Advertisement

More Related Content

Similar to Nastav si správny biznis model pre svoju firmu(20)

Advertisement

Nastav si správny biznis model pre svoju firmu

 1. Biznis modely Ukážky biznis modelov, nástroje na ich tvorbu a testovanie v digitálnom svete. INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA
 2. VÝVOJ NA TRHU
 3. Výkyvy a pokles v rôznych segmentoch trhu
 4. Výkyvy a pokles v rôznych segmentoch trhu
 5. AKTÍVA
 6. Aktíva firmy „Akékoľvek aktíva, ktoré dnes máte k dispozícií sa dajú využiť pre nové produkty či služby.“
 7. Aktíva firmy „Akékoľvek aktíva, ktoré dnes máte k dispozícií sa dajú využiť pre nové produkty či služby.“ Databázy zákazníkov Postavenie na trhu – Brand Ecommerce potenciál Sieť kamenných predajní Alokovaný media priestor Vlastný content Know-how
 8. KLASICKÉ BIZNIS MODELY
 9. Franchise model
 10. Razor and Blades Jeden produkt zdarma alebo za veľmi nízku cenu, komplementárny produkt s vysokou maržou Gillette - Strojček vs. Žiletky HP, Canon - Tlačiarne vs. Tonery
 11. Advertisement based model for content Predaj bannerového inventory Pay per click inventory Rôzne reklamné formáty Spravodajské portály Ecommerce, rôzne ďalšie portále s vysokou návštevnosťou
 12. Brokerage / Marketplace model Platforma si berie odmenu / províziu z predaja tovaru uskutočneného na tejto platforme Predaj fyzického tovaru (eBay, Alibaba) Prenájom služieb (Uber, AirBnB) Predaj virtuálneho tovaru (Apple store)
 13. Multilevel marketing Konvertovanie časti zákazníkov na predajcov (AmWay, Lyoness, Oriflame, Tupperware)
 14. Ďalšie klasické biznis modely Distribútor tovarov a služieb Massmarket – Maloobchod (Tesco, Lidl, Kaufland) Zameranie sa na špecifický segment, medzeru na trhu – niche (DM drogéria) Private sales club Každý deň / týždeň jeden produkt / nová sada (Tchibo) Bricks and clicks model (Hej.sk, Datart) Produkcia fyzického a virtuálneho tovaru, poskytovanie služieb Priamy predaj koncovému zákazníkovi Predaj distribútorom, sieťam a veľkoobchodníkom Výhradné zastúpenie obchodu na určitom území
 15. NOVÉ BIZNIS MODELY
 16. Landlord model for renting goods Prenájom virtuálneho tovaru ako hudba, knihy (Spotify, Scribd)
 17. Freemium model Poskytovanie služby v plnohodnotnom režime zdarma, prémiové funkcie za poplatok. Zdarma služba generuje buzz, užívateľskú základňu (Finstat.sk, Google business apps)
 18. Selling customer data Predaj užívateľských dát tretím osobám, napr. na cielenú reklamu (Facebook, Instagram)
 19. Groupon model Poskytovateľ tovaru alebo služby získava objem / traffic, nákupca zľavu a platforma províziu. Win-win-win model. (Zlavomat.sk, zľavadna.sk)
 20. Crowd sourcing model Startup projekty získavajú peniaze od veľkého množstva malých investorov (kickstarter.com, indiegogo.com)
 21. In-app commerce Mobilné aplikácie a hry sú na stiahnutie zdarma, avšak za dodatočné príplatky si užívatelia môžu dokúpiť rôzne rozšírenia priamo v aplikácii / hre.
 22. Subscription based model Predávania tovaru ako služby za mesačný poplatok GaaS (Good as a Service) - dollarshaveclub.com, honest.com Predaj software ako služby SaaS (Software as a Service)
 23. Subscription based model Predávania tovaru ako služby za mesačný poplatok GaaS (Good as a Service) - dollarshaveclub.com, honest.com Predaj software ako služby SaaS (Software as a Service)
 24. Ďaľšie novodobé biznis modely No-frills model Osekanie produktu a jeho nákladov na minimum a predávanie core služieb za lowcost cenu. (Ryanair) Certification & verification Poplatky za verifikovanie služieb, napr. v oblasti zabezpečenia. (Verisign) Subscription based model Predávania softwérovej služby ako SaaS. (Software as a Service – Basecamp, Windows Azure) Lead generation and affiliate marketing Poskytovanie platformy, kde môžeme za províziu ponúkať služby tretej strany. Listing fee model Poplatok od tretej strany za zvýraznenie pozície. (realitné / bazár / job portále) Micropayment for content / Paywalls Odomykanie obsahu, dodatočných funkcií. (Piano) Open source model Free software, avšak platí sa za customizáciu, správu a support. (Linux)
 25. NÁSTROJE NA TVORBU BIZNIS MODELOV
 26. PRÍSTUPY K TVORBE DIGITAL PRODUKTOV
