Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pla "Renovem els barris"

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 17 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Pla "Renovem els barris" (20)

Advertisement

More from Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (20)

Recently uploaded (14)

Advertisement

Pla "Renovem els barris"

 1. 1. PROJECTE ‘RENOVEM ELS BARRIS’ Promoure la rehabilitació dels edificis d’habitatges privats mitjançant el lideratge públic 1a. Àrea de Conservació i Rehabilitació (ACR): L’experiència de reforma al carrer dels Pirineus Santa Coloma de Gramenet, a 28 de febrer de 2016
 2. 2. Santa Coloma de Gramenet: una ciutat de 120.000 habitants amb un parc d’edificis privat envellit Rite Limit Habitatges a Santa Coloma % Habitatges Acumulat Anteriors a 1930 31/12/2012 2.392 5,24% 5,24% Entre 1931 i 1950 31/12/2013 1.719 3,77% 9,01% Entre 1951 i 1960 31/12/2014 4.648 10,19% 19,19% Entre 1961 i 1970 31/12/2015 19.952 43,72% (entre 46 i 55 anys) 62,92% A partir de 1971 31/12/2015 16.922 37,08% 100,00% TOTAL 45.633 100,00%
 3. 3. Segons els indicadors de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 37.768 habitants (31,4%) resideixen en zones amb dèficits (problemes urbanístics, incloent la situació del parc residencial) Les zones amb dèficits a Santa Coloma es concentren sobretot en la franja dels barris del sector sud: Fondo, Santa Rosa i Raval.
 4. 4. Limitacions habituals que pateixen les comunitats de propietaris per a fer una rehabilitació d’edificis: • Els veïns i les veïnes han de posar-se d’acord, recollir dels diners, abonar els pagaments d’obra per avançat i les subvencions públiques es reben després • Escollir una empresa solvent que faci l’obra i que asseguri un bon acabat • Es fan les obres per parts, mai s’acaba de fer una rehabilitació de tot allò que necessita l’edifici  CONCLUSIONS: A les zones que més ho necessiten, perquè el parc residencial està més antiquat i deteriorat, és on menys es rehabilita i on calen reformes urgents
 5. 5. CANVI DE MODEL: el projecte ‘Renovem els barris’ L’Ajuntament actuant en àrees de rehabilitació i conservació (ARC) • Ens amparem en la llei de les 3R (llei 8/2013 de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes) • L‘Ajuntament determina l'interès públic del procés rehabilitador mitjançant instruments urbanístics -declaració d'àrea de conservació i rehabilitació (ACR). La primera d’elles és Pirineus L’Ajuntament intervé de manera integral, en tot el procés: 1. És Mediador amb la comunitat de propietaris (perquè tots els veïns i les veïnes es posin d’acord) i manté contacte durant tot el procès 2. Encarrega els projectes tècnics i encarrega l’obra, adjudica els projectes tècnics i les obres 3. Avança els pagaments i vetlla per la correcta execució de les obres 4. Ofereix facilitats de pagament al veïnat: 3 modalitats
 6. 6. EXPERIÈNCIA A PIRINEUS Perfil del primer àmbit d'actuació: 1a. Àrea de Conservació i Rehabilitació (ACR) • S’ha iniciat la rehabilitació dels edificis de Pirineus, entre el C/ de Bruc i C/ d’Olot • Es condicionaran i es pintaran les façanes, cobertes i patis interiors. En la majoria dels edificis es millorarà la qualitat tèrmica dels habitatges • 32 edificis (26 plurifamiliars, 6 unifamiliars) • Alçada mitjana de 5 plantes (pb + 3pp + àtic) • 360 habitatges i 26 locals • 649 propietaris i propietàries • Període de construcció general: 1968 i 1974 (de 32 a 48 anys d’antiguitat) • Inversió necessària: 1,8 milions d’euros (510.000 euros subvenció AMB)
 7. 7. EXPERIÈNCIA A PIRINEUS zona d’intervenció: entre el C/ de Bruc i C/ d’Olot
