Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Violència en l’àmbit de la llar
Índex


Desplegament de la PG-ME1
Violència en la parella
•  Tipus de maltractament
•  Característiques de la violènci...
Marc legal de la
violència en l’àmbit
   de la llar
CONCEPTES


 Violència domèstica
Són víctimes les persones de l’article 173.2 del Codi penal.
Les infraccions penals en l...
Conceptes


 Violència de gènere
En sentit estricte és la prevista a l’art. 1 de la LO 1/2004, és a dir, tot acte de viol...
Legislació
 Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de víctimes de
violència domèstica.

 Llei o...
Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció de víctimes de
 violència domèstica (1a)

  Objecte de ...
Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció de víctimes de
violència domèstica (2a)


       ...
Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de
seguretat ciutadana, violència domèstica i in...
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere (1a)
 Objecte...
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere (2a)

      ...
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere (3a)     ...
Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, sobre
drets i llibertats dels estrangers ...
Violència en la parella
Tipus de maltractamentFísic
Psicològic, emocional i verbal
Sexual
Econòmic i/o financer
Social
Ambiental
Característiques de la violència
 +
               Físic
visibilitat
             Econòmic,...
Cicle de la violència

          Acumulació
          de tensió


           S’instaura
Fase ...
Grup d’Atenció a la Víctima
     (GAV)
Creació dels GAV a la PG-ME
      2
               1
          4
           ...
Creació dels GAV a la PG-ME
                         Funcions
                  ...
Grup d’Atenció a la
 Víctima (GAV)
   Funcions
Funcions del Grup d’Atenció a la Víctima (GAV)

 Primera atenció i assessorament a la víctima.
 Recollida i tramitació d...
Grup d’Atenció a la
  Víctima (GAV)
Actuacions de la PG-ME en casos de
  violència en l’àmbit de la llar
Procediment policial d’atenció a la víctima
         DETECCIÓ / PREVENCIÓ              ATENCIÓ


 ...
Assistència a la víctima
                       RECUPERACIÓ
                  ...
26
 gràcies
per la
 vostra
 atenció
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

T1. Violència en l'àmbit de la llar. Mossos d'Esquadra

2,850 views

Published on

Taula 1. Violència Intra-familiar: detecció, intervenció, protocols i circuits.
Benjamin Sancho, Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Santa Coloma de Gramenet.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T1. Violència en l'àmbit de la llar. Mossos d'Esquadra

