisen tuotekehityksen kulttuurin. Hannu on muotoilijana ja tuotteiden kehittäjä tehnyt yhteistyötä monien suomalaisten eri kokoisten yritysten kanssa toimiessaan muotoilijana 5D muotoilutoimistossa, jossa oli yksi omistajista. Muotoilun periaatteet (muotoiluajattelu) on vahvasti innovaatiojohtamisen standardien taustalla. • Nykyisin Hannu vastaa ja kehittää muotoilua Huld Oy:ssä, jossa teknologiaosaamisen rinnalla muotoilulla on vahva jalansija. Muotoiluajattelua hyödynnetään laajasti yritysten liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.
 4. 4. Aineiston käyttö ja tekijänoikeudet • Tämän luentoaineiston tekijänoikeudet omistaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Esitystä saa vapaasti käyttää opetustarkoituksiin ja sitä saa tarvittaessa muokata. Aineistoa lainattaessa lähde tulee mainita. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. • Tämä materiaali on päivitetty viimeksi 8.1.2019. • Varmista tiedon ajantasaisuus voimassaolevista CEN/TS 16555 dokumenteista
 5. 5. CEN/TS 16555 Innovaatiojohtaminen JOHDANTO
 6. 6. Taustaa • SFS-käsikirja 830 ”Innovaatiojohtamisen käsikirja” on käännös CEN/TS 16555 -sarjasta. CEN/TS 16555 on statukseltaan tekninen spesifikaatio. • CEN/TS 16555-1 Johdannossa todetaan seuraavaa: • ”Tämän teknisen spesifikaation tarkoitus on opastaa organisaatioita järjestelmälliseen innovaatiojohtamisen – eli innovaatioiden hallintajärjestelmän – käyttöönottoon, kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Tällaisen järjestelmän luominen lisää organisaation innovatiivisuutta. Organisaation tuotteita, palveluita, prosesseja, rakennetta ja liiketoimintamalleja koskevilla innovaatioilla voidaan kehittää suoristuskykyä ja siten parantaa organisaation tulosta, arvoa ja kilpailukykyä.” • Johdannosta on huomattava, että: • Innovaatio voi kohdistua hyvin erilaisiin asioihin • Innovaation avulla voidaan saavuttaa jotain hyötyä CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 7. 7. Innovaatioiden hallintajärjestelmän pääkohdat • Seuraavan sivun kuva on CEN/TS 16555 -sarjan osasta 1 ja siinä kuvataan järjestelmän pääkohdat • Innovaatioiden hallintajärjestelmän osat ja periaatteet kuvataan osassa CEN/TS 16555-1. • Keskeisin osa hallintajärjestelmää on innovaatiosuppilo, jossa ideat joko hylätään tai kehitetään innovaatioiksi innovaatioajattelun menetelmällä. Osassa CEN/TS 16555-3 (Innovaatioajattelu) kuvaan innovaatioajattelun kuusivaiheinen malli. • Innovaatiosuppilon sisällä tärkeä vaihe on ideoiden suojaaminen (aineettoman omaisuuden hallinta CEN/TS 16555-4) • Innovaatioiden hallintajärjestelmää pyritään jatkuvan parantamisen mukaisesti arvioimaan ja kehittämään (CEN/TS 16555-7). CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 8. 8. Innovaatioiden hallintajärjestelmän pääkohdat Ideat Innovaatio- tulokset Organisaation toimintaympäristö Organisaatio Innovaatiojohtaminen Innovaatiostrategia Mahdollistavat tekijät Innovaatiojohtamis- tekniikat Innovaatioprosessi (innovaatiosuppilo) Arviointi Parantaminen Suunnittelu CEN/TS 16555-1 Kuva 1 CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 9. 9. Innovaatiojohtaminen ja innovointiprosessi tuotteita tai palveluita kehittävässä organisaatioissa • Seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa on kuvattu tuotteita tai palveluita kehittävän organisaation kaikki innovaatioiden tuottamiseen liittyvät alueet. Kaaviossa on merkittynä kaikkien CEN/TS 16555 –sarjan osien kohteet. • Kuvan yläreunassa organisaation johto ja johdon toimenpiteet (mahdollistajat) on kuvattu yhtenä alueena. Siitä erillään on alareunassa arvonluontiketju ja omina kohteinaan CEN/TS 16555 sarjan eri osien toiminnot. • Organisaation ulkopuolella on ulkopuoliset sidosryhmät. • Tämä kaavio on laadittu tätä opetusmateriaalia varten. Se ei ole osa CEN/TS 16555 –sarjaa CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 10. 10. Tekno- logia Kilpailijat Markkinat + trendit Yhteis- kunta Muut sidos- ryhmät Asiakkaat ja käyttäjät Innovaatioprosessi (perustuu innovaatioajatteluun) Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu (T&K) Strategisen tiedon hallinta TULOKSET Pro- sessin paran- taminen Strategia, Kulttuuri, Organisointi (roolit, vastuut, valtuudet), Innovoinnin suunnittelu, Resurssit, Pätevyydet, Johtamistekniikat, Kannustimet, Koulutus, Perehdytys, Tiedon hallinta, Viestintävastuu, IPR-hallinta, Yhteistyöstä vastaaminen,… Mittaaminen + Arviointi IPR Yhteistyö- kumppanit CEN/TS 16555-3 CEN/TS 16555-4 CEN/TS 16555-2 CEN/TS 16555-5 ”Mahdollistajat” Tekno- logia Kilpailijat Markkinat + trendit Yhteis- kunta Muut sidos- ryhmät Asiakkaat ja käyttäjät Organisaation johto (sitoutuminen innovointiin!) Yrityksen arvonluontiketju tai organisaation ylläpitämä toiminta Innovaatiojohtaminen ja innovointiprosessi organisaatioissa CEN/TS 16555-1 CEN/TS 16555-6 CEN/TS 16555-7
 11. 11. • Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä • Osa 2: Strategisen tiedon hallinta • Osa 3: Innovaatioajattelu • Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta • Osa 5: Yhteistyön hallinta • Osa 6: Luovuuden hallinta • Osa 7: Innovaatiojohtamisen arviointi • Part 1: Innovation Management System • Part 2: Strategic intelligence management • Part 3: Innovation thinking • Part 4: Intellectual property management • Part 5: Collaboration management • Part 6: Creativity management • Part 7: Innovation management assessment. CEN/TS 16555 -sarjan osat CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 12. 12. CEN/TS 16555 –sarjan 7 osaa • Osa 1 on yleiskuvaus innovaatioiden johtamisjärjestelmästä • Tässä osassa esitellään ja kuvataan kaikki innovaatioiden johtamisjärjestelmän oleelliset osat ja toiminnot. • Osassa 2 kuvataan strateginen tieto ja sen tuottamisjärjestelmä • Strateginen tieto on innovaatiojohtamisen keskeinen tekijä. Tässä osassa kuvataan järjestelmä, jolla strateginen tieto ja ymmärrys voidaan saavuttaa. Strategista tietoa käytetään organisaation vision ja strategian laadinnan lähtötietoina, mutta sen perusteella voidaan myös aloittaa projekteja CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 13. 13. CEN/TS 16555 –sarjan 7 osaa • Osa 3 kuvaa innovaatioajattelun • Innovaatioajattelu on eräs muunnos ”design thinking” –mallista. Sen avulla aluksi haetaan ymmärrys ja kehitellään ideoita, joita nopeasti kokeillaan ja arvioidaan. Malli on tehokas ja nopea keino uusien ideoiden luomiseksi ja arvioinniksi. • Osa 4 on laaja ja perusteellinen esitys keksintöjen eli aineettoman omaisuuden suojaamisesta. • Osa 5 kattaa organisaatioiden välisen yhteistyön hallintaan liittyvät asiat • Yhteistyön johtaminen ja yhteistyöstä sopiminen CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 14. 14. CEN/TS 16555 –sarjan 7 osaa • Osa 6 käsittelee luovuutta ja luovuuden johtamista organisaatiossa • Osat 3 ja 6 käsittelevät ideoiden keksimistä ja kehittämistä. Osa 6 käsittelee erityisesti keksimistä ja luovaa toimintaa, kun taas osa 3 on nopeavaiheinen menetelmä ideoiden kehittämiseksi ideasta innovaatioksi. • Osa 7 käsittelee innovaatioiden hallintajärjestelmän suorituskyvyn arviointia ja parantamista CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 15. 15. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Innovation management. Part 1: Innovation Management System
 16. 16. • Esipuhe • Johdanto 1. Soveltamisala 2. Velvoittavat viittaukset 3. Termit ja määritelmät 4. Organisaation toimintaympäristö 5. Innovaatiojohtaminen 6. Innovoinnin onnistumisen suunnittelu 7. Innovoinnin mahdollistavat ja sitä edistävät tekijät 8. Innovoinnin hallintaprosessi 9. Innovaatioiden hallintajärjestelmän toimivuuden arviointi 10. Innovaatioiden hallintajärjestelmän parantaminen 11. Innovaatiojohtamistekniikat CEN/TS 16555-1 sisältö
