Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
æ.:-
_
W-._-m____.___-
__
.
4
._
.
..
i-
Index til Meddelelser om Forskning'i arbejderbevægelsens Historie
1-15
(første ta...
Bibliografier I
Broby, Vibeke: Bibliografi over Arbejdernes Radio Forbund 1926-1940. 12/32-36.
Callesen, Gerd: Bibliografi...
Berggren, Kenneth: En socialdemokratisk ungdomsklubs historia. I Nässjö 1906- 1978.
(Gerd Callesen). 13⁄75.
'
Bilder från ...
Festskrift for Johan H vidtfeldt. Red.: Peter Kr. Iversen/ Knud Prange/ Sigurd Rambusch.
(Martin Andersen). 13/84-85.
i
_
...
Index til den danske venstreoppositions tidsskrifter 1977-78. (Nan Dahlkild). 15⁄60-61.
Internationale Tagung der Historik...
Mandel, Ernest: Senkapitalismen. (Torben Peter Andersen). 7⁄82-84.
Mao Tsetung: Udvalgte skrifter. (Gerd Callesen). 4/ 44....
Skarstein, Rune: Socialøkonomiens elendighet. Elementer til en marxistisk forklaring
og kritikk av moderne borgerlig økono...
Indeks for Arbejderhistorie nr. 16-30
Indeks for nr. 1-15 findes 1'nr. 16
Første tal angiver nummeret, andet tal sidetal
A...
Seidelin Hansen, Michael: Nogle metodiske overvejelser om studiet af kommunisti-
ske partiers historie. 17 /40-51.
'
'
Str...
Junge-Jensen, Eva: Arbejdermuseet i Rømersgade, København. 23 /99-102.
Knudsen, Knud: Om arbejdsgruppen for international ...
Arbeiterpolitik November 1948 -
Juli 1950. Mit einer Einleitung der Gruppe Arbei-
terpolitik (Gerd Callesen). 18/ 82-83.
'...
Bøgeskov, Tom og Bruno Svindborg: Fascismen og arbejderbevægelsen. Bidrag til
fascismens og antifascismens historie (Ole S...
Fremdsprachige Literatur über die dänische Arbeiterbewegung/ Foreign Language
Literature on the Danish Labour Movement (St...
Jensen, Jens og C. M. Olsen: Oversigt over Fagforeningsbevægelsen i Danmark i Ti-
den fra 1871 til 1900 (Torben Peter Ande...
Madsen, Agnete Birger m.fl. (red.): Kvindeliv -
hverdagsliv. Arbejderkvinders levevil-
kår (Niels Ole Højstrup Jensen). 28...
nale (SAI) und im nordischen Zusammenarbeitskomitee sowie deren Stellung zu
Grundfragen des Kampfes um F rieden (1930-1940...
Index Meddelelser om Forskning i Arbejderbevaegelsens Historie
Index Meddelelser om Forskning i Arbejderbevaegelsens Historie
Index Meddelelser om Forskning i Arbejderbevaegelsens Historie
Index Meddelelser om Forskning i Arbejderbevaegelsens Historie
Index Meddelelser om Forskning i Arbejderbevaegelsens Historie
Index Meddelelser om Forskning i Arbejderbevaegelsens Historie
Index Meddelelser om Forskning i Arbejderbevaegelsens Historie
Index Meddelelser om Forskning i Arbejderbevaegelsens Historie
Index Meddelelser om Forskning i Arbejderbevaegelsens Historie
Index Meddelelser om Forskning i Arbejderbevaegelsens Historie
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Index Meddelelser om Forskning i Arbejderbevaegelsens Historie

2,405 views

Published on

Index

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Index Meddelelser om Forskning i Arbejderbevaegelsens Historie

 1. 1. æ.:- _ W-._-m____.___- __ . 4 ._ . .. i- Index til Meddelelser om Forskning'i arbejderbevægelsens Historie 1-15 (første tal angiver nummeret, andet tal angiver sidetal). Artikler og dokumentationer Andersen-Harild, Harald: Angående bladet Kronikken. l/ 56-57. Callesen, Gerd: Et brev fra Engels til Gerson Trier. 4/ 36. Et brev fra Friedrich Engels til Nicolaj L. Petersen. 11/60-61. Den nye M E G A. 6⁄69-7l. Nyt fra Marx-Engels- forskningen: tidsskrifter. 15⁄43-46. Dahlerup, Drude: Kvinders organisering i det danske Socialdemokrati 1908-69. For og imod en selvstændig socialistisk kvindebevægelse. 13/5-35. D ybbroe, Betina: Økonomisk og politisk kamp i den socialdemokratiske arbejderbevæ- gelses udvikling indtil 2. verdenskrig. 14/26-41. Einarsson, Olafur, R.: Islandsk arbejderbevægelses historie 1887-1971. En oversigt. 12/25-31. Engberg, Jens: En løbeseddel for Social-Demokraten fra 1876. 4/ 34-35. ⁄ Federspiel, Søren og Henning Grelle/Erik Strange Petersen: Den såkaldte'Lassalle- reception -- eller La,Salle hvad ikke kan stå. En kritik af Hans-Norbert Lahmes: »De danske Lassalle-oversættelser«. 10⁄50-57f Se også nr. 9/24-31. F rese, Jens og Helge S tavnsbjerg/J ohn Bech Thomsen: Arbej derbevæ gelsen i Skive -- Pro- jektbeskrivelse og registratur. 11⁄52-58. Fuglsang, Peder: Hverdagsliv og offentlighed. 9/ 33-39. Fuglsang, Peder og Poul Erik Kluge: Nogle oplysninger om personsammensætningen i - DKP“s centralkomité i perioden fra 1926 til 1940. 14/47-50. i Grelle, Henning: Se også Søren Federspiel. - I anledning af hundredåret for Gimlekon- gressen. 7/ 17-24 Grelle, Henning og Erik Strange Petersen: Internationales ledelse, sommeren 1872. 9/ 40- 41. . Hansen-Nowack, Heinrich Peter: Thälmann & Torgler Befrielseskomiteens rejse i 1934, ved Ellen Nowack. 13/50-60. Hansen, Villum: Studenter-enhedsfront for 40 år siden. 8/18-21. Harrits, Kirsten Folke: Arbejdererindrin ger som kilde til arbejderklassens kultur og leve- vis. 9/45-48. Hemmersam, Flemming: Arbejderbevægelsens objektive og subjektive kultur - en forsk- ningsmodel. 2/ 25-28. Den éndimensionale arbejderkulturforskning. 15⁄ 30-37. Hverdagsliv, levevis og kultur. 9/39-44. Nordisk folkemindevidenskab. 1⁄51-55. Jensen, Niels Ole Højstrup: Arbejderklassens konstitueringsproces - nogle teoretiske og metodiske overvejelser. 11⁄22-37. Juhl, Carsten: Rådskommunismen: en præsentation og problematisering. 11/ 4-21. An- ton Pannekoek som rådskommunismens teoretiker. 15/ 14-25. Kluge, Poul Erik: Se Peder Fuglsang. Knudsen, K nud' Arbejdskampe som indfaldsvinkel til arbejderbevægelsens historie. Et diskussionsindlæg. 12/37-52. Lahme, Hans-Norbert: Anthon Mundberg om »Socialismens opståen og videre udvikling herhjemme«. Et foredrag i »Karl Marx klubben«. 1896. 5⁄54-58. De danske Lassalle- oversættelser. 9/24-31. Se også nr. 10/50-58. Svar (på Søren Federspiel m.fl.). 10/58. Larsen, S teen/Bille: Politisk overenskomst for »Socialistisk Samvirke«, 1938 - et forsøg på samling af de venstreoppositionelle grupper i 1930-erne. 12/53-59. Markvad, Willy: Arbejderbilleder. 13/36-45. ' Petersen, Erik Strange: Se også Søren Federspiel/Henning Grelle. Fra »Internationale« til »Socialdemokratisk Forbund«. Det'danske Socialdemokratis organisatoriske ud- vikling 1871-1878. 9/4-23. -u-xWM-k vi Kur JJ.HSM-s' , ;1.. i. Schiller, Bernt: Internationalerne og internationalismen. 15⁄5- 13. Stender-Petersen, Ole: En stikkerrapport til justitsministeren, 1865. 15⁄49-52. Tsola Dragoicheva om »Fædrelandsfronten« - samt lidt om teori. 9/53-54. Den tyske, kommunistiske emigration i Danmark 1933-1945. 10/4-17. ll/59. Sørensen, Jørgen Würtz: Socialdemokratisk Ungdom. F remskridtsklubberne i Jylland 1885-1904. 8/4-17. Udviklingen i den ungsocialistiske bevægelse i Danmark 1900- 1910. En undersøgelse af venstreoppositionens fremvækst idansk arbejderbevægelse. 12/ 4-24. Topholm, Jens: Fyns Social-Demokrat 1896-1920. 14/ 5-22 Tych, Feliks: Klassekampen og det nationale spørgsmål i II. Internationale. 6/ 11-31. Unnerup, Oluf: Unge Pionerer. Forening for arbejderbørn. 7/ 4- 16. Debat Andersen, Torben Peter og Michael Seidelin: Overvejelser vedr. elementer i en arbejderbe- vægelsens historie. 5/ 64-72. Callesen, Gerd: Danmarks Socialistiske Arbejderparti. Nogle kritiske bemærkninger. 7/45-51. Se også 7/51-53. Opfordring til diskussion. 3/47-49. Christensen, Jens: Ang. Gerds indlæg. (ang. Danmarks Soc. Arbejderparti) 7/ 51-53. Se også 7/45-51. Se også Å 5⁄59-112. Hvad foregår der i Århus vedr. arbejderbevægelsens historie. 4⁄40-41. til Henning Grelle. 4⁄42-43. ' Hansen, Erik. og Erik Strange Petersen: Korrespondance. 5/ 72-74. Larsen, Claus: Arbejderbevægelsen og skolebøgerne. 4/ 37-40. 1 Nielsen, Vagn Oluf: HistorieUndervisningen i gymnasiet. 7/ 39-42. Petersen, Erik Strange: Se også Erik Hansen. ' Seidelin, Michael: Se også Andersen, Torben Peter. S tender-Petersen, Ole: Lidt om anmeldelser. 7/ 43-45. Arkiv- og biblioteksoversigter _ Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv: 2/ 45-48. 3/64. 4/57- 59. 5/ 89. 6/ 94-96. 7/ 93- 96. Arbejder-, Håndværker- og Industrimuseet i Horsens: 8/37. Bruhn, Verner: Fagbevægelsen og Esbjerg Byhistoriske Arkiv. 3/ 27-37. Fode, Henrik: »Arbejderarkivalier« i Erhversarkivet. Oversigt'over Erhvervsarkivets materiale vedr. arbejderbevægelsen. 3/ 20-23. Grelle, Henning: Fortegnelse over utrykte protokoller fra arbejderbevægelsens faglige, politiske og kulturelle organisationeriABA. 1⁄17-31. 2/12-13. 3/17. 4⁄12-l4. 6⁄59- 61. 9/50-52. 10/45-49. 11⁄a. 14/42-46. Oversigt Over Rigsarkivets materiale vedr. arbejderbevægelsen. 3/ 23-26. Lahme, Hans-Norbert: Materialer med relevans for den danske arbejderbevæ gelse på »In- ternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis« i Amsterdam. 2/ 43-45. Larsen, Steen Bille: Det Kgl. Biblioteks danske småtryksafdeling. 5⁄31-51. Petersen, Johs.: Julius Bomholt - samlingen. 3/37-38. S eidelin, Michael: Materiale om arbejderbevægelsens historie i franske arkiver. 7/ 25-29. Sørensen, 'Jørgen Würtz: Materiale ang. arbejderbevægelsen på lokalhistorisk arkiv, Randers. 6⁄56-58. Thing, Morten: Kilder i landsarkivet af betydning for arbejderbevægelsens historie. 14/56. Thomsen, Karl V.: Statsbibliotekets danske »småtryk« - deres anvendelse i studiet af arbejderbevægelsens historie. 7/35. T idsskriftcentret: 5⁄62-63-. Wierzba, Bogdan: Materiale til international arbejderbevægelses historie på Statsbiblio- teket i Århus. Problemer ved et katalog over emnet. 5⁄59-62. 71
 2. 2. Bibliografier I Broby, Vibeke: Bibliografi over Arbejdernes Radio Forbund 1926-1940. 12/32-36. Callesen, Gerd: Bibliografi med foreløbige regler. ' 1/ 32-34. Historiske artikler fra »So- cialisten« 1919-1946. 6/49-55. Den kommunistiske opposition. 1⁄ 35-38. Socialistisk Bibliotek og Socialistiske Skrifter. 3/ 39-43. Tidsskrifter om arbejderbevægelsens historie. 2/28-33. “ Engberg, Jens: Registratur af det socialhistoriske stof i Socialisten/Social-Demokraten 1871-1929. 4/30-33. 7/35-36. Grelle, Henning: Afhandlingsfortegnelser. 6/62-66. 7/30-34. 8/33-36. 9/49-50. 10/59-62. 11/61-62. 12/60. 13/65-71. 14/51-55. 15⁄38-40. Se ogsåzMichaelSeidelin. Foreningen/ Landsorganisationen for konsekvente Antimilitarister. 2/ 15- 19. Histo- riske artikler fra Arbej derens/ F remads almanak. 4/ 27-28. Tidsskrifter om arbejderbe- vægelsens historie: indholdsoversigt. 3⁄62-63. Juhl, Carsten: Den tyske revolution og den historiske rådskommunisme i Skandinavien (bibliografi). 11/11-20. " Peitersen, Karin: Registrant over artikler omhandlende danske forhold og artikler skre- vet af danskere i Kommunistisk Internationales officielle presse, 1919-1943. 10/29-44. Schroder, Heinz Joachim: Økonomi og politik. 5⁄51-53. Seidelin, Michael: Afhandlingsfortegnelser. l/39-46, 2/13-14. 3⁄18-l9. 4/15-21. 5/ 28-31. Se også: henning Grelle. Historiske artikler fra »Kommunistisk Tidsskrift« og »Tiden«. 3/ 44-46. Stender-Petersen, Ole: Danmarks Socialistiske Parti (1957-1959). 4/22-26. + Rettelse 5/ 64. ' Thing, Morten: Marie Nielsen _ en bibliografi. 6732-48. Beretninger, referater Referatet af generalforsamlingen 1973 (Michael Wolfe) 2/5-11. ' Referatet af 5. generalforsamling i SFAH (Søren Federspiel) 4/2-11. . Referat af 6. generalforsamling i SFAH (Niels Senius Clausen og Erik Strange Petersen). 6/4-10. SFAH°s generalforsamling i 1977 (Erik Strange Petersen) 8/29-30. SFAH's generalforsmaling d. 27. jan. 1978 (Erik Strange Petersen) 10/18-20. Beretning. SFAH,S generalforsamling d. 2. febr. 1979. 13/46-47. SFAH”s første weekend-seminar 1973 (Flemming Hemmersam). l/8-16. SFAH's seminar 1974. 3⁄4-14. SFAH's seminar 1975. (Henning Grelle og Erik Strange Petersen) 5⁄4-28. SFAH seminar 1976. Referat (Erik Strange Petersen) 8/22-28. : Seminaret 1977. (Flemming Hemmersam) 1⁄38-52. SFAH”s seminar 1978 (Hanne Caspersen) 13/47-49. Referat af SFAH15 seminar 1979 (Flemming Damquist Olsen). 15⁄26-29. Linzer-konferencerne (Niels Finn Christiansen) l/47-50. " Den IX Linzer konference (Niels Finn Christiansen) 2/20-23. Den X Linzer konference (Carl Erik Bay) 4/29-30. Rapport fra XII Linzer-konference 1976 (Claus Bryld) 8/31-32. 13. Linzer konference 1977 (Jens Rahbek Rasmussen) 10/21-23. 77 XIII Linzer konference 1977 (Flemming Hemmersam) 10/23-26. XIII Linzer konference 1977 (Niels Ole Højstrup Jensen) 10/27-28. Rapport fra 15. Linzer konference afholdt af Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung fra 11.-15. september 1979. (Niels Ole Højstrup Jensen) 14/23-25. Konference ixFinland om den nordiske arbejderbevægelses historie. 1974. (Jesper Jarmbæk) 3⁄15-16. Oral History. 13/63-64. Beretning fra konstitueringen af Deutsche Gesellschaft für Volkskundes kommision for studier i arbejderkultur. (Bjarne Kildegaard Hansen). 15/ 46-48. Andersen, Martin: Skolebogsudvalget i SFAH. 2/38. Grelle, Henning: Kritiske Historikere. 2/ 23-24. Mikkelsen, Flemming: Arbejdererindringer. 6/67. Anmeldelser Aagaard, Niels: Se Bjørn Meidell. Abendroth, Wolfgang: Ein Leben in der Arbeiterbewegung. Gespräche aufgezeichnet und herausgegeben von Barbara Dietrich und Joachim Perels (Gerd Callesen). 