Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Escola de Formació per a Entitats

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 16 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (20)

Advertisement

Recently uploaded (14)

Escola de Formació per a Entitats

 1. 1. Escola de Formació per a Entitats, 2014-2015, Memòria, juny 2015 Àrea de Participació, Qualitat democràtica, Drets civils i Ciutadania
 2. 2. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15 Índex ESCOLA DE FORMACIÓ PER A ENTITATS (EFE) __________________________________________________________________________________2 1. OBJECTIUS ______________________________________________________________________________________________________2 2. ÀMBITS DE FORMACIÓ ______________________________________________________________________________________________2 3. PLANIFICACIÓ ____________________________________________________________________________________________________2 4. COST ECONÒMIC: _________________________________________________________________________________________________5 5. AVALUACIÓ _____________________________________________________________________________________________________6  INDICADORS DE PROCÉS ______________________________________________________________________________________________6  INDICADORS DE RESULTATS ____________________________________________________________________________________________8  OBSERVACIONS____________________________________________________________________________________________________9 ANNEX___________________________________________________________________________________________________________10
 3. 3. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15 Escola de Formació per a entitats (EFE) Des de l’Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets civils i Ciutadania es dona continuïtat al programa de formació adreçada a les entitats de la ciutat. L’Escola de formació per a Entitats es va engegar al gener de 2013 tenint en compte les necessitats expressades per les diferents associacions/entitats del municipi. Durant el curs 2014/2015 s’ha mantingut la mateixa línia de treball pel que fa a l’elecció de temes 1. Objectius  Compartir coneixements teòrics i pràctics sobre gestió i millora organitzativa, comunicació i treball en xarxa i planificació estratègica  Facilitar recursos i habilitats per a la millora de la seva tasca dins de les associacions en la seva participació social  Enfortir el clima de comunicació i col·laboració entre les entitats 2. Àmbits de formació  Gestió associativa  Planificació estratègica  Creació de xarxa i comunitat  Dinamització associativa 3. Planificació L’oferta formativa consta de 5 mòduls.
 4. 4. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15 MÒDULS MÒDUL I. Gestió bàsica d’una associació (5 hores) Dates: 22 i 29 d’octubre de 2014 // Horari: 18.00 a 20.30 hores Lloc: Centre Cívic El Fondo, C/ Wagner, 19 -Aula de formació de l’Escola de Formació per a Entitats- Objectius: donar eines i coneixements per crear, organitzar i gestionar una associació Continguts: - Els aspectes legals de les associacions - Els òrgans de govern - Els recursos econòmics - La comptabilitat A càrrec de Pep Martí i Masferrer, sociòleg i expert en associacionisme, i Manel Tell i Sauret, economista. MÒDUL II. Fiscalitat per a associacions (7.30 hores) Dates: 12, 19 i 26 de novembre de 2014 // Horari: 18.00 a 20.30 hores Lloc: Centre Cívic El Fondo, C/ Wagner, 19 -Aula de formació de l’Escola de Formació per a Entitats- Objectius: Presentar els diferents tipus d’impostos que afecten les entitats sense afany de lucre i donar una visió general i concreta de la fiscalitat que afecta el món associatiu , així com les lleis que la regulen. Continguts: - Concepte d’organització no lucrativa - Els tributs - Obligacions fiscals de les organitzacions no lucratives - La declaració d’utilitat pública - Els impostos de societats - L’impost sobre el valor afegit (IVA) - Altres impostos locals A càrrec de Manel Tell i Sauret, economista.