 27. Launch produktu a komunikácia Vývoj produktu Produkt idea Oddelenie: Stratégie, Produktov, Marketingu, Obchodu Produktová stratégiaKomunikač ná stratégia Finančná analýza Biznis stratégia Prieskum trhu
 28. Launch produktu a komunikácia Vývoj produktu Oddelenie: Stratégie, Produktov, Marketingu, Obchodu Produktová stratégiaKomunikač ná stratégia Finančná analýza Biznis stratégia Prieskum trhu Produkt idea Prototype- ing Uživateľ- ské testovanie UX stratégia a a dizajn prototypu
 29. Launch MVP produktu a komunikácia Pretotype Oddelenie: Stratégie, Produktov, Marketingu, Obchodu Produktová stratégiaKomunikač ná stratégia Finančná analýza Biznis stratégia Prieskum trhu Produkt idea Testovanie a overovanie v online prostredí UX a dizajn, Digital marketing Prototype Uživateľ- ské testovanie UX stratégia a a dizajn prototypu Roadmap produktu
 30. PRETOTYPING
 31. “Make sure you are building the right it before you build it right”
 32. Čo je to pretotyping? Testovanie prvotného zámeru, overenie biznis modelu, záujmu užívateľov nového produktu nasimulovaním jeho “core experience” s najnižšou možnou investíciou času a peňazí. Pretotyping je cesta k testovaniu produktovej idei rýchlo a lacno vytvorením extrémne jednoduchej verzie produktu, ktorá pomôže validovať predpoklad / hypotézu "If we build it, they will use it.“ Market validation, right ideas to market – faster, cheaper and easier.
 33. Čo je to pretotype? Pretotype je mock-up (simulácia, náhľad) predpokladaného produktu alebo služby, ktorý môže byť vytvorený v minútach, hodinách, dňoch namiesto týždňov, mesiacov a rokov.
 34. Prečo využívať pretotype-ing? Firmy a ich vývojové-produktové tímy investujú obrovské množstvo času a energie do „cool“ funkcií produktu, opakovane ho testujú a debugujú, ladia ho k dokonalosti a nakoniec zistia, že všetok čas, energia, investície boli zbytočné – vybudovali niečo čo ľudia a uživatelia nechcú, nepotrebujú a nebudú používať.
 35. Výhody pretotype-ingu „Try it before you fly it“ • Zistenie záujmu cieľovej skupiny užívateľov o produkt (ešte pred samotným vývojom finálneho produktu alebo MVP (Minimum Viable Product) • Zistenie aká je „core feature“ a „core experience“ nového potenciálneho produktu a následne zameranie sa na túto hodnotu • Možnosť robiť opakovane chyby a učiť sa z nich (metóda pokus, omyl) bez toho aby utrpela reputácia firmy, značky (pretotype môžeme robiť pod novým názvom, značkou ktorá nesúvisí so značkou firmy..) • Finančne, časovo, zdrojovo efektívne riešenie • Rýchla, cost effective validácia produktovej idei založená na real-world dátach, hodnotných feedback-och od užívateľov
 36. Rozdieľ medzi prototype a pretotype Prototype ciele = Odpovede na otázky ohľadne správneho fungovania a UX produktu -Pracuje produkt ako sme očakávali? -Máme dobre zadefinovanú UX stratégiu? Pretotype ciele = Odpovede na otázky ohľadne záujmu užívateľov o produkt -Zaujíma náš produkt cieľovú skupinu užívateľov? -Bude náš produkt používať zvolená cieľová skupina? -Má hodnotu pre užívateľov? (registrujú sa?, stiahnu si aplikáciu?, zaplatia za produkt?)
 37. CASE STUDY FALCK
 38. SCR IT know-how Marketing know-how Media know-how Design know-how Business Lab Pretotype & Prototype Produkt idea zákazníka Výskum a dáta Produktová stratégia UX a dizajn prototyping Technolo- gická stratégia Marketing a média stratégia Obsahová stratégia Finančná analýza Biznis stratégia Launch MVP produktu a komunikácia Roadmap produktu
 39. PRÍSTUP 1. (výskum > produkt)
 40. Concept
 41. Prototype - user flow
 42. Proposed high level architecture 54 AnalyticsPayments Tower APP Web-app SMS Customer APP Web-app SMS Dispatch/Bidding Customer DB Tower DB Client layer Application layer Storage layer Engagement
 43. Process Development Goals : 1.Software MVP 2.Organisational Plan 3.Beta testers on boarding Beta testing Goals : 1.Verify 2.On boarding process Provider 3.On boarding process Customer Go Live Goals : 1.Production MVP 2.NN Customers signup 3.NN Providers signup 4.NN Assistances Market test Goals: 1.Validate Hypotheses 2.Input to UX design 3.Input to Marketing 4.Budget development phase Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016
 44. Research