8/ 62-64. Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. Studiehäften. 8/ 37-38. Andersen, Dorrit: Krisen og den danske arbejderbevægelse. (Gerd Callesen). 8/74. Andersen, Johannes: Fremskridtsbevægelsen, arbejderklassen og venstrefløjen. (Vagn Oluf Nielsen). 12/64-66. Socialdemokratiet i 70'erne (Vagn Oluf Nielsen). 12/64-66. Andersen, Torben Peter: Staten og storkonflikten i 1925 (Tom Sinding). 8/ 64-66. Anweiler, Oskar: Rådsbevægelsen i Rusland 1905- 1921. (Niels Ole Højstrup Jensen). 9/ 56-58. Arbeiterbewegung in Nord- und Mitteleuropa zwischen nationaler Orienterung und Internationalismus. Referate einer deutsch-dänischen Wissenschaftlerkonferenz in der Akademie Sankelmark im November 1975. (Martin Andersen). 8/75. Arbejderbevægelsen i Danmark - historisk og aktuelt. Litteraturliste. (Martin Ander- Sen). l/ 58. ' I ' Arbejderbevægelsens sønderjydske landsforening. Festskrift. (Dorrit Andersen). 12/66-67. " Arbejderkultur 1924-48. En antalogi redigeret af Ib Bondebjerg og Olaf Harsløf. (Flem- ming Hemmersam). 15⁄30-57. Arbejds- og lønforhold på Frichs. (Therkel Stræde). 14/88-92. Archiv für Sozialgeschichte 19 74 (Gerd Callesen). Archiv für Sozialgeschichte 1975 (Gerd Callesen). 5⁄75. 6/71-72. Austro-Marxism.Texts translated and edited by Tom Bottomore and Patrick Goode with an Introduction by Tom Bottomore. (John T. Lauridsen). 14/63-65. Bakunin, Mikhail: Autoritet eller selvforvaltning? Udvalgte skrifter red. af Michael Helm og Annagrethe Ottovar. (Niels Ole Højstrup Jensen). 13/72-73. Bang, Lisa m.fl.: Fagoppositionens sammenslutning (1910-1921). De danske syndikali- ster (Henning Grelle). 5/ 84-86. ' Bang-Hansen, Jens: Det første socialdemokratiske ministerium 1924-26. (Henning Grelle). 14/65-69. Banke, Niels: Socialismens historie. Fra Babeuf til Mao Tsetung. (Gerd Callesen). 9/58. Bay, Carl Erik: Socialdemokratiets stilling i den ideologiske debat i mellemkrigstiden (Michael Seidelin). 3/ 60-61. Bebel, August: Ausge'wählte Reden und Schriften. Hrsg. von Horst Bartel, Rolf Dlubek, Heinrich Gemkow, Ursula Herrmann und Gustav Seeber. Bd. 1 1863-1878. Bd. 2 1878- 91890. (Gerd Callesen). 13/74-75. 71
 3. 3. Berggren, Kenneth: En socialdemokratisk ungdomsklubs historia. I Nässjö 1906- 1978. (Gerd Callesen). 13⁄75. ' Bilder från en ungdomsklubb. 60 år med socialdemokratiska ungdomsklubben. Frihet i Nässjö 1918-1978. (Gerd Callesen). 13⁄75. Bloch-Poulsen, Jørgen og Morten Thing: Danmarks Kommunistiske Parti 1918-1941. (Karin Hansen og Lars Thorpe). 14⁄79-83. Bloch-Poulsen, Jørgen Frandsen, Hans Erik Avlund og Morten Thing: Planøkonomi og folkefront. Omkring Socialdemokratiet og DKP i mellemkrigstiden. (Karin Han- sen og Lars Thorpe). l4⁄ 79-83. Blomkvist, Bo: International i miniatyr. Studier i skånsk arbetarrörelse före 1880 och dess internationella kontakter. (Søren Federspiel). 14/ 71-72. Bøje, Per: Det industrielle miljø 1840- 1940. Kilder og litteratur. (Niels Senius Clausen). 8/74. Bording, Kr.: Dagbog over Danmarks første socialdemokratiske ministerium 1924-26. (Henning Grelle). 8/75-76. ,_ ' Botz, Gerhard, Hans Hautmann, Helmut Konrad, Josef Weidenholzer (udg.): Bewegung' und Klasse, Studien zur österreichischen Arbeitergeschichte. (Gerd Callesen). 14/ 69-71. Botz, Gerhard og Gerfried Brandstetter/ Michael Pollak: Im Schatten der Arbeiter- bewegung. Zur Geschichte des Anarchismus in Osterreich und Deutschland. (Gerd Callesen). 10/64. Bremer, Jörg: Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP). Untergrund und Exil 1933-1945. Campus Forschung bd. 35. (Gerd Callesen) 13⁄75-76. Briem, Jürgen: Der SDS. Die Geschichte des bedeutendsten Studentenverbandes der ' BRD seit 1945. (Gerd Callesen). 9/58-59. Brinch, Jens: Kapitalakkumulation i Danmark efter 1940 (Michael Seidelin). 4/ 48-49. Broch, Birte: Kvindearbejde og kvindeorganisering. Kvinder i konfektionsindustrien 1890-1914. (Tinne Vammen). 12/69-72. . Bryld, Claus: Det danske socialdemokrati og revisionismen. En analyse af socialde- mokratisk samfundsforståelse, strategi og taktik før 2. verdenskrig med udgangs- punkt iforholdettil marxismen og revisionismen. Bd. 2 1914-1930erne. (Gerd Calle- sen). 7/54-55. Bucharin, N.: Kommunisternes program (Bolchevismen), (Niels Ole Højstrup Jensen). 13/ 76-78. i Bøtkjær, Elisabeth Kirken i krisen. En antologi om den sociale kirkehistorie i 30”erne. (Gerd Callesen). 15/53. Calkins, Kenneth R.: Hugo Haase. Demokrat und Revolutionär. (Gerd Callesen). 13⁄ 78-83. Callesen, Gerd: En verden at vinde. Arbejderbevægelsens start i Sønderjylland 1872- 1878. (Henning Grelle). 4/54-56. . Callesen, Gerd/John Logue: Social-Demokraten and Internationalism. The Copen- hagen Social Democratic Newspaper”s Coverage of International Labor Affairs. (Søren Federspiel). 13⁄83-84. _ Callesen, Gerd: Se også Den danske arbejderbevægelses programmatiske dokumenter og love. ' Christensen, Bodil og Egon Petersen: Arbejds-løshedsbevægelsen og fagoppositionen i Aalborg 1930-33. Serie om arbejdsforhold og arbejdsmarked nr. 2. Studenterrap- port. (Dorrit Andersen). 13⁄100-103. Christensen, Christian og den danske syndikalisme. En antologi ved Carl Heinrich Pe- tersen (red), Marianne Aarhus, Birgit Bruun, Per Christensen, Kjeld Steen Hansen, Kirsten Harrits og Therkel Stræde. (Carsten Juhl). 14⁄73-77. 74 Christensen, Erik: Havnearbejderstrejken i Esbjergi 1893 - træk af arbejdsmændenes fagforenings første år i Esbjerg. (Gerd Callesen). 5/ 75-76. Christensen, Jens: Kommenteret bibliografi til den danske arbejderklasses og bevægel- ses historie. (Erik Strange Petersen). 14/ 77-79. ' Christensen, Peter: Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 60 år. Ingen sejr uden kamp. (Gerd Callesen). 15/53. Christensen, Poul: Af en illegals erindringer (Mogens Nielsen). 7/ 55-56. Christiansen, Niels Finn: National tradition og udenlandsk indflydelse i den tidlige dan- ske arbejderbevægelse. (Gerd Callesen). 8/78. Claudin, Fernando: Krisen i den kommunistiske verdensbevægelse. Fra Komintern til Kominform. (Steen Bille Larsen). 12/72-73. Cliff, Tony: Rosa Luxemburg - en politisk biografi. (Michael Seidelin). 3/61. Dansk Biografisk Leksikon. 3. udgave, Redaktør Sv. Cedergreen Beck, bind 1-4. (Erik Strange Petersen). 15/53-55. Dansk Lokalbibliografi, Roskilde Amt. (Steen Bille Larsen). 15/42-43. Den danske Arbejderbevægelsesprogrammatiske dokumenter og love. (1871 til 1913). (Niels Finn Christiansen). 12/73-77. Det danske Socialdemokratis Gimle-kongres 1876. Udg. og kommenteret af Hans-Nor- bert Lahme. (Erik Strange Petersen). 9/ 59-61. Degn, . Ole: Urbanisering og industrialisering. En forskningsoversigt. (Niels Ole Høj- strup Jensen). 15/55-57. Deppe, Frank og Georg Fülberth/ J ürgen Harrer (udg.): Geschichte der deutschen Ge- werkschaftsbewegung. (Knud Knudsen). 11/63-67. DKF-Materiale 1930-39. (Gerd Callesen). 6/ 72-73. Dowe, Dieter: Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, sozia- listischen und kommunistischen Bewegung von den Anfängen bis 1863 unter Berück- sichtigung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen. (Gerd Callesen). 7/ 56-58. Dreier, Frederik: F olkenes Fremtid. Tekster om ideologikritik og arbejderorganisation. (Michael Seidelin). 2/ 40-41. « Duncan, Robert: Se .Royden Harrison. Elflein, Paul: Immer noch Kommunist? Erinnerungen, hrsg. von Rolf Becker und Claus , Bremer. (Steen Bille Larsen). l4⁄ 83-84. Egaa-Kristensen, Bent og Mogens Rüdiger/ Hanne Rasmussen: DKP i 30'erne - på baggrund af Kominterns historie. (Steen Bille Larsen). 10/76-77. Elm, Bjørn: Se Bjørn Meidell. Elster, Jon: Stat, organisasjon, klasse. Noen hovedretninger i moderne politisk filosofi. (Jørgen Lindegaard Pedersen). 7/ 58-60. Engberg, Jens: Dansk guldalder eller oprøret i tugt-, rasp- og forbedringshuset. (Mi- chael Seidelin Hansen). 1/ 59-60. Harald Brix, revolutionen og reformen. (Henning Grelle) 6/90-93. Engelhardt, Ulrich: »Nur vereinigt sind wir stark«. Die Anfänge der deutschen Gewerk- schaftsbewegung 1862/63 bis 1869/70. (Gerd Callesen). 12/77-78. Engels, Friedrich: Se Karl Marx. ' Enzensberger, Hans Magnus: Anarkiets korte sommer. (Michael Seidelin Hansen). 2/ 39-40. Erichsen, Bjørn: Om arbejderbevægelsen. En introduktionsbog til arbejderbevægelsens historie. (Gerd Callesen). 10/64-67. Espersen, Ernst: Fra det gamle kontor. 50 år ved Centralarbejdsanvisningen og arbejds- formidlingen. (Therkel Stræde). 15/57-58. Federspiel, Søren og Niels Ole Højstrup Jensen: Fra 1. verdenskrig til 1939 - Socialis- mens historie 2. (Gerd Callesen). 11/67-70. 'IC
 4. 4. Festskrift for Johan H vidtfeldt. Red.: Peter Kr. Iversen/ Knud Prange/ Sigurd Rambusch. (Martin Andersen). 13/84-85. i _ Finsen, Jon og Asger Liebst, Flemming Mortensen, Birthe Petersen: Socialdemokratisme i 30°ernes Danmark. Politisk- kulturelt-litterært. (Gerd Callesen). 3/57. Fischer, Jürgen og Peter-Michael Meiners: Proletarische Körperkultur und Gesell- schaft. Zur Geschichte des Arbeitersports'. (Ole Lange). 8/ 71-72. Flanner, Karl: Die Anfänge der Wiener Neustädter Arbeiterbewegung 1865-68. (Gerd Callesen). 6/ 73-74. Fog, Mogens: Efterskrift 1904-45. (Mogens Nielsen). 10/67-68. Folkmaktens a°r - veckorna före slutet. Rapporter om folkmakten i Portugal november 1975 och en historik över den portugisiska fackföreningsrörelsen 1872-1975. (Gerd Callesen). 9/ 62. ' Fornyelse i dansk politik. SF gennem 20 år. Redigeret af Bent Schiermer Andersen mil. (Steen Bille Larsen). 15/58-59. Frandsen, Hans Dam: Fortegnelse over indlæg fra udenlandske socialister og udenland- ske socialistiske blade i »Socialisten« og »Socialdemokraten« 1871- 19 13. (Gerd Calle- sen). 7⁄60-6l. Frandsen, Hans Erik Avlund: Se Jørgen Bloch-Poulsen Freyberg, Jutta von m. fl. : Geschichte der deutschen Sozialdemokratie 1863-1975. (Erik Ludvigsen). 7/ 61-67. Fricke, Dieter: Die deutsche Arbeiterbewegung 1869- 19 14. Ein Handbuch über ihre Or- ganisation und Tätigkeit im Klassenkampf. (Gerd Callesen). 9⁄ 61-62. Fülberth, Georg: Se også FrankDeppe og Jutta von Freyberg. Fülberth, Georg: Proletarische Partei und bürgerliche Literatur - Auseinandersetzungen' in der deutschen Sozialdemokratie der II Internationale über Möglichkeiten und ' Grenzen einer sozialistischen Literatur-politik. (Carl Erik Bay). 7/ 67-68. F ülberth, Georg og Jürgen Harrer: Die deutsche Sozialdemokratie 1890- 1933. Arbeiter- bewegung und SPD 1 (Henning Grelle). 8/ 66-70. Zur Kritik der sozialdemokrati- schen Hausgeschichtsschreibung. (Gerd Callesen). 7/ 68-69. A Gamby, Erik: Heinrich/ Albert August Anders. En socialistisk agent på fotvandring i Sverige och Norge år 1847. (Gerd Callesen). 13/85-86. Geertsen, Kirsten: Arbejderkvinder i Danmark 1914-24. (Drude Dahlerup). 10/68-73. Geierhos, Wolfgang: Vera Zasuliö und die russische revolutionäre Bewegung. (Gerd Cal- lesen). 11/70-71. Geyer, C urt: Die revolutionäre IlluSion. Zur Geschichte des linken Flügels der USPD. Erinnerungen von Curt Geyer. Hrsg. von Wolfgang Benz und Herman Graml, Deut- sche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1976. (Gerd Callesen). 13/78-83. Gemzøe, Anker: Pelle Erobreren. En historisk analyse. (Carl Erik Bay). 6/ 74-75. Girault, Jacques: Sur l'implantation du parti communiste francais dans l°entre deux guerres. (Michael Seidelin Hansen). 9/ 63-65. Glasneck, Johannes m. fl. : Die Sozialistische Internationale. Ihre Geschichte und Politik. (Hans Erik AVlund Frandsen). .ll/ 83-85. ' Glibstrup, Inge: Se Bøtkjær, Elisabeth. Gorkij, Maksim: Moderen. (Britta Lundquist). 10/73-74. Grelle, Henning: Socialdemokratiet i det danske landbrugssamfund 1871-ca. 1903. (Niels Finn Christiansen). 14⁄84-88. Grünbaum, Isi: Arbejderklassen og krigen. (Børge Ebbesen). 9/ 65-68. Nazismens klas- sekarakter. (Børge Ebbesen). 9⁄65-68. Guldborg: Historien om en virksomhedslukning, red. af Ida Bruun. (Therkel Stræde). 14/ 88-92. ' 7A Günsche, K. L. og K. Lantermann: Kleine Geschichte der Sozialistischen Internationale. (Hans Erik Avlund Frandsen). 11/83-85. Günther, Klaus og Kurt Thomas Schmitz: SPD, KPD/DKP, DGB in den Westzonen und in der Bundesrepublik Deutschland 1945-1973. Eine Bibliographie. (Gerd Cal- lesen). 8/78-79. Hallesche Studien zur Geschichte der Sozialdemokratie 1 & 2. (Michael Seidelin Han- sen). l4⁄ 60-62. Hansen, John: Bibliografi over Clarté 1926-76. (Gerd Callesen). 10/74-75. En foreløbig bibliografi over Arbejderforlaget, Mondes Forlag, forlaget Tiden med historisk over- sigt over de enkelte forlag. (Gerd Callesen). 4/45-46. Hansen, John og Sanne: Bibliografi over Arbejderforlaget 1921-1941, Mondes Forlag 1928- 1940, Forlaget Tiden 1945-1978. (Gerd Callesen). 13/61. Bibliografi over Den revolutionære ungdom 1885-1976 og Danmarks kommunistiske Parti 1919-1976. (Gerd Callesen). 9⁄69. 40 års kommunistisk tidsskrift, Index for Kommunistisk Tidsskrift for perioden 1933-1975. Bibliografi over de udkomne numre. (Gerd Calle- sen). 