Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dace BrencēnaCik liela būs mūsu pensija?  SEB pensiju fonda valdes priekšsēdētāja16.08.2012
Latvijas iedzīvotāji pensijā gribētu saĦemt               Sabiedrības viedoklis vismaz 70% no saviem esošaj...
Faktori, kas nākotnē tiešā veidā samazinās               Statistika mūsu P1L pensiju apjomu (1) 2012. gads ...
Faktori, kas nākotnē tiešā veidā samazinās            Statistika mūsu P1L pensiju apjomu (2)     Neparedza...
Faktori, kas ietekmē P1L (3)                       Statistika Kā tiek rēėināta mana nākotnes pensija...
Nākotnē valsts nodrošināto pensiju apmērs                                 Ekspertu prognoz...
2% starpība P2L iemaksās 1 gada laikā liegtu     Ekspertu prognozes nākotnes pensionāriem 25 miljonus latu      ...
ŠėēršĜi starpības samazināšanai: Push vs Pull                             Sabiedrības viedokli...
62% P2L dalībnieku atrodas Aktīvajos pensiju          Ekspertu viedoklis   plānos, kas īsti neatbilst dalībni...
ŠėēršĜi: 36% aptaujāto privātajai pensijai nekrātu                 Sabiedrības viedoklis pat, ja šodien d...
ŠėēršĜi: pensiju uzkrājumu veidošana nav TOP        Sabiedrības viedoklis aktualitāte   TOP1 - Iekavēto maksājumu...
Laiks - labklājības mēraukla (1)                        Ekspertu viedoklis             ...
Laiks - labklājības mēraukla (2)            Ekspertu viedoklis                         ...
Laiks- labklājības mēraukla (3)                                   Iemaksu likmes privāta...
Informācijas iegūšana par                                  Sabiedrības viedoklis pensiju ...
Ieteikumi izmaiĦām pensiju sistēmas pilnveidošanai    Ekspertu viedoklis un sabiedrības ieinteresētībai uzkrājumu veid...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SEB banka: 36% aptaujāto iedzīvotāju privātajai pensijai nekrātu, pat ja šodien tiktu dubultoti viņu ienākumi

723 views

Published on

SEB bankas un TNS veiktajā pētījumā Baltijas valstu iedzīvotāji norāda, ka, aizejot pensijā, viņiem būtu nepieciešama vismaz 70% liela pensija, salīdzinot ar pēdējiem ienākumiem. No visām Baltijas valstīm Latvijas iedzīvotāji paredz saņemt vismazāko pienesumu no pensiju pirmā un otrā līmeņa, tomēr arī paši veikt uzkrājumus nesteidzas. Tas skaidrojams ar to, ka pensijas uzkrājumu veidošana nav starp iedzīvotāju ikdienas aktualitātēm un informētība par pensiju uzkrājumu veidošanu ir zema.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SEB banka: 36% aptaujāto iedzīvotāju privātajai pensijai nekrātu, pat ja šodien tiktu dubultoti viņu ienākumi