 1. 1. Violència en l’àmbit de la llar
 2. 2. Índex Desplegament de la PG-ME1 Violència en la parella • Tipus de maltractament • Característiques de la violència • Cicle de la violència Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) Creació dels GAV a la PG-ME Funcions dels GAV Actuació de la PG-ME en casos de violència en l’àmbit de la llar • Procediment policial d’atenció a la víctima • Assistència a la víctima Marc legal de la violència en l’àmbit de la llar Conceptes: violència domèstica i violència de gènere Legislació (1) PG-ME: Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
 3. 3. Marc legal de la violència en l’àmbit de la llar
 4. 4. CONCEPTES Violència domèstica Són víctimes les persones de l’article 173.2 del Codi penal. Les infraccions penals en l’àmbit familiar són agressions físiques o psíquiques contra les persones i atempten contra la pròpia convivència i la pau familiar. Qui sigui o hagi estat cònjuge o amb altra relació afectiva, fins i tot sense convivència. Ascendents (propis o de la parella). Descendents (propis o de la parella). Víctimes Germans (propis o de la parella). Menors o incapaços que convisquin amb l’agressor. Persones emparades en altra relació que estiguin al nucli familiar. Persones especialment vulnerables sotmeses a guarda o custòdia en centres públics o privats.
 5. 5. Conceptes Violència de gènere En sentit estricte és la prevista a l’art. 1 de la LO 1/2004, és a dir, tot acte de violència física i psicològica que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes per part de qui està o ha estat lligat a elles els seus cònjuges o per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense convivència. La dona Víctima Els menors o incapaços que convisquin amb l’agressor o estiguin sota la seva tutela quan s’hagi produït prèviament un acte de violència envers la dona. Agressor L’home
 6. 6. Legislació Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de víctimes de violència domèstica. Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Altres lleis d’interès Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya Llei orgànica 10/1995 de reforma del Codi Penal Art. 153 Maltractaments Art. 173.2 Violència física/psíquica habitual
 7. 7. Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció de víctimes de violència domèstica (1a) Objecte de la Llei Protecció integral de la víctima. •Prohibició d’apropament •Prohibició de comunicació M PENALS •Prohibició de residir en un lloc •determinat e •Prohibició d’acudir a determinats llocs •Presó provisional ORDRE s DE CIVILS •Ús de l’habitatge PROTECCIÓ u •Custòdia de fills menors •Establiment de règim de visites r •Prestació d’aliments e •Dret a la renda activa d’inserció SOCIALS s •Dret a ajuts econòmics •Dret a rebre assistència psicològica
 8. 8. Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció de víctimes de violència domèstica (2a) QUI POT SOL·LICITAR-LA? •La víctima •Familiars o persones que tinguin Actuación relació d’afectivitat (art. 173) judicial •El Ministeri Fiscal ORDRE •El jutge d’ofici DE S’inicia un procés PROTECCIÓ penal per delicte o ON ES POT SOL·LICITAR? falta. •Als jutjats Es convoca a •Al Ministeri Fiscal les parts. •A les dependències policials L’ordre de •Als serveis socials i institucions protecció es resol assistencials de l’Administració en 72 h màxim. • A l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD)
 9. 9. Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social Objecte de la Llei Completa el conjunt de mesures legislatives anteriors dins la millora de la protecció dels drets dels ciutadans, especialment davant les agressions de la delinqüència En delictes relacionats amb violència domèstica, s’incrementa la penalitat en: La falta de lesions, passa a ser delicte. Els delictes comesos amb freqüència, amplien el cercle de les seves víctimes i, en tot cas, s’imposa la privació a la tinença i possessió d’ armes i, la possibilitat de que s’acordi la privació de la pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment.
 10. 10. Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere (1a) Objecte de la Llei Actuar contra la violència, fruit de la relació de poder dels homes envers les dones, establint mesures de protecció integral i multidisciplinàries. Determinar mesures de sensibilització, prevenció, detecció i intervenció en diferents àmbits. Atorgar a les dones drets de caire social i assistencial.
 11. 11. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere (2a) •Es creen dos òrgans administratius: •Delegació Especial del Govern contra la Violència sobre la Dona (Ministeri de Treball) Tutela •Observatori Estatal de Violència sobre la Dona. institucional •Els FCSE2 : •Creació d’unitats especialitzades. •Coordinació amb PL •Aplicació del protocol de FCSE Agreujants de lesions: quan la lesió es produeixi contra qui sigui Tutela o hagi estat la dona de l’autor, o dona que estigui, o hagi estat lligada per una anàloga relació d’afectivitat, amb o sense penal convivència. •Es castiguen com a delicte les coaccions lleus i les amenaces de qualsevol mena comeses envers les dones. (2) FCSE: Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