8/79. Hansen, Mogens Rüdiger: Se Egaa-Kristensen, Bent. Hansen, Sanne: Se Hansen, John. Hansen-Folehaven, Åge: Vi venter på fællesskab. (Britta Lundquist). 4/47-48. Harrer, Jürgen: Se Deppe, Frank. Freyberg, Jutta von og Fülberth, Georg. Harrison, Royden og Gillian B. Woolven/Robert Duncan: The Warwick Guide to British Labour Periodicals 1790-1970. A Check List. (Gerd Callesen). 11/71-73. Harsløjj Olav: Kulturdebat i 20”erne. (Britta Lundquist). 7/ 69. Haupt, Georges og Michael Lowy, Claudie Weill: Les marxistes et la question nationale 1848-1914. (Michael Seidelin). 6/ 75-77. ' ' Haurum, Leif: Arbejderbevægelsens historie i grove træk. (Gerd Callesen), 8/76. Hautmann, Hans og Rudolf Kropf: Die österreichische Arbeiterbewegung vom Vormärz bis 1945. Sozialökonomische UISprünge ihrer Ideologie und Politik. (Gerd Callesen). 5/ 83-84. Hautmann, Hans: Se også Gerhard Botz Hedegärd, Ruth: Index til Fremad. Årgang1-16, 1907- 1922. (Gerd Callesen). 14/ 57-58. Hejgaard, David: I det lange løb. En kommunists erindringer fra tredivernes Danmark, bd. 1. (Gerd Callesen). 13/86. ' Heising, Alfons: Geschichten 1928-48. (Ole Stender-Petersen). 12/ 78-79. Hemje-Oltmanns, Dirk: Arbeiterbewegung und Einheitsfront. Zur Diskussion der Ein- heitsfronttaktik in der KPD 1920/21. (Peder Hjorth Jensen). 8/47-49. Hermes,Ina: Gegen Imperialismus und Krieg, Gewerkschaften in der 11. Internationale 1889-1914. (Søren Federspiel). 14⁄92-93. . Histoire Générale du Socialisme. Histoire de la Deuxiéme Internationale 1889-1914, bd. 1-23. (Gerd Callesen). 13/87-88. Histoire du reformisme en France depuis 1920. (Michael Seidelin Hansen). 9/ 70-72. Historiske specialer - en bibliografi over historiske specialer ved Københavns, Århus og Odense Universiteter redigeret af N. H. Frandsen. (Henning Grelle). 13/61-62. History Workshop. (Gerd Callesen). 6/68. Holtmann, Everhard' Zwischen Unterdrückung und Befriedung. Sozialistische Arbeiter- bewegung und autoritäres Regime in österreich 1933-1938. (John T. Lauridsen). 15/81-82. 124 år på Frichs. (Therkel Stræde). 14⁄88-92. Ibaruri, Dolores: Den eneste vej. La Pasionaria”s erindringer. (Palle Jørgensen). 14/ 94-95. Ibsen, Flemming og Henning Jørgensen: Fagbevægelse og Stat. (Stig Günther Rasmus- sen). 12⁄80-83. '77
 5. 5. Index til den danske venstreoppositions tidsskrifter 1977-78. (Nan Dahlkild). 15⁄60-61. Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung. Protokoll. (Gerd Callesen). 1972 4/45. 1973 6/77-78. 1974 9/72-73. 1974 9/73. 1976 14/96. Iversen, Herbert: Socialistiske Essays 1, H. Udvalg og indledning ved Carl Erik Bay. (Gerd Callesen). 6/78-79. _ Jahrbuch Arbeiterbewegung: (Gerd Callesen): bd. 1 3/55. bd. 2 5/76. bd. 3 7/70-71. Jahrbuch für Geschichte bd. 10-18, 1974-1978. (Gerd Callesen). 14/58-59. Jensen, Alfred: Kommunisterne og modstandsbevægelsen. (Mogens Nielsen). 7/71-72. Kommunisternes indsats for socialisme og fremskridt. (Gerd Callesen). 15⁄61. Jensen, Anders Bach: Se: Bøtkjær, Elisabeth. . Jensen, Anne Mariæ-Index til Fri Ungdom 1948- 1967. (Gerd Callesen). 14/57. Jensen, Charles W.: Træk af .fagbevægelsens historie i Kolding. (Gerd Callesen). 15/ 61-62. Jensen, Minna Skafte/Tue Magnussen/Andreas Nissen: Albaniens historie. (Gerd Cal- lesen). 9/73-74. Jensen, Niels Ole Højstrup: Se også Federspiel, Søren. Jespersen, Knud: En af arbejderklassens sønner. Udvalgte taler og artikler. (Gerd Cal- lesen). 13/88-89. Josephson, Erland F.: SKP och Komintern 1921-1924. Motsättningarna inom Sveriges Kommunistiska Parti och dess relationer til den Kommunistiska Internationalen. (Martin Andersen). 8/77. Den Jyske Historiker 6. årg. 1973/74 - 1.Arbejderbevægelsens historie. (Henning Grelle). 3/50-53. Jørgensen, Henning: Se: Flemming Ibsen. Jørgensen, Poul Frank: Kompentencestriden i De samvirkende Fagforbund i mellem- krigstiden. En analyse af kompentencespørgsmålet iperioden ca. 1921-39 specielt med henblik på forholdet mellem DSF og Dansk Arbejdsmandsforbund. (Erik Christen- sen). 13/89-92. Kampen mod krise og arbejdsløshed. F ortegnelse over danske venstrefløjstidsskrifters artikler om kampen mod krise og arbejdsløshed fra »olie«-krisen - nov. 1973 til maj 1975. (Gerd Callesen). 6/89. Karlsson, Villy: Firkanten - en københavnerroman. (Oluf Unnerup). 7/72-73. K au/mann, Fritz: Sozialdemokratie in Osterreich. Idee und Geschichte einer Partei. Von 1889 bis zur Gegenwart. (John T. Lauridsen). 15⁄62-65. i Klotzbach, Kurt: Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1914- 1945. (Gerd Callesen). 5/76-78. Kolko, Gabriel: Main Currents in Modern American History. (Myra Lewinter). 13/92-94. Kollontaj, Alexandra: Udvalgte skrifter, Om Alexandra Kollontajs samtid og ideer. (Britta Lundquist). 12/84-85. Kolstrup, Søren: Nakskov ”31. Bidrag til arbejdsløshedens historie. (Gerd Callesen). 9/74. Kommlmlstisk Forbund: Kritik af DKP. (Michael Seidelin). 5/78-80. Konrad, Helmut: Nationalismus und Internationalismus. Die österreichische Arbei- terbewegung vor dem ersten Weltkrieg. (Gerd Callesen). 8/77. Se også Gerhard Botz. Ix'owalski, Werner: Se Johannes Glasneçk. Kragh. Jens: (red.): Folkesocialisme. Udvalgte taler og artikler 1958-60. (Steen Bille Lar- sen). 10⁄75-76. Opbrud på venstrefløjen 1956-1960. Striden i DKP og SF's dannelse. (Steen Bille Larsen). 10⁄75-76. / Krause. Hart/Hed: USPD. Zur Geschichte der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. (Gerd Callesen). 13/78-83. 78 ›, ; :- :;.or-:z: :en: 21 Krause, Werner/SheilaOchová: Archiv der sozialen Demokratie. Ubersicht über die Archivbestände. (Gerd Callesen). 2/33. Kristiansen, Freddie/Peter Simonsen: Arbejderidrætten. (Gerd Callesen). 4/46. Kropf, Rudolf: Se Hautmann, Hans. K vindeundertrykkelse under kapitalismen. Belyst ved hjælp af seks rapportbø ger om kvin- der. (Britta Lundquist). 5/ 87-88. Kvinnens ärsbok 1974. (Karen Pedersen). 3/58-59. 1975 5/80. 1976 7/73. Lacouture, Jean: Léon Blum. (Michael Seidelin). 14/97-99. Lahme, Hans-Norbert: Se Den danske arbejderbevægelses programmatiske dokumen- ter og love. I Langkau-Alex, Ursula: Volksfront für Deutschland? Band 1: Vorgeschichte und Grün- dung des »Ausschusses zur Vorbereitung einer deutschen Volksfront«, 1933-1936. (Michael Seidelin Hansen). 9/ 74-76. Lantermann, K.: Se K. L. Günsche. Larsen, Bent Bagger: Se Bøtkjær, Elisabeth. Larsen, Jørgen Børglum: Se Bøtkjær, Elisabeth. ' v Larsen, Steen Bille: DKP og arbejderklassen 1945-58. (Michael Seidelin). 5/78-80. Kommunisterne og arbejderklassen 1945-1975. Danmarks Kommunistiske Partis rolle i dansk arbejderbevægelse - en politisk biografi. (Michael Seidelin Hansen). lO/ 77-78. Laursen, Elsebeth Munk: Strejkeaviser 1975-79. En registrant over bestanden af strejke- aviser fra 1975-79. (Gerd Callesen). 15⁄65. v Lefranc, Georges: Histoire du front populaire. (Michael .Seidelin).6/ 80-81. Lenin, V. I.: Udvalgte værker bd. 9, 12. (Gerd Callesen). 7/73-74. Bd. 4. (Niels Ole Høj- strup Jensen). 11/73. Bd. 2 (Niels Ole Højstrup Jensen). 15⁄65-66. Levy, Jette Lundbo og Morten Thing: Dansk socialistisk teori 1850-1900. En antologi. (Michael Seidelin). 2/42-43. Lewerenz, Elfriede: Die Analyse des F aschismus durch die Kommunistische Internatio- nale. (Michael Seidelin). 7/74-78. Liebst, Asger: Se Jon F insen. - . Lindstrøm, Anders Ture: Landet Slesvig-Holstens politiske historie i hovedtræk 1945- 1954. (Erik Stenz). 7/79-81. Logue, John Alan: Trade Unions in the Corporate State. The Effects of Corporatism on Party Competition, Contract Referenda and ,Internationalism in -the Danish Trade Unions. (Knud Knudsen). 8/39-43. Se også Gerd Callesen. De lokalhistoriske arkiver i Vejle Amt. (Henning Grelle). 14/56. Lorenz Einhardt: Norwegische Arbeiterbewegung und Kommunistische Internationale 1919-1930. Untersuchung zur Politik der norwegischen Sektion der Kommunistischen Internationale. (Morten Thing). 13/94-95. Lowy, Michael: Se Georges Haiupt. Lund, Henning: Udviklingen i Danmarks Kommunistiske Parti 1956-1958. Et studie i partisplittelse. (Steen Bille Larsen). 9/76. Lund, Reinhard: Centralisering og bureaukratisering. En organisationssociologisk ana- lyse af a'rbejdsmarkedsorganisationerne i danskjern- og metalindustri. 1900-70. (Erik Christensen). 13/95-98. Luxemburg, Rosa: Politiske skrifter. Et udvalg oversat og kommenteret af Toni Liver- sage. (Gerd Callesen). 7/81-82. Maas, Lieselotte: Handbuch der deutschen Exilpresse 1933- 1945 I. (Gerd Callesen).' 8/73. Handbuch der deutschen Exilpresse 1933-1945 II. (Martin Andersen). 12/86. Moder, Erik: SF under »det røde kabinet« 1966-68. (Jens Kragh). 15⁄67-68. Madsen, Carl: Fortids møre mur. Erindringer. (Gerd Callesen). 2/36-37. Madsen, Per Askholm og Jens Otto Madsen: Fra sandkasse til kadreparti? VS' dannelse og udvikling 1967-73. (Jens Kragh). 15⁄68-70.
 6. 6. Mandel, Ernest: Senkapitalismen. (Torben Peter Andersen). 7⁄82-84. Mao Tsetung: Udvalgte skrifter. (Gerd Callesen). 4/ 44. Udvalgte værker bd. 5. (Gerd Callesen). ll/74. ' Markvad, Willy: Mellem to ugeblade. Den nordjyske arbejderpresse 1887- 1972. (Michael Seidelin). 4⁄49-50. Dem socialdemokratiske presse fra Socialisten til Aktuelt. En analyse af Den socialdemokratiske presse '- A-pressen - Fagbevægelsens presse fra fra årene 1871-1972. (Gerd Callesen). 7⁄“84-85. Marx, Karl og Friedrich Engels: Verdensmarkedet. Avisartikler, breve m.v. 1847- 1895 bd. 1,2 (Gerd Callesen). 11/74-76. Marxistische Gewekschafstteorie. Eine Einführung. (Knud Knudsen). 8/ 39-43. Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 1-6. (Henning Grelle). 12/61-63. Meidell, Bjørn, Niels Aagaard og Bjørn Elm: Fremtidens Danmark - et socialdemokra- tisk kriseprojekt fra LO og Metal. (Steen Bille Larsen). 14⁄99-101. Meiners, Peter- Michael: Se Jürgen Fischer. Mikkelsen, Birger: Helsingør forvandler sig. En by og en brugs. (Gerd Callesen). 14/101. Moltke, Kaj: Mordet på Komintern. Erindringer fra Moskva i perioden 1932-36. (Mi- chael Seidelin Hansen). 11⁄76-77. Pengemagten og kongekuppet i 1920. (Villum Hansen). l4/101-103. Moos, Knud: Se Bøtkjær, Elisabeth. Mortensen, Flemming: Se Jon Finsen. Mosegaard, Hans: Grænsebarnet. En arbejders erindringer. (Gerd Callesen). 4/ 44. Munck, Knud: Se Bøtkjær, Elisabeth. Møller, Peter J.: Haderslevdreng mellem tysk og dansk. (Dorrit Andersen). 12/86-87. Møller, Torgny: Den tavse fattigdom. (Gerd Callesen). 4⁄47. Neugebauer, Wolfgang: Bauvolk der kommenden Welt. Geschichte der sozialistischen Jugendbewegung in österreich. (Gerd Callesen). 6/82-83. Nexø, Martin Andersen: Spanien. (Claus Larsen). 8⁄45-47. Nielsen, Carsten: De 100 dage. Beretning om borgerkrigen i Danmark 1899. (Henning Grelle). 9/76-77. Nielsen, Hans Jørn: Besættelse og befrielse. Den danske arbejderklasses historie 1940- 1946. (Mogens Neielsen). 10⁄80. Nielsen, Mogens: Socialdemokratiet og enheden i arbejderbevægelsen 1943-45. (Steen Bille Larsen). 12/87-88. Nielsen, Torben Hviid: Borgerskabets reformer og marxismen. Om borgerlige og socia- listiske strategier i det 20. århundrede. (Jørgen Lindegaard Pedersen). 11/77-79. Nordjyske F orenin gsarkiver. Kortfattet oversigt over forenings- og Virksomhedsarkiver Nordjyllands Amt 2. udg. Lokalhistoriske arkiver iNordjyllands Amt 1978. (Henning Grelle). 13/62-63. »De nye Tider«. Hvordan industrialiseringen forandrede vores dagligdag. En studiebog om de sidste 100 års historie. (Flemming Hemmersam). 12/89-90. Nørgaard, Erik: Revolutionen der udeblev. Kominterns virksomhed fra 1919 til den spanske borgerkrig med Ernst W'ollweber og Richard Jensen i forgrunden. (Michael Seidelin). 10/78-79. Den usynlige krig. Historien om Ernst Wollwebers sabotage- organisation. (Michael Seidelin). 10/78-79. ' Nørlund, Ib: Internationalisme. Danmarks Kommunistiske Parti i den kommunistiske verdensbevægelse. (Søren Federspiel). 15/70-71. Det knager i samfundets fuger og bånd. Rids af dansk arbejderbevægelses udvikling 2. (Michael Seidelin).. 4⁄50-51. Oehová, Sheila: Se Werner Krause. Ostrovskij, Nikolai: Stålet blev hærdet. (Britta Lundquist). 12/91. Oversigt over private institutionsarkiver under Rigsarkivets 4. afdeling. (Henning Grel- le). 15/41-42. Pannekoek, Anton: Olika riktningar inom arbetarrörelsen (1909). (Gerd Callesen). 3⁄56. Verdensrevolutionen og kommunistisk taktik (1920). (Gerd Callesen). 6/85. R0 Peitersen, Karin:Register til »Arbejderhøjskolen« 1931-1962. (Martin Andersen). 8/38 Persson, Lennart K.: Syndikalismen iSverige 1903- 1922. (Niels Senius Clausen). 7/ 85-88. Petersen, Alfred og Martin Evald Jensen: Trommehvirvler og kanonslag. (Henning Grelle). 6/83-84. Petersen, Birte: Se Finsen, Jon. Petersen, Carl Heinrich: Revolutionære socialister i Danmark. (Michael Seidelin). 2/41- 42. Petersen, Egon: Se Bodil Christensen. . Petersen, Gert: Et kort rids af SFs historie 1958- 1954. (Steen Bille Larsen). 10/ 79. Petersen, Jens Peter Østerby og Jens Skovholm: Arbejderne og krisen. Forholdet mellem AOFs arbejderuddannelse, reformismen og arbejderbevidstheden i 30”erne. (Gerd Callesen). 12/67-68. Petersen, Ole Hyltoft.(red.): AOF. En bevidst fremtid. (Michael Seidelin). 