Vaaleissa päätetään paljosta – äänestetään.

306 views

Published on

Eduskuntavaalit 2003

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vaaleissa päätetään paljosta – äänestetään.

 1. 1. Vaaleissa päätetään paljostaäänestETÄÄNEDUSKUNTAVAALIT 2003
 2. 2. Palkansaajat liikkeelle Kevään 2003 eduskuntavaaleissa on ammattiliittojen ja SAK:n tärkein tehtävä saada palkansaajat äänestämään. Viime eduskuntavaaleissa jätti lähes 400 000 SAK:laista äänestämättä. Suurituloisimmista suomalaisista äänesti 83 prosent- tia – pienituloisimmista vain joka toinen. Siksi kaikkein suurituloisimpien äänillä valittiin nyt istuvaan eduskuntaan 25 edustajaa, kun taas kaikkein pienituloisimpien äänillä sinne valittiin vain 15 kansanedustajaa. Palkansaajien äänestysinto on viime vuosina laskenut. Ennen vuoden-95 vaaleja 72 prosenttia SAK:laisista ilmoitti menevänsä varmasti äänestä- mään. Viime vaalien alla luku putosi 52 prosenttiin ja SAK:n viime kevään jäsenkyselyssä vain 42 prosenttia SAK:laisten liittojen jäsenistä aikoi varmasti äänestää. Vastikään julkaistun tutkimuksen mukaan sekä yrittäjistä että johtajista aikoo ensi keväänä äänestää 65 prosenttia, työväestöstä 40 prosenttia ja työt- tömistä vain 34 prosenttia. Jollei äänestysaktiivisuuteen saada muutosta, ei eduskunnan kokoonpano jatkossakaan heijasta koko äänestäjäkunnan koos- tumusta.Harva protestoiUsein ajatellaan, että äänestämättä jättäminen on harkittu protesti. Tutkimus-ten mukaan näin ei kuitenkaan ole. Enemmistöllä nukkuvien puolueeseenjääneistä on muut syyt.VU O D E N 19 9 9 E D U S K U N T A V A A L E I S S A S Y Y T Ä Ä N E S T Ä M Ä T T ÄJÄTTÄMISEEN JAKAANTUIVAT SEURAAVASTI: 26 prosenttia ei löytänyt sopivaa ehdokasta 13 prosenttia ajatteli, ettei äänestämisestä ole hyötyä 12 prosenttia politiikka ei kiinnosta 8 prosentin mielestä on samantekevää, kuka asioita hoitaa 7 prosenttia ei luota poliitikkoihin 6 prosentilla ei ollut aikaa käydä äänestämässä 4 prosenttia ilmoitti olleensa sairaana 4 prosentin mielestä lupauksia ei pidetä Loput ilmoittivat syyksi, ettei viitsinyt, oli pois äänestyspaikkakunnalta, ei ehtinyt seurata kampanjointia tai jostain muusta syystä ei käynyt äänestämässä. 3
 3. 3. Äänestäminen on tärkeää edunvalvontaa. Palkansaajan etu on, että eduskun- nassa ja hallituksessa on mahdollisimman paljon sellaisia päättäjiä, jotka ymmärtävät työelämää ja palkansaajien arkea. Se ratkaisee, millaisia työnte- kijöiden asioihin vaikuttavia lakiesityksiä hallitus tekee ja millaisen kohtelun ne eduskunnassa saavat. Eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa ja hallituksen työs- kentelyssä suurin puolue määrää tahdin. Tuloksia ammattiliittojen kampanjoinnilla SAK:n ja liittojen yhteisellä äänestysaktiivisuuskampanjalla saatiin viime vaalien alla aikaan hyviä tuloksia. SAK:laisten aktiivisuus nousi yli 60 prosent- tiin ja palkansaajien kannalta tärkeitä asioita nostettiin vaalikeskusteluun. Keskustapuolueen ajama työreformi saatiin torjuttua. Toteutuessaan työrefor- mi olisi merkinnyt työntekijöiden sopimusturvan heikentämistä ja työehtojen vähimmäissuojan poistamista. Ammattiyhdistysliikkeen kampanjoinnilla onkin nyt erittäin laaja tuki koko yhteiskunnassa. Jopa 85 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että ay-liikkeen on näissäkin vaaleissa kampanjoitava äänestysaktiivisuuden puolesta. Tässä työssä luottamushenkilöt ja ammattiliittojen aktiivit ovat