Nagorno-karabakh clashes - four-day war in cyberspace

CEO at CYBER GATES
Feb. 6, 2017
Nagorno-karabakh clashes - four-day war in cyberspace
Nagorno-karabakh clashes - four-day war in cyberspace
Nagorno-karabakh clashes - four-day war in cyberspace
Nagorno-karabakh clashes - four-day war in cyberspace
Nagorno-karabakh clashes - four-day war in cyberspace
1 of 5

More Related Content

What's hot

NASA Cyber Security Webinar: Phishing Detection StrategiesNASA Cyber Security Webinar: Phishing Detection Strategies
NASA Cyber Security Webinar: Phishing Detection StrategiesPaubox, Inc.
20 famous quotes that should help you to think about cyber attacks!20 famous quotes that should help you to think about cyber attacks!
20 famous quotes that should help you to think about cyber attacks!Charles Steve
Biggest Data Breaches of 2013Biggest Data Breaches of 2013
Biggest Data Breaches of 2013Mihajlo Prerad
How ISIS games twitterHow ISIS games twitter
How ISIS games twitterCHSGmedia
WCBham Beginner WordPress SecurityWCBham Beginner WordPress Security
WCBham Beginner WordPress SecurityGerroald Barron
What is spear phishing ( cyber attack )What is spear phishing ( cyber attack )
What is spear phishing ( cyber attack )Olivia martins

Viewers also liked

What is the Cybersecurity plan for tomorrow?What is the Cybersecurity plan for tomorrow?
What is the Cybersecurity plan for tomorrow?Samvel Gevorgyan
Can you predict who will win the US election?Can you predict who will win the US election?
Can you predict who will win the US election?Samvel Gevorgyan
BEST PRACTICES OF WEB APPLICATION SECURITY By SAMVEL GEVORGYANBEST PRACTICES OF WEB APPLICATION SECURITY By SAMVEL GEVORGYAN
BEST PRACTICES OF WEB APPLICATION SECURITY By SAMVEL GEVORGYANSamvel Gevorgyan
CROSS-SITE REQUEST FORGERY - IN-DEPTH ANALYSIS 2011CROSS-SITE REQUEST FORGERY - IN-DEPTH ANALYSIS 2011
CROSS-SITE REQUEST FORGERY - IN-DEPTH ANALYSIS 2011Samvel Gevorgyan
Բախումներ Լեռնային Ղարաբաղում. Քառօրյա պատերազմը կիբեռ տարածքումԲախումներ Լեռնային Ղարաբաղում. Քառօրյա պատերազմը կիբեռ տարածքում
Բախումներ Լեռնային Ղարաբաղում. Քառօրյա պատերազմը կիբեռ տարածքումSamvel Gevorgyan
Five Ways to Improve Yandex.Taxi ServiceFive Ways to Improve Yandex.Taxi Service
Five Ways to Improve Yandex.Taxi ServiceSamvel Gevorgyan

Nagorno-karabakh clashes - four-day war in cyberspace