Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
YAPAY ZEKÂ VE DUYGUSAL
ZEKÂ KULLANIM
FARKLILIKLARININ
İNCELENMESİ: TEKNOLOJİK
KABUL DÜZEYİ EKSENİNDE
BİR ARAŞTIRMA
Yrd. Do...
Sunum Planı
• Giriş
• İnovasyon Kavramı ve İnovasyon Türleri
• Yapay Zekâ ve Duygusal Zekâ
• Araştırma
• Sonuç ve Öneriler
•Günümüz işletmelerin rekabet
edebilirlikleri ve hızlı değişime ayak
uydurmaları inovasyonun üstlendiği
rol itibariyle hay...
•İşletmeler teknoloji çağındaki gelişmelere
ayak uydurmak için bilgisayar teknolojisinden
istifade ederek zeki sistemlere ...
•İş yaşamının başarısını olumlu yönde etkilen
verimini arttıran bir diğer kavram duygusal
zekadır.
2.İnovasyon Kavramı ve İnovasyon
Türleri
Elçin, 2007; Latince bir sözcük olan ‘innovatus’tan türemiş; “toplumsal, kültürel...
Kaplan, 2010; bir süreci ve bir sonucu kapsayan bu
kavram yeni bir fikrin sonucu olarak, daha önce
yapılmamış ürün/hizmet,...
2.İnovasyon Kavramı ve İnovasyon
Türleri İnovasyon Türleri
Bir firmanın ürünlerinde, hizmetlerinde, üretim, dağıtım yöntem...
.
3.Yapay Zekâ ve Duygusal Zekâ
Kavramı
Yapay Zekâ
Yapay zekânın çevresinde
konuşulan konu başlıkları ise yapay
sinir ağla...
.
3.Yapay Zekâ ve Duygusal Zekâ
Kavramı
Yapay Zekâ
Yapay zekânın çevresinde
konuşulan konu başlıkları ise yapay
sinir ağla...
3.Yapay Zekâ ve Duygusal Zekâ
Kavramı
Yapay Zekâ
Yapay zekâ kavramı bilim kurgu, uzay
araştırmalarından günümüze mobil
uyg...
“
Duygusal Zekâ
3.Yapay Zekâ ve Duygusal Zekâ
Kavramı
Duygusal zekânın geliştirilmesi; kişinin
kendini duygusal açıdan tan...
4. Araştırma
Bu araştırmada;
•yeniliklere açıklıklarını
•teknolojiye yönelik tutumlarını ve
artan ürün özelliklerine yönel...
4. Araştırma
Araştırma Yöntemi Veri seti olan Süleyman
Demirel Üniversitesi Merkez
Yerleşkesi öğrencilerinin
katılımıyla t...
4. Araştırma
Ölçeklerin Güvenilirlikleri
Değişkenler İfadeler Alfa Katsayıları
Duygusal Zekâ Ölçeği 16 0, 862
Yapay Zekâ Ö...
4. Araştırma
Bulgular;
Demografik Özellikler f %
Cinsiyet Kadın 289 67,5
Erkek 139 32,5
Yaş
17-20 193 45,1
21-24 153 35,7
...
4. Araştırma
Duygusal Zekâ ile ilgili sorulan sorularda
"kendi duygularımı iyi tanırım” ifadesi
duygusal zekâ kavramı içes...
4. Araştırma
Yapısal ölçek analizinde;
Yapay Zekâ ile ilgili sorulan sorularda en
yüksek ortama 4,03 ile” Teknolojik
ürünl...
4. Araştırma
Yapısal ölçek analizinde;
Duygusal Zekânın Teknoloji Kabul Düzeyi ekseninde
sorulan sorularda en yüksek ortal...
4. Araştırma
Korelâsyon Analiz Tablosu
4. Araştırma
Korelâsyon Analiz Tablosu Duygusal
Zekâ
Yapay
Zekâ
Duygusal Zekânın
Teknoloji Kabul
Düzeyi
Duygusal
Zekâ
Pear...
4. Araştırma
Korelâsyon Analiz Tablosu Duygusal
Zekâ
Yapay
Zekâ
Duygusal Zekânın
Teknoloji Kabul
Düzeyi
Duygusal
Zekâ
Pear...
Korelâsyon Analiz Tablosu Duygusal
Zekâ
Yapay
Zekâ
Duygusal Zekânın
Teknoloji Kabul
Düzeyi
Duygusal
Zekâ
Pearson
Correlati...
Korelâsyon Analiz Tablosu Duygusal
Zekâ
Yapay
Zekâ
Duygusal Zekânın
Teknoloji Kabul
Düzeyi
Duygusal
Zekâ
Pearson
Correlati...
5. Sonuç Ve Öneriler
Artan bilgi düzeyi ve tecrübenin birbirlerini olumlu
yönde etkilediğini yapay zekânın kullanımın
artm...
slngcn.blogspot.com@gmail.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Yapay Zeka
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