3/ 59. Petersen, Palle: 50 år i jernet. Rapport fra en arbejdsplads. (Gerd Callesen). 3/ 56. Pollak, Michael: Se Botz, Gerhard. Pollak, Walther: Sozialismus in österreich. Von der Donaumonarchie bis zur Åra Kreisky. (John T. Lauridsen). 15/62-65. Poperen, Jean: L*unité de la gauche 1965- 1973. (Michael Seidelin Hansen). 9/ 70-72. Possing, Birgitte: Arbejderkvinder og kvindearbejde iKøbenhavn ca. 1870- 1906. (Svend- Aage Andersen). 15/71-74. Prager, Eugen: Geschichte der USPD. Entstehung und Entwicklung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. (Gerd Callesen). 13/78-83. Programsamling. Udtalelser, erklæringer og programmer vedtaget på Danmarks Kom- munistiske Partis kongresser, landskonferencer og landsmøder 1952- 1974. (Gerd Cal- lesen). 6/ 84-85. ' På det jævne, på det jævne... Det danske borgerskabs vankelmodige vej til magten. (Gerd Callesen). 3/58 Ragnerstam, Bunny: Innan dagen gryr. Uppbrottets timme. Vredens dag. Skall jorden bliva vår. (Niels Ole H. Jensen). l4/103-105. Rasmussen, Hanne: Se Egaa Kristensen, Bent. Rasmussen, Stig Günther: Træk af fagbevægelsens historie i Aalborg ca, 1885-1914. (Dor- rit Andersen): 13/100-103. ' Reisberg, Arnold: An den Quellen der Einheitsfrontpolitik. Der Kampf der KPD um die Aktionseinheit in Deutschland 1921- 1922. Ein Beitrag zur Erforschung der Hilfe W. 1. Lenins und der Komintern für die KPD. (Peder Hjorth Jensen). 8⁄44-45. Rundberg, Arvid: En russisk arbejders erindringer. (Kirsten Folke Harrits). 11/80- 82. En svensk arbejders erindringer. (Kirsten Folke Harrits). 11⁄ 80-82. Den røde liste 1975-juni 1978. (Karen Pedersen). 12/91-92. Salomonsson, Per: Socialismen og Socialdemokratiet. Indføring i dansk arbejderbevæ- gelses teoridannelse 1871-1884. Henning Grelle). 4/ 51-54. Schleifstein, Josef: Indføring i studiet af Marx, Engels og Lenin. (Jakob Munck). 6/ 85- 88. " Schmitz, Kurt Thomas: Se Günther, Klaus. Schöck, Eva Cornelia: Arbeitlosigkeit und Rationalisierung. Die Lage der Arbeiter und die kommunistische Gewerkschaftspolitik 1920-28. (Jørgen Bloch-Poulsen). 9/77-81. Scocozza, Benito: Danmark i den internationale klassekamp. (Steen Bille Larsen). l4⁄ 105-106. Sidenius, Niels Christian: Kommunistisk Internationale 1929-1935. En analyse og en kritik af Kommunistisk Internationales politik, specielt i forhold til fascismen og udviklingen i Tyskland. (Gerd Callesen). 7⁄ 88-89. Simonsen, Arne: Se Bøtkjær, Elisabeth. Simonsen, Freddy: Se Kristiansen, Freddie. Ql
 7. 7. Skarstein, Rune: Socialøkonomiens elendighet. Elementer til en marxistisk forklaring og kritikk av moderne borgerlig økonomi. (Jørgen Lindegaard Pedersen). 7⁄ 89-92. Skovholm, Jens: Se Petersen, Jens Peter Østerby. v S.L.A.s adresseliste 1979. Udg. af Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver. (Hen- ning Grelle). 13⁄62-63. I Socialdemokratiet i Dragør og St. Magleby '1904-1979. (Gerd Callesen). 14/ 106-107. Socialistisk håndbog. Beskrivelse, Formål, Aktiviteter, Tidsskriftsfortegnelse. 2. udg. November 1978. Udg. af Tidsskriftscentret. (Steen BilleÅLarsen).13⁄99. Socialpolitiske aktiviteter gennem 75 år. Indledning af J. Lange Jacobsen. Historien i korte uddrag og fire bilag ved Flemming Teisen. (Gerd Callesen). 7⁄92. Socialistisk Årbok 1974. (Gerd Callesen). 3/54. 1975 5/80-81. 1976 6/89. S tavnsbjerg, Helge: Arbejderbevægelsens historie på Skiveegnen. (Gerd Callesen). 10/63. Steinberg, Hans-Josef: Die deutsche sozialistische Arbeiterbewegung bis 1914. Eine bi- bliographische Einführung. (Gerd Callesen). l3⁄104. Steiner, Herbert: Karl Marx in Wien. Die Arbeiterbewegung zwischen Revolution und Restauration 1848. (Ole Stender-Petersen). 13⁄105-108. Steiniger, Rolf' Deutschland und die Sozialistische Internationale nach dem Zweiten Weltkrieg. Die deutsche F rage, die Internationale und das Problem der Wiederauf- nahme der SPD auf den internationalen sozialistischen Konferenzen bis 1951, unter besonderer Berücksichtigung der Labour Party. Darstellung und Dokumentation. (Mogens Nielsen). 15/74-76. S tender-Petersen, Ole: Kjøbenhavnsposten. Organ for »det extreme Democrati« 1827- 1848. (Niels Ole Højstrup Jensen). 12/92-94. S tilladsarbejdernes Klub 60 år. Festskrift. (Therkel Stræde). 15/76-77. S tillig, Jürgen: Die Russische F ebruarrevolution und die Sozialistische Friedenspolitik. (Gerd Callesen). 11⁄85-86. Den store polemik Peking-Moskva bd. I, II. (Gerd Callesen). 5/ 86-87. Sørensen, Curt: Marxismen og den sociale orden. Spørgsmålet om forklaringen på og ændringen af den sociale orden og det politisk-taktiske element iden marxistiske teori- udvikling, eksemplificeret ved elementer af teoriudviklingen i II internationale. - Et bidrag til diskussionen om marxismens specifikke egenart og afgrænsningen over for den borgerlige sociologi. (Jørgen Lindegaard Pedersen). 8/ 50-53. Sørensen, Mette Charlotte Rask/Kathrina Tobiasen/ Karin Schjødt Worm: Th. Stauning 1873-1942. En bibliografi. (Martin Andersen). 2/35-36. Sørensen, Torben Berg: Arbejderklassens organisering og socialpolitikkens dannelse. (Iver Hornemann Møller). 15/77-78. Thiersen, Ib: Den tyske fascisme. (Gerd Callesen). 10/81. Thing, Morten: Se Jørgen Bloch-Poulsen. Se også: Levy, Jette Lundbo. Thomsen, Knud: En dreng på Christianshavn. Barndomsskildring fra 30,erne. (Henning Grelle). 15/78-79. Tidsskrift for arbejderbevægelsens historie 1976. (Gerd Callesen). 8/ 79-80. Tidsskriftorientering nr. 43. (Steen Bille Larsen). 10/82. Timashkova, 0. K.: Skandinaviens socialdemokrati på nuværende etape(russisk). (A.-V. Carlsen). 13,/108-111. Tobiasen, Kathrina: Se M. C. R. Sørensen. Tolstoj, Aleksej: Ildprøven 1-3. (Britta Lundquist). 12/94. Topholm, Jens: Emil Marrott (1856-1940): Socialdemokrat med sociale og nationale sær- standpunkter. (Dorrit Andersen). 15/79-81. I Tværsnitt. Sju forskningsrapporter utgivna till LOS 75-års jubileum. (Gerd Callesen). 2/ 38. Ueberhorst, Horst: Frisch, frei, stark und treu. Die Arbeitersportbewegungin Deutsch- land 1893-1933. (Ole Lange). 8/54-56. 82 Varga, Eugene: La crise. Texte intégral de Pédition de 1935. (Michael Seidelin). 7⁄ 74-78. Vass, Henrik (udg.): Studies on the History of the Hungarian Working-Class Movement (1867-1966).'(Gerd Callesen). 8/ 56-60. Venstreoppositionens skrifter. Bøger, pjecer og foldere 1968- 1971, incl. tidsskrifter 1968 1973. (Karen Pedersen). 5/82. 1972- 1973- 1974. Bøger, pjecer, løbesedler, tidsskrifter og aviser. (Gerd Callesen). 8/ 80-81. VS Bulletin nr. 178. (Gerd Callesen). 10/82. VS' historie. Kapitel I i: Introduktionsskolingsmateriale for VS, hæfte 1. (Peder Hjorth Jensen). 8/60-61. 1967-1975. En skitse. Red. af Asger Boestmann, Torben K. Peder- sen, Harald Plum. (Peder Hjorth Jensen). 8/60-61. Wanscher, Torben: Forsamlingsfriheden og »fælledslaget«.(Søren Federspiel). 14/ 107- 109. Wegmüller, Jürg: Das Experiment der Volksfront. Untersuchungen zur Taktik der Kommunistischen Internationale der J ahre 1934 bis 1938. (Michael Seidelin Hansen). 11/86- 87. Weidenholzer, Josef: Se Gerhard Botz. Weill, Claudie: Se Haupt, George. West, Franz: Die Linke im Ständestaat Osterreich. Revolutionäre Sozialisten und Kom- munisten 1934-1938. (John T. Lauridsen). 15/81-82. Willerslev, Richard' Sådan boede vi. Arbejdernes boligforhold i København omkring 1800. (Niels Ole Højstrup Jensen). 15/55-77. . Wistrup, Robert: Tale om DKU 1922-24. (Gerd Callesen). 8/81. Woolven, Gillian B.: Se Harrison, Royden. ' Worm, Karin Schjødt: Se M. C. R. Sørensen. Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft. (Gerd Callesen). 14/ 60. 2011, Rainer: Der Doppelcharakter der Gewerkschafen. Zur Aktualität der Marxschen Gewerkschaftstheorie. (Knud Knudsen). 8/ 39-43. Zunkel, Friedrich: Industrie und Staatssozialismus. Der Kampf um die Wirtschaftsord- nung in Deutschland 1914-1918. (Niels Ole Højstrup Jensen). 11⁄87-88.
 8. 8. Indeks for Arbejderhistorie nr. 16-30 Indeks for nr. 1-15 findes 1'nr. 16 Første tal angiver nummeret, andet tal sidetal Artikler, dokumentationer Bartram Jensen, Erik: Socialdemokratisk-Samfund/ Forbund i Viborg ca. 1885-1935 - lidt om baggrund, medlemssammensætning og interne klassemodsætninger 25/ 94-98. Bille Larsen, Steen: Tyske emigranters fraktionsarbejde i Socialdemokratiet, - en be- retning fra 1933. 24/44-49. Bjerg Clausen, Torben: Typer & tryk. 24 /97-101. Bjerre Danielsen, Jens: Den politiske og faglige organisering blandt de danske og skandinaviske immigranter i USA fra 1870'erne til 1920'erne. En oversigt. 24/ 3-26. Boye Olsen, Lars: se Holm, Peter. Bøgeskov, Tom og Ole Jorn: Palmiro Togliatti: Demokrati og socialisme i den anti- fascistiske revolution. 23 / 16-31. Dalsgaard Larsen, Keld: Arbejderkooperationens historie 1871-1923. 22/ 25-40. Dalsgaard Larsen, Keld: Jeg - en håndværker eller mødet med Virkeligheden. 18/ 17- 32. Dalsgaard Larsen, Keld: En oprører i »eksil« - Chr. Christensen på Silkeborg-kanten 1922-1935. 28 /2-22. Due, Søren: Skanderborg Landsektion af Internationale 1871-73. 22 /4-14. Ekelund, Bo G. og Stefan F. Hjartarson: Ordenes magt og handlingernes kraft. For- skellige former for modstand mod fascistiske og nazistiske ideologier. 27/ 17-41. Grass, Martin: Arbetarnas kulturhistoriska Sällskap. 29/ 65-71. Grelle, Henning: Redaktør Harald Jensen og de Radikale - en meningsudveksling med forretningsfører Peter Knudsen i 1905. 18 / 76-81. Hansen, Kjeld Arne: Socialdemokratiet og den spanske Borgerkrig. 26/ 3-22. Hemmersam, Flemming: Videnskaben og arbejderkultur og arbejderfolklore. 17/ 22- 36. Hjartarson, Stefán se: Bo G. Ekelund. Holm, Peter og Lars Boye Olsen: Socialdemokratiet, russiske flygtninge og interna- tionalismen 1905-09. 30/29-39. I Hoxcer Jensen, Peter: Den dansk vestindiske arbejderbevægelseog strejken i 1916. 16 / 5-19. Jakobsen, Uffe: Karl Kautsky: »Renegat« og »krypto-revisionist«- eller marxist? 25 / 3-29. Jakobsen, Ujjfe:Karl Kautsky og socialismen i Sydøsteuropa. 30/ 21-28. Jorn, Ole: se Bøgeskov, Tom. Larsen, Claus: Var Louis Pio Socialist hele sit liv? To ukendte tekster fra tiden i Chica- go. 27 /49-70. Logue, John: »Da blev jeg svend og så tog jeg på valsen«. Svendevandringer og inter- nationalisme i fagbevægelsens barndom. 20/ 3-24. Mikkelsen, Flemming: Fra proletarisering til klassesamfund. 30 / 2-20. Møller, Ernst: Den danske stat, Grønlands Arbejdersammenslutning og De samvir- . kende Fagforbund. 20/ 25-38. Odgaard, Irene: Arbejderklassens konstituering og Socialdemokratiet. 26 / 50-60. Plum, Elisabeth: Fagbevægelsens Kvindesekretariat 1949-1970 - en enestående kvin- deorganisering, der førte en skyggetilværelsei LO. 23/ 3-15. Qvist, Palle: Den socialdemokratiske fagpresse - ved århundredskiftet og i dag. 17 / 5- 21. Rabølle Nielsen, Asger: Storlockouten 1899 og den internationale solidaritet. 27 / 3- 16. 108 Raun, »Miners for Democracy« - en demokratisk reformbevægelseslange vej til magten. 29/ 29-49. Ravn, Thomas Bloch: Fra svendelav til fagforening. Brud eller kontinuitet? 18 / 3-16. Rettelse: 19 s. 83. Sode-Madsen, Hans: Kommunister, krig og flygtninge. 30 / 40-46. Steensen, Søren: Forholdet mellem parti og klasse. Exemplificeret ved en historisk undersøgelse af DKPs svækkelse i arbejderklassen, 1947 til ca. 1953. 21/ 12-20. Stender-Petersen, Ole: En proletarisk-internationalistisk adresse 1846-47. 17/68-72. Rettelser: 18, S.125. Stigel, Lars: Fagbevægelsens brug af historien 1950-1980. 19 / 3-1 1. Stræde, Therkel: P. Knudsens vrede. Et brev til W.N. Grimlund om »de revolutionæ- re«s eksklusion 1889. 26/ 72-77. Stræde, Therkel: »Socialistmarchen« i anarkistisk og syndikalistisk udgave. 22 / 15-24. Sørensen, Henning: Bjerggårdens bøger - om arbejderbogsamlinger i Sønderborg. 26 /23-30. Thing, Morten: Historien om en provokatør. 21 / 4-1 1. Thing, Morten: Den kommunistiske ugebladspresse. 29 / 50-56. Wickert, Christl: Kvinder, valgret og fred. Omkring den internationale socialistiske kvindekonference i København 1910. 29 / 14-28. Winding, Kjeld: Historieskrivning og arbejderbevægelse. Et interview med Kjeld Winding. 28/43-48. Debat Andersen, Elise: Svar på Erika Kosmallas anmeldelse af min bog. 25 /45-47. Andersen, Svend Aage: Bevægelse og 'klasse - begrundelser for et perspektivskifte. 19 / 45-52. Andresen, Carl Erik:Arijdererindringer og den historiske tradition. 18/ 63-67. Andresen, Carl Erik: Om arbejdererindringer - et svar til Kirsten Harrits 17 / 62-63. Bille Larsen, Steen: Er der brug for en Dansk arbejderbevægelseshistorie? 25 / 39-45. Blidberg, Kersti: Hur skall vi förklara det nordiska samarbetsproblemet? 26 / 60-62. Callesen, Gerd: Bevægelse eller klasse? 18 / 68-73. Callesen, Gerd: Diskussionen skal fortsætte. 19/52. Dalsgaard Larsen, Keld: Arbejderliv i Silkeborg og venstrefløjens lokalhistorie - en replik til en anmeldelse. 25 / 48-50. Gold, Carol: Revolution i DanmarkL 1918? 28/28-40. Grass, Martin: Kort svar till Kersti Blidberg. 26/ 62-63. Harmann, Chris: Mindre og mindre cirkler. 17 / 56-60. Harrits, Kirsten Folke: Om arbejdererindringer. 16/22-30. Rettelser: 17, s. 102. Harrits, Kirsten Folke: Svar på tiltale. l7/ 63-65. Højstrup Jensen, Niels Ole og Bodil Redder: TV - Socialdemokratiet - og dansk ar- bejderbevægelse.29 / 2-13. Møller, Børge og Therkel Stræde, 'Christian Tortzen: Socialdemokrater, kommuni- ster og Security Police. De danske søfolks organisation i England 1940-45. En de- bat. 27/ 71-79. Nielsen, Vagn Oluf: Socialdemokratiet og det parlamentariske demokrati. 22 / 73-77. Niemann, Heinz: Teoretisk-metodologiske problemer ved analysen og vurderingen af Socialdemokratiet før 1945. 17/ 52-55. Petersen, Carl Heinrich: Protest mod en »anmeldelse«. 17 /61-62. Petersen, Hans Uwe: se Seidelin Hansen, Michael. Redder, Bodil: se Niels Ole Højstrup Jensen. Rosendal Jensen, Niels: Udviklingen i dansk arbejderbevægelsei1950erne. 29 / 57-64. Seidelin Hansen, Michael .og Hans Uwe Petersen: For arbejderbevægelsenspolitiske historie. Nogle teoretiske og metodiske problemer i forskningen i arbejderbevæ- gelsens historie. 23 / 46-64. 109