 17. 17. Sisältö – tiivistelmä • CEN/TS 16555-1 kuvaa ja määrittelee innovaatioiden hallintajärjestelmän osat ja niille asetettavat vaatimukset • Keskeinen osa innovaatioiden hallintajärjestelmää on innovaatioprosessi, jolla ideat kehitetään innovaatioiksi (tuote, palvelu, toimintamalli tai menetelmä) • Innovaatioiden hallintajärjestelmän tavoitteet määritellään innovaatiovision avulla. Visio otetaan käyttöön innovaatiostrategian avulla • Keskeisiä hallintajärjestelmän osia ovat mm. strategisen tiedon hallinta, innovaatioajattelu, innovaatiokulttuurin ja muiden mahdollistavien tekijöiden johtaminen, roolien ja vastuiden organisointi sekä järjestelmän jatkua kehittäminen CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 18. 18. Innovaatio • ”Uuden tuotteen (hyödyke tai palvelu) tai prosessin tai sen merkittävän parannuksen käyttöönotto, uusi markkinointitapa tai organisaation käyttämä menetelmä, joka koskee liiketoimintamalleja, työpaikan organisaatiota tai ulkoisia suhteita” • CEN/TS 16555-1 määritelmän mukaan innovaatio on jopa ”uuden tuotteen käyttöönotto”. Määritelmässä ei oteta kantaa uuden tuotteen paremmuuteen tai siihen ostetaanko sitä. Toisaalta koko CEN/TS 16555 sisäänrakennettu käsitys on, että innovaatioilla pyritään luomaan jotain uutta ja parempaa. • On huomattava, että innovaatio ei ole välttämättä esine tai palvelu, vaan se voi olla prosessi, toimintatapa tai menetelmä. CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 19. 19. Innovaatioiden hallintajärjestelmä • Joukko organisaation toisiinsa liittyviä tai vaikuttavia osia, joiden avulla luodaan innovaatiotoiminnan politiikat ja tavoitteet sekä prosessit, joilla nämä tavoitteet saavutetaan.” CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 20. 20. Toimintaympäristö • Lähtökohtana innovaatiotoiminnalle on lähtötilanteen ja toimintaympäristön hahmottaminen ja ymmärtäminen. • Mitä tai mikä olemme? Mikä on tavoitteemme? Kuinka toimimme? Missä olemme onnistuneet ja missä on parannettavaa? Mitkä asiat ohjaavat tai rajoittavat toimintaamme? Ideoiden hallinta Projektien kehittäminen Suojaaminen ja hyödyntämien Markkinoille tuominen Lähtötilanteen, sidosryhmien ja toimintaympäristön ymmärtäminen Luova toiminnan osuus innovoinnissa liittyy ymmärtämiseen ja keksimiseen. Ennen kuin voidaan keksiä hyviä ratkaisuja, pitää ymmärtää kenen ongelmia ollaan ratkaisemassa ja mitkä ovat ratkaistavat tarpeet. Innovaatioiden hallintajärjestelmä tukee luovaa toimintaa ja mahdollistaa sen toteuttamisen CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 21. 21. Toimintaympäristö • Toimintaympäristön tuntemiseksi tulee sidosryhmät määritellä ja tuntea • Sidosryhmät ovat tärkeitä, koska heidän tarpeista, odotuksista ja vaatimuksista on löydettävissä aihioita innovaatioille (haasteita tai ratkaisuja) • Sidosryhmiä ovat sisäiset ja ulkoiset ryhmät • Suunnittelijat, tuotanto, markkinointi, huolto, jälleenmyyjät, lainsäätäjät yms.) • Erityisesti huomioitavia sidosryhmiä ovat asiakkaat ja käyttäjät CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 22. 22. Toimintaympäristö • CEN/TS 16555-1 nostaa esiin sidosryhmien tarpeista myös sellaiset piilevät tarpeet, joita ei ole aikaisemmin tunnistettu tai joita ei ole osattu pukea sanoiksi. • Tällaisten tarpeiden havaitsemiseen kannattaa panostaa, sillä niistä voi löytyä innovoinnille mahdollisuuksia, mitä muut eivät ole vielä löytäneet CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 23. 23. Visio & Strategia • Innovaatiotoiminnan suuntaamiseksi tulee määritellä visio ja strategia • Visio, strategia ja toimintamallit on dokumentoitava ja niistä tulee tiedottaa organisaatiolle CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 24. 24. Visio & Strategia • Vision tavoitteena on • Innostaa ja sitouttaa ihmisiä tavoittelemaan sitä • Olla riittävän kunnianhimoinen ilman, että nykyinen strategia rajoittaa sitä • Antaa mitattava tavoite, jonka edistymistä voidaan seurata • Strategian avulla visio pyritään saavuttamaan • Strategian perustana on sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien tarpeiden ymmärtäminen • Strategian määrittelemiseksi hyödynnetään strategista tietoa (CEN/TS 16555-2) CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 25. 25. Ylimmän johdon merkitys • Ylimmän johdon tulee sitoutua ja osoittaa sitoutumisensa riittävillä konkreettisilla toimilla • Edistämällä innovointia tukevaa kulttuuria • Varmistamalla riittävät resurssit • Pitämällä organisaation tietoisena innovoinnin tärkeydestä • Varmistamalla, että tuloksia saavutetaan • Edistämällä innovaatioiden hallinta- järjestelmän jatkuvaa parantamista • Tukemalla johtajia ja esimiehiä CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 26. 26. Innovaatiokulttuurin edistäminen • Ylimmän johdon olisi edistettävä innovaatiokulttuuria. Innovaatiokulttuurin tulisi olla ajattelutapa, jonka kasvun tukemisesta kaikki ovat vastuussa CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 27. 27. Innovaatiokulttuurin edistäminen • Johto voi edistää innovaatiokulttuuria • Antamalla aikaa sekä tukemalla ja kannustamalla ideointia • Tukemalla avointa viestintää ja ideoiden vaihtoa • Kannustamalla avoimuuteen ja yhteistyöhön eri ryhmien välillä • Nostamalla esiin ristiriitoja ja keskustelua; niistä voidaan löytää innovoinnin lähteitä • Mahdollistamalla ja hyväksymällä epäonnistumista CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 28. 28. 1 Suunnittelun lähtökohta 2 Toiminta- suunnitelma + prosessi Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien tarpeet Aikaisemmin luotu innovaatiovisio ja -strategia Innovoinnin onnistumisen suunnittelu Innovaatiotoiminnan riskit ja mahdollisuudet Strategian mukaiset tavoitteet Lyhyen ja pitkän aikavälin mittarit onnistumiselle Resurssit ja vastuut Jatkuva parantaminen
 29. 29. Innovoinnin mahdollistavat tekijät • CEN/TS 16555-1 luvun 7 mukaan innovoinnin mahdollistavat ja sitä edistävät tekijät ovat • Roolien ja vastuiden organisointi • Resurssit • Pätevyys • Tietoisuus (=ymmärrys mitä ollaan tekemässä ja motivaatio) • Viestintä (=sovitut menetelmät) • Dokumentoitu tieto (=ideat ja toimintatavat sekä näiden ylläpito ja säilytys) • Aineettoman omaisuuden ja tietämyksen hallinta • Yhteistyö CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 30. 30. Innovoinnin mahdollistavat tekijät • Hyvin johdetussa innovaatioihin pyrkivässä organisaatiossa henkilöstön johtamiseen on panostettu. Vain hyvin toimivassa työympäristössä syntyy innovaatioita. • Innovointiin osallistuvien vastuut ja roolit hyvin määriteltyinä! • Innovointia tekevien henkilöiden pätevyydestä ja motivaatiosta on huolehdittu ja heillä on ymmärrys innovoinnin merkityksestä. Kaksisuuntainen viestintä on erittäin tärkeätä (viestintätavat ja palautteen huomioiminen). • Innovointi on yhteistyötä. Toimintaa voidaan tehostaa ja parantaa, kun tietoa vaihdetaan yrityksen sisällä sekä verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä yliopistojen ja ulkopuolisten sopivien tahojen kanssa. 201830 CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 31. 31. Innovaatioiden hallintaprosessi • CEN/TS 16555 sarjan mukaan innovaatioprosessiin ideat ovat innovaatioiden mahdollisia aihioita. Prosessi ”jalostaa” ideat innovaatioiksi tai hylkää ne. Prosessin jatkuvalla parantamisella varmistetaan tulosten laatua. Ideoiden hallinta Projektien kehittäminen Suojaaminen ja hyödyntämien Markkinoille tuominen Ideat Innovaatio- tulokset CEN/TS 16555-1 kuva 2 ”Kaavakuva innovaatioiden hallintaprosessista (innovaatiosuppilosta)” Prosessin arviointi ja parantaminen
 32. 32. Innovaatioiden hallintaprosessin vaiheet • Ideoiden hallinta • Ensimmäisessä vaiheessa ideoita luodaan, kerätään, arvioidaan ja valitaan. Idea ei ole vielä ratkaisu, sillä se voidaan myös hylätä • CEN/TS 16555 -sarjan mukaan ”ideat” voivat syntyä esim. tuotekehityksen ohessa ”sattumalta” tai niitä voidaan pyrkiä keksimään tai ”hakemaan” eri menetelmillä • Ideointivaiheeseen tulee luoda menetelmä, jolla kaikki ideat (nekin joita ei voida välittömästi kehittää innovaatioiksi) saadaan talteen myöhemmin käytettäväksi CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 33. 33. Innovaatioiden hallintaprosessin vaiheet • Innovaatioprojektin kehittäminen • Ideat voidaan jalostaa innovaatioksi jollain järjestelmällisellä menetelmällä (esim. perinteinen vesiputousmalli (state-gate) tai innovaatioajatteluprosessi, joka esitellään CEN/TS 16555 sarjassa) • Projektien hallintaa varten on syytä määritellä jokaiselle vaiheelle tavoitteet ja tehtävät, varattava riittävät resurssit ja työkalut sekä arvioitava riskejä. • Kun käynnissä on useita projekteja on luotava projektisalkun hallintamenetelmät CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 34. 34. Innovaatioiden hallintaprosessin vaiheet • Innovaatioiden tuotosten suojaaminen ja hyödyntäminen • Suojaus tehdään kussakin tapauksessa tarkoituksenmukaisella tavalla • Innovaatioiden markkinoille tuominen • Aineettomaan omaisuuteen liittyvien asioiden tunnistaminen kohdemarkkinoilla • Myynti- ja markkinointisuunnitelman laatiminen • Rahoituksen yms. varmistaminen • Tuotannon, logistiikan, asiakastuen ja -palautteen järjestäminen CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 35. 