6

Share

Download to read offline

YAPAY ZEKÂ VE DUYGUSAL ZEKÂ KULLANIM FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ: TEKNOLOJİK KABUL DÜZEYİ EKSENİNDE BİR ARAŞTIRMA

Download to read offline

yapay zeka,duygusal zeka, İnovasyon Kavramı ve İnovasyon Türleri,zeki sistemler

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

YAPAY ZEKÂ VE DUYGUSAL ZEKÂ KULLANIM FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ: TEKNOLOJİK KABUL DÜZEYİ EKSENİNDE BİR ARAŞTIRMA

 1. 1. YAPAY ZEKÂ VE DUYGUSAL ZEKÂ KULLANIM FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ: TEKNOLOJİK KABUL DÜZEYİ EKSENİNDE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKCİ Süleyman Demirel Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Neziha TÜFEKCİ Süleyman Demirel Üniversitesi Selen GÜCÜN Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi 26-28 Mayıs 2016 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 2. 2. Sunum Planı • Giriş • İnovasyon Kavramı ve İnovasyon Türleri • Yapay Zekâ ve Duygusal Zekâ • Araştırma • Sonuç ve Öneriler
 3. 3. •Günümüz işletmelerin rekabet edebilirlikleri ve hızlı değişime ayak uydurmaları inovasyonun üstlendiği rol itibariyle hayati bir önem taşımaktadır. • •Son zamanlarda baktığımızda işletmelerin farklı stratejilerilerinde teknoloji ve beraberinde inovasyon (yenilik) kavramları ile rekabet ettiği görülmektedir. GİRİŞ
 4. 4. •İşletmeler teknoloji çağındaki gelişmelere ayak uydurmak için bilgisayar teknolojisinden istifade ederek zeki sistemlere yönelmeye başlamıştır.
 5. 5. •İş yaşamının başarısını olumlu yönde etkilen verimini arttıran bir diğer kavram duygusal zekadır.
 6. 6. 2.İnovasyon Kavramı ve İnovasyon Türleri Elçin, 2007; Latince bir sözcük olan ‘innovatus’tan türemiş; “toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlaması” anlamına gelir. Adıgüzel, 2012; Yeni olan herşey değil, ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüşen ya da dönüştürülen yenilikler olarak nitelendirilmektedir. Akyüz, 2014; Avrupa komisyonu tarafından 1995 yılında yayınlanan "Green Paper on İnnovation“ bildirisinde inovasyon ekonomik ve sosyal manada sorunlara yeni çözümlerin üretildiği süreçlerin yanında endüstüriyel yapıların yenilenmesinde ve yeni ekonomik sektörlerin ortaya çıkmasında çeşitli rolleri olduğu aynı bildiride belirtilmiştir. OSLO Klavuzu, 2005; , işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. İnovasyon Kavramı
 7. 7. Kaplan, 2010; bir süreci ve bir sonucu kapsayan bu kavram yeni bir fikrin sonucu olarak, daha önce yapılmamış ürün/hizmet, üretim süreci, organizasyon yapısı, yöntem, teknoloji veya pazarın ortaya çıkarıldığı ve bunun işletmeye ekonomik yarar sağladığı bir dizi iyileştirme veya geliştirme faaliyetini içeren çalışmalardır.
 8. 8. 2.İnovasyon Kavramı ve İnovasyon Türleri İnovasyon Türleri Bir firmanın ürünlerinde, hizmetlerinde, üretim, dağıtım yöntemlerinde, iş yapış yöntemlerinde, tasarım ve pazarlama yöntemlerinde yapılabilir. Ürün İnovasyonu Süreç İnovasyonu Organizasyonel İnovasyon Pazarlama İnovasyonu Hizmet İnovasyonu Farklı ve yeni ürünün geliştirilmesi; ya da var olan üründe değişiklik, farklılık ve yenilik yapılması ve bu ürünün sunulması şeklinde gerçekleşmektedir. Hizmetin sunum ve dağıtım sistemindeki yenilik ve farklılık, hizmetin sunulmasında yeni teknolojilerin kullanılması Ürün tasarımından ambalajlanmasına, ürünün konumlandırılmasından ürünün tanıtımına ve fiyatlandırılmasına kadar önemli değişiklikleri içine alan yepyeni bir pazarlama yöntemi oluşturmaktır. Piyasada oluşan yapısal değişmeden yararlanarak sektör ilişkilerinin yeniden tanımlanması Farklı ve yeni bir üretim ya da dağıtım yönetiminin geliştirilmesi veya varolan yönetimlerin iyileştirilip daha gelişkin hale getirilmesidir.