 12. 12. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere (3a) •Competència penal: delictes relatius a l’homicidi, avortament, lesions, lesions al fetus, contra la llibertat, contra la integritat moral, contra la llibertat sexual, qualsevol comès amb violència o intimidació. Creació dels •Competència civil: poden conèixer qüestions JVD d’àmbit civil i de família quan una part és dona Tutela víctima de violència de gènere i s’ha iniciat davant (Jutjat de d’aquest jutjat una actuació penal inicial o s’ha judicial Violència adoptat una Ordre de Protecció. sobre la Dona) •Competència territorial: vindrà determinada pel LLOC DE DOMICILI DE LA VÍCTIMA, sense perjudici de l’adopció de l’Ordre de Protecció o de mesures urgents que pugui adoptar el jutge del lloc de la comissió dels fets.
 13. 13. Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya En situació irregular •Paralització de l’expedient d’expulsió •Amb Ordre de Protecció •Autorització de residència •Amb sentència condemnatòria temporal per circumstàncies excepcionals (art. 45.4 LR Víctima 2393/2004) estrangera En situació irregular per reagrupament familiar • Amb Ordre de Protecció •Concessió del PERMÍS DE RESIDÈNCIA,independentment •Voluntat de separació al del seu marit
 14. 14. Violència en la parella
 15. 15. Tipus de maltractament Físic Psicològic, emocional i verbal Sexual Econòmic i/o financer Social Ambiental
 16. 16. Característiques de la violència + Físic visibilitat Econòmic, social Ambiental - Intensitat +
 17. 17. Cicle de la violència Acumulació de tensió S’instaura Fase de calma molt Esclat violència ràpidament Reconciliació Augmenta en freqüència i intensitat
 18. 18. Grup d’Atenció a la Víctima (GAV)
 19. 19. Creació dels GAV a la PG-ME 2 1 4 5 3 8 6 7 Brigada adscrita a Fiscalia de VD-BCN (1994) 1 Regió Policial de Girona (1998) 9 2 Regió Policial Pirineu Occidental (2000) 3 Regió Policial de Ponent (1999) 4 Regió Policial Central (2001) 5 Regió Policial Metropolitana Nord (2003) 6 Regió Policial Metropolitana Sud (2004) 7 Regió Policial Metropolitana Barcelona (2005) 8 Regió Policial Camp de Tarragona 9 Regió Policial Terres de l’Ebre 19
 20. 20. Creació dels GAV a la PG-ME Funcions Seguiment, protecció, Brigada d’Atenció a atenció i assessorament a la Víctima adscrita a 1994 la Fiscalia de víctimes de violència domèstica i agressions Barcelona sexuals. Unitat Central de Absorbeix les funcions de la 1997 Delictes contra les Brigada d’Atenció a la Persones Víctima adscrita a la Fiscalia. 1er Grup de Seguiment individualitzat 1998 Violència Domèstica de cada cas. (RP Girona)
 21. 21. Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) Funcions
 22. 22. Funcions del Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) Primera atenció i assessorament a la víctima. Recollida i tramitació de la denúncia. Derivació de la víctima a altres recursos assistencials, d’acord amb les seves necessitats. Seguiment personalitzat de cada cas amb posterioritat a la denúncia. Control i seguiment de les ORDRES DE PROTECCIÓ trameses. Valoració de cada cas, per tal d’establir i coordinar el nivell de protecció de la víctima. Treball en xarxa amb les administracions públiques per oferir una atenció multidisciplinar a les víctimes. Col·laboració en programes de prevenció.
 23. 23. Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) Actuacions de la PG-ME en casos de violència en l’àmbit de la llar
 24. 24. Procediment policial d’atenció a la víctima DETECCIÓ / PREVENCIÓ ATENCIÓ 1) Assistència a la víctima •Víctima •Primera atenció i assessorament •Familiars •Acompanyament a centre •Veïns Trucada sanitari (informe mèdic) •Testimonis GAV (Grup 2) Recollida de la denúncia d’Atenció •Víctima a la •Informació de drets •Familiars Víctima) •Presa de declaració •Veïns Denúncia •Ordre de Protecció •Testimonis •Acompanyament a domicili •Associacions O 3) Derivació a altres serveis •Informe mèdic •Allotjament d'urgència •Informe centre Ordre OAC •Coordinació serveis socials educatiu (Grup •Informació •Serveis Judicial d’Atenció al socials Ciutadà) •Informe de la 4) Remissió de l’atestat policial Fiscalia al jutjat competent: Actuació •JVD (Jutjat de Violència sobre la d’ofici de Dona) la PG-ME •Jutjat de Guàrdia / Fiscalia
 25. 25. Assistència a la víctima RECUPERACIÓ Seguiment i contacte periòdic amb la víctima Seguiment de Assessorament sobre el la víctima procés judicial Derivació a altres serveis assistencials GAV Expedient d’investigació Control vigència de les ordres (Grup de protecció d’Atenció Valoració protecció policial: a la Control Nivell 1: protecció 24 h Víctima) ORDRE DE •Nivell 2: concertació PROTECCIÓ d’horaris •Nivell 3: a requeriment de la víctima
 26. 26. 26 gràcies per la vostra atenció

×