Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sank adesign portfolio-2

817 views

Published on

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sank adesign portfolio-2

  1. 1. Corporate Identitylogo + huisstijl
  2. 2. vereniging voor Familie- en JeugdrechtDiverse logos1994 - 2011
  3. 3. Hoe gaat buur in zijn erk? tbemiddeling Buurtbemiddeling Papendrecht 2008 unicatie Buurtbemiddeli ng gebeurt in 3 fasen: Buurtbemidd 1. Intake elaar zijn iets A design & comm Als je Buurtbemid Buurtbemiddeli voor jou? ng is op zoek naa deling belt, bek r bemiddelaars, Hanneke vanhuisstijl, beeldentaal, folder, Logo, ijkt de coördinato vrijwilliger een die als den Berg of de melding in r allereerst bijdrage willen aanmerking kom leveren aan het t voor Buurtbe of zelfs oplossen verminderen Ontwerp: SANK dat er wordt doo middeling of van (buren)conf 2. Bemiddelin rverwezen naar een andere inst Alvorens in de prak licten. website en campagne Er worden mee g stal twee buurtbe antie. vrijwilliger een tijk aan de slag goede en gedege te gaan volgt iede n training. Deze re Mobiel: 06 - 53 38 16 05 middelaars inge word je vanzelf training Zij zijn getraind onpartijdig en in conflictbemidde respecteren men ling, onafhanke zet. lijk en geen eisen aan sprekend kosteloo bijvoorbeeld ople s aangeboden. iding en leeftijd Wij stellen h.vdberg@papendrecht.nleen logo voor Opdracht: Ontwerp wijzen/culturen. sen van verschil Belangrijk om te . lende leef­ weten, is dat je Bovendien hou er niet alleen voo De buurtbemid delaars laten de den zij de informa buren hun verh tie geheim. bemiddelaars voe er is een profess ren altijd gesprek ken met zijn twe r staat; een nieuwe vrijwilligersorganisatie en proberen hen aal vertellen ionele coördinato eën en Zij streven ernaar met elkaar aan dat de partijen de praat te krijg 06van53den Berg Hanneke en. - 38 16 05 Mobiel: bieden. Geïnte resseerd? Kijk op r om je onderst www.buurtbem euning te die bemiddelt in conflicten tussen h.vdberg@papendrecht.nl zelf met een oplo voor meer info iddeling komen. Ze oordele 3. Nazorg n niet en spelen niet voor rechter. ssing www.buurtbemiddelingpapendrecht.nl rmatie. twee of meerdere personen uit een Telefoon: (078) 641 82 67 www.buurtbemiddelingpapendrecht.nl mag straat of buurt. De uitstraling Bereikbaar op maandag, dinsdag en Na verloop van donderdag van 9.00 tot 15.00 uur. tijd neemt één van de bemidde op met beide part laars contact nagekomen wor ijen om te vrag den. Afhankelijk en of gemaakte afspraken Visite1_VP24259.indd 1 11-03-2008 17:10:11 Telefoon: (078) 641 82 67 niet een zijn van een er nadrukkelijk daarvan wordt afgesloten of wor dt er opnieuw een het contact afspraak gemaak Bereikbaar op maandag, dinsdag en officiele instantie. t. donderdag van 9.00 tot 15.00 uur.Markt 22, Papendrecht | Postbus 11, 3350 AA Papendrecht | Telefoon: (078) 641 82 67 | Fax (078) 641 83 16www.buurtbemiddelingpapendrecht.nl | Mobiel: 06 - 53 38 16 05 Idee: Een logo met aandacht voor de wijkbewoner als individu en voor Loopt het de wijk als geheel. Daarnaast, in Contactpersoo n: Hanneke van den Telefoon: 078 ­ Berg niet lekker Visite1_VP24259.indd 1 dezelfde stijl als het logo, zijn er ook 11-03-2008 17:10:11 een aantal illustraties ontwikkeld. met u 641 82 67 Mobiel: 06 ­ 53 38 16 05 E­mail: h.vdberg @papendrecht.nl Bereikbaar op maa buren? Resultaat: De boodschap van het ndag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.0 0 uur. Bezoekadres: Mar Postadres: Postbu kt 22, 3351 PB Papendrecht logo en het communicatiemateriaal s 11, 3350 AA Pap www.buurtbemid delingpapendr endrecht echt.nl Buurtbemidde is makkelijk te begrijpen en optimis- ling kan u he lpen. tisch. De illustraties zijn speels en de sfeer is positief. Het is bruikbaar materiaal om op een laagdrempelige manier een (moeilijk) gesprek mee te openen. Beter een(t), goede buenur dan e verre vriend.
