Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gilltuna - Tunaseminariet 7:e november 2011

2,764 views

Published on

Presentation av undersökningen på Gilltuna utanför Västerås i Västmanland. Skapad av Tony Engström och Anneli Sundkvist för Tunaseminariet anordnat av SAU, som hölls i Universitetshuset den 7:e november 2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gilltuna - Tunaseminariet 7:e november 2011

 1. 1. Gilltunagårdarna vid tunetTony Engström & Anneli Sundkvist
 2. 2. GilltunaStrax intill de undersökta boplatserna vidSkälby (1992, 2006, 2009) och Hacksta (2006)
 3. 3. Tony om yngre järnålder i närområdet ochVästmanland. Underlag finns i Annelis kapKulturhist bakgrund, runstenar och VTgravfält. Bild med fornlämningar i närområdet FMIS
 4. 4. Tuna-platser med äldre härstamning i Västmanland K A Holmberg 1969, Karta av Daniel Löwenborg
 5. 5. L. Lindwall (red). Rapport 2009:2231 av Arkeologikonsult AB
 6. 6. Malstenar
 7. 7. Stenlampa (olja/tran?)
 8. 8. Fynd från Gilltuna
 9. 9. Myntens proveniens: Wasit (Irak) och Balkh (Afghanistan)
 10. 10. Gilltuna: Samtliga inmätta objekt
 11. 11. Gilltuna: Anläggningar i konstruktioner
 12. 12. Identifierade hus
 13. 13. Hantverks-/aktivitetsyta(Kan ev knytas till boplats i norr)Förromersk – äldre romersk jäå Nordliga gårdslägen Förromersk – äldre romersk jäå Östliga gårdslägen Förromersk jäå - vendeltid Centrala gårdslägen Äldre rom jäå - vikingatid Sydliga gårdslägen Folkvandringstid - vikingatid
 14. 14. StenhägnadGrophus
 15. 15. Platsen för hägnaden och gårdarna
 16. 16. Brunnar
 17. 17. C14-dateringar hittills (fler kommer att göras) Huvudfas 1 Huvudfas 2Analys av Frands Herschend
 18. 18. A Wreeten, hörer till skategårdeni Uträlla, utsäde 8 1/2 tunnor. Folio129 fins Utträlla.B Wreeten, lyder och till samma gård, utsäde, 6 tunnor. Och kallass denne wreet/ Gilltuna och är / lagd för 5 öressland.
 19. 19. Gilltunas arkeologi i sammanfattning Finns det mindre av: Förhållandevis få brunnar Få kokgropar och ugnar (men desto fler härdar) Få grophus Inga tydliga tecken på smidesverksamhet Fyndmaterialet inte särskilt utmärkande Ingen särskilt utmärkande fornlämningsmiljö i direkt närhet
 20. 20. Gilltunas arkeologi i sammanfattning Finns: Centralt gårdsläge med satellitgårdar Väl avgränsat tun - trähägnader och stenmur Minst fem generationer av huvudhus på centraltunet Yngre järnåldersboplats på lermarker Stort tidsdjup: förromersk jäå till vikingatid, Ökad intensitet under äldre rom jäå samt under folkvandringstid-vendeltid Intensivt utnyttjade och obebyggda härdområden
 21. 21. Hemsida: www.sau.se Tel: 018-10 79 30 Epost: post@sau.seBlogg: http://www.saublogg.se/category/gilltuna/

×