 9. 9. . 3.Yapay Zekâ ve Duygusal Zekâ Kavramı Yapay Zekâ Yapay zekânın çevresinde konuşulan konu başlıkları ise yapay sinir ağları, uzman sistemler, bulanık mantık, genetik algoritmalardır. •İlk defa 1950’li yıllarda ortaya çıkan yapay zekâ terimi 40, 50 yıllık bir zaman diliminde hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. •En temel özelliği ise problemlere çözümler üretirken bilgiye dayalı karar veren sistemler olmasıdır.
 10. 10. . 3.Yapay Zekâ ve Duygusal Zekâ Kavramı Yapay Zekâ Yapay zekânın çevresinde konuşulan konu başlıkları ise yapay sinir ağları, uzman sistemler, bulanık mantık, genetik algoritmalardır.
 11. 11. 3.Yapay Zekâ ve Duygusal Zekâ Kavramı Yapay Zekâ Yapay zekâ kavramı bilim kurgu, uzay araştırmalarından günümüze mobil uygulamalar, sosyal medya web bazlı yapay ağlar, müşteri açısından dağıtım kanallarının yürütülmesi,kampanya yönetimi, analitik CRM gibi uygulamardan satıştan pazarlamaya kadar her alana uzandığını görmekteyiz.. Pazarlama açısından
 12. 12. “ Duygusal Zekâ 3.Yapay Zekâ ve Duygusal Zekâ Kavramı Duygusal zekânın geliştirilmesi; kişinin kendini duygusal açıdan tanımlayabilmesi, tanımladığı duyguları kontrol edebilmesi, çevresindeki insanların duygularını tanımlar hale gelmesini ifade etmektedir. Yöneticilerin ve işgörenlerin toplum düzeyindeki gelişmeleri, ekonomik şartların farklılaşması, iş çevrelerindeki ve ortamlarındaki değişmeler, artan rekabet kısacası içinde bulunduğum bu çağın tüm zorluklarıyla baş edebilmesi için duygusal zekâyı kullanmaları ve duyguları yönetme gerekliliği ortaya çıkması başarı için bir avantaj sağlamaktadır. Duygusal zekâsı yüksek olan işgörenler firmaların en önemli rekabet avantajlarıdır.
 13. 13. 4. Araştırma Bu araştırmada; •yeniliklere açıklıklarını •teknolojiye yönelik tutumlarını ve artan ürün özelliklerine yönelik tutumlarını anlamak amaçlanmıştır. Teknoloji kabul düzeyinde yapay zekâ ve duygusal zekâ kullanımı hakkındaki farkındalıklarının incelenmesi ve farklılıklarının araştırılması
 14. 14. 4. Araştırma Araştırma Yöntemi Veri seti olan Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Yerleşkesi öğrencilerinin katılımıyla tasarlanan soru formu online olarak hazırlanmış, online anket 428 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Soru formunun ilk bölümünü ilk 16 sorusunda Wong and Law (2002)’nin Duygusal Zekâ Ölçeğinden yararlanılmıştır Sorularda kesinlikle katılıyorumdan kesinlikle katılmıyoruma kadar derecelenen 5 ‘li Likert ölçek kullanılmıştır.
 15. 15. 4. Araştırma Ölçeklerin Güvenilirlikleri Değişkenler İfadeler Alfa Katsayıları Duygusal Zekâ Ölçeği 16 0, 862 Yapay Zekâ Ölçeği 14 0,838 Duygusal Zekânın Teknoloji Kabul Düzeyi Ölçeği 5 0,574 Tüm ölçek 35 0,877 Çalışmada kullanılan anket Duygusal Zekâ, Yapay Zekâ ve diğer Duygusal Zekânın Teknoloji Kabul düzeyi sorularını oluşturan ölçeklerden her biri ve tüm ölçeklerin toplam Cronbach Alpha katsayıları incelenmiştir.
 16. 16. 4. Araştırma Bulgular; Demografik Özellikler f % Cinsiyet Kadın 289 67,5 Erkek 139 32,5 Yaş 17-20 193 45,1 21-24 153 35,7 25-28 62 14,5 29 ve üzeri 20 4,7 Öğrenim Durumu Ön Lisans 57 13,3 Lisans 336 78,5 Yüksek Lisans 34 7,9 Doktora 1 2