35. Innovaatioiden hallintaprosessi • Organisaatio saa innovaatioprosessissa taloudellisia ja ei-taloudellisia tuloksia. • Joillakin CEN/TS 16555 ”ei-taloudellisista” tuloksista on arvoa kuten esim. markkinaosuus tai brändin tunnettuus • Jotkut tulokset vaikuttava välittömästi organisaation rahavirtoihin ja joidenkin kohdalla rahallinen hyöty tulee vasta viiveellä, kuten brändin tunnettuus paranee, markkinaosuus kasvaa, patenttien määrä kasva tai innovaatioiden määrä kasvaa. • Hyöty voi näkyä myös hyvinvoinnin kasvuna tai ympäristön parantumisena. • Organisaation olisi määriteltävä millä tavoin erilaisia tuloksia arvioidaan CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 36. 36. Hallintajärjestelmän toimivuuden arviointi • Säännöllistä arviointia varten tulee määritellä mittarit, menetelmät ja kriteerit: • Innovaatiostrategialle • Innovoinnin mahdollistaville ja sitä edistäville tekijöille • Innovaatioprosessille • Muiden arviointimenetelmin lisäksi tulee määrävälein toteuttaa sisäinen todentaminen ja johdon katselmointi • Katselmointi voidaan yhdistää esimerkiksi ISO 9001 hallintajärjestelmän sisäiseen auditointiin • Ylimmän johdon tulee katselmoida hallintajärjestelmä. Katselmointiin tulee sisällyttää päätös jatkuvan parantamisen mahdollisuudesta CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 37. 37. Hallintajärjestelmän parantaminen • Innovaatioiden hallintajärjestelmää on CEN/TS 16555 mukaan jatkuvasti parannettava. Parantamisella pyritään varmistamaan, että järjestelmä toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja täyttää tehtävänsä • Poikkeamat tulee tunnistaa ja niille on luotava korjaavat toimenpiteet • On luotava toimintasuunnitelma heikkouksien poistamiseksi • Viestinnällä varmistetaan, että parantamistoimenpiteet edesauttavat organisaation oppimista CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 38. 38. Innovaatiojohtamistekniikat (=näkökulmat) • Innovaatiojärjestelmän johtamisessa pitää ottaa huomioon sekä innovaatioiden hallintajärjestelmän taso, että yksittäisten innovaatioprojektien taso • Järjestelmätason johdettavat kohteet ovat mm: • Strategisen tiedon hallinta (=> tarpeiden ymmärtäminen) - CEN/TS 16555-2 • Innovaatioajattelu (ideoiden jalostaminen innovaatioiksi) - CEN/TS 16555-3 • Aineettoman omaisuuden hallinta - CEN/TS 16555-4 • Yhteistyön hallinta - CEN/TS 16555-5 • Luovuuden hallinta - CEN/TS 16555-6 • Järjestelmän parantaminen - CEN/TS 16555-7 CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 39. 39. CEN/TS 16555 Innovaatiojohtaminen. Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Innovation management. Part 2: Strategic intelligence management
 40. 40. • Esipuhe • Johdanto 1. Soveltamisala 2. Velvoittavat viittaukset 3. Termit ja määritelmät 4. Strategisen tiedon tuottamisjärjestelmä 1. Yleisprosessi 2. Tarpeiden tunnistaminen 3. Informaation kerääminen 4. Informaation analysointi ja arvottaminen 5. Strategisen tiedon tuottamisjärjestelmän hallinta 1. Strategisen tiedon hallintajärjestelmän kuvaus 2. Johtaminen 3. Ohjausprosessi 4. Strategista tietoa koskevien toimenpiteiden käyttöönotto 5. Resurssit, joilla tuetaan strategisen tiedon tuottamisjärjestelmää 6. Tulosten suojaaminen ja hyödyntäminen 7. Asianmukaisten tietovirtojen hallinta 6. Suorituskyvyn arviointi 7. Strategisen tiedon tuottamisjärjestelmän parantaminen CEN/TS 16555-2 sisältö
 41. 41. Soveltamisala • CEN/TS 16555-2 koskee innovaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa lähtötietoina käytettävän strategisen tiedon tuottamisjärjestelmän rakennetta ja hallintaa: • Kuinka organisaation tulee kerätä informaatiota, analysoida ja jalostaa sitä tiedoksi, jonka perusteella voidaan tehdä strategisia päätöksiä • Mikä on tuottamisjärjestelmän sisältö, johtaminen, vastuut ja erilaiset tukitoiminnat • Strategisen tiedon johtamisjärjestelmä liittyy organisaation yleiseen johtamisjärjestelmään ja tuottaa sille tietoa CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 42. 42. Termeistä • Strategia on organisaation yleistavoitteet ja kehityssuunnitelma, jonka avulla pyritään saavuttamaan visio • Tietoa (data) kerätään eri lähteistä • anturit, mittarit, manuaalinen kerääminen • Informaatio on merkityksellistä tietoa (merkityksellistä dataa) • Strateginen informaatio on informaatiota, joka katsotaan sellaiseksi, että sillä todennäköisesti on vaikutusta strategiaan • Strateginen tieto (intelligence) on informaation analysoinnin tuloksena saatu tieto ja ymmärrys, jota käytetään hyväksi strategian laadinnassa ja toteuttamisessa CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 43. 43. Strateginen tieto – mistä saadaan • Strateginen tieto informaatioon, jota kerätään oleellisiksi tunnistetuilta alueilta, joita voivat olla esimerkiksi: • Liiketoiminta-alueet, kilpailijat ja vastaavat toimijat, markkinat ja trendit • Patentit, mallisuojat ja vastaavat tietokannat • Standardit • Teknologia • Viranomaismääräykset • Yhteiskunnallinen kehitys • Näiltä alueilta voidaan tietoa kerätä erilaisista lähteistä CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 44. 44. Strategisen tiedon tuottamisjärjestelmä • Strategisen tiedon tuottamisjärjestelmässä on seuraavat vaiheet (kuvattu kaaviona seuraavalla sivulla) • Yli johto päättää organisaation strategian mukaisesti tunnistettujen tarpeiden kohdalla aloitetaanko kohteen tutkiminen • Kun tutkiminen aloitetaan, kerätään siitä sisäistä ja ulkoista informaatiota • Kerätty informaatio analysoidaan ja analysoinnin jälkeen todetaan tulokset ja tehdään tarvittaessa suosituksia • Tuloksena voidaan aloittaa toimenpiteitä (yhteistyön aloittaminen, innovointi, uuden teknologian tai markkinavaihtoehdon arviointi, organisaation toimintaan kohdistuvat muutokset) • Analysoinnin tulokset välitetään myös eteenpäin ja tallennetaan • Lopputuloksena syntyy päätös jatkosta (uudet tai lisätoimenpiteet tai seuranta) CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 45. 45. Strategisen tiedon tuottamisjärjestelmä Päätös tutkimisen aloittamisesta Tunnistetaan strategian mukaisia tarpeita Ylin johto tekee päätöksen tutkimisen aloittamisesta Tiedon kerääminen ja analysointi Kerätään sisäistä ja ulkoista informaatiota Kerätty informaatio analysoidaan ja analysoinnin jälkeen todetaan tulokset ja tehdään tarvittaessa suosituksia Analysoinnin tulosten raportointi ja tallentaminen + toimenpiteiden aloittaminen • Yhteistyön aloittaminen, • Innovointi, • Uuden teknologian tai markkinavaihto- ehdon arviointi, • Organisaation toimintaan kohdistuvat muutokset Päätetään jatkosta • Tutkitaan lisää • Aloitetaan uusi tutkimus • Jatketaan seurantaa
 46. 46. Tarpeiden tunnistaminen ja informaation kerääminen • Tunnistettujen tarpeiden perusteella pitää tiedon lähteet ja käytettävä resurssit tunnistaa seuraavien kriteereiden mukaisesti: • Salainen tieto • Sisäpiiritieto • Arkaluonteinen tieto ja • Kriittinen tieto • (Lisäksi on olemassa myös neutraali, julkinen ja ongelmaton tieto, vaikka sitä ei CEN/TS16555 erikseen mainitsekaan) • Tiedon lähteen perusteella voidaan arvioida sen laatua, puolueettomuutta ja luotettavuutta CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 47. 47. Tarpeiden tunnistaminen ja informaation kerääminen • Tietoja voidaan saada • Sisäisistä lähteistä (asiakirjat, asiantuntijat, ennusteet, analyysit, suunnitelmat yms.) • Ulkoisista lähteistä (asiakkaat ja muut sidosryhmät, kilpailijat, julkiset asiakirjat ja julkaisut, seminaarit, näyttelyt, messut jne.) • Tarvittavan tiedon määrää ja laatua pitää arvioida organisaation koon, toimialan jne. mukaisesti • Tiedon laatua, kattavuutta, luotettavuutta, tarkkuutta ja käyttökelpoisuutta pitää arvioida CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 48. 48. Informaation analysointi ja arvottaminen • Kerätty tieto pitää analysoida määrällisesti ja laadullisesti • Analysoinnissa kannattaa hyödyntää monialaista osaamista ja eri näkökulmia. Eri lähteistä saatuja tietoja kannatta yhdistellä. Analysoinnin tavoitteena on ymmärtää tiedon luotettavuus ja merkityksellisyys ja arvo • Analysoinnissa voidaan käyttää yleisiä manuaalisia menetelmiä tai suurien tietomäärien kohdalla automaattisia menetelmiä • Analyysin pohjalta voidaan tehdä päätöksiä tai käynnistää esimerkiksi jo aikaisemmin lueteltuja toimenpiteitä • Strategisella tiedolla on taloudellista arvoa ja sitä voidaan hyödyntää myöhemminkin, siksi se pitää tallentaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Samalla päätetään kenellä on pääsy näihin tietoihin CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 49. 49. Strategisen tiedon tuottamisjärjestelmän hallinta Ohjausprosessi Johdon antamat tavoitteet muutetaan toimenpiteiksi Käyttöönottoprosessi Tukiprosessi Tuotosten seuranta ja tarvittaessa toimenpiteisiin tehtävät muutokset Toimenpiteiden yksityiskohtien suunnittelu ja käyttöönotto Määritellään ja suunnitellaan tuotokset, menetelmät, lähteet, budjetointi, resurssointi, säännöt yms. Suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavat pätevyydet ja osaaminen Infrastruktuuri ja IT-resurssit Talous Strategisen tiedon hallintajärjestämä liittyy yleiseen johtamisjärjestelmään ja sisältää kolme pääprosessia:
 50. 50. Johtaminen • Ylimmän johdon ja esimiesten vastuulla on • Varmistaa, että strategisen tiedon tuottamisjärjestelmä on luotu ja otettu käyttöön. • Ottaa kantaa tuloksiin ja niistä aiheutuviin toimenpiteisiin • Määritellä asiat, joita pitää selvittää, seurata tai joihin pitää vaikuttaa • Osoittaa vastuu ja valtuudet • Ylimmän johdon tulee nimetä päällikkö vastaamaan yleisesti tavoitteista ja toimintatavoista. • Projektipäälliköt vastaavat kerättyä tietoa koskevista toimenpiteistä ja tiedon oikeasta hyödyntämisestä päätöksenteossa. CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 51. 51. Strategisen tiedon ohjausprosessi • Strategisen tiedon ohjauksella tarkoitetaan sitä, että mitä tahansa strategiseen tietoon liittyvää prosessia, projektia tai toimenpidettä mukautetaan sen mukaan, jos esim. markkinoilla, teknologiassa tai kilpailutilanteessa tapahtuu muutoksia. • Ohjauksen tarve koskee kolmea tasoa, joihin tulee reagoida: • Johdon antamien tavoitteiden saavuttamiseksi luotujen toimenpiteiden seuranta • Strategista tietoa koskevien tuotosten hyödyntämisen seuranta • Strategista tietoa hyödyntäviltä henkilöiltä saatava palaute • Strategista tietoa koskevia toimenpiteitä varten laaditaan toimintasuunnitelma joka projektipäälliköt valvovat CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 52. 52. Strategisen tiedon tuottamisjärjestelmää tukevat resurssit ovat: • Pätevät ja osaavat henkilöt eri tilanteisiin • Tietokannat, tekniset ja tieteelliset julkaisut, tietojen analysointi, turvaaminen ja suojaaminen yms. • Infrastruktuuri ja IT-resurssit riittävällä tasolla • Taloudellinen suunnittelu • Kustannusarvio • Henkilöstö ja muut resurssit • Tulosten suojaaminen ja hyödyntäminen • Sopimukset ja IPR • Asianmukaisten tietovirtojen hallinta • Sisäinen tiedottaminen ja ulkoinen viestintä CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 53. 53. Arviointi ja parantaminen • Strategisen tiedon tuottamisjärjestelmän tehokkuutta ja vaikuttavuutta pitää mitata ja arvioida omien mittareiden ja muista lähteistä saatavan tiedon perusteella • Vaikuttavuus tarkoittaa sidosryhmien tyytyväisyyttä • Tehokkuudella arvioidaan käytettyjen resurssien käyttöä • Arvioinnilla pyritään löytämään parannuskohteita • Vaikuttavuutta ja tehokkuutta pyritään parantamaan mm. johdon katselmoinneilla sekä kehittämällä toimintaperiaatteita ja tavoitteita • Mittareiden numeroarvojen lisäksi on arvioitava ovatko ne olennaisia, luotettavia, jäljitettäviä ja yhteensopivuutta CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 54. 54. CEN/TS 16555 Innovaatiojohtaminen. Osa 3: Innovaatioajattelu Innovation management. Part 3: Innovation thinking
 55. 55. • Esipuhe • Johdanto 1. Soveltamisala 2. Velvoittavat viittaukset 3. Termit ja määritelmät 4. Innovaatioajattelu 5. Innovaatioajattelun vaiheet 6. Liitteet – Esimerkit innovaatioajattelun käytöstä CEN/TS 16555-4 sisältö ”We don’t stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing.” George Bernard Shaw
 56. 56. Innovaatioajattelu – Johdanto • CEN/TS 16555-3 johdannossa todetaan: • ”Innovaatioajattelu on järjestelmällinen lähestymistapa, jonka avulla etsitään ja käytetään tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia, tarkoituksena hyödyntää mahdollisuudet mahdollisimman hyvin ja ratkaista ongelmat, jotta markkinoilla saadaan haluttuja tuloksia.” • Viime vuosina tunnetuksi tulleen muotoiluajattelun (=design thinking) vaiheet ja prosessi on hyvin samankaltainen kuin tässä esitetty innovaatioajattelu. Muotoiluajattelu on yleisesti käytetty termi asiakaslähtöisessä suunnittelussa • CEN/TS 16555-3 mukaan innovaatioajattelu on johdettu tuotesuunnitteluun keskittyvästä muotoilu/suunnitteluajattelusta ja laajennettu koskemaan kaikkia innovoinnin muotoja. Muotoiluajattelua ja siitä johdettuja prosesseja sovelletaan kuitenkin laajasti kaikkeen asiakas/käyttäjälähtöiseen kehittämiseen, kuten liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiseen. CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 57. 57. Yleistä • Innovaatioajattelun (muotoiluajattelun) hyödyntää nopeita ja avoimia oppimisprosesseja, joiden avulla luodaan useita vaihtoehtoja ja varhaisessa vaiheessa niistä rajataan pois toimimattomat ratkaisut • Innovointiprosessi käynnistyy, kun ymmärretään, että on mahdollista löytää parempi ratkaisu. On ymmärrettävä kaikkien mahdollisten käyttäjätyyppien tarpeet • Innovointi sisältää riskejä, joita voidaan poistaa innovaatioajattelun mallilla, jossa varhaisessa vaiheessatehdään tietoon perustuvia päätöksiä CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 58. 58. Innovaatioajattelu vs. luovuuden hallinta • CEN/TS 16555-3:ssa innovaatioajattelu tarkoittaa prosessia, jossa etsitään ideoita ja kehitetään niistä innovaatioita. • CEN/TS 16555-6:ssa luovuudella tarkoitetaan sellaista tapahtumaketjua, jolla löydetään ratkaisuja tunnistettuihin ongelmiin. Luovalla prosessilla voidaan myös löytää ja tunnistaa mahdollisuuksia innovaatioiden aiheiksi. • Innovaatioajattelu kattaa siis innovaatioaihioiden kehittämisen innovaatioiksi. Luovuus sen sijaan on se vaihe, jossa jokin idea keksitään • Ylläoleva jaottelu on lähtökohta CEN/TS 16555-3 ja -6 teksteissä ja sisällössä. CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 59. 59. Innovaatioajattelun keskeiset tekijät • Toimintaympäristö • Ulkoinen toimintaympäristö (markkina, yhteiskunta, tekniikka, talous jne) • Sisäinen kyky johtaa innovaatioita (yrityskulttuuri, resurssit, liiketoimintamalli, prosessit, saavutukset jne) • Ihmiset • Asiakkaat, käyttäjät, sidosryhmät • Innovoinnin mahdollistavat tekijät • Esimerkiksi mahdollisuuksia tuovat muutokset markkinoilla tai kuluttajien käyttäytymisessä • Innovointia rajoittaa • Markkinoilla tai yhteiskunnassa tapahtuvat haitalliset muutokset CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 60. 60. Innovaatioajattelun edellytyksiä • Ympäristön tulisi tukea innovaatioajattelua • Kannustaminen ja palkitseminen; tilaa luovalle ajattelulle • Avoin yhteistyön mahdollistava mieli ja kulttuuri • Epävarmuuden, virheiden ja epäonnistumisten salliminen • Käytetään soveltuvia menetelmiä prosessin eri vaiheisiin • Tarkkailu ja kuuntelu • Nopeat visualisoinnit ja kokeilut • Ideoiden testaus • Toimintaan osallistuvilta vaaditaan sisällön ymmärrystä ja laaja-alaista pätevyyttä • Erilaisten käyttäjien, kontekstin ja sidosryhmien ymmärtäminen • Monialaisuus, luovuus CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 61. 61. Innovaatioajattelun vaiheet (CEN/TS 16555-3) 1. Tietojen kerääminen 2. Ratkaisujen kehittäminen 3. Nopea oppiminen 4. Kelpuuttaminen 5. Tuotoksia koskevat johtopäätökset 6. Tulokset CEN/TS 16555-3 Kuva 1 CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 62. 62. Vaihe 1/6: Tietojen kerääminen • Innovaatioajatteluprosessi käynnistyy käsiteltävään aiheeseen (ongelma tai mahdollisuus) liittyvän tiedon keräämisellä • Kartoitetaan ymmärrystä aiheeseen liittyvistä sidosryhmistä • Haastatellaan käyttäjiä ja muiden sidosryhmien edustajia • Pyritään löytämään ja ymmärtämään käyttäjien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien sekä ilmeiset että piilevät tarpeet • Hyödynnetään organisaation aikaisemmin keräämää strategista tietoa CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 63. 63. Vaihe 2/6: Ratkaisujen kehittäminen • Innovaatioajattelussa ratkaisuja kehitetään luovuuden avulla (luovuudesta osassa CEN/TS 16555-6) • Innovaatioajattelu ja luovuus tulee erottaa. Innovaatioajattelu on ratkaisuja kehittävä tapahtumaketju, joka tapahtuu luovassa ympäristössä. • Ratkaisuja kehitettäessä on huomattavaa, että niiden keksiminen ja karsiminen voi olla hyvin nopea prosessi. Päivissä tai jopa tunneissa voidaan keksiä idea ja varmistaa joko hylätä se tai jatkaa sen kanssa eteenpäin Innovaatioajattelua voidaan soveltaa mihin tahansa asiaan CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 64. 