Audiència pública pressupost 2012

2,348 views

Published on

El 22 de novembre de 2011 es va realitzar l'audiència pública de presentació del pressupost municipal per l'any 2012

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,348
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,452
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Audiència pública pressupost 2012

 1. 1. PRESSUPOST 2012
 2. 2. Pressupost Consolidat 100.159.959 130.204.121 TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR -4.060.588 -3.479.762 AJUSTOS DE CONSOLIDACIÓ 1.715.161 1.828.993 INSTITUT MUNICIPAL D’ ESPORTS 78.396.584 81.048.249 AJUNTAMENT 840.153,46 827.887 PATRONAT MUNICIAL DE MÚSICA 13.486.384 39.900.544 GRAMEPARK, S.A. 96.100.034,41 126.724.359 TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT 6.598.448 2011 5.722.340 GRAMEIMPULS, S.A. 2012
 3. 3. <ul><li>Liquidació negativa de la Participació Municipal en els Tributs de l’Estat de l’exercici 2009 de 14 milions d’euros. Disminució 3,7 milions d’euros anuals </li></ul><ul><li>Manca de pressupostos definitius en administracions supramunicipals (Estat, Diputació, Generalitat, Area Metropolitana) que condicionen les inversions municipals (carrers, equipaments,...) </li></ul><ul><li>Actualització dels impostos i taxes i preus públics d’acord amb la inflació: 3,1%. </li></ul>Ingressos Ajuntament 2012
 4. 4. DISTRIBUCIÓ INGRESSOS TOTALS 2012 Evolució Ingressos Ajuntament INGRESSOS TOTALS (corrents i capital) 78.396.584,55 euros
 5. 5. Ingressos Corrents Ajuntament 2012 Ingressos totals (corrents i capital) 78.396.584,55 euros 77.199.881 454.209 42.668.826 6.162.615 2.671.720 25.242.509 IMPORT 2011 3,11% 26.027.751 CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES -5,80% 427.851 CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 0,93% 77.916.582 TOTAL -0,35% 42.518.399 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8,23% 6.669.969 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS -14,94% 2.272.612 CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES VAR. 2012/2011 IMPORT 2012 INGRESSOS CORRENTS
 6. 6. Evolució Ingressos Ajuntament Els impostos i taxes inclouen la recaptació dels impostos cedits 222,70 570,74 120.560 68.808.045 2006 241,55 620,59 120.560 74.818.719 2007 247,95 651,75 120.560 78.575.393 2008 237,26 646,13 120.560 77.897.181 2009 238,08 633,38 121.465 76.933.749 2010 240,62 634,49 121.672 77.199.881 2011 123.919 HABITANTS 244,84 IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER HABITANT 628,77 77.916.584 2012 INGRESSOS PER HABITANT INGRESSOS CORRENTS ANY
 7. 7. <ul><li>Garantir polítiques socials i d’inclusió: augment del Fons de contingència (1,135 milions), arrenjament d’habitatges i SAD (1,55 milions) </li></ul><ul><li>Manteniment dels nivells d’ocupació: plantilla municipal i contractes vinculats a Serveis socials (contracte programa Generalitat). </li></ul>Objectius i Accions (I) Ajuntament 2012
 8. 8. <ul><li>Consolidació xarxa pública d’escoles bressol malgrat la disminució d’aportacions supramunicipals no repercutides a usuaris (1,86 milions) </li></ul><ul><li>Garantir el programa universalització llibres de text (922.280 euros) </li></ul>Objectius i Accions (I) Ajuntament 2012
 9. 9. <ul><li>Augment dels efectius assignats a Policia local: 2 places noves de caporals i 2 d’agents </li></ul><ul><li>Millores en el manteniment d’edificis: gestió centralitzada i augment pressupost </li></ul>Objectius i Accions (II) Ajuntament 2012
 10. 10. <ul><li>Garantir el correcte manteniment de l’espai públic: revisió contractes actuals </li></ul><ul><li>Racionalització de la despesa: disminució despesa d’estructura i suport </li></ul>Objectius i Accions (II) Ajuntament 2012
 11. 11. Evolució Despeses Ajuntament Despeses Totals (corrents + capital): 78.396.584,55 euros) 506,78 120.560 61.097.219 2006 547,68 120.560 66.028.483 2007 592,39 120.560 71.419.067 2008 605,48 120.560 72.997.181 2009 587,16 121.465 71.318.907 2010 575,01 121.672 69.962.480 2011 123.919 HABITANTS 556,68 68.983.732 2012 DESPESES PER HABITANT DESPESES CORRENTS ANY