 1. 1. Dace BrencēnaCik liela būs mūsu pensija? SEB pensiju fonda valdes priekšsēdētāja16.08.2012
 2. 2. Latvijas iedzīvotāji pensijā gribētu saĦemt Sabiedrības viedoklis vismaz 70% no saviem esošajiem ienākumiem 72% 72% 70% Esošie ienākumi Iedzīvotāju 44% 52% 53% vēlamais pensijas apmērs Cer saĦemt no valsts (P1L+P2L)* SEB bankas pētījums sadarbībā ar TNS / 2012.gada maijs16.08.2012 | CIK LIELA BŪS MŪSU PENSIJA?
 3. 3. Faktori, kas nākotnē tiešā veidā samazinās Statistika mūsu P1L pensiju apjomu (1) 2012. gads 2060. gads 44% Aizvietojamības indekss samazināsies par 44% (no 1.6 uz 0.9) 1 pensionārs = 1 pensionārs = 1,6 strādājošie 0,9 strādājošie16.08.2012 | CIK LIELA BŪS MŪSU PENSIJA?
 4. 4. Faktori, kas nākotnē tiešā veidā samazinās Statistika mūsu P1L pensiju apjomu (2) Neparedzamā ēnu Plānotais pensionāru ekonomikas ietekme uz vidējo dzīves ilgums pieaugs algu valstī, no kuras tiek par 40% maksāti sociālie nodokĜi16.08.2012 | CIK LIELA BŪS MŪSU PENSIJA?
 5. 5. Faktori, kas ietekmē P1L (3) Statistika Kā tiek rēėināta mana nākotnes pensija? • Pensionāru skaits uz vienu nodokĜu maksātāju • Vidējā alga valstī • Bezdarbs • u.c. Tavas iemaksas X Sociālo iemaksu P1L (14% apmērā no algas 40 gadu izmaiĦas nākotnē garumā) Prognozētais nākotnes pensionāru dzīves ilgums16.08.2012 | CIK LIELA BŪS MŪSU PENSIJA?
 6. 6. Nākotnē valsts nodrošināto pensiju apmērs Ekspertu prognozes saruks un vairāk nekā 60% no pensiju kapitāla veidos tieši P2L kapitālsPensijas aizvietojamībasindekss: vidējā pirmā pensijapret vidējo pēdējo algu Pensijas apmērsŠodien gandrīz visus 50% šodien 50% 38% 37%nodrošina P1L kapitāls P1L +P2L pret pēdējiem ienākumiemNākotnes nodokĜu maksātājuP1L iemaksas pensionāriemnodrošinās vairs tikai 15% no Plānotā pensijašiem 40% 2060.gadā P1L +P2L pret pēdējiem 40% 39% 36%Nākotnē lielāko daĜu pensijasnodrošinās uzkrātais P2L ienākumiem; aprēėini veikti arkapitāls! 6% iemaksām P2L P2L P2L P2L 25% 3% 16%European Commission, The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU27 Member States (2010-2060)European Commission, Joint Report on Pensions: Progress and key challenges in the delivery of adequate and sustainablepensions in Europe16.08.2012 | CIK LIELA BŪS MŪSU PENSIJA?
 7. 7. 2% starpība P2L iemaksās 1 gada laikā liegtu Ekspertu prognozes nākotnes pensionāriem 25 miljonus latu 72% nepieciešamais pensijas apmērs 53% 38% 30%16.08.2012 | CIK LIELA BŪS MŪSU PENSIJA?
 8. 8. ŠėēršĜi starpības samazināšanai: Push vs Pull Sabiedrības viedoklis Būtisks iemesls, cilvēku Maldīgs priekšstats, ka Kāpēc neinteresē pensiju vienaldzībai pret gaidāmo pensija ir pārāk tālu, jo pie pensiju ir arī aplokšĦu algām, P2L un P3L ilgtermiĦa jautājumi? no kurām neveic iemaksas iesaistei ir izšėiroša nozīme Pārāk tāla nākotne Latvija – 51% Lietuva– 57% Vairāk nekā 50% aptaujāto atzīst, ka nav pietiekami informēti par pensiju Igaunija– 57% jautājumiem un risinājumiem Neuzticas pensiju sistēmai Latvija – 26% Tikai 17% nodarbināto iedzīvotāju Latvijā, Lietuva– 15% 18% - Lietuvā un 11% - Igaunijā ir Igaunija– 15% interesējušies par savu pensijas kapitālu un prognozēto pensiju apjomu Netic, ka nodzīvos līdz pensijai Latvija – 20% Lietuva– 16% 10% aptaujāto Latvijā (līdzīgi Igaunijā Igaunija– 12% un Lietuvā) nezina, kas pārvalda viĦu fondēto pensiju kapitālu NepaĜaujas uz pensiju, jo būs maza Latvija – 8% * SEB bankas pētījums sadarbībā ar TNS / 2012.gada maijs Lietuva– 21% 16.08.2012 | CIK LIELA BŪS MŪSU PENSIJA? Igaunija– 11%