 9. 9. Seidelin Hansen, Michael: Nogle metodiske overvejelser om studiet af kommunisti- ske partiers historie. 17 /40-51. ' ' Stræde, Therkel: se: Børge Møller. Thing, Morten: Nogle politisk-historiske overvejelser over begrebet antikommunis- me. 18/73-75. Dørnehøj, Henning: Detaljer og ømme pletter. 30/ 47-53. Tortzen, Christian: se: Børge Møller. Arkiv- og biblioteksoversigter , Andersen, Svend Aage: »Arbejderarkivalier«i Erhvervsarkivet. 26/ 31-38. Carlsen, A. V. og K. Zurabjan: Institut for international arbejderbevægelse,Moskva. 16 /41-43. . Danmarks Kommunistiske Ungdom. Arkiv. (Niels Rosendal Jensen). 30 / 103-104. Hoxcer Jensen, Peter: Arbejderbevægelsen i Dansk Vestindien. 22/ 109-110. Højstrup Jensen, Niels Ole: IFTU°s protokoller i ABA. 26 /38-43. Koch, Nynne: Kvinfo. Det kongelige Biblioteks informationstjeneste for kvinde- og kønsforskning. 17/ 99. Lahme, Hans-Norbert: Nyt om det gamle Berliner SPD-arkiv - Samlingen »Schulz« i Hamburg. 18/ 120-121. Lammel, Inge: Arbeiterliedarchiv i Berlin (DDR). 18 / 123-125. Meddelelser fra ABA. 22/ 110-111. Pedersen, Karen: ABA”s 75 års-jubilæum.23/ 102-103. Zurabjan, K: se: Carlsen, A.V. Bibliografier Afhandlingsfortegnelser ved Henning Grelle; Dorte Ellesøe Hansen. 16/ 36-40. 17/ 66- 67. 18/35-40. 19/20-22. 20/ 39-43. 21/33-36. 22/53-55. 23/34-39. 24/33-37. 25/37- 38. 26/47-49. 27/42-45. 28/41-42. 29/ 109-111. 30/111-113. Bille Larsen, Steen: Bibliografi over de nyeste bidrag til venstreoppositionens historie i.Danmark. 18/ 46-62. Bille Larsen, Steen: Udenlandske bøger vedrørende arbejderbevægelsens historie i Det kongelige Bibliotek. 22/ 64-72. Grelle, Henning: Fortegnelse over utrykte protokoller fra arbejderbevægelsensfaglige politiske og kulturelle organisationer i ABA. 16 / 31-35. 18 / 41-45. 20'/44-48. 22/ 56- 63. 24/38-43. Index til Meddelelser 1-15, 1973-1980. 16/ 70-83. Jacobsen, Kurt: Yderligere oplysninger om sammensætningen af DKP*s ledelse. 20 / 49-54. Linde'n, Hannah: Bibliografi over Karl Kautsky,s udgivelser på dansk. 26 /43-46. Thing, Morten: Ledelsen i Danmarks Kommunistiske Parti 1918-1941. 19/23-44. Marx-Engels-forskning Der Bestand Marx-Engels-Archiv, i Archivmitteilungen. 21 / 104-105. Callesen, Gerd: Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA). 21 / 105-106. Callesen, Gerd: Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA). 23 / 103-104. Callesen, Gerd: MarX-Engels-Gesamtausgabe. 25/ 109-111. ⁄ Callesen, Gerd og Uffe Jakobsen m.fl.: Karl Marx/ Friedrich Engels Gesamtausgabe. 28/ 82-1 16. Callesen, Gerd: Karl-Marx-Haus, Trier. 27/ 113-116. _ Haslund, Morten: Det intellektuelle Danmark og Marx i 1840'erne. 22/ 78-81. Jakobsen, Uffe: se: Gerd Callesen. Lundstrøm, Mikkel: se: Gerd Callesen. Schmidt, Kjeld: se: Gerd Callesen. ' . Stender-Petersen, Ole: Om Louis Pios Kontakt med Engels og Marx. 28 / 23-27. 110 Stender-Petersen, Ole: Ukendt Marx-brev fundet i Odense. 27 /46-48. Rettelse 28* s. 116. Stender-Petersen, Ole: se: Gerd Callesen. Svendsen, Tove: Fortegnelse over udgivelser på dansk af Det Kommunistiske Mani- fest af Karl Marx og Friedrich Engels. 23 / 40-45. Lokalhistorie Andersen, Svend Aage: Aviser som kilde til lokal arbejderhistorie. 25 / 98-103. Bartram Jensen, Erik: Kilder til arbejderklassens lokalhistorie - nogle erfaringer og fiduser. 22/ 126-127. Christensen, Jacob: Arbejdernes textileventyr. 22/ 118-119. Federspiel, Søren: Arbejderliv på Nørrebro i går - i dag - i morgen. 28 / 119-120. Federspiel, Søren: Indsamling af de folkelige bevægelses arkiver. 20 / 86-87. Federspiel, Søren: Lokalhistorisk forening og arkiv på Nørrebro. 22/ 124-125. Friborg Hansen, Vilfred: »Folk og liv på Røndeegnen - dengang« - en lokalhistorisk årbog. 26/118-122. Hansen, John: SID projekt »Lillebæltsbroens bygning 1925-1935«. 25 / 108-109. Hansen, Sanne og John: Arbejderbevægelsensarkiv i Middelfart. 25 / 106-107. Hansen, Sanne og John: Arbejderbevægelsenslokalarkiv i Middelfart. 22/ 119-121. Højstrup Jensen, Niels Ole: ASRA. 24/ 106. Indsamling af arbejdererindringer iÅrhus. 20 / 87. Kulturfond (SiD afd. A Horsens). 25 / 103. Laursen, Poul Arbejderhistorie i Silkeborg. 22/ 122-123. Lokal arbejderhistorie.' en bibliografisk oversigt ved Søren Federspiel. 22/ 125-126. Lokalhistorieudvalget 25 / 93-94. Registrant over Lolland-Falster Social-Demokrat. 29 / 105. Stræde, Therkel: Grav hvor du står - i Vestberlin. 21/ 101-103. Stræde, Therkel: Sundbyernes Lokalhistoriske Selskab og Arkiv. 22/ 121-122. Thing, Morten: Anarkisten fra Viborg (Også Viborg. Carl Heinrich Petersen fortæller træk af arbejderbevægelsenshistorie i Viborg ca. 1900-1935). 24/ 105-106. F orskningsoversigt Arbejderbevægelsens historie på video (Hanne Caspersen/ Søren Federspiel). 25 / 103- 105. '- Arentzen, Peter: 3. runde om »Tysk arbejdersport 1893-1933«. 27/ 116-119. Balle-Petersen, Poul: Center for arbejderkulturstudier. 21 / 98-100. Bartram Jensen, Erik: Projekter i Viborg. 24/ 105. Bibliographische Information. 23 / 103. Bille Larsen, Steen: Dansk industris historie efter 1870. 26 / 122-123. Bille Larsen, Steen: Møderække i arbejdsgruppen for international arbejderhistorie. 23/102. , Bjerre Danielsen, Jens: Labor Newspaper Preservation Project (LNPP). 24 / 101-103. Burchardt, Jørgen: Arbejdsmandens historie. 19/ 82. Callesen, Gerd: Modern Records Centre. 16/44-45. Callesen, Gerd: Socialisme og demokrati. 26 / 123-124. Christensen, Erik: Arbejdsretslig Forskningsfond. 17/ 100-101. Christensen, Erik: Center for F agbevægelsesstudier. 16 /43-44. Grav hvor du står, håndbog i at udforske et arbejde (Karsten Mathiasen). 20 / 55-58. Grelle, Henning: Socialdemokrater i Hvidovre. 18 / 123. Grelle, Henning: Socialdemokratiet på Røndeegnen. 18 / 122. Harrits, Kirsten Folke: se Ditte Scharnberg. Hæfter for historie. 21/ 104. Isen, Chr.: Organiseret aktivitet på foreningsbasis omkring arbejderhistorien i Ring- købing Amt. 21/95-98. 22/ 125. 111
 10. 10. Junge-Jensen, Eva: Arbejdermuseet i Rømersgade, København. 23 /99-102. Knudsen, Knud: Om arbejdsgruppen for international arbejderhistorie. 22/ 117-118. Kvam, Kela: Dokumentation om arbejder- og-gruppeteater. 18/ 121-122. KZ - GedenkStätte Neuengamme. 19/ 82-83. Lindén, Hannah: Tidsskrifter 1987. 30/ 104-108. Lindén, Hannah: Årbøger1987. 30/ 108-111. Linzer konferencen] 988. 30 ⁄103. r Logue, John: Maskinelt læsbare data om Nationalmuseets samling af arbejdererin- dringer. 22/ 114-117. ' Nordisk gruppe til forskning i arbejderkultur og arbejderfolklore dannet. 17/ 99-100. Noter om historie & undervisning nr. 74. 20/ 87. Når man betragter sin egen historie - Socialdemokratiet i Slesvig-Holsten danner en historisk forening (Karl-Werner Schunck). 25/ 105-106. Pedersen, Karen: Arbejderbevægelseni Danmark - historisk og aktuel. 18/ 123. Pierre Degeyter: 20/ 87. Scharnberg, Ditte og Kirsten Folke Harrits: Har der været en dansk arbejderfotograf- bevægelse i 1920*erne og 30,erne? 24/ 103-104. Schüllerqvist, Bengt: BONA - en ny arbetarrörelsefolkhögskola i Sverige. 26/ 124- 127. SFAHs 1981-brochure. 17/ 101-102. SFAHs 1983-brochure. 21/ 107-108. Thing, Morten: Carl Heinrich Petersen fylder 70. 25/ 92-93. borleifur Friöriksson: Olafur Rafn Einarsson og arbejderbevægelsens historie i Is- land. 22/ 111-114. Beretninger, referater Referat af generalforsamlingen i Selskabet til forskning i arbejderbevægelsenshistorie d. 30. jan. 1981 (Birte Broch). 17⁄37-39. SFAH's generalforsamling d. 5. februar 1982 (Niels Ole Højstrup Jensen). I 9/ I 1-12. SFAH'S generalforsamling d. 27. jan. 1983 (Gerd Callesen). 21/24-25. SFAH's generalforsamling d. 3. febr. 1984 (Dorte Ellesøe Hansen). 23 / 32-33. Generalforsamling i SFAH den 1. febr. 1985 (Niels Ole Højstrup Jensen). 25 / 30-32. Generalforsamling i SFAH den 14. febr. 1986 (Hannah Lindén). 27/ 80-82. Generalforsamling i SFAH den 13. febr. 1987 (Anette Vasstrøm). 29/ 105-109. SFAH seminar 1981 (Henning Grelle). 18 / 33. Beretning fra SFAHs seminar den 12.-14. nov. 1982 på Andebølle Ungdomshøjskole (Hannelene Toft Jensen). 21/21-24. Beretning fra SFAHs seminar den 11.-13. nov. 1983 på Andebølle Ungdomshøjskole (Ulla Kleisdorff og Anette Eklund Hansen). 22/ 41-44. »- SFAHs seminar 1985 (Karen Jansson, Keld Dalsgaard Larsen). 26/ 68-71. SFAHs seminar 1986 (Peter Thorning). 28/ 117-119. SFAHs seminar ARBEJDERKLASSENS BØRN 13.-15. november 1987. 30 / 99- 103. Lokalhistorieudvalgets seminar 1987 (Keld Dalsgaard Larsen). 30 /97-98. I TH 's 16. Linzer konference 1980 (Søren Federspiel). 16/ 20-21. I TH 's 17. Linzer konference d. 8.-12. september 1981 (Erik Strange Petersen). 18 / 33- 34. Beretning fra I TH (Therkel Stræde). 20 / 85. I TH 's 18. Linzer konference 14.-18. sept. 1982 (Erik Strange Petersen). 21/25-29. »Marxisme og historievidenskab« - ITH særkonference i Linz 6.-9. jan. 1983 (Therkel Stræde). 21/29-32. I TH 's 19. ordinære konference i Linz 1983 (Therkel Stræde). 22/47-52. XX Linzer konference 11.-15. sept. 1984 (Ole Jorn). 24/27-28. . 112 XXI. I T H konference 1985 (Karl Christian Lammers, Svend AageAndersen, Therkel Stræde). 26/ 64-68. Nordisk konference i Norge (Henning Grelle). 18/ 33. Otto Bauer-symposium i 100-året for hans fødsel (John T. Lauridsen). 19 / 13-19. Den 2. arbejdskonference i kommissionen »Arbeiterkultur« under Deutsche Gesell- schaft für Volkskunde i Hamburg d. 8.-12. maj 1983 (Svend Aage Andersen). 22/ 44-46. Historiefest '84 (Therkel Stræde). 24/ 28-32. Arbejderkultur og proletarisk gruppeadfærd i det 19. og 20. århundrede (Svend Aage Andersen). 25 / 32-36. Anmeldelser Abendroth, Wolfgang: Die Aktualität der Arbeiterbewegung. Beiträge zu ihrer Theo- rie und Geschichte (Karen Jansson/ Ernst-Ulrich Pinkert). 26 / 78-80. Achten, Udo, Matthias Reichelt, Reinhard Schultz (red.): Mein Vaterland ist Interna- tional. Internationale illustrierte Geschichte des 1. Mai 1866 bis heute. (Anette Eklund Hansen). 30/ 54-55. Achten, Udo og Siegfried Krupke (udg.): An alle! Lesen! Weitergeben. Flugblätter der Arbeiterbewegung (Steen Bille Larsen). 21/37. Agervold, Mogens: Kontorarbejde - En undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø (Niels Christensen/ Brita Foged). 25 / 51-52. ' Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere: Psykisk arbejdsmiljø (Niels Christensen/ Brita Foged). 25 / 51-52. - Albeck, Gustav: Universitet og Folk. Bidrag til den folkelige universitetsundervis- nings historie i Danmark med et udblik til Folkeuniversiteterne i Norge og Sverige (Erik Strange Petersen). 24/ 50-51. › Albrecht, Richard: Der militante Sozialdemokrat Carlo Mierendorff - 1897 bis 1943. Eine Biographie. (Ernst-Ullrich Pinkert). 30 / 55-56. Andersen, Bjørn: Lakkogeriet - Beretning fra en arbejdsplads (Jørgen Andersen). 19/ 55. Andersen, Elise: Pelle Erobreren. En analyse med hovedvægt på symbolbrug og kvin- debillede (Erika Kosmalla). 23/ 66-67. Andersen, Ragnhild: se Torben Bjerg Clausen. Andersen, Steen Modstandsorganisationen Ringen 1941-1945 (Morten Thing). 25 / 52-53. Andersen, Svend Aage: Dansk arbejderkultur. Grundtræk af dansk arbej derkultur og arbejderlitteratur i perioden fra 1870 til 1939 (Birte Broch). 21/37-40. Andersen, Svend Aage: Salt 0g brød gør kinden rød. Arbejderliv i Århus 1870-1940 (Svend Erik Schmidt). 27 / 83-84. 7 Andersen, Tage Revsgaard: En studie i rødt, hvidt og blåt (Morten Thing). 17 / 82-83. Andersen, ÅgeFredslund: Arbejdets mænd og kvinder (Inger Marie Kromann Han- sen). 23 /65-66. ,i Andréas, Bert: Ferdinand Lassalle - Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein. Biblio- graphie ihrer Schriften und der Literatur über sie 1840 bis 1975 (Hans-Norbert Lahme). 17/74-75. Andresen, Carl Erik og Jørgen Burchardt, Flemming Mikkelsen: Arbejdererindrin- ger (Kirsten Folke Harrits). 16 / 22-30. Andresen, Carl Erik: Arbejdsmandens historie i 100 år. 2 Bygge og anlæg (Lars Sti- gel). 24/ 52. AOF-Randers Aftenskole 1908-1983. Randers Aftenskole - hele byens aftenskole gennem 75 år (Keld Dalsgaard Larsen). 24 / 53. Arbeiderhistorie 1987. Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. (Hans Uwe Petersen). 30 / 56-59. 113