 12. 12. Despeses Ajuntament 2012 Despeses Totals (corrents + capital): 78.396.584,55 euros 76.045.298 6.082.818 12.638.288 3.196.963 24.333.945 29.793.282 IMPORT 2011 -2,65% 29.003.386 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ PERSONAL -0,05% 6.080.000 CAPÍTOL IX. PASSIU FINANCER -1,29% 75.063.731 TOTAL 4,55% 13.213.759 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS -7,94% 2.943.000 CAPÍTOL III. INTERESSOS -2,10% 23.823.586 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS VAR. 2012/2011 IMPORT 2012 DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERS
 13. 13. Inversions i Finançament - 532.678,51 532.678,51 ADQUISICIÓ LOCALS CIBA - 300.000,00 300.000,00 PISTES D’ATLETISME A CAN ZAM - 2.010.173,70 2.010.173,70 EXPROPIACIONS 2.852.852,21 10.000,00 - Aportació Municipal 3.152.852,21 10.000,00 300.000,00 Pressupost - MOBILIARI 300.000,00 TOTAL 300.000,00 Altres Administracions COMPLEX MULTIEQUIPAMENT OLIVERES SERVEI
 14. 14. Inversions i Finançament 1.000.000 1.700.000 Aportació municipal 2012-2013 1.000.000 500.000 Diputació de Barcelona 810.000 0 Concessionaris 4.847.411 2.037.411 0 MERCAT SAGARRA 3.800.000 0 1.600.000 PISTES ATLETISME Llei de Barris TOTAL Generalitat de Catalunya ACTUACIONS 2012 - 2013
 15. 15. Destí de la Despesa 2012 2,65% 2,55% 9,62% 1,57% 16,39% 0,96% 10,66% 11,62% 3,41% 11,93% 8,62% 8,62% 32,58% 11,44% % Pressupost 2.074.109,82 Esport 1.229.439,19 Sanitat 7.543.229,29 Educació 1.999.962,26 Cultura 8.356.573,73 Serveis socials i promoció social 750.000,00 Foment del treball 25.541.953,28 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1 2.672.884,85 Medi ambient 6.754.016,87 Seguretat i mobilitat ciutadana 6.761.439,06 Vivenda i urbanisme 9.353.611,60 Benestar comunitari 12.846.740,56 9.106.573,73 8.968.000,05 ANY 2012 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 3 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 2 DEUTE PÚBLIC 0 Denominació Àrea
 16. 16. Destí de la Despeses 2012 100,00 % 4,68% 2,90% 16,86% 2,60% 27,03% 0,25% 0,70% 0,95% % pressupost 2.270.366,15 Administració financera i tributària 3.666.970,93 Transferències a altres administracions públiques 2.040.302,91 Òrgans de govern 13.214.515,50 Serveis de caràcter general 192.764,67 Altres actuacions de caràcter econòmic 548.396,77 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 21.192.155,49 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 9 78.396.584,55 741.161,44 ANY 2012 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 4 TOTAL DESPESA Denominació Àrea
 17. 17. <ul><li>Objectius macro compartits en funció del seu objecte </li></ul><ul><li>Organismes Autònoms: IME i PMM </li></ul><ul><li>Societats mercantils: Grameimpuls SA i Gramepark SA </li></ul>Organismes autònoms i societats municipals 2012
 18. 18. Pressupost IME 2012 -7,47% 1.489.109,82 1.609.309,82 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2,98% 136.720,76 132.758,97 CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS -6,22% 1.715.161,23 1.828.993,14 TOTAL INGRESSOS 86.924,35 IMPORT 2011 2,77% 89.330,65 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS VAR. 2012/2011 IMPORT 2012 INGRESSOS 34,05% 321.691,28 239.972,88 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.828.993,14 4.500,00 648.202,86 936.317,40 IMPORT 2011 -100,00% 0 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS -6,22% 1.715.161,23 TOTAL DESPESES -13,55% 560.364,18 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS -11,02% 833.105,77 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL VAR. 2012/2011 IMPORT 2012 DESPESES
 19. 19. Pressupost PMM 2012 -7,01% 509.593,34 548.007,59 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.48% 840.153,46 827.887,71 TOTAL INGRESSOS 279.880,12 IMPORT 2011 18,11% 330.560,12 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS VAR. 2011/2010 IMPORT 2012 INGRESSOS 827.887,71 663,30 40.832,79 786.391,62 IMPORT 2011 0,00% 663,30 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 1,48% 840.153,46 TOTAL DESPESES 0,00% 40.832,79 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 1.56% 798.657,37 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL VAR. 2011/2010 IMPORT 2012 DESPESES
 20. 20. Endeutament 2012
 21. 21. Endeutament 2012
 22. 22. Gràcies per la vostra atenció

×