Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een overzicht van het herindelingstraject

1,744 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Een overzicht van het herindelingstraject

 1. 1. Gemeentelijke Herindeling<br />
 2. 2. Een overzicht van het herindelingstraject<br />bezien vanuit de Wet Arhi<br />(Wet Algemene regels herindeling)<br />
 3. 3. TRAJECT GEMEENTELIJKE HERINDELING<br />Fase 1<br />Onderzoeksperiode(Raadpleging medewerkers + maatschappelijk middenveld):<br />Fase 2 <br />Volgens WET ARHI<br />Intentiebesluit Gemeenteraden<br />Bijgesteld<br />Herindelingsadvies<br />Op welke punten hebben de gemeenteraden vragen?<br />1e Kamer<br />2e Kamer<br />Ministerraad<br />Minister: voorstel naar Ministerraad<br />(max 4 mnd)<br />Definitieve Raads-besluiten<br />(± 2 mnd)<br />Beden- kingen beoor-delen (2 mnd)<br />Ter inzage samen-leving (8 wkn)<br />Vaststelling Herindeling Advies Gemeente raden<br />Goed-keuring G.S.<br />Minister BZK<br />(besluit binnen 4 wkn of aan kabinet wordt voorge-legd<br />Bijvoorbeeld:<br /><ul><li>Welke gemeenten
 4. 4. Financiële onderbouwing
 5. 5. Extra kosten herindeling (frictiekosten)
 6. 6. Besturingsfilosofie nieuwe gemeente: wat voor gemeente willen we zijn?
 7. 7. Dienstverleningsconcept
 8. 8. Formatie (over? te kort?)
 9. 9. Cultuurverschillen
 10. 10. Sociaal Statuut
 11. 11. BGO – BOR?
 12. 12. Communicatieplan intern/extern
 13. 13. Stappenplan hoe te komen tot</li></ul>G.S.<br />Ontwerpbesluit<br />Herindeling Advies<br /> Onzekere termijnen!<br />(van een aantal maanden tot een jaar)<br />MZ:<br />Plannen van Aanpak, (tijdelijke) huisvesting: ARBO-aspect, ICT-ontwikkeling, Organisatieplan, Functieboek, Allerlei uitvoeringsbesluiten, Proces bewaken, Adviseren + Instemmen<br />Formele start inhoudelijke werkzaamheden:<br />Start inrichting werkgroepen, bijv:<br /><ul><li>Uitwerken visie
 14. 14. Uitwerking integratie: Organisatie, Financiën, Facilitaire zaken, Informatievoorziening + Automatisering
 15. 15. Harmonisatie
 16. 16. Ontwikkelen van nieuwe organisatie</li></ul>MZ:<br />* Vacaturebeleid<br />* Stappenplan besluitvorming afspreken<br />Ter inzagen samenleving (8 wkn)<br />
 17. 17. De belangrijkste organisatorische stappen<br />Strategische<br />visie<br />besturings-<br />filosofie<br />Plan <br />van <br />Aanpak<br />Project-<br />management<br /> Hoofd-<br /> structuur<br /> Detail-<br /> structuur<br /> Inpassing<br /> Implemen-<br /> tatie<br /> Functie-<br /> boek<br /> Formatie-<br /> plan<br />sociaal statuut<br />huisvesting<br />Communicatie<br />Harmonisatiewerkzaamheden door werkgroepen (beleid en uitvoering)<br />Bron: Nederlands Centrum voor OverheidsDiensten<br />
 18. 18. De belangrijkste organisatorische stappen<br />Strategische visie / besturingsfilosofie<br />Plan van aanpak / projectmanagement<br />Hoofdstructuur<br />Detailstructuur<br />Formatieplan<br />Functieboek<br />Inpassing<br />Implementatie<br />
 19. 19. Rol van de medezeggenschap <br />bij gemeentelijke herindeling<br />