 45. Výsledok Hypotézy sa nepotvrdili dostatočne, dopytovaná cieľová skupina mala rôznorodé názory na celkový obraz, funkcionalitu a úspech finálneho produktu.
 46. PRÍSTUP 2. (výskum > pretotype > MVP produkt)
 47. App Social community Content provider Content provider Falck Community Manager Content Content Content Ads New users Feedback/data Content examples: •What is the difference between summer and winter tires? •How to clean your wind shield with an apple •How to change lightbulbs on car headlights •How to fasten your license plate to avoid theft •This is how you check your tire pressure •Prepare your car for cold weather •This is how you protect your car from rust •… Zmena koncepcie - zapojenie sociálnej komunity a pretotype testovanie
 48. Pretotype outline
 49. Pretotype KPI’s Facebook: Facebook page likes: XY Fan penetration: >16% (above fb.avg) Microsite: The amount of visitors: XY Registration: XY Registered helpers: XY
 50. Process DecemberNovember Januar Moderation kit Content strategy/plan Advertising plan Establish community management setup Concept development Workshop Technical analysis Facebook page go live! App estimate CommunityinitiativePretotyping and Appplanning Pretotype 1 go live!Design and develop pretotype 1 Concept
 51. PRETOTYPE TESTING
 52. Mobile application – design concept
 53. Mobile application – pretotype design
 54. Social media - design
 55. Social media – content strategy
 56. Microsite – design
 57. Zjednodušenie informačného flowu v layoute.
 58. PRETOTYPE REPORT
 59. People are coming back and are active...
 60. KPIs - facebook INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA Facebook page likes: We reached page likes goal more than 105%. Fan penetration: >16% (above fb.avg) / 26,11% More than 63% over the average. The results above proof people are interested in real examples, helpful tips & tricks, also they are more active in that.
 61. KPIs - microsite INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA The amount of visitors: reached goal more than 280% Registration: more than 125% Registered helpers: more than 120% Total amount of visitors met almost 280% vs. target. People are mostly interested in user registration.
 62. Výsledok Stanovené KPI sa naplnili a prekročili. Užívatelia prejavili záujem o aplikáciu. Klient dostal relevantné dáta z testovania na reálnom publiku v online prostredí.
 63. Rozhodnutie klienta Napriek naplneným cieľom, sa projekt pozastavil. Získané dáta z testovania definovali potrebnú funkcionalitu pre MVP produktu, jeho prevádzku a rozvoj. Rozsah kompletného „budúceho“ projektu vrátane jeho marketingovej komunikácie by nesplnil očakávanú návratnosť projektu a nesplnil by tým pozitívny biznis case v požadovanom čase. Klient ušetril XY fin. prostriedkov Pretotype testovaním vs. Vývoj produktu, jeho komunikácia a až následné zistenia a reálne dáta o záujme, používaní, ..
 64. CASE STUDY TV TIPY
 65. TV Tipy Mobilná aplikácia pre inteligentné predikovanie TV programov
 66. • Vytvorenie Android aplikácie, ktorú budú chcieť ľudia denne otvárať. • Dodávanie relevantného obsahu v podobe odporúčaní čo majú v danom okamihu pozerať v televízii. • Vybudovanie platformy, ktorá bude ľudí spájať s rovnakými záujmami a prepájať s ďalším obsahom v podobe filmografie a kinematografie. TV Tipy Aplikácia, ktorá na základe správania užívateľov set-top boxov predikuje relevantný obsah a komunikuje ho cez mobilnú aplikáciu. INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA
 67. Pretotyping je efektívny nástroj pre overovanie hypotéz na reálnom publiku v online svete. Pretotype testovanie dokáže reálne dodefinovať biznis model a funkcionalitu produktu, predikovať reálny záujem užívateľov a tým aj budúci úspech produktu. V prípade nezáujmu o produkt, klientovi ušetrí značné prostriedky, ktoré by boli predčasne investované do vývoja a marketingovej komunikácie.
 68. BIZNIS MODELS GUIDE
 69. Business models guide si môžete stiahnuť na linke: bmg.scr.sk
 70. INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA Pavol Kubán Prezident a predseda správnej rady ADMA CEO / SCR group pavol.kuban@scr.sk www.linkedin.com/in/pavolkuban
Advertisement