 11. 11. Arbeiterpolitik November 1948 - Juli 1950. Mit einer Einleitung der Gruppe Arbei- terpolitik (Gerd Callesen). 18/ 82-83. ' Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Årskrift 1984 (Therkel Stræde). 25 / 53-54. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Årskrift 1985 (Therkel Stræde). 27/ 84-85. Arbejdererindringer. Køge. Indhold og indeks (Steen Bille Larsen). 17/ 83-84. Arbejderkultur 1870-1924. Red. af Gunhild Agger og Anker Gemzøe (Gabriele So- koll). 20/59-60. ' Arbejderliv - 8 arbejdere fortæller (Flemming D.Olsen). 18 / 83. I arbejdernes Rusland. Kobbersmed Niels Johnsens Moskva-rejser til Komintern og Profintern 1921 og 1922. Dagbøger og biografi (Lena Fluger). 18 /83-84. Arbejdets Mænd. En historie om de ufaglærtes liv og arbejde. SiD Afd. F, Middelfart 1927-1987 60 år. (Niels Ole Højstrup Jensen). 30/ 59-60. Arbejdsmarkedet - hvad sker der? (Erik Christensen). 17 / 84-86. Arbetarhistoria - Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 34 (Keld D.Larsen). 26/81-82. Askgaard, Helle: Se Hyldtoft, Ole. Asplund, Christer m.fl.: Redesigning Jobs: Western European Experiences. Trade Union Approaches to New Forms of Work Organisation (John Logue). 19 / 55-57. ASRA N Yan. 4. 1987. Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt. (Niels Ole Højstrup Jensen). 30 / 60-61. Autorenkollektiv: »Projekt Textbuch«, Geschichte der dänischen Gewerkschaftsbe- wegung, del 1: Gerhard Mette: Die Vorgeschichte der Gewerkschaftsgründungen (Hanne Moltke). 18 / 84-86. Avdem, Anna Jorunn og Kari Melby: Oppe først og sist i seng. Husarbeid i Norge fra 1850 til i dag (Solveig Halvorsen). 29/ 72-73. Avlund Frandsen, Hans Erik: Klassesamarbejde og klassekamp. Danmark 1940-78 (Niels Ole Højstrup Jensen). 16/ 55-57. Bager, Svend: Svend Bagers hvidbog. Fra en brødløs tid. Ved Torben Bjerg Clausen (Steen Bille Larsen). 24/ 53-54. Barlyng, Marianne og Lise Bostrup: Arbejderlitteraturen til debat (Gabriele Sokoll). 21 65-68. Barne⁄tskulturhistorie i Norden: en kommenteret litteraturfortegnelse (Karen Peder- sen). 18 /87. Barrow, Logie: Independent Spirits. Spiritualism and English Plebeians 1850-1910 (Niels Ole Højstrup Jensen). 29 / 73. Bartram Jensen, Erik: Arbejderbevægelsen i Viborg 1916-1920. Et lokalhistorisk ar- bejde (Gerd Callesen). 18 / 104-105. Bartram Jensen, Erik: Garvernes historie i Viborg (Gerd Callesen). 22/ 85-86. Bartram Jensen, Erik: Snedker- og Tømrerforbundet i Viborg afdeling 1885-1985 (Gerd Callesen). 26/ 99. Bartram Jensen, Erik: Vi er også historie - 6 arbejdere fortæller (Anette Eklund Han- sen). 27/85-86. Baumgarten, Jürgen: Linkssozialisten in Europa. Alternativen zu Sozialdemokratie und Kommunistischen Parteien (Steen Bille Larsen). 20/ 60-62. Becker, Johannes Das französische Experiment. Linksregierung in Frankreich 1981 bis 1985 (Michael Seidelin Hansen). 27 / 86-88. Beier, Gerhard: Geschichte und Gewerkschaft. Politisch-historische Beiträge zur Ge- schichte sozialer Bewegungen (Knud Knudsen). 19 / 57-59. › Beier, Gerhard: Die illegale Reichsleitung der Gewerkschaften 1933-1945 (Gerd Calle- sen). 19/59-60. * Beyer, Nils: Den unge Hjalmar Branting (Martin Grass). 27 / 88-92. Bille Larsen, Steen: Mod strømmen. Den kommunistiske »højre«-og »venstre«-oppo- sition i 30°ernes Danmark. (Einhart Lorenz). 30/ 65-68. Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933. Bd. 1: Poli- 114 tik, Wirtschaft, Offentliches Leben (Steen Bille Larsen). 18 / 87-88 (se også 23/ 74- 76). . Bjerg Clausen, Torben og Ragnhild Andersen: I livets brænding (Carl Erik Andre- sen). 29 / 73-74. Bjerg Clausen, Torben (red.): Typer & tryk (Steen Bille Larsen). 26/115-117. Bjerg Clausen, Torben: Se også: Svend Bager. Se også: Røde Ras. Bjørnhaug, Inger: Tidsskrift for arbeiderbevægelsenshistorie til minne. 29 / 101-104. Björkegren, Hans: Ryska posten. De ryska revolutionärerna i Norden 1906-1917 (Steen Bille Larsen). 27 / 92-94. Bjørnsen, Bjørn: Arbeiderbladet 100 år. Bd.1: Har du hjerte? Tusener Lider! Bd.2: Har du frihet og sommersol kjær?(Arnfinn Malme). 30/ 61-62. Blidberg, Kersti: Splittrad gemenskap. Kontakter och samarbete inom nordisk social- demokratisk arbetarrörelse 1931-1945 (Martin Grass). 24/ 54-59. Blänsdorf Agnes: Die zweite Internationale und der Krieg. Die Diskussion über die internationale Zusammenarbeit der sozialistischen Parteien 1914-1917 (Niels Ole Højstrup Jensen). 16 / 46-48. Boch, Rudolf: Handwerker-Sozialisten gegen Fabrikgesellschaft. LokaleF achverei- ne, Massengewerkschaft und industrielle Rationalisierung. in Solingen 1870 bis 1914 (Karen Jansson). 27/ 94-96. Bostrup, Lise: Se: Barlyng, Marianne. Botz, Gerhard og Josef Weidenholzer:Münd1iche Geschichte und Arbeiterbewegung. Eine Einführung (Carl Erik Andresen). 25/ 55-56. Brandt, Willy: Geschichte als Auftrag. Willy Brandts Reden zur Geschichte der Ar- beiterbewegung; hrsg. von Iring Fetscher (Rüdiger Meitz). 18 / 88-89. Buhle, Paul: Marxism in the United States: Remapping the history of the American left. (Niels Ole Højstrup Jensen). 30 / 62-65. Trygve Bratteli har ordet (Arnfinn Malme). 26 / 82-83. Bredsdorff Elias: Revolutionær humanisme. En introduktion til 1930ernes venstreo- rienterede kulturtidsskrifter (Steen Bille Larsen). 20 / 62-63. Brendstrup-Hansen, Morten: Wilhelm Reich Indeks (Johannes Pedersen). 17 / 86. Brüggemeier, Franz-Josef: Leben vor Ort. Ruhrbergleute und Ruhrbergbau 1889- 1919 (Svend Aage Andersen). 26 / 83-85. Bryld, Claus: Historie og offentlighed. Kampen om arkivadgang i Danmark 1971- 1982 (Harding Sonne). 24/ 59-60. / Bryld, Claus og Steen Weidemann (red.): Retsopgøret 40 år efter. RUC-Symposiet 1985 (Ole Stender-Petersen). 28/49-51. Bryld, Claus: Samarbejde eller modstand? Danmark under den tyske besættelse 1940- 45... (Niels Finn Christiansen). 21/48. Bull, Edvard: Arbeiderklassen blir till (1850-1900) (Einar A. Terjesen). 26 / 85-86. Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialien, Band 2 1849-1851 (Erik Gamby). 21/40-42. Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialien Band 3: 1851-1852 (Hans- NOrbert Lahme). 27 / 96-97. ' Burchardt, Jørgen: Arbejdsmandens historie i 100 år, bd. 1 Fabrik (Lars Stigel). 21/ 43-48. Burchardt, Jørgen: Se: Andresen, Carl Erik. Buschak, Willy: Das Londoner Büro. Europäische Linkssozialisten in der Zwischen- kriegszeit (Einhart Lorenz). 30 / 65-68. i Buschak, Willy: Von Menchen, die wie Menschen leben wollten. Die Geschichte der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und ihrer Vorläufer (Martin Ander- sen). 28/51-52. Bæhr, Ivan: Arbejderbevægelsen i Brasilien - På vej mod demokrati (SV.Erik Schmidt). 29 / 74-76. 115
 12. 12. Bøgeskov, Tom og Bruno Svindborg: Fascismen og arbejderbevægelsen. Bidrag til fascismens og antifascismens historie (Ole Stender-Petersen).25/56-58. ' Bøgeskov, Tom: Folkefront mod fascisme og krig - den Kommunistiske Internatlo- nales 7. verdenskongres (Michael Kjeldsen). 27/ 97-99. Carlsen, Jørgen og Hans-Jørgen Schanz m.fl.: Karl Marx og den moderne verden (Ole Stender-Petersen). 28 /52-55. _ o . _ . Cederqvist, Jane: Arbetare i strejk. Studier rörande arbetarnas polltlska mob111ser1ng under industrialismens genombrott. Stockholm 1850-1909 (Martin Grass). 23/ 67- 70. Christensen, Bent: 60 år i kamp for vor sag (Gerd Callesen). 16 /48. Christensen, Erik: Arbejderpartiers faglige politik i 1970'erne (Steen Bille Larsen). 21 49-50. Christ/ensen,Erik: Venstrevejen i Aalborg. SF gennem 25 år (Steen Bille Larsen). 29/ 76. Christensen, Jacob: 1885-1985. Textilarbejdernes Fagforening Odense (Gerd Calle- sen). 25/58-59. . Christensen, Karl: Min spanske krig. Erindringer fra den internationale brigades luft- batteri »Argument Dimitrov« 1936-1937 (Niels Ole Højstrup Jensen). 29 /77-78. Christiansen, Niels Finn: Arbejderbevægelsens forhistorie. Træk af den tidlige danske arbejderbevægelses politiske og sociale udvikling 1848 til 1880 (Anne Cornelius). 30/ 68-69. Christiansen, Niels Finn: Se: Hyldtoft, Ole. Christiansen, Willy: Min barndom og læretid som smed (Flemming D. Olsen). 18/ 83. Clark, David: Colne Valley: Radicalism to Socialism. The Portrait of a Northern con- stituency in the formative years of the Labour Party 1890-1910 (Lena F luger). 20/ 63-64. Cook, Chris & GeoffPugh: Sources in European Political History, Vol. 1, The Euro- pean left. (Henning Grelle). 30/ 69-71. Dahl, Robert: Med brede strøg. Brogede erindringsbilleder fra Aalborg (Svend Aage Andersen). 24/61. . Dalsgaard, Birthe: Kvindelige bryggeri-, tekstil- og beklædningsarbejdere. En analyse af arbejdsforholdene inden for de tre brancher efter 1950 (Kirsten Geertsen). 16/ 48-51. Dalsgaard Larsen, Keld: Arbejderkooperationens historie - set fra Silkeborg (Flem- ming Just). 23 / 76-78. Dalsgaard Larsen, Keld: Arbejderliv og faglig organisering i Silkeborg 1840-1940 (Erik Bartram Jensen). 24/ 77-78. I Dalsgaard Larsen, Keld: Papirarbejdernes historie i Silkeborg (Erik Christensen). 22/ 91-93. Dan, F.I.: Pis'ma, 1899-1946. Otobral, snabdil primeöanijamii oöerkom politiéeskoj biografii (Boris Weil). 27 / 99-10 1. Dansk biografisk leksikon. Tredje udgave, bd. 5-8 (Erik Strange Petersen). 18/ 89-90. Dansk Biografisk leksikon. Bd. 9-12 (Erik Strange Petersen). 21/84-87. Dansk Biografisk leksikon. Bd. 13-16 (Erik Strange Petersen). 26/ 86-90. Danske periodica iABA: katalog med registre. Af Lizzi Abildskov m.fl. (Ole Arent). 18 90-91. , Demo/kratie-und Arbeitergeschichte. Geschichtsschreibung - Medienkritik - Unter- richtsmaterialien. J ahrbuch 1, 2 (Martin Andersen). 19 / 60-61. . . Demokratische Geschichte. J ahrbuch zur Arbeiterbewegung und Demokratle 1n Schleswig-Holstein (Gerd Callesen). 29 / 78-79. . . Deppe, Frank: Einheit und Spaltung der Arbeiterklasse (Michael Se1del1n Hansen). 22 82-83. Deuts⁄cheBrüsseler Zeitung 1. Januar I 84 7 - 27. Februar 1848 (Gerd Callesen). 19 / 61- 62. - 116 Dimitrov, Georgi: Enhed i arbejderklassen (Niels Ole Højstrup Jensen). 20 / 64. Dinesen, Ruth og Birgit S. Nielsen m.fl.: Deutschsprachiges Exil in Dänemark nach 1933 (Gerd Callesen). 28/ 55-56. Do we, Dieter: Bibliographie zur ,Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, soziali- stischen und kommunistischen Bewegung von den Anfängen bis 1863 (Gerd Calle- sen). 18/91-92. Dowe, Dieter: Führer zu den Archiven, Bibliotheken und Forschungseinrichtungen zur Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung (Gerd Callesen). 24 / 61-62. Dowe, Dieter: Zwanzig J ahre F orschung zur Geschichte der Arbeiterbewegung (Gerd Callesen). l6/51. Drivenes, Einar-Arne: Fiskarbonde og gruveslusk (Arnfinn Malme). 28 / 56-57. Eigaard, Søren og Kurt Risskov Sørensen: 100 års sammenhold. Fagbevægelsen i Odense 1885-1985 (Jørgen Würtz Sørensen). 26/ 90-92. Gerhard Eisfeld/ Kurt Koszyk: Die Presse der deutschen Sozialdemokratie. Eine Bib- liographie, 2.0plag (Gerd Callesen). 17/79-80. Eisenberg, Christiane: Deutsche und Englische Gewerkschaften. Entstehung und Entwickling bis 1878 im Vergleich (Gerd Callesen). 30 / 71-72. Ek, Sven B.: Ethnological Extracts (Gerd Callesen). 29 / 79. Eklund Hansen, Anette: Se Henning Grelle. _ Elvander, Nils: Skandinavisk arbetarrörelse (Erik Christensen). 18 / 92-95. Emig, Brigitte og Max Schwarz, Rüdiger Zimmermann: Literatur für eine neue Wirk- lichkeit. Bibliographie und Geschichte des Verlags J .H.W.Dietz Nachf. 1881 bis 1981 (Gerd Callesen). 19/62-64. , Emigranten. Årsskrift for Dansk Udvandrerhistorisk Selskab 1, 1985 (Gerd Calle- sen). 26 / 92. Emigranten. 2.årg. 1986 (Gerd Callesen). 29/ 79. Emmerich, Wolfgang: Proletarische Lebensläufe (Kirsten Folke Harrits). 16 / 22-30. Engberg, Jens: Dyre lærepenge. Den store havnestrej ke i 1897 (Erik Christensen). 28 / 57-58. Engberg, Jens: Den Internationale Arbejderforening for Danmark. Aktstykker til be- lysning af statsmagtens kamp mod den tidlige arbejderbevægelsei Danmark fra august 1871 til slaget på Fælleden i maj 1872 (Harding Sonne). 27/ 101-103. Engberg, Jens: I minefeltet. Træk af arbejderbevægelsenshistorie: siden 1936 (Vagn Oluf Nielsen). 29 / 79-82. Engberg, Jens: Til arbejdet! Liv eller død! Louis *Pio og arbejderbevægelsen(Lena Fluger). 16/51-54. Eriksen, Holger: Socialdemokrat og rebel (SV. Erik Schmidt). 28 / 58-59. Ettinger, Elzbieta: Rosa Luxemburg - A Life. (Lena Fluger). 30 / 73-74. Fehrmann, Eberhard og Ulrike Metzner: Angestellte und Gewerkschaften. Ein histo- rischer Abriss (Niels Christensen / Brita Foged / Randi Markussen). 21/50-57. Ferdinand, Ida Byens børn - aspekter af arbejderbørns livsvilkår omkring år 1900 - belyst ved eksempler fra Vejle (Hanne Rasmussen). 24 / 62-64. Festskrift til Kjeld Villadsen (Gerd Callesen). 29 / 82. : Foged, Brita: Det fleksible køn. Kvinder i butik og kontor (Bodil Redder). 24/ 64-65. Foitzik, Jan: Zwischen den Fronten. Zur Politik, Organisation und Funktion linker politischer Kleinorganisationen im Widerstand 1933 bis 1939/ 40 unter besonderer Berücksichtigung des Exils. (Einhart Lorenz). 30 / 65-68. Franzén, Nils-Olof: Hjalmar Branting och hans tid. En biografi (Martin Grass). 27 / 88-92. Det fredssyge Danmark. 100 års dansk fredsarbejde (Villum Hansen). 20 / 64-66. Freidenker. Geschichte und Gegenwart. Hrsg. von Joachim Kahl/ Erich Wernig (Ole Stender-Petersen). 20 / 67-71. »Fremad og aldrig glemme«. 10 års forskning i arbejderbevægelsenshistorie - Status og perspektiver (Arne Larsen). 18 / 95-100. 117