 5. 5. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15 MÒDUL III. Protecció de dades (3 hores) Dates: 14 de gener de 2015 // Horari: 18.00 a 21h hores Lloc: Centre Cívic del Fondo, Wagner, 19 -Aula de formació de l’Escola de Formació per a Entitats- Objectiu: Conèixer la regulació en matèria de protecció de dades Continguts: - Concepte i legislació aplicable - Mesures de protecció de dades - Contractes en relació a les dades i als fitxers - Règim sancionador A càrrec de Cristina R. Grau i López, advocada. MÒDUL IV. Eines per millorar el funcionament de l’entitat (7.30 hores) Dates: 10. 17 i 24 de febrer de 2015 // Horari: 18.00 a 20.30 hores Lloc: Centre Cívic del Fondo, Wagner, 19 - Aula de formació de l’Escola de Formació per a Entitats- Objectius: Millorar la dinàmica interna d’entitats i associacions ciutadanes i assumir, per part d’aquestes, la responsabilitat del seu propi funcionament. Facilitar eines, conceptes i habilitats útils per a les relacions interpersonals i per a l’elaboració d’un pla de millora. Continguts: - Explicació i pràctica de conceptes i eines necessaris per a un procés de millora eficaç - Suport del formador en l’elaboració del programa que realitzarà cada entitat - Valoració de la implementació del pla de millora i superació de barreres i dificultats (4a sessió que es programarà segons el grup, als mesos de maig o juny) A càrrec de Ricardo López Pérez, formador i coach.
 6. 6. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15 MÒDUL V. Dinamització associativa 2.0: Creació i publicació de blogs a la xarxa amb Wordpress. (17.30 hores) Dates: 11, 18 i 25 de març; 15, 22 i 29 d’abril i 6 de maig de 2015 // Horari: 18.00 a 20.30 hores 10, 13, 17, 20, 24, 27 d’abril i 4, 8, 11 de maig // Horari: 10 a 12:30 hores Lloc: Centre Cívic del Fondo, Wagner, 19 -Aula d’informàtica- el grup de tarda. El grup del matí el va fer al Centre Cívic Riu –Aula d’informàtica- Continguts: - Plataforma de treball Wordpress per a la creació, publicació i manteniment de blogs - Recursos pràctics multimèdia i eines digitals 2.0 - Interacció amb les xarxes socials A càrrec de Teresa Montilla, formadora en tecnologies de la informació. 4. Cost econòmic: Curs 2014/15 4886,6 euros
 7. 7. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15 5. Avaluació  Indicadors de procés  Nombre de sessions programades 16  Nombre de sessions realitzades 23 (donat la demanda del mòdul de creació del blogs, es va obrir un curs paral·lel al matí)   Nombre d’entitats inscrites 40  Nombre d’entitats que hi participen 29  Nombre de persones inscrites 110  Nombre d’assistents 79 Taula 1. Relació d’inscrits /assistents segons sessió inscrits assistents 1a sessió assistents última sessió avisen NPV* cap sessió BLOC I 26 23 20 2 6 BLOC II 31 20 18 5 6 BLOC III 15 13 13 - 8 BLOC VI 19 6 8 5 8 BLOC V 19 17 10 2 TOTAL 110 79 69 14 28 *Avisen NPV: avisen que no poden venir
 8. 8. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15  Origen de l’ àmbit de les entitats inscrites al programa de l’EFE, 2014-15 (N= 29 entitats)
 9. 9. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15  Indicadors de resultats S’ha realitzat una avaluació general, mitjançant un qüestionari on line, del programa de l’Escola de Formació per a Entitats. En relació als continguts de les activitats: (0= gens, 5= molt)  El 90% han cobert bastant o molt les seves expectatives  El 82% opinen que els continguts són bastant o molt útils per a la seva organització.  L’organització la consideren bastant o molt adequada el 90%  El 90% puntuen entre bastant i molt satisfactòria la valoració global del programa. Per altra banda, per cada un del seminaris es va fer una valoració dels continguts, dels aspectes relacionats amb la metodologia i de les valoracions sobre els possibles resultats que els participants han extret de la seva participació. (Gràfic 2: valoració global de cada un dels mòduls formatius) Items avaluats Els continguts de la sessió han estat adequats S’adapten a la realitat de les entitats Els coneixements adquirits em seran d’utilitat El formador domina la matèria Les explicacions del formador/a han estat clares La documentació lliurada ha estat apropiada La durada del mòdul ha estat adequada S’han cobert les meves expectatives respecte al curs Per problemes tècnics no es va poder avaluar el mòdul III Protecció de dades.