 8. 8. ÈDIFICIS D’HABITATGES DEL CARRER DE PIRINEUS
 9. 9. Com hem materialitzat ‘Renovem els barris’ a Santa Coloma’? 1. Amb compromís polític i interdisciplinarietat: La intervenció ha comptat amb el suport de l’alcaldia i el seguiment directe de la tinença d'alcaldia. S’han coordinat diversos departaments, mitjançant un arquitecte municipal encarregat específicament del projecte: • Els serveis de gestió urbanística • Disciplina urbanística, • Mediació, • Tresoreria i recursos econòmics, • L'oficina local d'habitatge (OLH) de Santa Coloma
 10. 10. Com hem aplicat aquesta possibilitat a Santa Coloma de Gramenet? 2. Amb consens social i participació veïnal - S'ha explicat la proposta al veïnat mitjançant un procés de cercles ampliats: associació de veïns (Fondo Alto-Pirineus), presidents de les comunitats (en assemblea conjunta) i finalment a cada comunitat per separat - Mitjançant aquest procés, s'ha aconseguit el suport de les veïnes i veïns que volen que el seu barri millori - L‘Ajuntament ha assumit la contractació i el cost dels projectes tècnics, de manera que els primers passos eren gratuïts per a la comunitat i únicament havien de deixar passar als tècnics
 11. 11. Com hem aplicat aquesta possibilitat a Santa Coloma de Gramenet? 2. Amb consens social - A mesura que el projecte avançava, s'ha anat informant als presidents mitjançant una comissió de seguiment amb presència tècnica i política - Cada projecte tècnic ha estat comunicat i consensuat comunitat per comunitat, i se li ha proposat a cadascuna que signés un conveni d'adhesió al projecte, per mostrar el seu suport a la iniciativa (actualment el 95% de les entitats estan en comunitats amb conveni signat) - Es va posar en marxa un concurs de paisatge urbà perquè els veïns i les veïnes escollissin la millor opció
 12. 12. L’OPCIÓ ESCOLLIDA PEL VEÏNATGE DEL CARRER DE PIRINEUS
 13. 13. Com hem aplicat aquesta possibilitat a Santa Coloma de Gramenet? Tipus d’obres necessàries
 14. 14. Com hem aplicat aquesta possibilitat a Santa Coloma de Gramenet? 3. L’ Ajuntament ofereix 3 mecanismes de pagament adaptats a les diverses situacions • 50-50: 50% al principi de les obres de l'àmbit i el 50% al final de l'obra de la seva comunitat: persones jurídiques o persona física i així ho escullen • 60 quotes (pagaments mensuals en cinc anys): persones físiques. Han de domiciliar el pagament • Inscripció al registre: propietaris residents a l'habitatge, amb ingressos anuals inferiors a 20.000 € (s'estima que aquesta xifra cobreix a la pràctica totalitat dels residents propietaris )
 15. 15. Com hem aplicat aquesta possibilitat a Santa Coloma de Gramenet? 3. Mecanismes de pagament i facilitats L‘Ajuntament sol·licita ajuts a l‘Àrea Metropolitana de Barcelona Se circumscriuen les obres a aquelles que per estat de conservació són imprescindibles, afegint-li el factor d'estalvi energètic, molt ben valorat pel veïnat al vincular- lo al confort climàtic
 16. 16. QUIN ÉS EL SEGÜENT PAS? L’Ajuntament de Santa Coloma estendrà RENOVEM ELS BARRIS  A totes les zones de la ciutat que ho necessitin • Amb el sistema de declaració d’una zona com a ÀREA DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ (ACR) • Es continuarà amb les comunitats de propietaris de totes aquelles zones que necessitin rehabilitació del PARC D’HABITATGES PRIVATS ALTRES ADMINISTRACIÓN INTERESSADES EN EL PROJECTE: 1. L’ Ajuntament de Madrid 2. La Generalitat de Catalunya 3. L’ Àrea Metropolitana de Barcelona 4. El Col·legi d’arquitectes
 17. 17. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

×