 9. 9. 62% P2L dalībnieku atrodas Aktīvajos pensiju Ekspertu viedoklis plānos, kas īsti neatbilst dalībnieku vecuma struktūraiDalībnieku skaits vecumā +17% līdz 35 gadiem 45% Dalībnieku skaits, kuriatrodas Aktīvajos plānos 62%Dalībnieku skaits vecumā no 35 līdz 45 gadiem 24% Vecuma grupai Dalībnieku skaits piemērotākā plānu Sabalansētajos plānos 9% izmantošana -15% Faktiskie izvēlētieDalībnieku skaits vecumā plāni uzkrājumu virs 45 gadiem 31% veikšanai P2L Dalībnieku skaits Konservatīvajos plānos 29% -2% SEB ekspertu aprēėini 16.08.2012 | CIK LIELA BŪS MŪSU PENSIJA?
 10. 10. ŠėēršĜi: 36% aptaujāto privātajai pensijai nekrātu Sabiedrības viedoklis pat, ja šodien dubultotu iedzīvotāju ienākumus Privāto pensiju uzkrājumus veido 60% aptaujāto norāda, ka nevar tikai 14% no iedzīvotājiem, atliekot uzkrāt privātajai pensijai ikdienas vidēji 15 LVL 10-15 gadu garumā līdzekĜu trūkuma dēĜ pirms pensionēšanās vecuma Ar šādu krāšanas Lai arī privāto krājēju taktiku, pensiju skaits Igaunijā un iespējams palielināt Lietuvā ir līdzīgs, ne vairāk kā par veikto iemaksu apjoms 5% ir vidēji 2 reizes lielāksSEB pētījums / sadarbībā ar TNS / 2012.gada maijs16.08.2012 | CIK LIELA BŪS MŪSU PENSIJA?
 11. 11. ŠėēršĜi: pensiju uzkrājumu veidošana nav TOP Sabiedrības viedoklis aktualitāte TOP1 - Iekavēto maksājumu nomaksa TOP2 – Nelielas rezerves izveide neparedzētām situācijām TOP3 – Bērnu nākotnes uzkrājumu veidošana TOP4 – Uzkrājumu veidošana lieliem pirkumiem TOP5 - Privātās pensijas uzkrājumu veidošana Tas apliecina, ka sabiedrība neapzinās reālo pensiju problēmas nopietnību un esošo sistēmu kā valsts nodrošināto risinājumu.SEB pētījums / sadarbībā ar TNS / 2012.gada maijs16.08.2012 | CIK LIELA BŪS MŪSU PENSIJA?
 12. 12. Laiks - labklājības mēraukla (1) Ekspertu viedoklis Lai abi uzkrātu 14 000 LVL Anna, 25 gadi Jānis, 50 gadi Ik mēnesi veic Lai līdz pensijai uzkrātu iemaksas privātajā tikpat daudz cik Anna, pensiju fondā 3% viĦam ik mēnesi jāatliek apmērā no algas jau 15% no algas 60 LVL 15 LVL16.08.2012 | CIK LIELA BŪS MŪSU PENSIJA?
 13. 13. Laiks - labklājības mēraukla (2) Ekspertu viedoklis Abi uzkrājuši Nopelnītie procenti 14 000 LVL tiek aprēėināti par šo summuAnnaLīdz pensijai fondāiemaksājusi7 200 LVLJānisLīdz pensijai fondāiemaksājis10 800 LVL
 14. 14. Laiks- labklājības mēraukla (3) Iemaksu likmes privātajā pensiju fondā Atvietojamības līmenis valsts pensijai (P1L+P2L), % Gadi (līdz no bruto algas Vecums pensijai) 60% 50% 40% 35% 55 10 30% 38% 45% 49% 50 15 18% 23% 27% 30% 45 20 13% 16% 19% 21% 40 25 9% 12% 14% 15% 35 30 7% 9% 11% 12% 30 35 6% 8% 9% 10% 25 40 5% 6% 8% 8% SEB pētījums / sadarbībā ar TNS / 2012.gada maijs16.08.2012 | CIK LIELA BŪS MŪSU PENSIJA?
 15. 15. Informācijas iegūšana par Sabiedrības viedoklis pensiju uzkrājumiem Iedzīvotāji norāda, ka informācijas 50% iegūšanai par pensiju jautājumiem un iespējām, labprāt izvēlētos neitrālus un 45% objektīvus informācijas nesējus, plašsaziĦas līdzekĜus 33% 34% 19% 10% Televīzija Internetā Presē Valsts iestādes Skolās, Finanšu (VID, VSAA u.c.) universitātēs iestādēs* SEB bankas pētījums sadarbībā ar TNS / 2012.gada maijs16.08.2012 | CIK LIELA BŪS MŪSU PENSIJA?
 16. 16. Ieteikumi izmaiĦām pensiju sistēmas pilnveidošanai Ekspertu viedoklis un sabiedrības ieinteresētībai uzkrājumu veidošanai P2L Virzība uz Reklāmu sākotnēji ierobežojumi plānotajiem 10% Pārvaldītāju P2L mantošanas administrācijas maksu iespējas modeĜa efektivizēšana Valsts pensijas Darba samaksas kontu individuālā piesaiste pensiju pieejamība shēmai Spēja izvērtēt riska Plaša sabiedrības toleranci un krāšanas izglītošanas programma termiĦu16.08.2012 | CIK LIELA BŪS MŪSU PENSIJA?

×