Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 waardevolle adviezen voor ERP selectie

12,416 views

Published on

We distilleerden 10 topics die onze adviseurs het vaakst beantwoorden als ze tijdens selectietrajecten vragen krijgen over ERP-systemen. De juiste ERP-software kiezen is namelijk geen sinecure.

Naast de welbekende selectiecriteria als prijs, functionaliteit, schaalgrootte en financiële gezondheid van de implementatiepartner wordt het steeds belangrijker om ook een aantal hedendaagse criteria in overweging te nemen. Bijvoorbeeld: hoe toekomstgericht moet uw nieuwe applicatie zijn, hoe wil u in de ERP-software omgaan met veranderingen in uw business, is cloud-software nu echt een must, wat moet in de kern van het pakket zitten en wat kan beter als uitbreiding en nog veel meer.

Deze presentatie is een korte samenvatting van het gelijknamige populaire e-book dat vrij te downloaden is op www.sde.be/erpselectie

Published in: Business
 • Be the first to comment

10 waardevolle adviezen voor ERP selectie

 1. 1. ADVIEZEN VOOR ERP- SELECTIE sde.be | @SOFDEVELOPMENTS | #erpselectie
 2. 2. De juiste ERP kiezen is niet eenvoudig, daarom: • 10 adviezen die afgestemd zijn op de hedendaagse dilemma’s bij pakketselectie • Aanvullend op meer traditionele selectiecriteria zoals bv. prijs, functionaliteit, schaalgr ootte, financiële gezondheid van de partner et cetera • Gebaseerd op vragen die wij de afgelopen 30 jaar kregen als ERP-partner
 3. 3. Méér dan traditionele ERP • Samenwerken moet gemakkelijker • Teams inzicht doen krijgen in elkaars taken • Communicatie moet vloeiender • Communicatie tussen werknemers opvangen en deze koppelen aan gestructureerde data in het ERP • Eenvoudig te koppelen aan andere applicaties sde.be | @SOFDEVELOPMENTS | #erpselectie Niet enkel businessprocessen of louter enterprise resource planning optimaliseren. Verwacht meer! Download het volledige e-book: sde.be/erpselectie 1. Download gratis het e-book: sde.be/erpselectie 1.
 4. 4. ERP in de cloud als optie • Belangrijke keuze • ERP-oplossing op eigen servers of in cloud? • Nog belangrijker • Kies voor een ERP die u de mogelijkheid geeft van het ene model naar het andere te migreren wanneer dit voor u relevant is Bekijk zowel de voordelen van de cloud als deze van on premise in onze e-book sde.be | @SOFDEVELOPMENTS | #erpselectie U kiest zelf wanneer u er klaar voor bent Download het volledige e-book: sde.be/erpselectie 2. Download gratis het e-book: sde.be/erpselectie 2.
 5. 5. Goede relatie met de ERP- producent • U gaat in zee met 2 partijen • Implementatiepartner: lokale partij die basissoftware afstemt op uw maat • Vendor: ontwikkelaar van deze basissoftware • U stelt zich 2 belangrijke vragen • Toekomstvisie vendor? Wees zeker dat de basissoftware mee zal evolueren met uw eisen • Ondersteuning vendor? Wees zeker dat u steeds rechtstreeks bij vendor terecht kan indien nodig sde.be | @SOFDEVELOPMENTS | #erpselectie Staat de producent gekend om kwalitatieve service en tevreden klanten? Download het volledige e-book: sde.be/erpselectie 3. Download gratis het e-book: sde.be/erpselectie 3.
 6. 6. Intelligente ERP • Krijg nieuwe inzichten • Informatie ontleden en op nieuwe wijze samenstellen • Vermijd of reduceer kosten • Onderzoek proactief verkoop product, promoties en andere data • Identificeer op die manier “best practices” • Volg key performance indicatoren op (KPI‟s) • Vergelijk KPI‟s obv locatie, productlijn, fabrikant, … • Detecteer problemen vroeger sde.be | @SOFDEVELOPMENTS | #erpselectie Maakt van uw historische data toekomsttrends Download het volledige e-book: sde.be/erpselectie 5. Download gratis het e-book: sde.be/erpselectie 4.
