Pressure Cooker Vijf dagen lang
                            in no 9
            ...
Resultaten
                                                        ...
Opstellen van de casus
             Op de uitnodiging om innovatievraagstukken in
             de ...
DAG 1: opening
         ‘Ik ben er trots op een wethouder te zijn in een stad die zo hard
         werkt a...
Methode Pressure Cooker: kansen voor de Hogeschool Rotterdam
                     Waarom doe ik dit?
 ...
‘Mensen komen vóór
                                Ik ben partner van mijn vriendin, ik ben...
DAG 2: crashcourse zorg en speeddates
7 juli 2009
              Uiteindelijk draait het in de zorg toch ...
Casus
   Jullie krijgen de kans om een volledig nieuw
   gezondheidsstelsel (visie en operationalisa-
   tie) te ont...
Jacqueline Fackeldey, klantropoloog  Hans Becker, Voorzitter Raad van


DAG 3: inspiratiesessies
            ...
DAG 4: aan het werk
9 juli 2009
           En dan is het ineens de een-na-laatste dag. Met drie volle
   ...
DAG 5: eindmanifestatie
             Het is zover. Vrijdagmiddag komen alle
             betrokk...
Pressure Cooker begon al in februari.                Nadenken over innovatie in de zorg
          ...
De inwendige mens
               Twee Mediterrane salades
                         ...
Boek Pressure Cooker
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Boek Pressure Cooker

1,914 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Boek Pressure Cooker

 1. 1. Pressure Cooker Vijf dagen lang in no 9 tie storten dertig excellente studenten van In 200 zo de va de Hogeschool Rotterdam en twintig li ju innovatieve en ervaren denkers uit onderwijs 10 rg en bedrijfsleven zich op de uitdagingen van m de gezondheidszorg. Vijf dagen om te komen t/ 6 tot spraakmakende ideeën, concepten en oplossingen. Een intensief project onder hoge druk. Dat is Pressure Cooker.
 2. 2. Resultaten van Pressure Cooker Happy zorgwerker Marktwerking versus Zorg als zelf-financierend De zorgprofessional is in 2009 merkwerking systeem De zes teams van Pressure Cooker ongelukkig, gevangen in een web Marktwerking wordt vervangen door merkwerking. In datzelfde jaar start ook het program- hebben in hun eindpresentaties van van bureaucratie waarbij regels en Net zoals in het onderwijs met stromingen zoals ma PC2 waarin Preventie, Cure en Care 10 juli 2009 het fundament van de zorg invulformulieren bepalen wat hij moet Montessori, Dalton of Iederwijs, toont de zorg een uiteengerafeld worden. De drie subsyste- anno 2029 omschreven in begrippen doen. De zorgprofessional in 2029 meer divers aanbod. De zorg vermerkt met men zijn onafhankelijk en bedruipen als: de mens centraal, authenticiteit, wordt gematcht aan een zorgvra- verschillende sferen en belevingen voor verschil- zichzelf. Preventie vertaalt zich naar het sociaal netwerk als basis voor eigen ger op basis van specifieke kennis, lende mensen in verschillende situaties. Voor een zelfvoorzienend systeem waarin regie, zelfbeschikking, vertrouwen en karaktereigenschappen en wens voor de senior die hecht aan thuiswonen komen er gedrag dat het maatschappelijk nut verantwoordelijkheid. werktijden-zorgbehoefte. Zorgorga- carestations, units die aan het huis kunnen ten goede komt, wordt beloond, terwijl nisaties zijn ondersteunend aan de worden gekoppeld. En bij fastfoodketens kan gedrag dat het maatschappelijk nut In 2029 voeren patiënten de regie over hun leven, ook als het zorgprofessionals die een belangrijke men medicijnen kopen tegen brandend maag- niet dient juist geld gaat kosten. gaat over gezondheid en ziekte. Zij maken eigen keuzen in de taak hebben bij