  4. 4. vereniging voor Familie- en Jeugdrecht 2009 Restyling logo, huisstijl, beeldentaal, folder en website. Opdracht: Ter ondersteuning van vereniging voor Familie- en Jeugdrecht haar imago en activiteitenbeleid heeft het FJR behoefte aan een eigen profiel en imago naar vakbroeders (wetenschappelijk, praktisch en professioneel), en naar het werook signalerend als in actief, actueel en betrokken bij familie- en jeugdrecht. Aanpak: een overheersende blauwe kleur en structuur van rechthoeken geven stabiliteit en rust. Het gele Postbus 65707 2506 ea DEN HAAG T 070 - 362 85 98 F 070 - 427 32 63 info@fjr.nu www.fjr.nu KvK 40476299 Bank 613078586 vierkant, een opvallend accent, zorgt voor de levendigheid die past bij FJR-briefpap-2011-2.indd 1 16-08-11 11:19 signaleren. In de achtergrond fotos en illustraties die zorgen voor nuancevereniging voor vereniging voorFamilie- en Jeugdrecht Familie- en Jeugdrecht en sfeer. Jaarlijkse studiedag Het recht is 17 november 2011 nergens zo dichtbij de Vergelijkenderwijs: mens als in het familie- Actuele ontwikkelingen en jeugdrecht. in het familierecht in België en Nederland www.fjr.nu www.fjr.nu
  5. 5. Fonds DBL 2007Golven Druppels Stichting Verenigde Stichtingen Van Dooren - Blankenheym - Van Lede Logo, correspondentieset, beelden- taal, uitnodiging, brochure, website Stichting Verenigde Stichtingen Van Dooren - Blankenheym - Van Lede Stichting Verenigde Stichtingen Van Dooren - Blankenheym - Van Lede Postadres: Postbus 1599 3000 BN Rotterdam en relatiegeschenk (schaal) T 010 – 411 31 70 info@fondsDBL.nl www.fondsDBL.nl Marja de Vries-Ottenhof Ignace Schellekens-Franssen Telefonisch spreekuur Wichelroedes Opdracht: FondsDBL is ontstaan m.de.vries@fondsDBL.nl i.schellekens@fondsDBL.nl maatschappelijk werk:Glinsters M 06 533 90 244 dinsdag 9.30-12.00 uur Postbus 1599 info@fondsDBL.nl Telefonisch spreekuur Postbus 1599 info@fondsDBL.nl Telefonisch spreekuur uit een fusie van drie Rotterdamse 3000 BN Rotterdam T 010 – 411 31 70 maatschappelijk werk: 3000 BN Rotterdam T 010 – 411 31 70 maatschappelijk werk: www.fondsDBL.nl dinsdag 9.30-12.00 uur www.fondsDBL.nl dinsdag 9.30-12.00 uur fondsen waarvan de oudste 176 jaar Rimpels Stichting Verenigde Stichtingen Van Dooren - Blankenheym - Van Lede Stichting Verenigde Stichtingen Van Dooren - Blankenheym - Van Lede geleden is opgericht. Ter gelegenheidKabbels Jolien Fokma-Maschhaupt Maja Becanovic van het 175 jarig bestaan (in 2007), zocht men naar een nieuwe huisstijl j.fokma@fondsDBL.nl m.becanovic@fondsDBL.nl Postbus 1599 info@fondsDBL.nl Telefonisch spreekuur Postbus 1599 info@fondsDBL.nl Telefonisch spreekuur die FondsDBL plaatst in het heden, 3000 BN Rotterdam T 010 – 411 31 70 maatschappelijk werk: 3000 BN Rotterdam T 010 – 411 31 70 maatschappelijk werk: Vormentaal/huisstijl: losse illustraties, die in telkens andere www.fondsDBL.nl dinsdag 9.30-12.00 uur www.fondsDBL.nl dinsdag 9.30-12.00 uur combinaties en composities een nieuw beeld creeren. maar ook een band heeft met het Stichting Verenigde