64. Vaihe 3/6: Nopea oppiminen • Edellisessä vaiheessa keksittyjä ideoita lähdetään nopeasti testaamaan ja kokeilemaan. • Pyritään löytämään nopein, halvin ja tehokkain keino, jolla voidaan varmentaa, voiko idea ratkaista tarpeen • Testauksessa/kokeilussa käytettäviä keinoja • Visualisoinnit, pikamallit, prototyypit • Käyttäjähaastattelut ja –testaukset • Rakennetaan kokeilua varten ideaa riittävästi vastaava tuote, jossa on vain tarpeelliset toiminnot Kokeiluista pyritään oppimaan ja korjaamaan ideaa – idean täysin hylkäävä palaute on yhtä arvokasta kuin sitä ylistävä! CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 65. 65. Vaihe 4/6: Kelpuuttaminen • Edellisen vaiheen jälkeen jatkoon päässeet ideat pyritään kelpuuttamaan hakemalla niille kaikkien sidosryhmien hyväksyntää • Käytettäviä keinoja ovat mm: • Käyttäjätarkkailu (käyttämällä malleja tai prototyyppejä) • Fokusryhmähaastattelut • Strukturoidut haastattelu (lomakehaastattelu) • Palveluissa ja digitaalisissa tuotteissa voidaan julkaista tuotteita, jotka toimivat rajoitetusti tai ne annetaan vain valitun ryhmän käyttöön CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 66. 66. • Edellisessä vaiheessa kelpuutettujen tulosten liiketoiminnallinen potentiaali ja tekninen toteuttamiskelpoisuus varmennetaan tässä vaiheessa • Johtopäätöksiä tehtäessä on syytä verrata tuloksia alussa kerättyyn tietoon ja silloin asetettuihin tavoitteisiin • Johtopäätöksiä ei saa tehdä liian aikaisessa vaiheessa, ettei vaaranneta luovaa vapaata ideointia • Tässä vaiheessa on hyödyksi miettiä erilaisia liiketoimintamalleja, joiden avulla aikaisemmasta poikkeavatkin ideat voitaisiin saattaa kannattavasti markkinoille Vaihe 5/6: Tuotoksia koskevat johtopäätökset CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 67. 67. Vaihe 6/6: Tulokset • Edellisen vaiheen johtopäätöksien avulla ylimmän johdon vastuulle jää tehdä päätös tulosten hyödyntämisestä • Mikä saavutuista ideoista/tuloksista parhaiten vastaa käyttäjien tarpeita? • Mikä niistä on organisaation tavoitteiden mukainen? • Jos mikään tuloksista ei täytä ylläolevaa kahta ehtoa on tehtävä päätös idean hylkäämisestä • Tämän jälkeen voidaan joko toistaa innovaatioajattelun vaiheet tai siirtymä hakemaan mahdollisuuksia muualta (innovaatioajatteluvaiheiden alussahan tehdään jokin rajaus, johon innovaatioajattelun vaiheita sovelletaan) CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 68. 68. CEN/TS 16555-3 liitteet • Esimerkkitapaus 1 • Esimerkki innovaatioajattelun soveltamisesta rekrytointipalveluyritykseen. Digitaalista palvelua kehitettiin luomalla uusia palvelukonsepteja • Esimerkkitapaus 2 • Tässä esimerkissä tietokonealalla toimiva yritys kehittää innovaatioajattelun avulla uutta liiketoimintaa. Tuloksena kehitettiin räätälöitäviin tuotteisiin perustuva palvelutuote sekä yhteistyömalli takuuaikana rikkoontuvista tuotteista huolehtimiseen. CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 69. 69. CEN/TS 16555 Innovaatiojohtaminen. Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Innovation management. Part 4: Intellectual property management
 70. 70. • Esipuhe • Johdanto 1. Soveltamisala 2. Velvoittavat viittaukset 3. Termit ja määritelmät 4. Aineettoman omaisuuden hallinnan perusteet ja tarkoitus 5. Aineettoman omaisuuden strategia 6. Aineettoman omaisuuden strategian toteuttaminen • Liitteet • Liite A (opastava) Viralliset asiakirjat aineettoman omaisuuden suojana • Liite B (opastava) Innovaatiot ja keksintöjen julkistaminen • Liite C (velvoittava) Menetelmät ja kriteerit immateriaalioikeuksien arviointiin • Liite D (opastava) Aineeton omaisuus ja standardisointi • Liite E (opastava) Aineettoman omaisuuden hallinta työympäristössä • Kirjallisuus CEN/TS 16555-4 sisältö
 71. 71. Soveltamisala ja terminologiaa • CEN/TS 16555-3 tarkoitus on antaa yleiskuva organisaatioille aineettoman omaisuuden hallinnan keskeisistä periaatteista innovaatioprosessin yhteydessä • Tavoitteena on edistää käytäntöjä, joilla oma aineeton omaisuus suojataan ja vastaavasti huomioidaan muiden omistama aineeton omaisuus • Aineettoman omaisuuden määritelmä: • ”osa henkilön tai organisaation omistamaa henkistä pääomaa, joka on syntynyt ajattelutyön tai luovan työn tuloksena” • Aineeton omaisuus saattaa vaatia rekisteröintiä tai sen omistajuus voi määräytyä ilman rekisteröintiä CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 72. 72. Aineettoman omaisuuden hallinnan perusteet ja tarkoitus • Aineettoman omaisuudet hallinnan keskeisiä tekijöitä ovat: • Organisaatiossa luodun aineettoman omaisuuden tunnistaminen ja hallinta • Muiden organisaatioiden aineettoman omaisuuden tunnistaminen • Organisaation immateriaalioikeussalkun hallinta • Muiden organisaatioiden immateriaalioikeuksista syntyvien riskien tunnistaminen ja hallinta sekä näistä omille innovaatioille aiheutuvien rajoitusten arviointi • Innovaatioprosessin tukeminen ja sen tulosten suojaaminen CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 73. 73. Aineettoman omaisuuden suojaamisen askeleet • Aineettoman omaisuuden suojaaminen aloitetaan tunnistamalla ja jäljittämällä aineettomat omaisuudet ja tehtävä niitä koskevat päätökset • Aineeton omaisuuden suojaamistapa riippuu sen tyypistä • Aineeton omaisuus, jota ei voi muuten suojata, pitää suojata varmistamalla sen luottamuksellisuus • Tekijänoikeuslaki antaa teoksille suojan automaattisesti • Tekniset keksinnöt voidaan suojata rekisteröimällä ne (patentit) • Mallisuoja antaa suojan tuotteen muodolle • Tavaramerkit voidaan haluttaessa rekisteröidä • Julkistamalla keksintö voidaan varmistaa, etteivät muut voi patentoida sitä CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 74. 74. Aineettoman omaisuuden suojaamisessa huomioitava • Lainsäädäntö rajaa määräaikoja, julkistamiseen liittyviä seikkoja ja muita muotoseikkoja, joihin kannattaa tutustua eri suojausmuotojen kohdalla • Aineetonta omaisuutta voi lisensoida, myydä tai ostaa • Muiden organisaatioiden mallien tai tavaramerkkien käyttöä kannattaa valvoa • Muiden omistamiin immateriaalioikeuksiin voidaan hankkia käyttöoikeus, ne voidaan jättää huomioimatta tai voidaan keksiä korvaava idea vastaavaan tarkoitukseen • Omien aineettomien omaisuuksien kanssa on päätettävä halutaanko ne julkistaa tai pitää itsellä • Jos niitä ei julkisteta, voidaan suoja säilyttää luottamuksellisuuden avulla tai suojaamalla se juridisesti (sopimus). CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 75. 75. Toimintamallit keksintöjen suhteen • Tekniset keksinnöt • Pidetään salassa tai suojataan juridisesti • Estetään muiden suojaaminen julkistamalla keksinnöt • Dokumentoidaan keksintöjen käyttö ja suojaaminen • Hankitaan oikeus muiden omistamiin keksintöihin • Myydään lisenssejä tai sovitaan omien keksintöjen käytöstä • Haastetaan muiden suojaamia keksintöjä CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 76. 76. Toimintamallit patenttien ja mallisuojien suhteen • Keksinnöt ja mallisuojat • Haetaan mallisuojaa tai patenttia (kun se on mahdollista ja katsotaan kannattavaksi) • Tarkkaillaan muiden tekemiä keksintöjen ja mallien suojaamisia • Tarvittaessa hankitaan oikeus hyödyntää muiden keksintöjä • Kyseenalaistetaan tarvittaessa muiden keksintöjen suojaus • Yleinen toimintamalli • Keksinnöt voidaan julkistaa (estetään muiden suojaus) tai suojata joko rekisteröimällä tai pitämällä ne salassa. • Muiden keksintöjä voidaan ostaa tai lisensoida – tai jättää huomioimatta (keksimällä jokin muu tapa toteuttaa muiden suojaama asia) CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 77. 77. Toimintamallit tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien suhteen • Tavaramerkit • Rekisteröidään omat tavaramerkit ja valvotaan omien käyttöä ja tarkkaillaan muiden käyttämiä tavaramerkkejä • Tarvittaessa kyseenalaistetaan muiden tavaramerkkien käyttöä, jos ne ovat ristiriidassa omien kanssa • Tekijänoikeudet • Dokumentoidaan tekijänoikeuden suojaaman materiaalin kehittämistä ja käyttöä • HUOM: Tekijänoikeus syntyy ilman rekisteröintiä, kun teoskynnys ylittyy (tekstit, kuvat, ohjelmistot) • Ks. www.finlex.fi: ”Tekijänoikeuslaki” CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 78. 