Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Linux101 Temel Komutlar-Dizin Yapısı

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Linux101 Temel Komutlar-Dizin Yapısı (19)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Linux101 Temel Komutlar-Dizin Yapısı

 1. 1. LİNUX KOMUT SATIRI KULLANIMI VE TEMEL KOMUTLAR LİNUX DOSYA DİZİN YAPISI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK LABORATUVARI NAİME YALÇIN
 2. 2. LİNUX KOMUT SATIRI KULLANIMI VE TEMEL KOMUTLAR SDÜ-CYBERLAB (Linux)  pwd (bulunduğumuz dizin ismini verir)  Help(alttaki parametrelerle kullanılır)  -h(bilgi(hangi komut hakkında isteniyorsa))  -help(komutla ilgili kısa bilgi)  man (kullanımı hakkında detaylı bilgi)  cd (dizin içine girme )  ~(home)  ..(bir üst dizin)  -(bir önceki dizin)  Ls (Bulunduğun dizinin içeriğini gösterir)  -l(Uzun Listeleme-izin-tarih)  -a(gizli dosyaları)  -la(her ikisini)  -h/-lh (listenen dosyaların büyüklüğünü (mb/kb/gb) halinde kıslatmış haliyle verir)
 3. 3. LİNUX KOMUT SATIRI KULLANIMI VE TEMEL KOMUTLAR SDÜ-CYBERLAB (Linux)  date(gün/saat genel bilgi verir )  whoami(kullanıcının adı)  time(çalıştırılan işlemin ne kadar sürede yapıldığı)  who(makineye bağlı kullanıcılar)  free(bellek kullanımı)  Df -h(sabit disk bölümlerinin doluluğu)  Last(sisteme en son giriş)  Ps(süreç listelemesi)  Top(ne kadar bellek/işlemci)
 4. 4. LİNUX KOMUT SATIRI KULLANIMI VE TEMEL KOMUTLAR SDÜ-CYBERLAB (Linux)  mkdir (dizin oluşturur)  rm(dosya siler)  rmdir(dizin siler) rm -r(dizin siler)  mv(taşımak)  touch(boş dosya oluşturmada)  cp(dosya kopyalama)  Echo(ekrana çıktı)  chown(dosyanın yetkilisini değiştirir)
 5. 5. LİNUX KOMUT SATIRI KULLANIMI VE TEMEL KOMUTLAR SDÜ-CYBERLAB (Linux)  lsmod(yüklenmiş bütün modüller hakkında bilgi verir)  cat(dosyayı sayfa sayfa gösterir)  head(baştan satır)  find(bulunmak istenilen dosya varsa)  locate(yapılan düzenlemeler)  xinit(yöneticisiz x oturumu)  Startx(yöneticili oturum)  Reboot/shutdown -r  Shutdown -h now/halt
 6. 6. LİNUX KOMUT SATIRI KULLANIMI VE TEMEL KOMUTLAR SDÜ-CYBERLAB (Linux)  history(komut geçmişi)  finger(sistemdeki kullanıcları)  less(çıktıyı monitörde sayfa halinde göstrir)  firefox(tanımlı web tarayıcısını(firefox için) açar)  mount(bir altı bağla)  ps(çalışan işlemler)  Sudo(yetkilendirme)  update(güncelleme)
 7. 7. LİNUX KOMUT SATIRI KULLANIMI VE TEMEL KOMUTLAR SDÜ-CYBERLAB (Linux)  Upgrade(sistem güncelleme)  reset  passwd(yeni parola)  sleep(bekletmeye alır)  Users(kullanıcılar)  su(başka nir kullanıcıya geçmek için)
 8. 8. LİNUX DOSYA DİZİN YAPISI SDÜ-CYBERLAB (Linux) Disk üzerindeki dosyaların düzenlenmesini ve bir işletim sisteminde dosyaların izlerinin bulunmasını sağlayan yapıya dosya sistemi (File System) denir. Linux dosya sisteminde en çok kullanılan dosya sistemleri:  Ext2  Ext3  Ext4  Swap
 9. 9. LİNUX DOSYA DİZİN YAPISI SDÜ-CYBERLAB (Linux) Linux işletim sistemi temel dizin yapısı aşağıda görünmektedir. Tüm dizinler kök dizinin altında bulunur.
 10. 10. Kök Dizin (/) SDÜ-CYBERLAB (Linux)  Microsoft işletim sistemlerindeki dizin yapısında birbirinden bağımsız kök dizinler (root) bulunur.  Ancak Linux işletim sisteminde hiyerarşik bir klasör yapısı vardır. Bu hiyerarşik yapıda en üst dizin kök dizini (root)olarak bilinir ve „/ ile gösterilir.‟  Sistemin çalışabilmesi için gerekli olan dosyalar bu dizinin altında bulunur.  Kök dizini önyükleme esnasında hafızaya ilk yüklenen bölümdür.
 11. 11. /bin Dizini SDÜ-CYBERLAB (Linux)  İşletim sisteminin çalışması için gerekli olan programların bulunduğu yerdir  Kabuk programları (ör: sh), dosya düzenleme programları(ör: cat, echo, ls, cp) ve işlem programları(ör: kill) bu dizinin altında bulunur.
 12. 12. /sbin Dizini SDÜ-CYBERLAB (Linux)  Linux ta normal kullanıcının kullanacağı komutlarla,‟ sistem yöneticisinin kullanabileceği komutlar ayrılmıştır.  Sistem yöneticilerinin kullanabileceği komutların tutulduğu dizin /sbin dizinidir.