Stichtingen Van Dooren - Blankenheym - Van Lede Stichting Verenigde Stichtingen Van Dooren - Blankenheym - Van Lede historisch verleden. Bezoekadres: Weena 70 te Rotterdam (alleen na afspraak) | Bank: FORTIS MeesPierson Rek.nr. 25.50.74.905 Corresp-4-WERK.indd 1 Process Cyan Process Magenta Process Yellow Process Black PANTONE 200 U PANTONE 124 U 19-06-2007 12:49:39 Concept & uitvoering: Postbus 1599 info@fondsDBL.nl Telefonisch spreekuur Postbus 1599 info@fondsDBL.nl Telefonisch spreekuur Zelfs de kleinste gift kan de energie 3000 BN Rotterdam T 010 – 411 31 70 maatschappelijk werk: 3000 BN Rotterdam T 010 – 411 31 70 maatschappelijk werk: www.fondsDBL.nl dinsdag 9.30-12.00 uur www.fondsDBL.nl dinsdag 9.30-12.00 uur weer te laten stromen die nodig is > structuur creëren > grip krijgen > richting bepalen om het leven weer op te pakken. EXECUTIVE COACH de Huisstijlcoach G.F. Benz MBA Deze ‘stromende energie’ wordt in MEDICUS Sanka Smeets voor kort en lang advies bij bestaande en nieuw te ontwikkelen huisstijlen Piekstraat 29a, 3071 el Rotterdam T 06 - 46 28 64 95 het logo verbeeld door drie klassieke, E gfbenz@planet.nl golvende lijnen. t 06 - 25 06 07 73 | e info@dehuisstijlcoach.nl www.dehuisstijlcoach.nl gfb.squarespace.com Maar om het fonds ook een frisse en laagdrempelige uitstraling te geven hebben we naast het logo een vor- mentaal ontwikkeld die het thema stromende ener- gie op een speelsere manier verbeeld. Hiermee is ook het Werktekening.indd 4 12-09-2007 23:02:13 Werktekening.indd 6 12-09-2007 23:02:13 probleem opgelost Werktekening.indd 27 12-09-2007 23:02:25 van de onmogelijk- heid om foto’s van clienten te gebruiken in Stichting Verenigde Stichtingen Van Dooren - Blankenheym - Van Lede publiciteitmateriaal. SYMPOSIUM ‘ARMOEDE IN ROTTERDAM’ Donderdag 11 oktober 2007 DBL_uitnodiging-WERK.indd 1 03-09-2007 22:06:23
  6. 6. Gemeente Papendrecht 2001 > Logo, correspondentieset, interne en externe folders, tijdschriften en nieuwsbrieven, website, wagenpark, Help ons regels te vereenvoudigen huisstijlhandboek, enz. en/of te verminderen In 2001 ontwikkelden wij voor de gemeente Papendrecht een nieuw logo en huisstijl met als doel weer Ziet u een paarse krokodil?Rapportage definitiefase en nieuw kaartsysteem visuele samenhang en herkenbaar-sportcentrum Lange Tiendweg heid te creëren. Een aantal jaren verder heeft deze investering zich A5-kaart_krok-WERK.indd 1 21-05-2007 09:07:40 terugverdiend: de gemeente is duidelijk herkenbaar als de afzender Nieuwsbrief van de gemeente Papendrecht, sportcentrum Lange Tiendweg | juni 2007 van al haar communicatiemiddelen en heeft daarmee haar eigen visuele identiteit ontwikkeld. Sportcentrum krijgt vorm 2007 > Restyling huisstijl + huis- Over een paar maanden weten we hoe het nieuwe sportcentrum stijlhandboek: nieuw stramien voor (sporthallen/zwembad) aan de Lange Tiendweg er in 2011 ongeveer uit kan zien. Deze fase van de meespraakronde is afgerond: 13 juni werd het resultaat met alle verzamelde reacties van inwoners, verenigingen, De