het empoweren van zuur. Deze ketens zien trouwens in dat zorg en zorg en de ondersteuning waaraan zij behoefte hebben, en in Slim Elektronisch patiënten door hen te voorzien van gezondheid een hogere ‘meerwaarde’ hebben de vraag van wie zij deze op welk tijdstip en op welke plaats Patiënten Dossier adequate informatie. dan fastfood en maken de omslag naar willen ontvangen. Wat de plaats betreft zal dat door de sterke Het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) ontwikkelt slowfood. Bedrijven die ongezonde voeding technologische ontwikkeling voor een belangrijk deel ook zicht tot een handig hulpje van de mens, die zelf zijn produceren betalen hiervoor een ‘vet-tax’. mogelijk zijn in de thuissituatie. dossier bestuurt en beheert. Dit dossier, het ‘Zelf’, Van ziekenhuis naar zorg ‘linkt’ hem aan zijn artsen, maakt zijn afspraken en aan huis Een andere fundamentele verschuiving zal zijn dat mensen regelt het bezoek. Het vertaalt het artsenjargon Care, cure en diagnose vinden nu veelal in 2029 het model van ziek versus gezond zullen hebben naar gewone-mensentaal en dekt deze informatie plaats in massale zorgcentra. In 2029 is verlaten. Zij zullen ziekte beschouwen als een aspect dat nu af voor de buitenwacht. Niet iedereen hoeft im- Zorg in het lespakket een groot deel van de diagnosticering en eenmaal met het menselijk bestaan verbonden is. Door de ver- mers alle details van iemands ziekte te kennen. In 2029 is zorg ook een vast onderdeel monitoring verschoven van de zorginstel- schuiving in het denken over lichamelijk en geestelijk welzijn Natuurlijk vormt het dossier ook een naslag- van het lespakket. Ieder kind leert vanaf ling naar de huiskamer of de plaats waar concentreren zij zich op wat zij wél kunnen en accepteren zij werk en legt het contact met relevante andere de basisschool de basisbeginselen voor de zorgvrager zich bevindt. In de wijk en dat er onvolkomenheden kunnen zijn van (tijdelijke) aard. partijen. Heeft men een zeldzame ziekte en het verlenen van zorg, en ook van zelf- stadsontwikkeling zal in de komende ja- weet alleen een arts aan de andere kant zorg. Het geven van injecties, reani- ren meer aandacht komen voor contact, Uit de leerzame week kwam verder nog een groot aantal van de wereld daar meer van, dan wordt de meren en hygiëne zijn dan onderdeel samenhang en bewegen. De woonomge- andere mooie ideeën voort voor de zorg anno 2029. Op deze patiënt - indien gewenst - direct ‘gelinkt’ van de algemene vorming. Dit zorgt ving wordt erop ingericht om mensen in pagina enkele voorbeelden. aan deze arts en aan lotgenoten. Maar de op lange termijn voor betere zelfzorg beweging te zetten en hen met elkaar kern van het EPD is dat het beheer ervan en draagt ertoe bij dat er minder in contact te brengen. principieel ligt bij het individu, niet bij de ‘handen aan het bed’ nodig zijn. zorg. 12 13
 3. 3. Opstellen van de casus Op de uitnodiging om innovatievraagstukken in de zorg te delen met een multidisciplinair team Sheet overall aanzicht vraag 2: Sheet overall aanzicht vraag 1: Welke thema’s op het gebied van zorg wil jouw organisatie in Voor welke uitdagingen staat de zorg in de komende 10 jaar? van jonge topstudenten, reageerden meer dan de aankomende 3 jaar aanpakken? 