Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Estadístiques de queixes i suggeriments

Advertisement

More Related Content

More from Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Advertisement

Estadístiques de queixes i suggeriments

 1. 1. Unitat de Relacions Institucionals Alcaldia
 2. 2. Expedients QUI 2017 2018 2019 163 36 2105 2069 QUIS ANY 2017 CORRECTES INICIATS ERRONIS ANÒNIMS 478 77 2777 2700 QUIS ANY 2018 384 29 2305 2276 QUIS ANY 2019 fins 31 d'octubre Relacions Institucionals Alcaldia
 3. 3. Queixes 977 Suggeriments 583 Demandes d’actuació 1025 Consultes 115 TIPOLOGIA D’EXPEDIENTS CORRECTES 2018 2700 Queixes 788 Suggeriments 235 Demandes d’actuació 944 Consultes 102 2017 2069 Relacions Institucionals Alcaldia *Dades recollides a data 02/12/2019
 4. 4. CONSULTES Any 2018 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 102 Consultes Any 2017 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 115 Consultes Relacions Institucionals Alcaldia
 5. 5. RESUM DE LA GESTIÓ DELS EXPEDIENTS DE QUEIXES I SUGGERIMENTS (Sense les Consultes) Relacions Institucionals Alcaldia 2017 Total 1967 2018 Total 2585* Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini *Dades recollides a data 02/12/2019
 6. 6. TIPUS DE CONSULTES , QUEIXES, DEMANDES I SUGGERIMENTS 2018 Queixes, Demandes i Suggeriments Nº Total: 2585 22,10% Via Pública - Manteniment 13,50% Disciplina Urbanística i Activitats 10,40% Serveis Urbans 9,30% Policia Local 8,10% Zoonosi i Medi Ambient 7,20% Parcs i Jardins 5,90% Servis Socials i Gent Gran 5,50% Mediació i Convivència 3,90% Obres Públiques 2,50% Mobilitat 1,90% OIAC 1,80% Educació Consultes Nº Total: 115 26,50% OIAC i Assumptes Generals 10,20% Via Pública 9,50% Obres Públiques 7,20% Policia Local 6,70% Media Ambient Zoonosi 5,80% Disciplina urbanística i activitats 5,40% Mediació i Convivència 4,20% Serveis Socials – Gent Gran 3,70% Empreses Municipals 3,20% Cultura 3,00% Gestió Econòmica 2,80% Serveis Urbans 2,70% Comerç 2,50% Mobilitat Relacions Institucionals Alcaldia Dades recollides del web municipal
 7. 7. TIPOLOGIA DE LES QUI 2018 Mobilitat i Senyalització - REM Contactes amb companyies Pivots, Accesibilitat, Enllumenat, Passos vianants i Guals Clavegueram i rases Paviment, voreres i senyalització Manteniment Parcs i Jardins VIA PÚBLICA Tramitació d'expedients i queixes d'activitats Sorolls i males olors (Activitats) Demandes inspeccions urbanístiques DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES Relacions Institucionals Alcaldia
 8. 8. Projectes i Obres (Obres d'espai públic, Actuacions barris, Reformes equipaments Municipals) OBRES PÚBLIQUES Contenidors i solars que generen molèsties i brutícia Neteja a la via pública SERVEIS URBANS Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI 2018 Queixes per retard en l'entrega de certificats urbanístics, Registre de la Propietat Plànol de la Ciutat Qualificacions urbanístiques GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL Queixes per comerços Queixes venda no sedentària en mercats Queixes mercats ambulants COMERÇ, FIRES I DISCIPLINA DE…
 9. 9. Gstió urbana dels animals de companyia. Gossos perillosos, animals desatesos… Programa de control de colònies de gats, mosquits tigre, coloms, abespes, abelles… Plagues (en habitatges privats, municipals, solars, via pública….) ZOONOSI I PROTECCIÓ D'ANIMALS Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI 2018 Parc fluvial del Besòs Parc Serralada de Marina Fauna urbana protegida (animals que no siguin de companyia) MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
 10. 10. Esports Educació Cultura EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS Salut pública i atenció al… Atenció a la Dependència i… Atenció a la Infància i a les… Convivència i Mediació veïnal DRETS SOCIALS, GENT GRAN, SALUT I CONSUM Indisciplina viària (Circulació) Inseguretat ciutadana Escàndols en bars, restaurants, llocs d'oci i habitatges particulars Multes POLICIA LOCAL Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI 2018
 11. 11. ORIGEN DELS EXPEDIENTS 1241 1339 688 920 140 456 2017 2018 PRESENCIAL Instància / verbal VIA ELECTRÒNICA Web / Xarxes / e-mail VIA TELEFÒNICA Altres Relacions Institucionals Alcaldia
 12. 12. Número de QUI per Districte III 19.595 hab. 488 II 15.462 hab. 292 VI 16.975 hab. 222 I 22.394 hab. 427 V 24.071 hab. 333 IV 22.093 hab. 357 Número de QUI 2018 per Districte  Districte I 427  Districte II 292  Districte III 488  Districte IV 357  Districte V 333  Districte VI 222 Relacions Institucionals Alcaldia
 13. 13. Número de QUI 2018 per Barris  Centre 365  Singuerlin 350  Fondo 223  Riu Sud 222  Santa Rosa 181  Llatí 175  Riu Nord 142  El Raval 127  Can Mariner 117  Les Oliveres 52  Can Franquesa 44  La Guinardera 42  Riera Alta 35  Safaretjos 25  Cementiri Vell 20 Les Oliveres 3.242 hab. 52 Can Fraquesa 1.342 hab. 44 La Guinardera 1.973 hab. 42 Singuerlin 12.934 hab. 350 Riu Nord 7.911 hab. 142 Riu Sud 14.183 hab. 222 El Raval 8.442 hab. 127 Santa Rosa 14.821 hab. 181 Riera Alta 1.848 hab. 35 Fondo 16.974 hab. 223 Centre 16.575 hab. 365 Can Mariner 7.981hab. 117 Safaretjos 1.244 hab. 25 Llatí 9.774 hab. 175 Número de QUI per BarrisRelacions Institucionals Alcaldia Cementiri Vell 1.346hab. 20

×