 13. 13. Fremdsprachige Literatur über die dänische Arbeiterbewegung/ Foreign Language Literature on the Danish Labour Movement (Steen Bille Larsen). 23/ 70-71. Geertsen, Kirsten: Arbejderkvinder i Danmark. -Vilkår og kamp 1924-1939 (Hanne Rasmussen). 21/57-58. 1 v Die Generallinie. Rundschreiben des Zentralkomitees der KPDan die Bezirke 1929- 1933 (Gerd Callesen). 19 / 64-66. ' Geschichte der deutschen Sozialdemokratie 1917-1945 (Karl Christian Lammers). 21/87-90. Geusendamm, Wilhelm: Herausforderungen. KJVD-USSR-KZ-SPD (Gerd Calle- sen). 26/ 93. Geyer, Dietrich: Kautskys russisches Dossier. Deutsche Sozialdemokraten als Treu- händer des russischen Parteivermögens (Uffe Jakobsen). 21/58-62. Gilbert, Victor Labour and. Social History Theses. American, British and Irish university theses and dissertations in the field of British and Irish Labour history (Gerd Callesen). 19 / 66-67. Gilliam, John: Byarbejderklassens konstituering og reformisme i den tidlige arbejder- bevægelse i Danmark 1870-1900 (Claus Bryld). 17/ 86-88. Glebe-Møller, Jens: Bernstein og revolutionen (Gerd Callesen). 16/ 57. Glowacki, Andrzej m.jl.: Quellen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in polnischen Staatsarchiven (Martin Andersen). 23/ 71-72. Graugaard, Esben: R.Færchs Tobaksfabrik 1869-1961 (Keld Dalsgaard Larsen). 25/ 59-61. Gravesen, Bent: Magt og afmagt i Polen. Til kritikken af den bureaukratiske planøko- nomi (Andreas Nissen). 24/ 66-67. Gravesen, Bent: Socialdemokratiets strategiske overvejelser 1943-45 (Steen Bille Lar- sen). 19/67-68. Grebing, Helga: Lehrstücke in Solidarität. Briefe und Biographien deutscher Soziali- sten 1945-1949 (Karl Christian Lammers). 23/ 72-73. Grelle, Henning: Dansk arbejderbevægelse 1871-1900. Reform eller revolution? (Niels Finn Christiansen). 21/48. Grelle, Henning: Under de røde faner. En historie om arbejderbevægelsen(Inger Ma- rie Kromann Hansen). 24/ 67-69. n r Grelle, Henning og Anette Eklund Hansen: Arbejdsmandens historie i 100 år, Bind 4: Gartneri, land- og skovbrug »Kampen mod uretten« (Erik Bartram Jensen). 30/ 75. Grüttner, Michael: Arbeitswelt an der Wasserkante. Sozialgeschichte der Hamburger Hafenarbeiter 1886-1914 (Svend Aage Andersen). 26 / 94-95. Klaus Günther/Kurt Thomas Schmitz: SPD, KPD/DKP, DGB in den Westzonen und in der Bundesrepublik Deutschland 1945-1975, 2. oplag (Gerd Callesen). 17 / 79. Hamer, Kurt et.al. (udg.): Vergessen + verdrängt. Eine andere Heimatgeschichte. Ar- beiterbewegung und Nationalsozialismus in den Kreisen Rendsburg und Eckern- förde (Ole Stender-Petersen). 24 / 70-72. Hansen, John: Jubilæumsskrift. Socialdemokratiet Middelfart (Gerd Callesen). 26 / 95-96. Hansen, John: Lillebæltsbroens bygning 1925-1935 (Erik Voss). 26 / 96-97. Harrits, Kirsten Folke: Arbejde: Liv og historie. Fire danske arbejdererindringer (Niels Ole Højstrup Jensen). 21/62-63. Harrits, Kirsten Folke: Når vi rykker frem... (Niels Ole Højstrup Jensen). 22/ 83-84. Harrits, Kirsten Folke og Ditte Scharnberg: Undervejs. 15 fortællinger om fællesskab (Bodil Redder). 29/ 82-83. Harzig, Christiane og Dirk Hoerder (udg.): The Press of Labor Migrants in Europe and North America 1880 to 1930 (Helle Otte). 28/ 61-64. Hasenöhrl, Adolf' Kampf, Widerstand, Verfolgung der sudetendeutschen Sozialde- 118 , mokraten. Dokumentation der deutschen Sozialdemokraten aus der Tschechoslo- wakei im Kampf gegen Henlein und Hitler (Gerd Callesen). 23 / 73-74. Hauberg, Jo m.fl. (udg.): Der Malik-Verlag 1916-1947 (Gerd Callesen). 28 / 64-65. Haugland, Jens: Dagbok fra Kongens råd (Arnfinn Malme). 28 / 65-66. Haywood, William D.: Bill Haywoods bog. Erindringer (Niels Ole Højstrup Jensen). 18/ 101-102. Hejgaard, David: I det lange løb. En kommunists erindringer fra maj 1945 til 1959 bd. 3 (Erik Christensen). 19 / 68-69. Die Herausgabe und Verbreitung der Werke von Karl Marx und Friedrich Engels in der UdSSR (Gerd Callesen). 28 / 66-67. Herzig, Arno et. al. (udg.): Arbeiter in Hamburg. Unterschichten, Arbeiter und Arbei- terbewegung seit dem ausgehenden 18. J ahrhundert (Svend Aage Andersen). 24/ 73. Hoerder, Dirk: Se Christiane Harzig. Hornemann Møller, Iver: »Arbejderflertallet«og 70°ernes socialreform. (Jørgen Lind- gaard Pedersen). 30 / 82-85. V Hornemann Møller, Iver: Klassekamp og sociallovgivning 1850-1970 (Lars Stigel). 19 / 69-71. v Hornemann Møller, Iver: Klassernes magt 1850-1970 (Michael Seidelin Hansen). 25 / 61-63. Huhle, Robert: Bruno Gustav Eugen Topff og revolutionen i Sønderborg (Søren Fe- derspiel). 26 / 97. i ' Hverdagsliv. Tre arbejderkvinders fortællinger (Gerd Callesen). 28 / 67. H yldtoft, Ole og Helle Askgaard/ Niels Finn Christiansen: Det industrielle Danmark 1840-1914 (Niels Ole Højstrup Jensen). 21/64. ' Høiris, Ole: Marxistisk antropologi i 2. Internationale (Martin Andersen). 19 / 71-72. Ibsen, Flemming: Anlægs- og bygningsarbejderne gennem 100 år (Keld D.Larsen). 26 / 97-98. Ihre Namen leben durch die Jahrhunderte fort. Kondolenzen und Nekrologe zum To- de von Karl Marx und Friedrich Engels (Ole Stender-Petersen). 23 / 87-90. Ingemann, Jan Holm og Mogens Ove Madsen: Krisens økonomi- økonomiens krise. En historie om indkomstpolitikkens storhed og forfald (Lars Stigel). 21/63-64. Internasjonale Fagsekretariater. F elleskatalog over historisk kildemateriale (Martin Andersen). 28 /68. International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933-1945, Vol. 11/Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933, Band III (Martin Andersen). 23/ 74-76 (se også 18/ 87-88). Den internationale arbejderbevægelse,ved USSR”s videnskabsakademi. Bind 1: Pro- letariatets tilblivelse og udvikling til revolutionær klasse (1830-1871) Bind 2: Ar- bejderbevægelsen i overgangsperioden til imperialismen (1871-1904). (Søren Fe- derspiel). 30 / 77-78. Internationale T agung der Historiker der Arbeiterbewegung: Die Frau in der Arbei- terbewegung 1900-1939 (Gerd Callesen). 16/ 57-58. Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung (»XIII. Linzer Konfe- renz« 1977) (Gerd Callesen). 18 / 103. Internationale T agung der Historiker der Arbeiterbewegung: ITH-Tagungsbericht 14 og 16 (Gerd Callesen). 19 / 72-73. Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung: Tagungsbericht 15 og 17 (Gerd Callesen). 22/ 84-85. Isaksson, Anders: Per Albin. I Vägen mot folkhemmet (Martin Grass). 28 / 68-72. Jacobsen, Kurt: Stalin og revolutionen - en politisk biografi (Niels Ole Højstrup Jen- sen). 20/ 66-67. Jahrbuch Arbeiterbewegung. Geschichte und Theorie Bd. 1 (Gerd Callesen). 18/ 103- 104. 119
 14. 14. Jensen, Jens og C. M. Olsen: Oversigt over Fagforeningsbevægelsen i Danmark i Ti- den fra 1871 til 1900 (Torben Peter Andersen). 19 / 73-75. Jeppe Aakjær ÅrbogI (Kirsten Folke Harrits): 21/ 65. Johansson, Ingemar: Strejken som vapen. Fackföreningar och strejker i Norrköping 1870-1910 (Martin Grass). 23/ 67-70. Just, Flemming: Brugsforeningsbevægelsen 1866-1920 (Keld Dalsgaard Larsen). 25/ 63-64. Juul Jensen, Marianne: Se Kristensen, Kurth-Elith G. Juul Jensen, Jytte: Se Dalsgaard, Birthe. Juul Larsen, Per og Ole Ravn: Proletarliv. Tekster fra industriarbejdernes verden 1870-1914 (Gabriele Sokoll). 21./65-68. Jørgensen, Carsten: Fra Bjelkes Allé til Barcelona. Danske frivillige i Spanien 1936-39 (Steen Bille Larsen). 29/ 83-85. Jørgensen, Palle: Arbejderbevægelseni Spanien. En historie skrevet med blod (Claus Larsen). 30/78-81. Kaarsted, Tage: Ministermødeprotokol 1929-33. Ministeriet Stauning-Munch (Hen- ning Grelle). 18 / 105-106. Kaiser, Jochen-Christoph: Arbeiterbewegung und organisierte Religionskritik. Pro- letarische Freidenkerverbände in Kaiserreich und Weimarer Republik (Ole Sten-- der Petersen). 20 / 67-71. Kane, Leon: Robert Danneberg. Ein pragmatischer Idealist (Martin Andersen). 17/ 88-89. Karl Marx og marxismen. Fortolkning eller forandring? (Gerd Callesen). 24/ 82. Karlbom, Rolf' Revolution eller reformer. Studier i SAPs historia 1889-1902 (Martin Grass). 99-103. Kend din historie. Råd og vink til lokal arbejderhistorie (Søren Federspiel). 28 / 72-73. Kern, Karl Richard: Heimat und Exil - von Böhmen nach Schweden. Erinnerungen und Bekenntnisse eines sudetendeutschen Sozialdemokraten (Gerd Callesen). 16/ 58-59. Kirchhoij Hans: Augustoprøret 1943. Samarbejdspolitikkens fald. Forudsætninger og forløb. En studie i kollaboration og modstand (Steen Bille Larsen). 17 / 89-91. Kirk, Hans: Godtfolk. Samtaler og portrætter i udvalg og med efterskrift af Børge Houmann (Steen Bille Larsen). 16 / 59-61. Kjellberg, Anders: Facklig organisering i tolv länder (Erik Christensen). 22/ 86-87. Klotzbach, Kurt: Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1914-1945, 3. oplag (Gerd Callesen). 17/78-79. Klotzbach, Kurt: Der Weg zur Staatspartei. Programmatik, praktische Politik und Organisation der deutschen Sozialdemokratie 1945 bis 1965 (Karl Christian Lam- mers). 27/ 103. . Kocka, Jürgen: Angestellte im europäischenVergleich (Niels Christensen/ Brita F o- ged/ Randi Markussen). 21 / 50-57. Kocka, Jürgen: Die Angestellten in der deutschen Geschichte 1850-1980 (Niels Chri- stensen/ Brita Foged/ Randi Markussen). 21 / 50-57. Kolding kæmper. En kavalkade af beretninger om modstandskampen i Kolding (Niels Ole Højstrup Jensen). 26/ 103-104. Kolstrup, Søren: Vulcan - en fabrik i provinsen. Et bidrag til industrialismens og ar- bejderbevægelsenshistorie (Dorrit Andersen). 21 / 68-69. Korsgaard, Ove: Kampen om kroppen. Dansk idræts historie gennem 200 år (Bodil Bjerk/ Ulla Christensen/ Nynne Lykke Hansen). 20/ 71-72. Kowalski, Werner m.fl.: Geschichte der Sozialistischen Arbeiter-Internationale (1923-1940) (Tom Bøgeskov). 28/ 59-61. Kristensen, Kurth-Elith G. og Marianne Juul Jensen: Pariserkommunen i historisk perspektiv (Niels Ole Højstrup Jensen). 22/ 87-88. Krogh, Torben: Nu dages det brødre! Den danske arbejderbevægelseshistorie I. Ved 120 statens ror. Den danske arbejderbevægelseshistorie II (Sven Sødring Jensen). 20 / 72-74. Krupke, Siegfried: se: Achten, Udo. Kvindfolk. En Danmarkshistorie fra 1600 til 1980 (Hilda Rømer). 25 / 64-67. Labor Newspaper Preservation Project Universität Bremen. Essays on the Scandina- äia⁄n6-Ngrth American Radical Press 1880°s - 1930's (Niels Ole Højstrup Jensen). 5 7- 8. Lahme, Hans-Norbert (red.): P. Knudsen - Bidrag til hans politiske biografi (Kjeld' Schmidt). 24/ 74-76. Lahme, Hans Norbert: Sozialdemokratie und Landarbeiter in Dänemark (Georg Nørregaard). 21 / 69-70. Lammel, Inge: Arbeitermusikkultur in Deutschland 1844-1945 (Gerd Callesen). 25 / 69-70. Lammers, Karl Christian (red.): Magt og masser (Hans Uwe Petersen). 26 / 104-107. Larsen, Claus: Foren jer! Fra Pio til Anker (Vagn Oluf Nielsen). 22/ 88-91. Larsen, Richard: Det gik alligevel. Erindringsroman (SV. Erik Schmidt). 29 / 85. Larsen, Richard: Var jeg end en tåbe - erindringsroman (Jacob Christensen). 25/ 70- 71. Laursen, Johnny N.: Arbejderbevægelsen i Tyskland. Fra Preussen til Det tredje Rige (Erik Stenz). 29 / 85-87. Lehmann, Albrecht: Erzählstruktur und Lebenslauf. Autobiographische Untersu- chungen (Svend Aage Andersen). 24 / 78-79. . Lenin, VJ.: Udvalgte værker bd. 1, bd. 3 (Niels Ole HøjstrupJensen). 18 / 106-107. Lenin, VJ.: Udvalgte værker bind 5, 1908-1914 (Niels Ole Højstrup Jensen). 20 / 74. Lenin, VJ.: Udvalgte værker, bd. 6, 1914-1917 (Niels Ole Højstrup Jensen). 19 / 75. Lenin, V.I.:Udvalgte værker bd. 7, 8, 11 (Niels Ole Højstrup Jensen). 22/93-94. Lenin, V.I.: Udvalgte værker 13 (Niels Ole Højstrup Jensen). 24/ 80. Lenin, V.I.: Udvalgte værker bd. 14, bd. 15 (Niels Ole Højstrup Jensen). 26/ 107-108. Liebetrau, Henrik: Dansk socialpolitik 1974-1982. En analyse af den socialpolitiske udvikling i relation til den nyliberale »markedsvejsstrategi«og den korporative »socialkontraktstrategi«(Lars Stigel). 23/ 78-79. Liversage, Toni: At erobre ordet. Kvinden og arbejderbevægelsen (Hanne Casper- sen). 16/61-62. Logue, John: Socialism and Abundance. Radical socialism in the welfare state (Jens Kragh). 21 /70-71. Logue, John: Toward a Theory of Trade Union Internationalism (Ursula Schmiede- rer). 17/91-92. Lorenz, Einhart: Det er ingen sak å få partiet lite. NKP 1923-1931 (Martin Andersen). 23 / 79-80. Lubitz, Wolfgang: Trotzky Bibliography. List of seperately published titles, periodi- cal articles and titles in collections treating L.D. Trotzky and Trotzkyism/ Biblio- graphie selbständiger (Gerd Callesen). 23/ 81. , Lucas, Erhard: Arbeiterradikalismus - Zwei Formen von Radikalismus in der deut- schen Arbeiterbewegung (Carsten Juhl). 16 / 63-66. Lund, Kurt: Brydningsår i arbejderbevægelsen.1900-1920 (Hanne Rasmussen). 24 / 80-82. Lundqvist, Britta: Teatret til venstre. Politisk teater i Danmark (Erling Weise). 25 / 71- 72. Lykkeberg, Steen: Nu løber vi linen ud (Erik Voss). 23 / 81-82. Löw, Raimund: Otto Bauer und die russische Revolution (Gerd Callesen). 18 / 107- 108. Maas, Lieselotte: Handbuch der deutsche/n Exilpresse 1933-1945, bd. 3 (MartinAn- dersen). 17/81. 121