78. Aineettoman omaisuuden strategiasta vastaaminen • Ylimmän johdon roolina on vastata • Aineettomaan omaisuuteen liittyvistä strategioista • Aineeton omaisuus antaa innovaatioiden suhteen toimintavapautta • Aineettomalla omaisuudella on suuri taloudellinen merkitys • Aineettoman omaisuuden johtamisjärjestelyistä • Osallistumisesta viranomais- ja standardisoimistoimintaan • Yhteistyössä tehtävistä innovaatiohankkeista CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 79. 79. Strategia • Vuorovaikutus • Aineettomasta omaisuudesta vastaavan johdon olisi tuettava organisaation muiden olennaisten toimintojen tavoitteiden saavuttamista (johto, laatu, T&K, markkinointi, talous jne.) • Pätevyys • Aineettomasta omaisuudesta vastaavalla johdolla tulee olla käytössään tehtävää vastaava riittävä pätevyys sekä mahdollisuus kouluttaa muuta henkilökuntaa tarpeen mukaan • Budjetointi • Aineettoman omaisuuden johdon tulee laatia suunnitelma ja budjetti tehtävän hoitamista varten CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 80. 80. Strategiasta tiedottaminen • Sisäisessä viestinnässä tulee painottaa • Asioista vastaavan hallintaorganisaation ja strategian näkyvyyttä ja oikeutusta sekä • Aineettoman omaisuuden portfolion näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä • Ulkoisessa viestinnässä tulee painottaa • Muille saatavilla olevia teknologioita ja palveluita • Organisaation immateriaalioikeuspolitiikkaa • Yhteistyöhön kannustamista • Viestinnän tavoitteena on osaltaan ehkäistä väärinkäytöksiä, lisätä muiden arvostusta ja kartoittaa kaupallisia mahdollisuuksia CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 81. 81. Strategien toteuttaminen 1/3 • Jäljitettävyys • Pitää luoda menetelmät ja tallenteet, joilla tunnistetaan yksittäisten keksijöiden panos ja jäljitetään keksintöjen tuottamisvaihe • Päätökset, ja suojausten eteneminen ja palkitsemiset pitää viestiä läpinäkyvästi keksijöille ja muulle organisaatiolle • Virallisten keksintöjen tunnistamiseen ja niistä tiedottamiseen pitää panostaa • Päätöksenteko • Aineettoman omaisuuden kohdalla päätöksenteossa tulee ottaa huomioon kohteena olevan asian sisältö (tekniikka, vaikuttavuus yms.) sekä suojaukseen liittyvä asiantuntijuus • Tarvittaessa voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntijuutta CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 82. 82. Strategien toteuttaminen 2/3 • Strategisen tiedon ja riskien hallinta • Aineettoman omaisuuden hallinta tuottaa organisaatiolle strategista tietoa, jota pitää seurata, analysoida ja verrata muiden organisaatioiden toimintaan • Suojaukseen ja muiden toimintaan liittyviä uhkia ja riskejä tulee pyrkiä tunnistamaan ja tarkastelemaan • IPR-salkun rakenne • Kun organisaation toimii useissa maissa, tulee ottaa huomioon kuinka suojauksia hallitaan maailmanlaajuisesti ja maakohtaisesti CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 83. 83. Strategien toteuttaminen 3/3 • Potentiaalisten suojaamismahdollisuuksien analysointi • Innovaatioiden laadun analysointi • Juridisten (suojaamisen liittyvien) vaihtoehtojen analysointi • Taloudellisten seurausten analysointi • Arvioinnin jälkeen päätetään esimerkiksi: • Onko keksintö niin hyvä, että sillä saadaan tarvittava suoja vai voiko saman asian toteuttaa usealla tavalla? • Onko keksinnöllä itselle käyttöä vai voisiko sen myydä? • Saadaanko käytettävissä olevalla suojaamismenetelmällä riittävän kattava (maantiede ja voimassaoloaika) suoja? • Kannattaako suojaan sijoittaa se raha, mitä suojan hankkimiseen tulee menemään? CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 84. 84. Aineettoman omaisuuden hyödyntäminen • Aineetonta omaisuutta (suojaamista) voidaan hyödyntää suoraan tai epäsuorasti • Suora hyödyntäminen voidaan tehdä kahdesta näkökulmasta: • Puolustetaan omia ideoita suojaamalla ne ennen muita, jolloin itselle jää vapaus ideoiden käyttöön • Omien intressien vuoksi pyritään estämään muita käyttämästä samoja ideoita tuotteissaan • Epäsuora hyödyntäminen • Myymällä käyttöoikeuksia, voidaan suojattuja ideoita hyödyntää vaikka niitä ei itse käytettäisikään tuotteissa • Muiden ideoita voidaan hyödyntää ostamalla tai lisensoimalla niitä CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 85. 85. Liitteet • Liite A (opastava) Viralliset asiakirjat aineettoman omaisuuden suojana • Liite B (opastava) Innovaatiot ja keksintöjen julkistaminen • Liite C (velvoittava) Menetelmät ja kriteerit immateriaalioikeuksien arviointiin • Tässä liitteessä käsitellään ja kuvataan kriteereitä, joiden avulla voidaan arvioida aineettoman omaisuuden suojaamisella saavutettavaa kannattavuutta. Suojaamisella voidaan saada taloudellista tai strategista hyötyä – mutta koska suojaaminen on kallista tulee tarkasti arvioida mitä kannattaa suojata ja millä keinoilla. • Liite D (opastava) Aineeton omaisuus ja standardisointi • Liite E (opastava) Aineettoman omaisuuden hallinta työympäristössä CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 86. 86. CEN/TS 16555 Innovaatiojohtaminen. Osa 5: Yhteistyön hallinta Innovation management. Part 5: Collaboration management
 87. 87. • Esipuhe • Johdanto 1. Soveltamisala 2. Velvoittavat viittaukset 3. Termit ja määritelmät 4. Yhteistyö 5. Yhteistyö innovaatioprosessin eri vaiheissa 6. Yhteistyön hallinta 7. Yhteistyö suurten ja pienten organisaatioiden välillä 8. Yhteistyöhön kannustaminen • Liitteet • Liite A.1 Esimerkkitapaus 1: Avoimen innovaation konsortio • Liite A.2 Esimerkkitapaus 2: Kahdenvälinen yhtestyö • Liite A.3 Esimerkkitapaus 3: Julkisen ja yksityisen organisaation yhteistyö • Kirjallisuus CEN/TS 16555-5 sisältö
 88. 88. Soveltamisala • Kun tarvitaan osaamista, jota ei itseltä löydy, voidaan innovaatiokykyä parantaa yhteistyöllä. CEN/TS 16555-5 antaa ohjeita yhteistyön hallintaan. • CEN/TS 16555-5 sisältöä voidaan soveltaa kaiken tyyppisiin organisaatioihin, mutta ennen kaikkea se on tarkoitettu PK-yritysten käyttöön. CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 89. 89. Avoin innovaatio Konsortio Kahden- välinen Sisäinen Yhteistyömallit • Sisäinen yhteistyö • Organisaation sisällä tapahtuva yhteistyö vaatii tietojen ja ideoiden jakamisen kulttuurin ja hyvä viestinnän, jotta yhteiset visiot ja tavoitteet on tiedossa ja ymmärretään • Kahdenvälinen yhteistyö tai konsortio • Ulkopuolisten kanssa tehtävä yhteistyö vaatii sovitut pelisäännöt ja aineettoman omaisuuden omistamisesta sopimisen CEN/TS 16555-5 Kuva 1 (mukaillen) • Avoin innovaatio • Avoimen innovaation ideana on jakaa tietämystä ja hyötyä yhteistyöstä • Lisenssointi, yhteistoimintaprojektit, spin-offit, ”crowd sourcing”
 90. 90. Avoin innovaatio Innovoinnin ideointivaihe Kehitys Tuotteistaminen Ideat Aineettomat oikeudet (IP) Lisenssointi Aineettomat oikeudet (IP) Yhteistyö Lisenssien myynti Spin-off Nykyiset markkinat Uudet markkinat Toisenlaiset markkinat CEN/TS 16555-5 Kuva 2 (mukaillen) - Avoin innovaatio Henry Chesbrough’n mukaan Organisaation raja
 91. 91. Yhteistyö innovaatioprosessin eri vaiheissa • Yhteistyötä voidaan tehdä innovoinnin eri vaiheissa, jolloin yhteistyökumppanin tyyppi voi vaihdella • Yhteistyötä voidaan tehdä vaiheessa, jossa haetaan uusia ideoita tai siinä vaiheessa, kun on tarpeen ratkaista jokin tekninen ongelma Ideoiden hallinta Projektien kehittäminen Suojaaminen ja hyödyntämien Markkinoille tuominen CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 92. 92. Yhteistyön hallinta – Sisäinen yhteistyö • Yhteistyön onnistumiseksi on otettava huomioon monia asioita • Yhteistyöhön kannustava yrityskulttuuri • Avoimuus • Virheiden salliminen • Johdon sitoutuminen • Innovointi näkyväksi • Sitoutuminen yhteistyökulttuurin edistämiseen • Resurssit • Tarvitaan aikaa ja muita resursseja • Avoimuus ja yhteiset tiedon jakamisen resurssit CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 93. 93. Yhteistyön hallinta – Ulkoinen yhteistyö • Ulkoista yhteistyötä tarvitaan eri syistä • Sopivien yhteistyökumppaneiden löytäminen tarpeen mukaan • Yhteistyöstä on sovittava (yhteistyösopimus ja hallintotapa) • Aineetonta omaisuutta koskevat asiat on otettava huomioon erityisesti, kun tehdään yhteistyötä ulkopuolisten kanssa CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 94. 94. Yhteistyö pienten ja suurten organisaatioiden välillä • Pienet organisaatiot (yhteistyö isomman kanssa) • Pienet organisaatiot voivat yhteistyössä saada käyttöön resursseja, joita niillä ei yksinään olisi • Yhteistyön alkaessa pitää • Varmistaa samat arvot ja tavoitteet ja suhtautuminen hankkeeseen • Luotava luottamus • Laadittava toimintasuunnitelma • Sovittava aineettomasta omaisuudesta • Suuret organisaatiot (yhteistyö pienemmän kanssa) • Ison organisaation tulee sovittaa tarvittavat toimenpiteet tarkoituksenmukaiseksi ja minimoitava byrokratia • On oltava reilu ja kohtuullinen CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 95. 95. Yhteistyöhön kannustaminen • CEN/TS 16555-5 kirjallisuusviitteissä mainitun tutkimuksen mukaan yhteistyöhön onnistumisessa suurin merkitys on kasvotusten tapahtuvilla tapaamisilla. Niiden järjestämistä tulisi suosia • Yhteistyön onnistumiseksi on käytettävä erilaisia johtamisen keinoa • Korkean tason tukija organisaatiossa • Yhdistäminen liiketoiminnallisiin tuloksiin • Palkitseminen • Koulutus ja perehdyttäminen CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 96. 96. Liitteet • Esimerkki avoimen innovaation konsortiosta • Esimerkki kahden välisesti yhteistyöstä • Esimerkki julkisen ja yksityisen organisaation yhteistyöstä CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 97. 97. CEN/TS 16555 Innovaatiojohtaminen. Osa 6: Luovuuden hallinta Innovation management. Part 6: Creativity management