 17. 17. 4. Araştırma Duygusal Zekâ ile ilgili sorulan sorularda "kendi duygularımı iyi tanırım” ifadesi duygusal zekâ kavramı içesinde 4,23 ile en yüksek ortalamayla beraber yapay zekâ ve duygusal zekânın teknoloji kabul düzeyini de içine alan anket genel değerlendirilmesinde en yüksek ortalamayı ifade eder Duygusal zekâ ölçeğinin en düşük ortalamasıyla 2,87 ile “Çok sinirli olduğumda her zaman hızlıca sakinleşebilirim” ifadesidir. •Dolayısıyla birey kendi duygularını tanısa da çok sinirli anlarında kendilerini sakinleştirme konusunda yetersiz kalmaktadır. Yapısal ölçek analizinde;
 18. 18. 4. Araştırma Yapısal ölçek analizinde; Yapay Zekâ ile ilgili sorulan sorularda en yüksek ortama 4,03 ile” Teknolojik ürünlerin modası çok çabuk geçmektedir” ifadesidir, en düşük ortalama 2,39 ise “Tüm ürünlerde en son çıkan teknolojiyi almak benim için önemlidir” ifadesidir. •Bu noktada tüketiciler teknolojinin hızla kendini yenilediğin farkında olup son çıkan ürünleri satın almada maddi güç açısından yeteriz oldukları sonucuna varılımıştır.
 19. 19. 4. Araştırma Yapısal ölçek analizinde; Duygusal Zekânın Teknoloji Kabul Düzeyi ekseninde sorulan sorularda en yüksek ortalamayla 4,04 ” İki rakip firmadan birinin kullandıkları teknolojide müşterilerinin duygularına yer vermesi rekabet üstünlüğü sağlar” ifadesiyken en düşük ortalamaya 2,57 “Bana özel fırsatlar yaratmak için teknolojik uygulamaların kişisel bilgilerimi istemesi benim için sorun oluşturmaz” ifadesidir. Kullanılanılan teknolojinin duygulara hitap etmesi müşteriyi memnun ederken güven konusunda birey kişisel bilgilerini paylaşmada teknolojiye şüpheyle yaklaşmaktadır ve kişisel bilgilerini vermek istememektedir.
 20. 20. 4. Araştırma Korelâsyon Analiz Tablosu
 21. 21. 4. Araştırma Korelâsyon Analiz Tablosu Duygusal Zekâ Yapay Zekâ Duygusal Zekânın Teknoloji Kabul Düzeyi Duygusal Zekâ Pearson Correlation 1 ,305** ,255** Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 Yapay Zekâ Pearson Correlation ,305** 1 ,451** Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 Duygusal Zekânın Teknoloji Kabul Düzeyi Pearson Correlation ,255** ,451** 1 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 **. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (2-tailed). Korelâsyon Analiz Tablosu
 22. 22. 4. Araştırma Korelâsyon Analiz Tablosu Duygusal Zekâ Yapay Zekâ Duygusal Zekânın Teknoloji Kabul Düzeyi Duygusal Zekâ Pearson Correlation 1 ,305** ,255** Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 Yapay Zekâ Pearson Correlation ,305** 1 ,451** Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 Duygusal Zekânın Teknoloji Kabul Düzeyi Pearson Correlation ,255** ,451** 1 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 **. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (2-tailed). Korelâsyon Analiz Tablosu Yapay zekâ ve Duygusal zekânın teknoloji kabul düzeyinde (r=,451 p< 0,01) istatistiki olarak anlamlı bir korelasyon saptanmıştır. Yapay zekâ kavramı hakkında olumlu algının artığı bir ortamda duygusal zekanın teknoloji kabul düzeninin de olumlu yönde artacağı benzer şekildeduygusal zeknına teknoloji kabul düzeyine olumlu algının artması ile yapay zekâ hakkındaki olumlu algınında artacağı saptanmıştır