40 relaties. Van een telefoonprovider tot zorg- Woonbron Eigen keuzes Februari 2009 Laurens individueel instellingen. Voeding Eten Albron Zelfstandig wonen / buurt Zelfregie chron.patienten HR: Samenhang Individu Rol ICT/ infrastructuur Vier uur discussie over twee belangrijke vragen: Wensen centraal Verbinding Wat wijzigt radicaal in de zorg? En welke stappen levensloopwoning in de zorg kunnen we NU zetten? Menselijk Humanitas Opleidingen welzijn Markt vs maken aansluiting Rijnmondnet publiek De uitkomsten waren indrukwekkend. Van het veranderen van netwerk v organisaties Rijnm de houding ten aanzien van het lichaam tot het simpelweg Samenwerking Gezondheidsbeleving Schuttingen slechten Duurzame samenwerking/ zelfstandig houden van onze ouderen. Er blijkt urgentie, er is Ontwikkeling Zorgimpuls Domotica aandacht. Kernthema’s en -groepen worden geformeerd. 1e lijn versterken zorg dichterbij Vraag 1: Zorg/Leven Het doel is nu duidelijk: kennis verspreiden en innovatie Vraag 2: aankomende kosten 10 jaar / baten bewerkstelligen met betrekking tot zes vraagstukken die de ICT In- ste ll in g Jouw organisatie aankomende komende jaren in de zorg spelen. 3 jaar Financiering St Franciscus gezondheidsverzekering Evaluatie van de brainstormsessie leert dat de toekomst van Coördineren zorgvraag Laurens zorg gaat om mensen, werknemers, respect, eerbied. “lijnen” leren/innoveren kwant/kwal. Arbeid Meten/beleid vs Enovation Om de ruimte waarin je je beweegt en de manier waarop je dat Communicatie naar patiënt De zorgbieders kwaliteiten mens A4 met behoud van financiert. Zelfs de levensstijl die je kiest en de digitale media T-Mobile Kansen is sector Careyn vraag klant oorspronkelijke doelen blijken een rode draad. Op basis hiervan zijn zes grote thema’s Commerciële vraag vanuit kwaliteit Van leven/gezondheid dialoog benoemd. In de navolgende maanden worden deze in cases Verwachtingen / betaalbaarheid omschreven door kennishebbers en belanghebbenden. Achtergrondmateriaal wordt verzameld en gebundeld, de Innovatie context wordt geschetst. De week kan van start. vs regelgeving bureaucratie 14 15
 4. 4. DAG 1: opening ‘Ik ben er trots op een wethouder te zijn in een stad die zo hard werkt aan vernieuwing. We staan bekend als een havenstad, maar we moeten evengoed de gezondheidsstad van Nederland en misschien wel de wereld worden. Daarvoor hebben we slimme ideeën nodig en 6 juli 2009 jonge mensen met de juiste spirit.’ ‘Als er maar één idee van de ideeën die hier worden uitgedacht daadwerkelijk tot innovatie leidt zodat een Rotterdamse ondernemer er een bedrijf mee kan runnen, dan hebben we de investering in Pressure Cooker al dubbel en dwars terugverdiend.’ Hans Vervat, wethouder Rotterdam 26 27
 5. 5. Methode Pressure Cooker: kansen voor de Hogeschool Rotterdam Waarom doe ik dit? Mijn collega’s en de studenten die meedoen lijken een beetje gek. Wij zijn op zoek naar extra uitdagingen, willen leren, expe- Dingen doen waarvan je niet weet rimenteren en zijn bereid daar extra energie in te stoppen. We weten dat extra kennis niet alleen komt uit zelfstudie. We wil- len deze co-creatie methode ervaren in een intensief project dat je ze kunt onder hoge druk. Het is natuurlijk voor ons ook eigenbelang: Vijf dagen met 30 topstudenten en we krijgen een energie boost en doen volop nieuwe ideeën op. flipover, schrijfgerei en camera. De RDM Campus is hiervoor kansen voor een aantal vervolgprojecten waarbij de opgedane opleiding aandacht te krijgen zodat niet alleen het projectre- uitermate geschikt gebleken met veel ruimte en flexibiliteit: ervaringen verder ontwikkeld kunnen worden tot succesvolle sultaat aandacht krijgt maar ook het groepsproces optimaal 20 professionals vrijwillig opgesloten Wat is de opzet? We werken aan een vraagstuk dat praktijkgericht, actueel, een gouden greep. • Gedurende de week volgen we een strakke agenda met veel onderdelen van ons onderwijs. • Om te beginnen kunnen de diverse gebruikte werkvormen ingezet kan worden. Het geeft de student tevens inzicht in het