 13. 13. /lib Dizini SDÜ-CYBERLAB (Linux)  Programlar tarafından paylaşılan kütüphane dosyalarının (library files) ve sistem başlatılırken kullanılan kernel modüllerinin saklandığı yerdir.  Linux ta kütüphane dosyalarının uzantısı .so'dur. Bu‟ dosyalar Windows ta ise .dll uzantısına sahiptir.‟
 14. 14. /usr Dizini SDÜ-CYBERLAB (Linux)  Bütün komutların, kütüphanelerin, kullanma kılavuzlarının, oyunların ve sistemin normal işleyişi için gerekli olan dosyaların bulunduğu dizindir.  Linux sisteminde bir uygulama yüklenecekse, genelde, ön tanımlı olarak buraya yüklenir.  Alt dizinlerini incelemek gerekirse:  bin:Neredeyse tüm komut dosyalarının tutulduğu yerdir.  sbin:Linux çekirdeğinin kaynak kodunun tutulduğu yerdir.  lib:C/C++ dili için gerekli kütüphanelerin bulunduğu dizindir.  share:Birçok uygulamanın yapılandırma ve grafik dosyaları burada bulunur.  local:Yerel olarak yüklenen programlar ve dosyalar burada bulunur.
 15. 15. /etc Dizini SDÜ-CYBERLAB (Linux)  Bu dizinde çalıştırılabilir dosyalar yerine, birçok programın ve sistemin yapılandırma dosyaları ve dizinleri saklanır.  Sisteme dair konfigürasyon dosyaları da burada bulunur.  Örneğin DNS problemlerini çözmek için /etc/resolv.conf dosyası açılıp içerisine yeni DNS adresleri eklenebilir
 16. 16. /tmp Dizini SDÜ-CYBERLAB (Linux)  Geçici dosyaların saklanması için kullanılan dizindir. Sistem başlatıldıktan sonra bu görevi“/var/tmp” dosyası üstlenir.  Bir program yüklenirken, sadece yükleme süresince kullanılan ve daha sonra lazım olmayacak dosyalar burada saklanır.  Bu dizinin içerisindeki dosyalar genellikle işletim sistemi açılışında silinir.
 17. 17. /var Dizini SDÜ-CYBERLAB (Linux)  Programların değişken sistem dosyalarını tutan bölümdür.  Yazıcıya gönderilen sayfalar (/var/spool), sistem hatalarının ve mesajlarının saklandığı kayıt sayfaları (/var/log) ve çalışan işlemlerle ilgili bilgilerin (/var/run) bulunduğu dosyalar örnek olarak verilebilir.
 18. 18. /home Dizini SDÜ-CYBERLAB (Linux)  Belirli bir kullanıcının kişisel dosyalarının (masaüstü ayarları, program şifreleri, İnternet tarayıcısında sık kullanılan sayfalar) saklandığı yerdir.'~' işareti ile ifade edilir.  Ev dizininin içeriği sadece dizin sahibinin ulaşımına açıktır. Diğer kullanıcılar yönetici olmadıkları sürece buraya erişemezler.  Her kullanıcının kişisel dizini kendi kullanıcı adını taşır. Örneğin, /home/naime veya /home/user.
 19. 19. /dev Dizini SDÜ-CYBERLAB (Linux)  Girdi/çıktı dosyaları (I/O files) ve bilgisayarın donanım aygıtlarıyla iletişim kurulabilmesi için gereken tüm dosyalar bu dizinde tutulur.  Linux te donanım aygıtları dahil her şey bir dosyadır. USB‟ girişleri, seri ve paralel portlar, diskler, CD-ROM aygıtları dosyalar ile ifade edilir. Tüm aygıtlar /dev klasörü altında tutulan dosyalardan ibarettir.  Linux'taki aygıtlar ikiye ayrılır: karakter aygıtı ve blok aygıtı. Başlıca karakter aygıtları fare, klavye; blok aygıtları ise disket, CD-ROM ve sabit disktir.
 20. 20. /mnt Dizini SDÜ-CYBERLAB (Linux)  Bu dizin, geçici olarak herhangi bir dosya sistemine ulaşmak için oluşturabilecek bağlama noktalarını içeren dizindir.  Üzerinde bir dosya sistemi olan bir disk birimi veya parçası okuma veya yazma amacıyla bilgisayara takıldığında, bu birim için /mount dizini altında dosyalar oluşturulacaktır.  Örneğin flash diskler, CD-ROM ve disketler ön tanımlı olarak /mount dizini altına bağlanmaktadır.
 21. 21. KAYNAKÇA SDÜ-CYBERLAB (Linux)  http://docplayer.biz.tr/2129435-Linux-un-tarihsel-gelisimi.html  http://web.bilecik.edu.tr/vedat-marttin/2011/03/22/113/  https://wiki.ubuntu-tr.net/index.php?title=Temel_Linux_komutlar%C4%B1  https://tr.wikibooks.org/wiki/Linux_%C4%B0%C5%9Fletim_Sistemi/Linux_Komutlar%C4%  http://www.belgeler.org/lis/archive-tlkg-lis-5.11.html

×