 23. 23. Korelâsyon Analiz Tablosu Duygusal Zekâ Yapay Zekâ Duygusal Zekânın Teknoloji Kabul Düzeyi Duygusal Zekâ Pearson Correlation 1 ,305** ,255** Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 Yapay Zekâ Pearson Correlation ,305** 1 ,451** Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 Duygusal Zekânın Teknoloji Kabul Düzeyi Pearson Correlation ,255** ,451** 1 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 **. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (2-tailed). 4. Araştırma Korelâsyon Analiz Tablosu Yapay zekâ ve Duygusal zekânın (r=,305 p< 0,01) istatistiki olarak anlamlı bir korelasyon saptanmıştır Yapay zekâ kavramı hakkında olumlu algının artığı bir ortamda duygusal zekâ hakkında olumlu yönde artacağı benzer şekilde duygusal zekâ hakkında olumlu algının artması ile yapay zekâ hakkındaki olumlu algınında artacağı saptanmıştır.
 24. 24. Korelâsyon Analiz Tablosu Duygusal Zekâ Yapay Zekâ Duygusal Zekânın Teknoloji Kabul Düzeyi Duygusal Zekâ Pearson Correlation 1 ,305** ,255** Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 Yapay Zekâ Pearson Correlation ,305** 1 ,451** Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 Duygusal Zekânın Teknoloji Kabul Düzeyi Pearson Correlation ,255** ,451** 1 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 **. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (2-tailed). Korelâsyon Analiz Tablosu Duygusal Zekâ Yapay Zekâ Duygusal Zekânın Teknoloji Kabul Düzeyi Duygusal Zekâ Pearson Correlation 1 ,305** ,255** Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 Yapay Zekâ Pearson Correlation ,305** 1 ,451** Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 Duygusal Zekânın Teknoloji Kabul Düzeyi Pearson Correlation ,255** ,451** 1 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 428 428 428 **. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (2-tailed). 4. Araştırma Korelâsyon Analiz Tablosu Duygusal zekâ ve Duygusal zekânın teknoloji kabul düzeyinde (r=,255 p< 0,01) istatistiki olarak anlamlı bir korelasyon saptanmıştır. Duygusal zekâ kavramı hakkında olumlu algının artığı bir ortamda duygusal zekanın teknoloji kabul düzeninin de olumlu yönde artacağı benzer şekilde duygusal zekanın teknoloji kabul düzeyine olumlu algının artması ile duygusal zekâ hakkındaki olumlu algınında artacağı saptanmıştır
 25. 25. 5. Sonuç Ve Öneriler Artan bilgi düzeyi ve tecrübenin birbirlerini olumlu yönde etkilediğini yapay zekânın kullanımın artması ile yapay zekâ kullanım uygulamalarında duygusal zekâya ihtiyaç olduğu kabul etmektedirler. Genç tüketici konumunda olan öğrencilerin bakış açısıyla teknoloji kabul düzeyinin, yapay zekâ ve duygusal zekâ ile ilişkili anlamlı sonuçlar doğrultusunda işletmelerin başarısında yöneticiliğinde gerek teknolojisinde önem teşkil eden yapay zekâ kullanımının yanında duygusal zekâya da yer vermenin etkin rol oynaması gerektiğini göstermektir. Teknolojide yapay zekâya yer veren işletmelerde duygusal zekâya da yer verilebilmesi yolunda eksikliler tespit edilip teknolojilerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
 26. 26. slngcn.blogspot.com@gmail.com
 • YusufMeral1

  May. 1, 2020
 • AylinMahanolu

  Feb. 10, 2020
 • AhmetCicek3

  Apr. 18, 2018
 • AynorDrskan

  Sep. 14, 2017
 • Selcuksntrk

  Dec. 16, 2016
 • banazlii

  Nov. 8, 2016

yapay zeka,duygusal zeka, İnovasyon Kavramı ve İnovasyon Türleri,zeki sistemler

Views

Total views

1,018

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

42

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×