ratkaisevassa asemassa. SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen luottamustehtävissä toimii noin 100 000 suomalaista. Juuri Sinä yhtenä näistä työpaikkojen mielipidejohtajista olet oikea ihminen puhumaan palkansaajille tärkeistä asioista. Meidän on yhdessä vaikutettava siihen, että työtoverimme käyttävät valtaansa ja käyvät äänestämässä! AY- L I I K K E E N P I TÄ I S I R I VA K A L L A OT T E E L L A PAT I STA A K A N S A L A I S I A K ÄY T TÄ M Ä Ä N Ä Ä N I O I K E U T TA K E VÄ Ä N E D U S K U N TAVA A L E I S S A ( % ) Kaikki SAK Täysin tai jokseenkin STTK samaa mieltä Eos Akava Täysin tai jokseenkin 0% 25 % 50 % 75 % 100 % eri mieltä Lähde: Suomen Gallup/Työmarkkinailmastotutkimus, syksy 20024
 4. 4. Hallituksissa on erojaJoskus väitetään, että on ihan sama ketkä hallituksessa valtaa käyttävät. Halli-tuksissa on kuitenkin eroja. 1990-luvun alussa keskustavetoinen Ahon hallitusyritti hoitaa asioita sanelulla. Se esitti muun muassa työehtosopimusten yleis-sitovuuden poistamista, siirtymistä paikallisiin sopimuksiin, yhteistoiminta-lain pakollisten neuvotteluaikojen kumoamista, lakko-oikeuden rajoittamista,ammattiliittojen hoitamien työttömyyskassojen romuttamista ja lakkoavus-tusten verovapauden rajoittamista. Samat pyrkimykset heikentää työntekijän vähimmäissuojaa elävät yhäedelleen yrittäjäjärjestöissä ja porvaripuolueissa. Suomen Yrittäjien uusi pu-heenjohtaja on myös kyseenalaistanut työnantajan suorittaman ay-jäsenmaksujen perinnän. Näillä pyrkimyksillä on tukea yrittäjäjärjestöjenpiirissä sekä pääministeriksi pyrkivän Anneli Jäätteenmäen johtamassa kes-kustassa. Kahden viimeisen hallituskauden eli sateenkaarihallitusten aikana asioi-ta on hoidettu Suomessa pääasiassa yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirissä.Suomi nousi lamasta kansainvälisestikin ainutlaatuisella sopimiseen perustu-valla kolmikantayhteistyöllä. Tämä Suomen malli on tehnyt mahdolliseksiparantaa työllisyyttä ja suomalaisten toimeentuloa sekä kehittää työelämääja sosiaaliturvaa.T YÖ L L I S Y Y S A S T E 19 8 0 – 2 0 0 3T YÖ L L I S E T / T Y Ö I K Ä I N E N VÄ E STÖ ( 15 – 6 4 V )%807570656055 Suomi50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02** EU-15Lähde: European Commission; Employment in Europe 2002 5
 5. 5. Äänestä tai voi käydä huonosti Jos palkansaajat vaikenevat vaaleissa, voi käydä niin, että seuraavien eduskun- tavaalien jälkeen Suomessa istuu hallitus, jonka politiikka johtaa tuloerojen tietoiseen kasvattamiseen, työttömyysturvan leikkaamiseen, työntekoon pe- rustuvan ansioturvan heikentämiseen ja isäntävallan lisäämiseen työpaikoilla. Sellaisen hallituksen toimien seurauksena työntekijöiden pompottelu ja työ- suhteiden epävarmuus lisääntyisivät, hyvinvointipalvelut heikkenisivät, palk- koja dumpattaisiin ja jopa lakko-oikeuteen saatettaisiin puuttua. Palkansaajien ja SAK:n kannalta onkin ensisijaisen tärkeää, että halli- tuksessa on puolueita, jotka ymmärtävät palkansaajan asemaa ja ovat valmiit aitoon yhteistyöhön työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vaikka työreformin väi- tetäänkin olevan kuollut ja kuopattu, karsastetaan kolmikantaisen sopimisen mallia ja ay-liikkeen vaikutusvaltaa erityisesti keskustan riveissä. On ehdokkaita ja ehdokkaita Eduskunnan päätöksissä näkyy myös kansanedustajien omat kokemukset ja heidän taustansa. Myös siksi on tärkeää, että päätöksiä on tekemässä työpaik- kojen