 20. 20. Rol van de medezeggenschap<br />Formele bevoegdheden: WOR<br />Hoe de medezeggenschap in te richten?<br />Hoe kan de BOR vroegtijdig invloed uitoefenen?<br />Informele beïnvloeding<br />De BOR als team<br />Succesfactoren vanaf het begin<br />
 21. 21. 1. Formele bevoegdheden WOR<br />Informatierecht (art. 31)<br />Overleg- en initiatiefrecht (art.23)<br />Adviesrecht (art.25)<br />Instemmingsrecht (art.27)<br />Primaat van de politiek (art. 46 d sub b)<br />Art. 24.1  stappenplan<br />
 22. 22. 2. Hoe de medezeggenschap inrichten?<br />Platform voor onderling overleg en uitwisseling<br />BOR met informatie- en overlegrecht<br />BOR met alle bevoegdheden<br />Regelen in Ondernemingsovereenkomst tussen OR’en en bestuurders <br />
 23. 23. 2. Cruciale zaken bij inrichting MZ<br />Vertrouwen<br />Openheid en helderheid<br />Betrokkenheid<br />Er oprecht aan hechten ‘gevoed’ te worden vanuit de onderliggende OR’en<br />Duidelijke communicatie-afspraken maken<br />en blijven communiceren…….<br />
 24. 24. 3. Hoe kan de BOR vroegtijdig invloed uitoefenen?<br />Zo snel mogelijk een toetsingskader opstellen: <br />Visiedocument BOR: <br /><ul><li>Voorwaarden t.b.v. het traject zelf
 25. 25. Visie op de nieuwe organisatie </li></li></ul><li>3. Visie op de nieuwe organisatie<br />Missie, doelen, strategie<br />Cultuur: normen en waarden, stijl van leidinggeven, overlegklimaat, communicatiekanalen<br />Personeelsbeleid<br />Organisatiebeleid: structuur, inrichting, huisvesting<br />Financieel beleid<br />
 26. 26. 4. Informele beïnvloeding<br />Zicht op het krachtenveld<br />Netwerken, sleutelfiguren<br />Vroegtijdig (ongevraagde) adviezen geven<br />Strategisch handelen als BOR: timing!<br />Covey: cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid<br />
 27. 27. 5. De BOR als team<br />Tijd nemen om elkaar te leren kennen<br />Verschillen benutten voor optimale teamprestatie<br />BOR als eerste voorbeeld <br />Visieontwikkeling samen doen<br />Vooraf samen het toetsingskader opstellen<br />Keuzes maken over de BOR-strategie: wanneer en waarop invloed uitoefenen<br />
 28. 28. 6. Succesfactoren vanaf het begin<br />Overzicht houden!!!<br />Vanaf de start heldere afspraken met de bestuurder maken over: <br /><ul><li>de informatievoorziening
 29. 29. het traject met de plaats van de BOR erin
 30. 30. de mijlpaalmomenten + bevoegdheden BOR
 31. 31. Faciliteiten BOR</li></li></ul><li>Wat staat u te doen als OR?<br />De winkel moet open blijven tijdens de verbouwing<br />Het huis moet op orde zijn: personeelsbeleid, personeelsdossiers<br />Vacaturebeleid<br />Vertegenwoordiging in de BOR<br />Communicatiestructuur uitzetten met BOR en achterban<br />
 32. 32. Wat staat u te doen als BOR?<br />Ondernemingsovereenkomst BOR<br />Convenant BOR-BGO<br />BOR-toetsingskader opstellen<br />Traject uitzetten: welke mijlpalen wanneer, taken verdelen<br />Visie op de nieuwe organisatie ontwikkelen<br />
 33. 33. Meer weten?<br />SBI training & advies heeft veel kennis in huis en<br />helpt u graag bij de vraagstukken over<br />gemeentelijke herindeling<br />Vraag vrijblijvend een gesprek aan >><br />

×