belang van teamsamenstelling, teambuilding, communicatie, complex en multidisciplinair is. Het vraagstuk is opgedeeld in afwisseling: lezingen, wisselende werkvormen, interviews, co- ook heel goed binnen het reguliere onderwijs ingezet worden feedback, groepsontwikkeling en andere groepsfenomenen. zitten op de RDM Campus. Waarom doen een aantal thema’s en een kleine groep deelnemers werkt op- creatie, presenteren van tussenresultaten aan andere groepen, met de docent als procesbegeleider. Het gaat hierbij om de • Binnen de Hogeschool Rotterdam worden dit jaar Innovation docent van lossingsgericht samen aan een thema. De aanname is dat dit enz. De procesbegeleider bewaakt de agenda van ons team. verschillende vormen energie en creativiteit van de deelne- Labs ontwikkeld waarbij excellente studenten in multidisci- we dit en wat heb ik er als soort vraagstukken niet vanuit één discipline op te lossen zijn. Grote indruk daarbij maakt zijn capaciteit om ons de hele week mers zo goed mogelijk te benutten. Gedurende de week is plinaire teams werken aan weerbarstige actuele vraagstuk- geleerd? Een analyse van de Pressure Echte innovatieve concepten komen tot stand in samenwer- te begeleiden, het wisselen van rollen en de beheersing van een groot spectrum aan vormen gebruikt zoals brainstormen, ken. De Pressure Cooker methode, waarbij een aantal dagen king. De groep is daarom divers samengesteld en gedurende een gevarieerd spectrum aan werkvormen. Hij zorgt voor een mindmapping en breakout sessies. We maakten hierbij gebruik intensief wordt samengewerkt, lijkt ideaal om binnen de In- het project worden we steeds uitgedaagd over de grenzen van snelle kick off met kennismaking en voor participatie van allen van grote posters en flip-overs zoekend naar inzichten. Hiertoe novation Labs gebruikt te worden als aftrap van de projecten. onze studie heen te kijken. Iedere groep is een mix van enkele in de discussie. Hij bewaakt het proces en doorbreekt impas- werden de mogelijkheden geordend in rubrieken, infographics, Tevens kan dit de broedkamer zijn van de hogeschool voor de Cooker week vanuit onderwijskundig docenten en studenten uit verschillende instituten en verschil- ses. Hij weet hoe hij groepslid kan zijn en tegelijkertijd het tijdlijnen of kwadranten. Het is zinvol om een soort kennisbank bovengenoemde vervolgprojecten: ontwikkelen van kennis- lende studiejaren. groepsproces kan faciliteren. Het heeft ons er van doordron- aan te leggen van werkvormen met uitleg, best practices en bank voor werkvormen en training procesbegeleiding voor perspectief. Kijkend naar de opzet, Succesfactoren voor Pressure Cooker gen hoe belangrijk deze rol is. • Het project is goed voorbereid en er is goed nagedacht over valkuilen. Docenten kunnen een training krijgen als procesbe- geleider om optimaal van deze kennis en ervaring gebruik te docenten, inzet van collaboratieve software tools en inzet van groepsdynamica. ervaringen en kansen voor de Bij een project als Pressure Cooker ligt een aantal zaken vast maar worden ook vele keuzen gemaakt. Sommige zaken pak- ken goed uit. Andere dingen lopen anders dan verwacht. Een het groepsproces. We volgen een vol programma en hebben veel interactie met andere groepen, opdrachtgevers, externe experts, enzovoort. De kwaliteit van de organisatie speelt zich kunnen maken. • Bij het project zijn diverse software tools gebruikt met wisse- lend succes. Veel social, groupware en collaborative software Ik wil besluiten met de constatering dat deze week mijn ver- wachtingen heeft overtroffen. Dit betreft dan vooral de uitste- Hogeschool Rotterdam. grote invloed hebben bijvoorbeeld