vraag naar interne en externe publicaties onderwijs en andere organisaties aan de voorzitter van de stuurgroep parkeerruimte André Vogel overhandigd. Het plan voor een nieuw sportcentrum in Papendrecht krijgt nu steeds meer vorm. neemt toe Vóór de start van het meespraaktraject waren de plannen nog nagenoeg blanco. Natuurlijk moeten we rekening houden met financiële, ruimtelijke en wettelijke grenzen. Maar daarbinnen Opdracht: Ook een huisstijl is een was van alles mogelijk. Niet iedereen stelt dat op prijs, sommige inwoners en verenigingen hadden liever gezien dat de gemeente een kant en klaar plan had gepresenteerd waar zij alleen maar ja of nee tegen hoefden te zeggen. Daar heeft de gemeente niet voor gekozen. gebruiksvoorwerp dat slijt in het De bedoeling van het meespraaktraject was juist Papendrechters te prikkelen hun creativiteit en inventiviteit te gebruiken en open te staan voor ideeën, suggesties en commentaar. dagelijkse gebruik: nieuwe behoeften Dat heeft goed uitgepakt. Via allerlei Belangstelling voor De Aftrap? Zwembad de Hooght, ontstaan en politieke veranderingen ontwerp SANKA design, Rotterdam druk Romer, Rotterdam kanalen stroomden de reacties bij de Knip de kaart op pagina 3/4 uit, gemeente binnen. Er waren tal van vul hem in en stuur hem naar ons op. het hele jaar door! bijeenkomsten, individuele gesprek- Wij sturen u dan het rapport toe. vragen om een aangepaste beeld. ken, e-mails, brieven, telefoontjes, ware U kunt het ook downloaden via kunstwerken in de vorm van tekeningen www.papendrecht.nl/sportcentrum. en driedimensionale maquettes en De gedetailleerde projectstructuur kunt > Sportschool voor aquasporten ingevulde antwoordkaarten. Met als u desgewenst bekijken op resultaat De Aftrap, het rapport waarin www.papendrecht.nl/sportcentrum. > Ouder/kind zwemmen alle suggesties en wensen zijn gebundeld. Faciliteiten: Aanpak: Na ± 6 jaren was de huisstijl > schitterende ligweide > Meer bewegen voor senioren > glijbaan > diverse speeltoestellen > Gewoon voor de ontspanning > Particuliere zwemlessen Sportbad voor: > banen trekken toe aan een restyling waarin datgene wat minder goed werkte verwijderd > waterpolo > wedstrijdzwemmen > synchroonzwemmen werd, het goede behouden en nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Gemeente Papendrecht Markt 22 Zwembad De Hooght Postbus 11, 3350 AA Papendrecht Tel. (078) 6418911 Een nieuw kaartsysteem Het resultaat was een vast stramien, www.papendrecht.nl OPMAAK-DEF-WERK.indd 1 13-06-2007 08:28:01 waarmee verschillende externe vormgevers direct praktisch aan de Zwembad de Hooght Lange Tiendweg 12, 3353 CW Papendrecht slag kunnen, en de herkenbaarheid T 078 – 615 14 36 Ook voor het huren van sporthallen De Donck, De Laaght, gymlokaal F 078 - 615 32 16 zwembad.dehooght@papendrecht.nl van de gemeente gewaarborgd blijft. De Kooy en Molenvliet. www.papendrecht.nl/zwembad FOLD-zwembad-DEF.indd 1 07-12-2006 16:30:34 < Een vaste vlakverdeling op alle omslagen geeft stabiliteit en herkenbaarheid aan alle items.

×