 98. 98. • Esipuhe • Johdanto 1. Soveltamisala 2. Velvoittavat viittaukset 3. Termit ja määritelmät 4. Luovuuden ymmärtäminen organisaatiossa 5. Luovan prosessin hallinta 6. Luovien ideoiden tyypit 7. Kannustaminen ideointiin osallistumiseen – motivointi 8. Ideoiden arviointi ja valinta 9. Dokumentointi ja aineeton omaisuus • Liitteet • Esimerkkitapaus 1: Ideoiden hankkiminen loppukäyttäjiltä • Esimerkkitapaus 2: Organisaation ulkopuolisen idean sopeuttaminen • Esimerkkitapaus 3: Yhteistyö ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa • Kirjallisuus CEN/TS 16555-6 sisältö
 99. 99. Innovaatioajattelu vs. luovuuden hallinta • CEN/TS 16555-3:ssa innovaatioajattelu tarkoittaa prosessia, jossa etsitään ideoita ja kehitetään niistä innovaatioita. • CEN/TS 16555-6:ssa luovuudella tarkoitetaan sellaista tapahtumaketjua, jolla löydetään ratkaisuja tunnistettuihin ongelmiin. Luovalla prosessilla voidaan myös löytää ja tunnistaa mahdollisuuksia innovaatioiden aiheiksi. • Innovaatioajattelu kattaa siis innovaatioaihioiden kehittämisen innovaatioiksi. Luovuus sen sijaan on se vaihe, jossa jokin idea keksitään • Ylläoleva jaottelu on lähtökohta CEN/TS 16555-3 ja -6 teksteissä ja sisällössä. CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 100. 100. Luovuuden hallinta – termit • CEN/TS 16555-6 käsittelee • luovuuden ymmärtämistä, prosessia ja johtamista • luovien ideoiden tyyppejä • Ideoiden synnyttämistä, arviointia, valintaa ja kehittämistä • Ideoiden dokumentointia ja suojaamista • ”Termit ja määritelmät”-kohdassa määritellään: • ”Luovuus”: tapahtumaketju, jossa kehitetään uusia ideoita omaperäisen (original thinking) ajattelun avulla • Markkinat tuhoava innovaatio* • Pienten parannusten innovaatio* • Radikaali innovaatio* * näitä ei kuitenkaan mainita tai käsitellä varsinaisessa tekstissä CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 101. 101. Parempi tuote nykyisellä toimintamallilla Inkrementaali (pienten parannusten) innovaatio tuote businessmalli Radikaali innovaatio tuote businessmalli Läpimurtoinnovaatio tuote businessmalli Innovaatioiden tyypit Parempi tuote uudella toimintamallilla Merkittävä innovaatio, joka muuttaa alan kilpailutilannetta
 102. 102. Luovuuden hallinta – johtaminen • Luovuuden ymmärtäminen organisaatiossa • Luovuus on CEN/TS 16555-6 mukaan tapahtumaketju tai prosessi, jolla tunnistetaan ongelmat tai tarpeet ja synnytetään ratkaisuideat. • Luovuus on myös sitä, että ”ihmiset saavat uusi ideoita” ja joskus ”ideat syntyvät sattumalta” • Luovuuden hallinta organisaatiossa edellyttää organisaation kokonaisvaltaista johtamista luovuuden näkökulmasta eli luovuus voi toimia vain sellaisessa ympäristössä, joka tukee sitä. • Itseohjautuvuus mahdollistaa luovuuden hyödyntämisen organisaatioissa, kun ideoita hakevat ihmiset voivat löytää omat toimintatavat 2018102 Innovaatiojohtaminen. Osa 6: Luovuuden hallinta. Kohta 4 CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 103. 103. Luovuuden hallinta – johtaminen • Luovuuden johtaminen ja toimintaperiaatteet • Luovien ideoiden synnyttäminen on osa laajempaa innovaatioprosessia, siksi luovuuttakin tulisi hallita/johtaa • Kannustaminen ideointiin osallistumiseen – motivointi • Erilaisilla kannustimilla voidaan motivoida henkilöitä ideointiin • Organisaatiolta voidaan hakea ideoita aloitejärjestelmän avulla, tarjoamalla tausta-aineistoa, järjestämällä aivoriihiä • Organisaation toimintaan liittyviä ideoita voidaan hakea koko henkilökunnalta. Haastaaviin ongelmiin on hyödyllisempää käyttää asiantuntijoita Innovaatiojohtaminen. Osa 6: Luovuuden hallinta. Kohta 4-5 CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 104. 104. Luovuuden hallinta – johtaminen • Luovuuden johtamisen perusteita ja menettelytapoja ovat mm. • Sopivien henkilöiden valinta • Ideoiden syntymistä edistävän toimintakulttuurin vahvistaminen • Tuen ja koulutuksen tarjoaminen • Halutun innovaatiotason määritteleminen • Riittävien ja sopivien resurssien kohdentaminen • ”päätös siitä keneltä tai mistä ideoita haetaan” – koska luovuus nähdään tapahtumaketjuna jossa ideoita haetaan eri tavoin, voidaan tätä prosessia johtaa ja ohjata Innovaatiojohtaminen. Osa 6: Luovuuden hallinta. Kohta 4-5 CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 105. 105. Luovien ideoiden tyypit • Luovia ideoita on kahta tyyppiä • Tarpeen tunnistava idea – havaitaan jokin tarve (asiakkaan, käyttäjän, muun sidosryhmän tms.) • Ratkaisun löytävä idea – ratkaisu johonkin tarpeeseen • Tarpeita voidaan löytää • Strategisen tiedon analysoinnin avulla • Olemalla vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja käyttäjien kanssa tai tutkimalla heitä • Analysoimalla tuotteita tai vahingossa omien kokemusten kautta • Ratkaisu löydetään yleensä keksimällä se havaittuun tarpeeseen • Joskus ratkaisu keksitään vahingossa ja vasta sen jälkeen havaitaan sille tarve (esimerkkinä keltaiset post-it-laput) Innovaatiojohtaminen. Osa 6: Luovuuden hallinta Kohta 6-8 CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 106. 106. Ideoiden synnyttäminen • Ideoita voidaan synnyttää ryhmätyönä (aivoriihet) tai luovien yksittäisten henkilöiden kautta • Johtajien olisi tunnistettava parhaat keinot eri tilanteisiin • Ideoiden kerääminen • Alussa kaikki ideat saman arvioisia! • Kaikki ehdotukset tulee kuvata (miksi parempi kuin aikaisemmat toteutukset) ja kirjata muistiin idean oleellinen taustatieto keksijä • Ideoiden valinta ja kehittäminen • Ideoita luokitellaan ja arvioidaan alussa asiantuntijoiden toimesta • Innovaatioajattelun mukaisesti ideat tulee nopeasti testata käyttäjillä • Parhaiden ideoiden toteutusmahdollisuus ja markkinapotentiaali selvitetään ennen jatkopäätöstä CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 107. 107. Dokumentointi ja suojaaminen • Ideoiden suojaaminen ja jäljitettävyys • Ideoiden keksimisen aikana tulee dokumentoida ideat ja niiden keksijät. • Esimerkiksi yksinkertainen A4-lomake, johon piirretään luonnos ideasta ja kuvataan sitä muutamalla sanalla. Lomakkeeseen kirjataan keksijän nimi (tai keksijöiden) sekä päivämäärä. • Ideoiden suojaaminen on tehtävä ennen niiden julkistamista. Salassapitosopimuksilla ideat voidaan suojata, vaikka niitä haluttaisiin esitellä asiakkaille palautteen saamista varten • Tarkemmin suojaamisesta on osassa CEN/TS 16555-4 CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 108. 108. Työsuhteessa tehdyt keksinnöt • Työntekijän tekemät keksinnöt: • Organisaation tulee varmistaa tarvittaessa sopimuksilla, että työntekijät luovuttavat keksimiinsä ideoihin oikeudet organisaatiolle. • Suomessa on voimassa työsuhdekeksintölaki (”Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin”), joka antaa työnantajalle oikeudet työntekijän tekemiin keksintöihin tiettyjen laissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Samalla se velvoittaa työnantajaa maksamaan työntekijälle kohtuullisen korvauksen työalaan liittyvistä keksinnöistä • https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1967/19670656 CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 109. 109. Liitteet • Liite A: Ideoiden hankkiminen loppukäyttäjiltä • Liite B: Organisaation ulkopuolisen idean sopeuttaminen • Liite C: Yhteistyö ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 110. 110. Innovaatiojohtaminen. Osa 7: Innovaatiojohtamisen arviointi Part 7: Innovation management assessment.