de mensen, het vraagstuk, de opzet, de procesbegeleider en de locatie. Hoe dit uitpakt is uiteraard vooral op de achtergrond af bij het managen van problemen, overleg met procesbegeleiders, flexibel aanpas- is beschikbaar zoals wiki’s, blogs, mind mapping tools, grap- hics tools, modelling tools en project tools. Het is nog verre kende en aanstekelijke sfeer gedurende de week. Deelaspecten van deze Pressure Cooker methode bestaan al veel langer. deels een verrassing en deels afhankelijk van de ervaring en sen van het programma en de deelnemers hiervan zo weinig van helder welke tool in welke werkvorm en in welke fase van Gelijksoortige ervaringen heb ik opgedaan bij studiereizen, flexibiliteit van de organisatie. Ik ga kort in op het belang van mogelijk te laten merken. De organisatie heeft aangetoond dat het proces het beste ingezet kan worden. Dit vraagstuk sluit survival kampen en management games. De nieuwe ervaring de locatie, de procesbegeleider en de organisatie. zij deze professionaliteit in huis heeft. goed aan bij het onderzoeksterrein van het lectoraat Human voor mij is hoe diverse aspecten samenkomen in Pressure • We zitten een week fulltime op een vreemde locatie, com- Centered ICT waarbij onze projecten als living-lab gebruikt Cooker en elkaar versterken. Voor de studenten is het hopelijk pleet met eten, ontspanning en slapen. We worden volledig on- Next steps: kansen voor Hogeschool Rotterdam kunnen worden. een rijke ervaring geweest die ze heeft uitgedaagd om dingen dergedompeld in het vraagstuk. De locatie moet afzondering Het zou jammer zijn als het bij deze eenmalige ervaring blijft • Binnen de media-opleidingen wordt veel samengewerkt in te doen waarvan ze niet wisten dat ze het konden. garanderen maar toch bereikbaar zijn voor allerlei bezoekers. binnen de Hogeschool Rotterdam. Daarvoor heeft deze week projecten terwijl er nauwelijks aandacht is voor groepsdy- Verder is internettoegang nodig en benodigdheden zoals teveel losgemaakt bij de participanten. Als docent zie ik grote namica. In mijn ogen dient groepsdynamica vroegtijdig in de Leo Remijn 68 69
 6. 6. ‘Mensen komen vóór Ik ben partner van mijn vriendin, ik ben broer, oom, collega en rolstoelgebonden zorgc onsu- ment. Enkele mijlpalen uit mijn zorggeschiedenis: het systeem en de tools’ Hendrik Willem Landhuis (1996-2001): ‘Ruzie maken doen we hier niet!’ Het Dorp (2001-2003): ‘Of je wilt of niet, iedereen die hier woont heeft Niels Schuddeboom also known as @shakingtree psychosociale-ondersteuning nodig …’ 26 jaar oud, adviseur online communicatie Fokuswonen (2006-heden): ... tussen Zweedse droom en daad …. Internet en de zorg • 84% van de online populatie zoekt naar gezondheids- gerelateerde informatie. • Bij ongeveer 2/3 van hen heeft deze informatie betrekking op de eigen gezondheid • 30-70% checkt Google voorafgaand aan huisartsbezoek • Ruim 1/3 van online zorgconsumenten baseert zich op informatie van derden over gezondheid en gezond leven. • 52% gebruikt internet bij keuzegedrag. • 14% publiceert gezondheidsgerelateerde content. • 14.000 Hyves over gezondheid Bronnen (via Martijn Hulst): Forrester Research 2006/2007, RVZ, 2003, TNS-NIPO 2008, Trendwatch Zorgconsument 2008, Hyves 30 31
 7. 7. DAG 2: crashcourse zorg en speeddates 7 juli 2009 Uiteindelijk draait het in de zorg toch echt om de patiënt. Hoe is het om oud, ziek of gehandicapt te zijn en hoe ga je ermee om? Deze vragen stonden centraal op de tweede dag, waarop speeddates met ervaringsdeskundigen plaatsvonden. Er was gelegenheid om te praten met patiënten over wat ze echt missen, te horen van verzorgers waarom het werk moeilijker wordt en wat de aversie te- gen nieuwe technologie is. Of, en dat is pas echt ervaren, een wandelingetje in het verouderings- pak, zodat je eens voelt hoe het is om oud, stram en krom te zijn. 38 39
