Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La internacionalización de la pyme

210 views

Published on

Estudio sobre los retos de la economía y las empresas españolas respecto a la internacionalización de la pyme.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La internacionalización de la pyme

 1. 1. su experto de confianza I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N E M P R E S A R I A L C O L · L E G I D ’ E C O N O M I S T E S D E C ATA L U N YA - B A R C E L O N A - M A I G 2 0 1 7
 2. 2. Retos de la economía y de las empresas españolas - La exportación como actividad permanente. - El efecto salvador de muchas empreses. - La exportación como actividad subsidiària. - Según Funcas, el crecimiento de las exportacions entre 2010 – 2013 - 19,1% debido a la mejora en competitivad de costes. - 12,4% debido a la caída de la demanda nacional. - 62,3 % debido a la demanda externa. - 6,2% debido a otros factores.
 3. 3. Entre 2008 i 2013, el número de empreses exportadora aumentó en 50.000 (de 101 mil a 150 mil) Las exportadores regulares (exportación en los 5 anys), aumentó en 1.522 Exportar no es internacionalizar. Dos niveles. Uno es vender i el otro es tenir operaciones (personal, oficinas, fábrica en otros países) (racionalizat la exportación a medio y largo plazo) Retos de la economía y de las empresas españolas
 4. 4. Barreras a la internacionalización de las pymes 1.- Limitación de los recursos financieros. 2.- Falta de personal directivo preparado y personal que hable idiomas 3.- Dificultad de identificación de oportunidades de negoci 4.- Tamaño de la empresa.
 5. 5. “La mida importa” - Quant mes gran es l’empresa, mes gran es la seva productivitat i mes posibilitats té d’exportar. - Empreses de més de 200 treballadors, 90% exporta - Expreses de mes de 20 treballadors, el 25% - El factor “mida” es important
 6. 6. Passos per internacionalitzar una Pyme - 0. Projecte complert, comptant amb tots els processos de l’empresa: Màrqueting, Finances, Logística, Legalitat, RRHH, Etc. - 1. Diagnòstic intern: - Recursos de la empresa: Financers, capacitat de producció, capacitat de emmagatzemant, logística, personal para afrontar la internacionalització i quin productes internacionalitzar
 7. 7. Passos per internacionalitzar una Pyme - 2. Llista de mercats i anàlisis dels potencials. - Propers i culturalment similars - Tot el mon - No es la solució A on anar per elaborar la llista? ACC1O,ICEX, CAMARES DE COMERÇ A on ven la nostre competència? No descartar projectes de col·laboració.
 8. 8. Passos per internacionalitzar una Pyme - 3. ¿Com entrar? - En funció del nostre model de negoci i del país Exportació Distribució Soci o partner
 9. 9. Passos per internacionalitzar una Pyme - 4. Posicionament en el mercat - ¿Qui serà el nostre comprador? - Comunicar un aspecte diferencial que representi un valor per aquest mercat - Canals
 10. 10. Passos per internacionalitzar una Pyme - 5. Configuració del producte - Característiques - Preu - 6. Promoció - Com promocionarem les vendes en el pais
 11. 11. Passos per internacionalitzar una Pyme - 7. Previsió Econòmic - financera - Inversió prevista - Impacte en el compte de resultats - Impacte en la tresoreria - Finançament - 6. Seguiment y Control - Seguiment continuat
 12. 12. Gracies per la seva atenció
 13. 13. JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS S.L.P. Francisco de Quevedo, 9 - 08402 GRANOLLERS Tel. 93 860 03 70 | Fax 93 879 49 60 Balmes 49, planta 4ª – 08007 BARCELONA Tel. 93 412 76 39 | Fax 93 412 25 54 Tres Creus, 92 - 08202 SABADELL Tel. 93 725 91 53 | Fax 93 725 98 99 www.jda.es

×