 7. 7. Eenvoudige integratie • Zorg voor vlotte integratie • Geen onaangeroerd potentieel • Weet hoe het werkt en hoeveel moeite het u zal kosten • Wees voorzichtig met vereenvoudiging • Op lange termijn kunnen „bespaarde‟ kosten terug bovendrijven • Wees zeker dat uw partner beschikbaar is • Voor technische bijstand bij het koppelen van uw data aan applicaties sde.be | @SOFDEVELOPMENTS | #erpselectie Zorg ervoor dat uw ERP-systeem makkelijk aansluit bij uw andere bedrijfsapplicaties Download het volledige e-book: sde.be/erpselectie 4. Download gratis het e-book: sde.be/erpselectie 5.
 8. 8. 4 Niveaus van gebruiksgemak • De individuele gebruikservaring • Intuïtieve gebruikersinterface bespaart tijd • Toepasbaarheid in uw hele bedrijf • Betere communicatie en samenwerking • Cloud-gebaseerde opties • Optie om alles of een deel in cloud te implementeren • Opent extra mogelijkheden voor gebruiksgemak • Compatibiliteit met andere systemen • Voordeel gebruiksgemak enkel wanneer alle systemen consistent samenwerken sde.be | @SOFDEVELOPMENTS | #erpselectie Bekijk gebruiksgemak vanuit deze 4 perspectieven Download het volledige e-book: sde.be/erpselectie 6. Download gratis het e-book: sde.be/erpselectie 6.
 9. 9. ERP-kosten: geen verrassingen • Voorspellen van erp-kosten reduceert bedrijfsrisico • Juiste ERP helpt u onvoorspelbare kosten te managen, d.m.v. • Duidelijke licentieregelingen • Stabiele abonnementstarieven • Wees waakzaam voor eerstejaarskortingen • Lokken u met lage prijzen • Vanaf tweede jaar hogere kosten/lagere service sde.be | @SOFDEVELOPMENTS | #erpselectie Laat u toe beter te budgetteren voor de toekomst Download het volledige e-book: sde.be/erpselectie 7.7. Download gratis het e-book: sde.be/erpselectie
 10. 10. sde.be | @SOFDEVELOPMENTS | #erpselectie Download het volledige e-book: sde.be/erpselectie Een partner met ervaring • Sectorkennis is cruciaal • Elk bedrijf is uniek, maar per sector zijn er ook gelijkenissen. • Breder blikveld dan ERP • Een partner die slechts dat ene pakket kent, kan u enkel helpen met uw ERP en vandaag komt er heel wat meer bij kijken. • Kennis delen • Zoek een partner die zijn IT-kennis niet angstvallig afschermt maar deelt met u. Ervaring in uw sector en ervaring met bedrijven van uw omvang. 10.8. Download gratis het e-book: sde.be/erpselectie
 11. 11. ERP helpt u groeien • Meer controle • ERP kan snel en eenvoudig worden uitgebreid • Toegenomen productiviteit • Stroomlijn uw operaties overheen uw hele business • Dieper inzicht • Overal 24/7 toegang tot accurate, consistente en actuele informatie voor al uw werknemers sde.be | @SOFDEVELOPMENTS | #erpselectie De tijd dat ERP enkel uw bestaande administratie minder tijdrovend maakte is voorbij. Dring aan op 3 elementen Download het volledige e-book: sde.be/erpselectie 9.9. Download gratis het e-book: sde.be/erpselectie
 12. 12. ERP moet innoveren • Kies leverancier met langetermijnvisie • Wat vandaag nieuw is, is binnen 2 jaar gedateerd • Vraag gedetailleerde roadmap, en kijk of deze: • Nieuwe technologieën omarmt • Continu interoperabiliteit met andere businesstoepassingen verbetert • Het onderliggende technologieplatform verbetert • U hoeft zelf niet continu mee te evolueren • Zolang u maar de optie heeft dat wél te doen sde.be | @SOFDEVELOPMENTS | #erpselectie Verwacht voortdurende innovatie van uw ERP- leverancier Download het volledige e-book: sde.be/erpselectie 8. Download gratis het e-book: sde.be/erpselectie 10.
 13. 13. Meer duiding bij deze slides in het e-book „10 waardevolle adviezen voor ERP-selectie‟ sde.be | @SOFDEVELOPMENTS | #erpselectie  www.sde.be/erpselectie Download vandaag nog uw gratis kopie!

×