 8. 8. Casus Jullie krijgen de kans om een volledig nieuw gezondheidsstelsel (visie en operationalisa- tie) te ontwerpen voor de 100.000 bewoners van het nieuw te bouwen Tulpeiland voor de Nederlandse kust. Het stelsel moet represen- tatief zijn voor Nederland. Inspirerende statements om mee te nemen: > Aandoeningen die ontstaan door een ongezonde leefstijl (diabetes 2, longkanker na roken) worden niet langer vergoed door de zorgverzekeraars. > Mensen die roken hoeven minder pensioen te betalen omdat zij eerder sterven. > Je laatste behandeling moet je kunnen inruilen voor een wereldreis. > Iedereen heeft het recht elke behandeling in te kopen. > Vrijwilligerswerk in de zorg is concurrentievervalsing en zou verboden moeten worden. > De zorgbehoevende zou zijn/haar mantelzorger of zorgvrijwilliger moeten kunnen waarderen met zorgvou- chers of zorgmiles, die de informele zorger kan inruilen voor korting op de eigen bijdrage als hij/zij zelf zorg nodig heeft. > Co-creatie, bijvoorbeeld via het uitschrijven van prijsvragen met hoog prijzengeld, is efficiënter dan het systeem van licenties en patenten. 42 43
 9. 9. Jacqueline Fackeldey, klantropoloog Hans Becker, Voorzitter Raad van DAG 3: inspiratiesessies Bestuur Stichting Humanitas: ‘De barjuffrouw is bij ons belangrijker dan de diëtiste.’ 8 juli 2009 Ton van Overbeek, Voorzitter Raad van Bestuur Careyn: ‘Laten we zorg zien als investering in een gezonde maatschappij in plaats van als een kostenpost.’ Knipsels van Jaqueline Fackeldey, verzameld op 8 juli 2009 in de trein van Nijmegen naar Rotterdam. 46 47
 10. 10. DAG 4: aan het werk 9 juli 2009 En dan is het ineens de een-na-laatste dag. Met drie volle dagen en korte nachten achter de rug, is de druk enorm. Een dag zonder al te veel tierelantijnen, er wordt gewoon heel hard gewerkt. ‘s Avonds komt Nieuwe Garde Rotterdam om te helpen bij de laatste loodjes. 66 67
 11. 11. DAG 5: eindmanifestatie Het is zover. Vrijdagmiddag komen alle betrokkenen nog één keer bij elkaar. In tien minuten samenvatten wat negen man een week lang heeft beziggehouden. 10 juli 2009 De druk is hoog, de vermoeidheid groot en het resultaat bijzonder. Deze mensen, van verpleger tot techno- logiestudent, zullen nooit meer een discussie over de zorg horen of hebben zonder zich af te vragen: Kan het niet beter? Doen we het wel goed? Een groter geschenk voor de toekomst is er niet. 74 75
 12. 12. Pressure Cooker begon al in februari. Nadenken over innovatie in de zorg Er werden bijeenkomsten georganiseerd waarbij bestuurders uit de zorg ideeën mochten spuien. Zij werden opdrachtgevers genoemd; uit hun voorstellen werden opdrachten gedestilleerd ‘Voor ons is het wel eens goed waar de verschillende teams zich tijdens Pres- sure Cooker over moesten buigen. om de andere kant te zien’ Organisator Carolien van den Akker merkte al gauw dat Pres- sure Cooker niet alleen voor de studenten, maar ook voor proces te zitten. Maar dit is wel echt een andere manier.’ Jan Pressure Cooker heeft een aantal interessante inzichten ieder geval onze naamsbekendheid als werkgever vergroten.’ Als je wil nadenken over de zorg van de deelnemers uit de zorg nuttig zou zijn. Tijdens de mini- Pressure Cooker die werd gehouden tijdens een open dag van Koelink, senior architect bij Royal Haskoning, heeft tijdens Pressure Cooker gesproken met zo’n 25 studen- opgeleverd, vindt Claudia Brandenburg. ‘Het huidige beleid is meestal gericht op de technische kwaliteit van de zorg en Willem Coenen: ‘Ik had gehoopt dat er mensen zouden zijn die zich willen ontplooien in de zorg. We zitten met gigantische de toekomst, kijk je eerst hoe de zorg de Hogeschool Rotterdam, zeiden sommige mensen uit de zorg ten. ‘De sfeer was heel goed en de mensen erg enthousiast. het verlengen van leven. Deze groep gaat veel meer uit van personeelstekorten. Maar volgens mij was deze groep niet op tegen haar: ‘ik praat hier al driekwart jaar met mijn collega’s Ik vond de manier waarop informatie werd uitgewisseld erg zelfbeschikking, dat je zelf kunt uitmaken òf en door wie je zoek naar een uitdaging in de zorg. Voor de studenten was dit over, maar deze tweeënhalf uur heeft me al meer gebracht’. prettig. Ik was er op woensdag en het was duidelijk dat ze al behandeld wordt. Misschien vinden zij dat belangrijker dan gewoon ‘iets doen met de zorg’. Maar ze zijn nu natuurlijk nog er nu uitziet. Een aantal organisaties uit de een paar dagen bezig waren met het formuleren van vragen. een jaartje extra omdat ze jonger zijn, maar misschien ook druk met hun studie. Het kan zijn dat ze er volgend jaar wel Willem Coenen heeft het erg naar zijn zin gehad tijdens Het was leuk om hier en daar antwoorden te kunnen geven wel omdat dit echt een ander cohort is dat anders in het leven over gaan denken.’ Pressure Cooker. Hij is manager welzijn en zorg van en onze kennis in te kunnen brengen.’ Royal Haskoning is een staat. Voor hen is het niet zo belangrijk of ze 80 of 81 worden, Hoe nu verder na Pressure Cooker? Willem Coenen: ‘Of de plan- zorg werd gevraagd voor welke problemen zij Humanitas, een stichting die zorg verleent in de regio Rijn- architecten- en ingenieursbureau met veel grote projecten, meer de manier waarop. Voor de politiek en voor het beleid nen uitvoerbaar zijn moet nog blijken, maar het is goed dat er oplossingen. mond. ‘Vooral het speeddaten was onnoemelijk leuk, omdat je ook in de zorg. Het bedrijf is nu bijvoorbeeld bezig met het betekent dat een hele andere manier van denken over waarin een visie komt op hoe we het gaan doen. Dit was zeer inspire- op zoek zijn naar dan echt in gesprek komt. Door de korte duur van die gesprek- ken, vielen de studenten direct met de deur in huis met kor- Erasmus MC en met de installatietechniek voor een nieuw ziekenhuis in Zutphen. Dat het onderwerp nieuw was voor de geïnvesteerd moet worden.’ De teams keken daarnaast op een andere manier naar ‘care and cure’: het verschil tussen rend en zeker voor herhaling vatbaar.’ Bij de slotmanifestatie werd een paar woorden gesproken door Marcelis Boereboom, date vragen.’ Hij was drie dagen aanwezig op het RDM-terrein, meeste studenten, is volgens Koelink juist de kracht van het genezing en verzorging. ‘Het gaat de studenten vooral om het directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Pressure Cooker was voor hen een maar daar bleef het niet bij. ‘Zat ik ‘s avonds thuis op de bank, concept. ‘Wij zitten vaak vast in praktische zaken. We proberen regelen van de care, waarbij je soms een specialist inhuurt Welzijn en Sport. Ook hij vond de uitkomsten van Pressure vernieuwende ervaring. werd ik nog om negen uur opgebeld. Of ik ze aan een jonge en wel innovatief te zijn natuurlijk, maar we worden ook wel voor de cure. Cure is wat hen betreft een technisch trucje. Cooker bruikbaar en opperde het idee om studenten verder te een oudere zorgvrager kon helpen, om te interviewen. We heb- beperkt door onze bagage. De studenten kunnen meer out-of- Dat is andersom geredeneerd. Zorg is nu georganiseerd rond laten praten met ambtenaren van het ministerie. Claudia Bran- ben met z’n allen een hoop uren gemaakt, maar het was erg the-box denken. Architecten zijn gewend om nieuwe dingen de behandeling, maar de studenten vragen zich vooral af wie denburg raadt zeker aan om meer aansluiting te zoeken bij de leuk. Het was heel leuk om met verstandige jongeren te praten neer te zetten, maar de onbevangenheid van de studenten is ervoor zorgt dat je je lekker voelt. Ze kijken veel meer naar beleidsmakers van VWS. ‘Ik hoop dat er iets met de resultaten over de zorg. Dat gaf vertrouwen in de toekomst.’ de kracht van Pressure Cooker.’ een maatschappelijke oplossing.’ gebeurt. Het zou jammer zijn als die verloren gaan. Het proces was goed en daar moeten we verder op doorgaan.’ Claudia Brandenburg werkt bij adviesbureau ‘Het is gewoon leuk om met jonge gasten en anderen in het Willem Coenen noemt een voorbeeld daarvan dat hem Volgens Brandenburg kunnen zelfs ideeën die nu onhaalbaar Protiviti en is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg. veld te praten over waar het heen gaat,’ vindt Wim Sillevis aansprak: maatschappelijke puntentelling. ‘Je kunt dan punten lijken, op termijn toch mogelijk worden, bijvoorbeeld wanneer Ze genoot van de energie en het enthousiasme bij Pressure Smitt, directeur human resource management krijgen als je iemand helpt, bijvoorbeeld je buurvrouw. En die een manager in de zorg er iets in ziet en er mee aan de slag Cooker. ‘De onbevangen manier waarop naar gezondheidszorg van Careyn. Hij omschrijft Careyn als een zorg-onderne- punten kun je dan weer inzetten als je zelf hulp nodig hebt. gaat. ‘Soms kun je voor gek versleten worden als je met een werd gekeken was erg leuk. Heel anders dan wanneer je met ming die met negenduizend medewerkers alle mogelijke zorg Daar was ik zelf niet opgekomen, en zo waren er nog veel nieuw idee komt, en later gebeurt het dan gewoon. Niets is gevestigde belangen praat.’ Het hele proces was volgens haar aanbiedt, van conceptie tot het graf. Behalve leuk is het vol- andere nieuwe ideeën.’ onmogelijk.’ goed voor beide kanten: ‘Voor de studenten is het nuttig voor gens hem erg nuttig om mee te doen: ‘Jongeren staan dichter Vantevoren zeiden Willem Coenen en Wim Sillevis Smitt al de kennisverbreding en het contact met het bedrijfsleven, en bij de toekomst dan ik. Zij zijn een blik op de toekomst. Ik ben tegen elkaar dat het fijn zou zijn om tijdens Pressure Cooker Jaap Meijers voor ons is het wel eens goed om de andere kant te zien.’ 49 jaar. Ik zit zelf vaster in bepaalde denkpatronen. Ze helpen de nieuwe generatie professionals te vinden. Sillevis Smitt: ‘Wij ‘Mijn vak is architect, dus ik ben wel gewend om in een creatief mij om de toekomst te begrijpen.’ willen grote talenten binnenhalen. Wie weet. We kunnen hier in 76 77
 13. 13. De inwendige mens Twee Mediterrane salades Nog meer tekst? recept Verse boontjes met yoghurt-kaneel dressing uit Libanon Kook de verse boontjes beet gaar in licht gezouten water. Hak ondertussen wat knoflook heel fijn. Meng de knoflook samen met een beetje zout en een royale hoeveelheid gemalen kaneel door de yoghurt. Schep de boontjes er door heen. Salade van bietjes en wortel met verse munt uit Marokko Kook de bietjes gaar en snijd ze in kleine balkjes. Wortelen schillen en in fijne staafjes snijden (iets fijner dan de bietjes). Verse munt scheuren of fijn hakken. Anijs en komijnzaad droog in een koekenpan roosteren, vijzelen (kan ook gemalen worden in een goede peper- of koffiemolen). Een citroen uitpersen en het sap door de bietjes en wortelen scheppen. Munt en fijn gemalen zaadjes toevoegen. En een scheutje oranjebloesemwater. Joost Nieuwenburg Kok Pressure Cooker 92

×