 15. 15. Madsen, Agnete Birger m.fl. (red.): Kvindeliv - hverdagsliv. Arbejderkvinders levevil- kår (Niels Ole Højstrup Jensen). 28/ 73. ' ' Madsen, Mogens Ove: se: Ingemann, Jan Holm.. Marcussen, Randi: se Brita Foged. _ Markvad, Willy: Fælles FOdslav. Fællesorganisationen København/Frederiksberg 1886-1986 (Erik Bartram Jensen). 29/ 87-89. Marsh, Arthur & Victoria Ryan: Historical Directory of Trade Unions, vol 1-3. (Niels Ole Højstrup Jensen). 30/ 81-82. Marx i Danmark. Historiske bidrag (Claus Bryld). 22/95-97. Marx i Sverige (Gerd Callesen). 22/97-98. Marx og Engels: Om Danmark (Gerd Callesen). 26/ 108. Marx, Karl og Friedrich Engels: Gesamtausgabe (MEGA) (Gerd Callesen/ Uffe Ja- cobsen/ Mikkel Lundstrøm/ Kjeld Schmidt/ Ole Stender-Petersen). 28 / 82-1 16. Marx-A veling, Eleanor og Edward Aveling: Die F rauenfrage (The Woman Question) (Søren Federspiel). 28 / 73-74. Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Gerd Callesen). 20/ 87-88. Medvind-modvind: Ti års kultur på venstrefløjen. Festskrift til Modtryks 10-års jubi- læum 1982 (Karen Pedersen). 20 / 85-86. '“ Meidell, Bjørn: Niels og AlVilda (Martin Andersen). 20 / 74-75. Melby, Kari: se Avdem, Anna J orunn. Mens vi venter. Studier i det moderne Grækenlands historie (Lisbeth Bendtsen. 17/ 95-97. Merchav, Peretz: Linkssozialismus in Europa zwischen den Weltkriegen (Steen Bille Larsen). 16/66-67. Metzner, Ulrike: se Fehrmann, Eberhard. Midt istrømmen. Red. Svend Auken m.fl. (Erik Christensen). 19 /76. Mielke, Siegfried: Internationales Gewerkschafts-Handbuch (Gerd Callesen).21/90- 92. Mikkelsen, Flemming: Arbejderkultur. Skitse til en hverdagslivets socialhistorie (Svend Aage Andersen). 21/71-73. Mikkelsen, Flemming: Protest og oprør. Kollektive Aktioner i Danmark 1700-1985 (Knud Knudsen). 29/ 92-94. Mikkelsen, Flemming: se: Andresen, Carl Erik. Misgeld, Klaus: Sozialdemokratie und Aussenpolitik in Schweden. Sozialistische In- ternationale, Europapolitik und die Deutschlandfrage 1945-1955 (Mogens Niel- sen). 24/ 82-84. ' Mogensen, Henry: Et er sikkert - alt forandres. Erindringer fortalt til og red. af Kir- sten Folke Harrits og Ditte Scharnberg. (Børge Pedersen). 30 / 82. Molin, Karl: Hemmakriget (Martin Grass). 22/ 99-101. Mortensen, Niels-Erik: Studenter under rødt flag. Den socialdemokratiske studenter- bevægelses historie (Vagn Oluf Nielsen). 17 / 93-95 . M undtlige kilder. Om bruk av intervjuer i etnologi, folkeminnevitenskap og historie. Redigert av Bjarne Hodne mil. (Flemming Hemmersam).20/ 75-77. Munk, Åge:På sporet. Beretning om Arbejderbevægelsens Erhvervsråd gennem 50 år (Karsten Ronit). 29 / 89-90. Münchow, Ursula: Arbeiterbewegung und Literatur 1860-1914 (Jan Præst). 20/77- 79. Møller, Inger-Lise: se: Agnete Birger Madsen. Møller, Jørgen og Jens Chr. Tonboe: Arbejderbevægelseog lokalpolitik - opposition eller samarbejde (Lars Stigel). 23/ 82-83. Mørch, Søren: Den ny Danmarkshistorie 1880-1960 (Svend Aage Andersen). 21 / 74- 76. Nachrichten aus dem Engels-Haus (Gerd Callesen). 17/ 97-98. Nielsen, Birgit S.: Erziehung zum Selbstvertrauen (Hans Uwe Petersen). 28/ 74-76. 122 Nielsen, Birgit S.: se: Ruth Dinesen. Nord nytt nr. 27/ 1986 (Gerd Callesen). 29/90. Nordentoft Olson, Peter: Fredspolitisk Folkeparti. Et pacifistisk forsøg på opnåelse af folketingsrepræsentation (Harding Sonne). 27 / 103-104. De nordiska arbetarekongresserna under 100 år. Arbetarrörelsens framväxt och ut- veckling i de nordiska länderna. (Martin Grass). 30 / 86-87. Novy, Klaus og Michael Prinz: Illustrierte Geschichte der Gemeinwirtschaft. Wirt- schaftliche Selbsthilfe in der Arbeiterbewegung von den Anfängen bis 1945 (Søren Federspiel). 27 / 104-105. Nye strømninger i dansk lokalhistorie (Carl Erik Andresen). 19 / 76-77. Nørlund, Ib: 70'erne. Rids af dansk arbejderbevægelsesudvikling (Steen Bille Lar- sen). 21/77-78. V Nørlund, Ib: Oktober. Fødti 1917. (Niels Ole Højstrup Jensen). 30/ 85-86. Nørregaard Hansen, Hanne: Bibliografi over litteratur af og om Frederik Dreier 1827-53 (Ole Stender-Petersen). 24/69-70. Olesen, Anne Lise: se: Dorte Petersen. - Olsen, Lars: Arbejderbevægelsen i Italien. Det andet Italien (Bruno Amoroso). 29 / 91-92. Our History Journal. Journal of the Communist Party History group nr. 1-6 (Gerd Callesen). 18/ 108-109. Overgangskvinden. Kvindeligheden som historisk kategori - kvindeligheden 1880- 1920 (Gerd Callesen). 21/78-79. Pannekoek, Anton: Herinneringen. Herinneringen uit de arbeiders beweging. Ster- renkundige herinneringen (Ole Jorn). 24 / 84-87. Parti og by. Socialdemokratiet iÅrhus 1883-1983 (Lars Stigel). 21/92-93. Pedersen, Karen og Therkel Stræde (red): Anarki og arbejderhistorie. Festskrift for Carl Heinrich Pedersen (Ole Stender-Petersen). 27 / 105-107. People's History and Socialist Theory (Birte Broch). 18 / 110-112. Persson, Lennart K.: Amsterdam, Moskva eller Berlin? Syndikalisternas internatio- nella organisationsproblematik före, under och efter första Världskriget(Gerd Cal- lesen). 18/109-110. Persson, lennart K.: Arbete - Politik - Arbetarrörelse. En studie av stenindustrin i Bohuslän 1860-1910 (Martin Grass). 25/ 72-75. Peter, Lothar: Zwischen Reformpolitik und Krise - Gewerkschaften in 'Frankreich 1980-1985 (Michael Seidelin Hansen). 27/ 86-88. Petersen, Carl Heinrich: Den glemte socialisme. Anarkisme, Anarkosyndikalisme, Syndikalisme (Jørgen Lindgaard Pedersen). 19 / 77-79. Petersen, Dorte og Mie Vestergård Jensen, Anne Lise Olesen: Fugdal Mose 1918- 1928 (Niels Ole Højstrup Jensen). 19/79. Petersen, Hans Uwe: se: Ruth Dinesen. Pittelkow, Ralf: Karl Marx og ytringsfriheden. Omkring Rheinische Zeitung 1842-43 (Kjeld Schmidt). 23 / 83-87. . Poppe, Birte: Jubilæumsskrifter udgivet af fagforbund og fagforeninger - en biblio- grafi (Therese Høeg Jacobsen). 25 / 75-77. Die Presse der Sozialistischen Arbeiterpartei DeutSchlands im Exil 1933-1939. Eine analytische Bibliographie (Gerd Callesen). 17 / 81-82. Prinz, Michael: se: Klaus Novy. Die Promotion von Karl Marx - Jena 1841. Eine Quellenedition (Ole Stender-Peter- sen). 23 / 87-90. Pryser, Tore: Klassebevegelse eller folkebevegelse? (Niels Ole Højstrup Jensen). 26 / 109-110. Putensen, Dörte: Nordeuropa und die SAI. Zum internationalen Wirken der sozial- demokratischen Parteien Nordeuropas in der Sozialistischen Arbeiter-Internatio- 123
 16. 16. nale (SAI) und im nordischen Zusammenarbeitskomitee sowie deren Stellung zu Grundfragen des Kampfes um F rieden (1930-1940). (Martin Grass). 30/ 87-90. Ragnerstam, Bunny: Arbetare i rörelse. Historisk krönika (Martin Grass). 28/ 76-77. Ragnerstam, Bunny: En värld att Vinna (Gerd Callesen). 22/ 101-102. Raskefjed (Niels Ole Højstrup Jensen) 22/ 102-103. Rasmussen, Ejnar: En murersvend tager form (Lars Stigel). 26 /'1 10. Ravn, Ole: se: Juul, Per Larsen. Ray, Sibnarayan (Udg.): M.N. Roy Philosopher - Revolutionary (Gerd Callesen). 28 / 77-78. Redlich, Carl Aage; I Lovens navn - Københavns Politi gennem tiderne (Harding Sonne). 21/79-81. Reichelt, Matthias: se: Udo Achten. Reisberg, Arnold: Von der I. zur II. Internationale. Die Durchsetzung des Marxismus im Kampf um die Wiederherstellung der Arbeiterinternationale (Gerd Callesen). 16/ 67-68. Risskov Sørensen, Kurt: se: Søren Eigaard. Ritter, Gerhard A.: Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung in Deutsch- land. Uber das Projekt (Karl Christian Lammers). 25/ 77-80. Ritter, Gerhard A.: se: Klaus Tenfelde. Rosendal Jensen, Niels: se Kurt Lund. Rundberg, Arvid: Frisco-Per (Britta Lundqvist). 29/ 94-96. Rundberg, Arvid: En engelsk arbejders erindringer (Kirsten Folke Harrits). 19/ 80. Rundberg, Arvid: En tysk arbejders erindringer (Kirsten Folke Harrits). 16 / 22-30. Ruppert, Wolfgang: Die Fabrik. Geschichte von Arbeit und Industrialisierung in Deutschland (Svend Aage Andersen). 23 /90-91. Røde Ras. En beretning om solidaritet- fortalt til Torben Bjerg Clausen (Gerd Calle- sen). 21/ 93-94. Sanden, Karen Marie: se: Agnete Birger Madsen. Saxtorph, J. William: Brechts politiske engagement (Niels Ole Højstrup Jensen). 21/ 81-82. Schanz, Hans-Jørgen: se: Jørgen Carlsen. Scharnberg, Carl: Nina Krymova -træk af en russisk kvindes historie (Kirsten Folke Harrits). 19/80-81. ' Scharnberg, Ditte: se Kirsten Folke Harrits. Schmidt, Børge: Et arkiv bliver til. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv gennem 75 år (Steen Bille Larsen). 24/ 87-89. Schmidt, Lars-Henrik: se: Jørgen Carlsen. Schmitz, Kurt Thomas: se: Klaus Günther. Schmöe, Friedrich: se: Ruth Dinesen. Schneider, Dieter: Anfänge. Die Internationale der Arbeiter öffentlicher Betriebe 1907-1914 (Gerd Callesen). 20/ 79-80. Schovelin, Julius: Strejkerne i Danmark 1862-1881 (Niels Ole Højstrup Jensen). 28 / 78-79. Schuler, Michael: Die Kommunistische Partei Frankreichs: Ein Abriss ihrer Ge- schichte von der Gründing bis zur Libération (Michael Seidelin Hansen). 21 / 82- 83. Schultz, Hedvig: Min ukuelige mor (Gerd Callesen). 18/ 112. Schultz, Reinhard: se: Udo Achten. Schwarz, Max: se: Brigitte Emig. Schwerin, Don S: Corporatism and protest: Organizational politics in the Norwegian Trade Unions (John Logue). 20 / 80-81. Scocozza, Benito: Socialismens historie 3. Fra 2. verdenskrig til 70”erne (Arne Lar- sen). 16/68-69. 124 Seidel,Jutta: Deutsche Sozialdemokraten und Parti Ouvrier 1876-1889 (Hans-Nor- bert Lahme). 22/ 103-105. Seidel, Jutta: Internationale Stellung und internationale Beziehungen der deutschen Sozialdemokratie (Hans-Norbert Lahme). 22/ 105-107. Seidelin Hansen, Michael: Arbejderbevægelseni Frankrig. Enhed og splittelse (Bar- bara Melchior). 30 / 75-77. Seidelin Hansen, Michael: Den franske folkefront 1935 til 1938. Dens forudsætninger og sammenbrud (Niels Chr. Sidenius). 18 / 100-101. Shirinja, Kirill: Kominterns strategi og taktik i kampen mod fascisme og krig 1934- 1939 (Johnny Laursen). 26/ 110-112. Siati, Giuseppe de: se: Jo Hauberg. SID Nyborg A. 90 år og stadigvæk fuld fart på 1895-1985 (Keld D. Larsen). 26/ 117. Simonsen, Birger: Socialdemokratin och maktövertagandet. SAP'S politiska strategi 1889-1911 (Martin Grass). 26/99-103. Smedley, Agnes: Kun en kvinde (Britta Lundquist). 18/ 112-113. Smith, Harold: The British Labour Movement to 1970. A Bibliography (Gerd Calle- sen). 17/73. Socialdemokratiet i Viborg 100 år 1885-1985 (Martin Andersen). 25 / 83. Socialdemokratiets nordslesvigske Folke-Almanak for Aaret 1905/ (Gerd Callesen). 18/113. Socialhistorie og samfundsforandring (Flemming Hemmersam). 25 / 81-83. Sozialistische Revolution in einem unterentwickelten Land? Texte der Menschewiki zur russischen Revolution und zum Sowjetstaat aus den Jahren 1903 bis 1940 (Bo- ris Weil). 18/113-115. Sperlich, Waltraut: Journalist mit Mandat. Sozialdemokratische Reichstagsabgeord- nete und ihre Arbeit in der Parteipresse 1867 bis 1918 (Gerd Callesen). 23/ 91-92. Spriano, Paolo: Stalin and the European Communists (Ole Stender-Petersen. 28/ 79- 81. Stejfensen, Steffen: På flugt fra nazismen. Tysksprogede emigranter i Danmark efter 1933 (Ole Stender-Petersen). 30 / 90-93. Stepanova, J.A.: Karl Marx Biografi (Gerd Callesen). 22/ 107. Strahl, Christer: Nationalism & socialism. Fosterlandet i den politiska debatten i Sve- rige 1890-1914 (Martin Grass). 25 / 84-85. Stræde, Therkel: Index til Syndikalisten 1909-1911 (Gerd Callesen). 23/ 92-93. Stræde, Therkel: se: Karen Pedersen. Stråth, Bo: Varvsarbetare i två varvsstäder. En historisk studie aV verkstadsklubbar- na Vid varven i Göteborg och Malmö (Gerd Callesen). 23/ 93-94. Større private personarkiver i Rigsarkivets 4. afdeling (Henning Grelle). 24 / 89-90. Svindborg, Bruno: se Tom Bøgeskov. Søborg, Henrik: Socialdemokratiet og staten. Socialdemokratiets økonomiske poli- tik 1945-1972 (Claus Larsen). 25 / 85-88. Sørensen, .1.M.: Glassliber Sørensen fra Neuengamme til Kolding. I tekst og tegnin- ger; 1 Kolding arrest under besættelsen (Gerd Callesen). 18/ 116. Sørensen, Socialstatistiske undersøgelser i anden halvdel af det 19. århundrede I- II (Iver Hornemann Møller). 24 / 90-92. Tamm, Ditlev: Retsopgøret efter besættelsen (Ole Stender-Petersen). 25/ 88-91. Tekster 0m Arbejderfamilien - 1950 'erne (Steen Bille Larsen). 23 / 94-95. Klaus Tenfelde/ Gerhard A. Ritter: Bibliographie zur Geschichte der deutschen Ar- beiterschaft und Arbeiterbewegung 1863 bis 1914. (Gerd Callesen). 17/ 75-78. Thestrup, Poul: Nærbutik og næringslovs-omgåelse(Gerd Callesen). 29 / 96-97. Thomsen, Bodil: se Ida F. Ferdinand. Thomsen, Hans-Jørgen: se: Jørgen Carlsen. q Thomsen, Marie: se: Agnete Birger Madsen. Thomsen, Poul: Jord og Beton gennem 100 år (Keld Dalsgaard Larsen). 24 / 92-94. 125

×