 10. 10. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15  Observacions Durant el desenvolupament de la formació, es pot veure com un 29 % de les persones inscrites no es presenten en primer dia de la formació i no avisen, tot i que en els comunicats via correu electrònic els hi demanen confirmació d’assistència. ( 110 persones inscrites/ 79 assistents 1a sessió i 69 assistents 2a sessió). Aquest aspecte també es va donar durant la formació del curs anterior, 2013-14. Per tant continua la falta de compromís per assistir hi –tot i que havien fet inscripció- i en el seu defecte confirmar l’assistència. Aquest aspecte suposarà un canvi de plantejament del programa pel proper curs de l’Escola de Formació per a Entitats.
 11. 11. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Escola de Formació per a Entitats. Memòria 2014-15 Annex  Programa de formació 2014/2015  Qüestionari avaluació de la programació de l’EFE, 2014/2015  Relació de les entitats participants
 12. 12. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00 08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67 + www.gramenet.cat Programa de l’Escola de Formació per a Entitats, 2014/2015
 13. 13. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00 08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67 + www.gramenet.cat Qüestionari valoració de la programació de l'Escola de Formació per a Entitats, 2014-2015 Aquest és un qüestionari anònim per detectar el vostre nivell de satisfacció amb la programació d'activitats de l'Escola de Formació per a Entitats, 2013. Ens serà útil per avaluar-ne el resultat i planificar un futur calendari d'activitats formatives. Valoreu les qüestions que apareixen en els ítems següents: * Necessari A quin tipus d'entitat /associació pertanyeu? *  Dones  Gent gran  Infància i Joventut  Cultura  Cooperació i Inclusió  Esport  Salut  AMPA  Veïns  Comerç  Zoonosi En general, en relació als continguts de les activitats de l'Escola de Formació per a entitats valoreu els aspectes següents: S'ha complert les vostres expectatives?
 14. 14. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00 08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67 + www.gramenet.cat 1 2 3 4 5 Gens Seleccioneu un valor inclòs a l'interval 1, Gens,-5, Molt,. Molt Han estat útils per a la vostra tasca a l'associació/entitat? 1 2 3 4 5 Gens Seleccioneu un valor inclòs a l'interval 1, Gens,-5, Molt,. Molt Considereu que l'organització de l'Escola de Formació ha estat adequada? 1 2 3 4 5 Gens Seleccioneu un valor inclòs a l'interval 1, Gens,-5, Molt,. Molt Esteu satisfets globalment amb la programació d'aquest any 2013? 1 2 3 4 5 Gens Seleccioneu un valor inclòs a l'interval 1, Gens,-5, Molt,. Molt Per quin mitjà us ha arribat la informació de la programació d'activitats formatives del 2013? *  Web municipal  Xarxes socials (Facebook i/o Twitter)  correu electrònic
 15. 15. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00 08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67 + www.gramenet.cat  Full informatiu  Altres mitjans Si estaves inscrit/a en una activitat i has faltat a una o més sessions, el motiu ha estat: *  per l'horari i/o data  se'm va oblidar  el lloc no era l'adequat  no podia assistir hi per necessitats internes a l'associació / entitat  jo he assistit a totes les activitats en les que havia fet inscripció  per motius personals Si no has pogut assistir a la sessió, has avisat a l'organització?  no  sí Quins temes creieu que serien interessants plantejar en una futura programació? Observacions .
 16. 16. Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00 08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67 + www.gramenet.cat Relació d’ ENTITATS que participen al programa EDUCERE VAILETS HACKLAB STK ASSOCIACIÓ AJUDAM PREDEGENT AMMAME LLATINS PER CATALUNYA GRUP DE JOVES DE SINGUERLÍN COLLA VELLA DE DIABLES COLLA JOVE DIABLES DE SANTA COLOMA AMICS DE LA GENT GRAN ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI LLATÍ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS RIU ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SINGUERLIN ANNAHDA AMPA ESCOLA PALLARESA ASSOCIACIO NATACIO GRAMENET FOS SOCIOCULTURAL A.C.A. COLONIA EGABRENSE I HDAD FILIAL M. STMA DE LA SIERRA AISE CERCLE FILATÈLIC FAVGRAM ASOCIACIÓN CULTURAL ISLÁMICA ATTAUBA TAJDID ESCIBNA COORDINADORA GRUP DE DONES ASSOCIACIÓ INFANTIL I JUVENIL DE LLEURE ESCIBNA APMA FUNDACIÓ INTEGRAMENET ADESSID AAR SANTA ROSA CEMFIS

×