Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huyết thanh học 2

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Huyết thanh học 2

 1. 1. ỨNG DỤNG SLIDESHARE ĐỂ TĂNG DOANH THU Presentation: Le Dinh Truyen SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 2. 2. SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 3. 3. SlideShare là gì? • Mạng xã hội • Phương tiện truyền thông giúp bạn lan truyền nội dung • Tạo ra các đoạn audio, video dưới dạng trình chiếu SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 4. 4. Tại sao bạn nên dùng SlideShare ? •SlideShare là miễn phí •Top 150 thế giới, Số lượng người tăng đều •Người dùng 25-45 tuổi, đều là những người có trình độ •Tối Ưu hóa từ khóa (SEO). SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 5. 5. Tại sao bạn nên dùng SlideShare ? •Tăng lượng truy cập về Website của bạn •Phương tiện truyền thông dễ dàng, ít tốn kém •Tích hợp công cụ MXH •Dễ dàng lan truyền SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 6. 6. Rất nhiều người tìm kiếm thông tin và tài liệu hàng ngày? Slideshare giúp tăng lượt view cho trang web cũng như thương hiệu của bạn… SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 7. 7. HÃY XEM CHÚNG TÔI Ứ NG DỤ NG SLIDESHARE CHO DOANH NGHIỆ P CỦ A MÌNH NHƯ THẾ NÀO? SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 8. 8. Chia sẻ Kiến thức SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 9. 9. Bán hàng SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 10. 10. SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 11. 11. Đánh giá sản phẩm mới SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 12. 12. Ứ ng dụ ng Slideshare vào kế hoạ ch Interet Marketing 1.Chuyển những bài thuyết trình thành Ebook 2.Hãy thêm mục kêu gọi hành động ( Call- to – Actions) 3.Đăng lên SlideShare 4.Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 5.Quảng bá nội dung cho Slideshare của bạn 6.Đừng tỏ ra keo kiệt SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 13. 13. Làm sao đưa slide của bạn lên top đầu Google SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 14. 14. 9 Thủ thuật sử dụng Slideshare SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 15. 15. 1. Username Tên sử dụng đại diện cho thương hiệu của bạn. 2. Profile Bạn nên điền đẩy đủ thông tin, có hình ảnh đại diện thương hiệu của bạn, bao gồm từ khóa, website. 2. Slide (Presention) Bạn nên đưa tên Thương hiệu, địa chỉ website và thông Tin liên hệ bạn muốn quảng bá. Nó có thể xuất hiện dưới (bottom) của slide. SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 16. 16. 4. Slide cuối cùng (The End) Bạn nên đặt thông tin liên hệ ở Slide cuối cùng 5. Đưa nội dung ngắn gọn Slide của bạn nên đưa ngắn gọn, có những hình ảnh đủ hấp dẫn và có gợi ý bấm vào website để xem chi tiết. 6. Tiêu đề Slide (Title) Chú trọng vào những từ khóa bạn muốn đưa lên google và để người xem trên Slideshare tìm ra. SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 17. 17. 7. Miêu tả về Slide (Desicription) Các mô tả nên hấp dẫn và chứa các từ khóa có liên quan. Bạn cũng có thể đưa số điện thoại hoặc địa chỉ website vào. Vì nó liên quan đến Google Places 8. Nhúng thẻ Embed vào slide của bạn Bạn nên nhúng slide vào blog, website hoặc newsletter của bạn. 9. Có thể chuyển slide của bạn sang video Bạn có thể upload lên youtube slide bạn chuyển. SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 18. 18. Bắt đầu đưa slide của bạn trên Slideshare.net “SlideShare là cách tốt nhất để có được bài trình bày và tài liệu của bạn ra có trên web. Do đó, ý tưởng của bạn có thể được tìm thấy và chia sẻ bởi một khán giả trên toàn thế giới.” SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101
 19. 19. Thank you SOCIAL MEDIA 101 SOCIAL MEDIA 101 Copyright 2013 Le Dinh Truyen – Internet Marketing Guru SOCIAL MEDIA 101

×