 111. 111. • Esipuhe • Johdanto 1. Soveltamisala 2. Velvoittavat viittaukset 3. Termit ja määritelmät 4. Innovaatiojohtamisen eri arviointimallit 5. Innovaatiojohtamisen arviointia koskevaa ohjeistusta • Liitteet: • Liite A (opastava) Innovaatiojohtamisen arviointimallien vertailu ja oikeiden työkalujen valitseminen • Liite B (velvoittava) Innovaatiojohtamisen arvioinnin tuotokset ja odotetut vaikutukset CEN/TS 16555-7 sisältö
 112. 112. Johdanto • Innovaatiojohtaminen on tärkeätä, kun organisaation toiminta perustuu tuotteisiin, palveluihin tai liiketoimintamalleihin, joilla halutaan täyttää asiakkaiden/kansalaisten vaihtuvia tarpeita • Innovaatiojohtamisen arvioinnilla: • Saadaan käsitys innovointikyvystä ja valmiuksista • Saadaan parempi käsitys asiakkaista ja markkinoista • Voidaan tunnistaa kasvua ja uudistumista edistäviä tekijöitä • Innovaatiojohtamisen suorituskykyä voidaan arvioida milloin tahansa • Arviointiin on käytettävissä monia työkaluja ja malleja! CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 113. 113. Soveltamisala • CEN/TS 16555-7 antaa ohjeistusta: • Innovaatiojohtamisen erityyppisistä arviointimalleista • Vaikuttavan innovaatiojohtamisen arvioinnin yleisestä prosessista • Arvioitavista innovaatiojohtamisen osioista • CEN/TS 16555-7 ei sen sijaan: • Suosittele mitään tiettyä arviointimallia • Käsittele suorituskykyä parantavia toimenpiteitä • Anna tarkkoja vertailutuloksia • Käsittele parannuksia koskevaa päätöksentekoa CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 114. 114. Termeistä • CEN/TS 16555-7 esittelee CEN/TS 16555 sarjan laajimman sanaston • Organisaatiolla tulisi olla innovaatioprosessi, jolla pyritään saamaan aikaan innovaatioita. Sitä johdetaan innovaatiojohtamisen hallintajärjestelmällä innovaatiostrategian mukaisesti. Hallintajärjestelmän tulisi varustaa organisaatio innovoinnin mahdollistavilla tekijöillä ja huolehtia innovaatiokulttuurista. Organisaation innovointikykyä, innovointivalmiuksia ja innovaatiojohtamisen hallintajärjestelmän suorituskykyä arvioidaan. Innovoinnilla saatuja tuloksia mitataan luodulla arvolla. CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 115. 115. Innovaatiojohtamisen arviointimallit • Tarkistuslistaan perustuva arviointi • Tarkistuslistan avulla pyritään nostamaan esille ja arvioimaan valmiuden ja suorituskyvyn osiota • Kypsyyteen perustuva arviointi • Kypsyysarvioinnilla mitataan onko toiminta satunnaista vai järjestelmällistä ja kasvua sekä arvoa luovaa. Tai jotain siltä väliltä • Vertailuanalyysiin perustuva arviointi • Vertailuanalyysi voidaan tehdä vertaamalla sisäisiä yksiköitä/toimintoja keskenään tai vertaamalla organisaatiota muihin vastaaviin organisaatioihin • Innovaatiojohtamisen arviointimallien soveltaminen • Arviointia voidaan tehdä itsearviointina tai ulkopuolisia arvioijia käyttäen CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 116. 116. Innovaatiojohtamisen arviointia koskevaa ohjeistusta • Innovaatiojohtamisen arvioinnin olisi koostuttava kolmesta yleisestä vaiheesta: • Valmistelu • Toteutus • Siirtymävaihe innovaatiojohtamisen arvioinnista toiminnan parantamiseen Valmistautuminen • Määritellään ja sovitaan innovaatiojohtamisen arvioinnin suunnitelma ja arviointimalli Arvioinnin toteuttaminen • Puutteiden ja vahvuuksien tarkastelu, joka osoittaa innovaatioiden hallintajärjestelmän vahvuudet ja heikkoudet Parantamis- toimenpiteet • Innovaatioiden hallintajärjestelmän parantamis- suunnitelma Innovaatiojohtamisen arvioinnista saatujen mitattavissa olevien tulosten hyödyntäminen
 117. 117. Innovaatiojohtamisen arviointia koskevaa ohjeistusta • Arvioinnin valmistelu • Innovaatiojohtamisen arvioinnin tarpeen ja tavoitteiden määrittely • Miksi, kuinka kiireellistä, kuinka tosissaan ollaan, ollaanko valmiita panostamaan, ketä ovat sidosryhmät, mitä tehdään arvioinnin tuloksilla, mitä odotuksia? • Kuinka määritellään parantamiskohteiden mitattavissa olevat tavoitteet ja mitä niiden saavuttamisesta seuraa • Arvioinnin laajuuden määrittäminen • Organisaation osat, kuinka yksityiskohtaisesti, paljonko aikaa käytetään yms • Arviointimallin ja -työkalun valinta • Haastattelut, kyselyt, havainnointi • Määrälliset ja laadulliset mittarit • Soveltuvuus ja tarkoituksenmukaisuus CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 118. 118. Innovaatiojohtamisen arviointia koskevaa ohjeistusta • Arvioinnin toteuttaminen • Ajoittaminen: oikea hetki arvioinnille voi olla esimerkiksi • Taloudelliset haasteet tai muutokset markkinoilla • Muutokset organisaation johdossa tai strategiassa • Uuden teknologian synty • Innovaatioprojektin onnistuminen tai epäonnistuminen • Suorittaminen • Arvioinnin suorittajilta vaaditaan mm. aiheen ymmärtämistä, käytettävissä olevan optimointia, viestintäkykyä ja luottamuksellisuutta • Tietoa pitää kerätä erilaisilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla • Tulosten esitystapa ja kohderyhmät tulee määritellä ja tulokset pitää analysoida • Arvioinnin suorituksen toteutuksen kehittämistä pitää arvioida, jos tulokset poikkeavat odotetuista CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 119. 119. Innovaatiojohtamisen arviointia koskevaa ohjeistusta • Toimintasuunnitelman laatiminen • Arvioinnin tuloksia verrataan tavoiteltuihin tuloksiin -> vertailun perusteella laaditaan toimintasuunnitelma järjestelmän parantamiseksi • Arvioinnin tuloksista pitää viestiä kaikille oleellisille sidosryhmille • Mitattavissa olevien tulosten hyödyntäminen • Arvioinnin mitattavien tulosten hyödyntäminen tapahtuu toteuttamalla parannustoimenpiteet, joilla parannetaan innovaatioiden hallintajärjestelmän vaikuttavuutta ja tuloksia (ks. CEN/TS 16555-1 kohta 10) CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi
 120. 120. Liitteet • Liite A: Innovaatiojohtamisen arviointimallien vertailu ja oikeiden työkalujen valitseminen • Liite B: Innovaatiojohtamisen arvioinnin tuotokset ja odotetut vaikutukset CEN/TC 16555 Innovaatio- johtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä Osa 2: Strategisen tiedon hallinta Osa 3: Innovaatioajattelu Osa 4: Aineettoman omaisuuden hallinta Osa 5: Yhteistyön hallinta Osa 6: Luovuuden hallinta Osa 7: Innovaatio- johtamisen arviointi

Diasarjan tarkoitus on antaa perustiedot CEN/TS 16555 sarjan sisällöstä ja tavoitteista. Aineistossa käydään lävitse dokumentin sisältö siinä järjestyksessä, kuin se itse dokumentissa on, mutta suppeammin. Tavoitteena on luoda ymmärrys innovaatiojohtamisesta ja innovaatiojohtamisen hallintajärjestelmän sisällöstä. Diasarjan on tehnyt Hannu Havusto SFS:n projektirahoituksella.

Views

Total views

374

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

137

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×