todellisuutta ja ay-liikkeen toimintaa ymmärtäviä ihmisiä. Kansanedus- tajia jotka ymmärtävät, että työelämän ongelma ei ole työntekijöiden jousta- mattomuus, vaan pätkä- ja silpputyöt, joista saadut ansiot eivät riitä elättämään perhettä. Tarvitsemme eduskuntaan kansanedustajia jotka tietävät, että palkan- saajat ovat kantaneet vastuuta ja sopineet maltillisista palkankorotuksista, kun taas yritykset ovat maksaneet johdolleen runsaskätisiä optioita, bonuksia ja kultaisia kädenpuristuksia. Ja kansanedustajia jotka ymmärtävät, että työn- tekijän irtisanomissuojaan tarvitaan Suomessa parannuksia, ettei yritysten olisi enää tulevaisuudessa yhtä helppoa siirtää tuotantoaan halvemmille mark- kinoille ja halpatyövoimalla tehtäväksi.6
 6. 6. Tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä Suomessa on kehitetty koko sotien jälkeisen ajan sopimiseen perustuvaa yhteiskuntaa. Sen olennaisia osia ovat neuvottelut, luottamus ja vahva kansa- laisyhteiskunta. Sopimusyhteiskunta on luonut sisäistä eheyttä ja tasa-arvoa. Laaja-alaisilla tulopoliittisilla kokonaisratkaisuilla on ollut tärkeä merkitys koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Myös 1990-luvun puolenvälin jälkeen, sateenkaarihallitusten aikaan, on työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen kolmikantayhteistyö tuottanut tulosta. Maamme taloudellinen tilanne ja työllisyys ovat kehittyneet myönteisesti. Kattavat tulopoliittiset ratkaisut vaikuttivat vahvasti siihen, että Suomi nousi lamasta. Yhteistyön tuloksena on saatu aikaan yli 300 000 uutta työpaikkaa, kilpailukykyinen kansantalous, ylijäämäinen valtiontalous sekä hyvä ostovoi- man kehitys palkansaajille. Laman syövereistä on noustu, vaikkakin vaikea rakennetyöttömyys jäi taakaksi uudelle vuosituhannelle. Kolmikantayhteistyö on toiminut myös lainsäädäntötyössä. Tällä vaali- kaudella hyviä esimerkkejä siitä ovat oikeudenmukaisuutta lisännyt suuri eläkeuudistus ja työttömyysturvan parantaminen sekä uusi työsopimuslaki, joka vahvisti työehtosopimusten yleissitovuutta ja siten työehtosopimusten antamaa suojaa. PA L K A N S A A J I E N O STO V O I M A 19 8 0 – 2 0 0 2 M U U TO S E D E L L I S E S TÄ V U O D E STA % 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02** Lähde: Tuposeto8
 7. 7. Työttömyyden poistaminen on tärkein tehtävä Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu siihen, että mahdollisimman moni elättää itsensä työtä tekemällä. Laman ja suurtyöttömyyden myötä työtätekevien määrä romahti. Niistä ajoista työttömyys on helpottanut, mutta silti se on edelleen yhteiskuntamme keskeinen ongelma. Sen ratkaiseminen on politiikan tärkein tehtävä. Tulevan hallituksen onkin asetettava tavoitteekseen työttömyyden pai- naminen viiteen prosenttiin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Se tarkoittaa, että uusia työpaikkoja syntyy ainakin 150 000 ja melkein 2,6 mil- joonaa käy työssä. Silloin noin 75 prosenttia työikäisistä olisi töissä. Nyt työllisyysaste on Suomessa vajaat 68 prosenttia. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää politiikkaa, joka tähtää ripeän ta- louskasvun jatkumiseen. Se merkitsee vakaata taloudellista ja poliittista ym- päristöä sekä tervettä budjettipolitiikkaa. Talouskasvun myötä verokertymä kasvaa ja siten voidaan kehittää yhteiskuntamme tarjoamia hyvinvointipalve- luja ja sosiaaliturvaa. Työn verotusta alennettava Työllisyyttä voidaan tukea myös muuttamalla verotuksen rakennetta. Työn verotusta on kevennettävä ja painopistettä siirrettävä pääoma-, kiinteistö- ja ympäristöveroihin. Työllisyyden parantamisen vuoksi tuloveron kevennykset on suunnat- tava pieni- ja keskituloisille. He kuluttavat lisätulonsa kotimarkkinoilla, mikä on omiaan parantamaan työllisyyttä. Myös työvaltaisten palvelujen arvonlisä- TY Ö T T Ö M Y Y S P Ä I V Ä R A H A 2 0 0 3 PERUSPÄIVÄRAHA 32,02 EUROA kuukausipalkka päiväraha/päivä päiväraha/kk 1000 32,59 700,70 1500 42,55 914,80 2000 52,51 1129,00 2500 58,89 1266,10 3000 63,32 1361,4010
 8. 8. verokantaa on alennettava. Esimerkiksi ravintoloiden ja henkilöstöruokaloi- den ruokatarjoilun arvonlisäverokanta on alennettava samaksi kuin elintar- vikkeiden eli 17 prosenttiin. Työnteon pitää olla kannattavaa. Siksi työssäkäymisestä aiheutuvat menot on otettava täysimääräisesti huomioon verotuksessa. Matkakuluvähen- nyksen omavastuuosuus onkin poistettava vaalikauden aikana. Vaaleissa päätetään myös työttömyysturvasta Työttömyysturvan tarkoituksena on turvata ihmisten toimeentulo, kun työtä ei ole tarjolla. Työttömyysturvaa leikkaamalla ei uusia työpaikkoja synny. Kuluneella vaalikaudella on korjattu niitä epäkohtia ja heikennyksiä, joita Ahon hallitus teki palkansaajien työttömyysturvaan. Sosiaalipaketista, tupoista ja valtion budjetista päätettäessä koko ay-liike on puolustanut työttö- mien toimeentuloa ja saanut hyviä päätöksiä aikaan. Aika ajoin – ja eritoten näin vaalien alla – keskusteluun nostetaan taas työttömyysturvan leikkaaminen. Nykyinen työttömyysturvajärjestelmä on kuitenkin osoittanut toimi- vuutensa myös suurtyöttömyyden oloissa. Ansiosidonnainen työttömyysturva tuo vapaaehtoiselta pohjalta lisäsuojaa työttömyyden varalle. Suomen työttö- myysturva on eurooppalaista keskitasoa. Työttömyyskassojen hoitama työttömyysturva on valtiolle edullinen. Valtion osuus ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoituksesta ei vastaa täyttä peruspäivärahan määrää. Kassan jäsenenä olevan työtön tuleekin val- tiolle halvemmaksi kuin peruspäivärahaa saava työtön. TY Ö T T Ö M Y Y S K O R VA U K S E N TA SO P R O S E N T T E I N A T U LO STA , K U N A N S I OT U LOT O VAT N O I N 2 0 0 0 E U R OA K U U K A U D E S S A 90 % Taso ensimmäisenä vuotena Tanska 90 % Taso kolmantena vuotena Ruotsi 80 % 80 %Alankomaat 70 % 57 % Saksa 63 % 53 % Suomi 59 % 26 % 0% 50 % 100 % Lähde: Pohjoismaiden työnantajajärjestöjen raportti Työmarkkinoiden toimivuus 11
 9. 9. Suuri sukupolvenvaihdos hallintaan Tulevalla hallituksella ja eduskunnalla on suuria haasteita tiedossa. Suomella on edessään ennen näkemätön sukupolvenvaihdos työelämässä ja sotien jäl- keen suurin muutos väestön ikärakenteessa. Jo tämän vuosikymmen loppuun mennessä työelämästä poistuu 700 000 – 800 000 työntekijää. Toisin sanoen kolmannes suomalaisista työntekijöistä vaihtuu vuoteen 2010 mennessä. Samaan aikaan työelämässä on noin 650 000 ihmistä, joilla ei ole pe- rusasteen jälkeistä koulutusta. Heistä noin 330 000 on keski-ikäisiä aikuisia, joilta puuttuu ammatillinen tutkinto. Pula osaavasta työvoimasta on edessä. Ratkaisun avaimet tähän ongelmaan löytyvät vain suomalaisten – ja ennen kaikkea aikuisten – osaamisen parantamisesta. Uuden hallituksen onkin asetettava tavoitteeksi se, että kaikilla suomalaisilla olisi vähintään ammatil- linen koulutus. Toisaalta sukupolvenvaihdos tarkoittaa myös sitä, että työntekijöiden olisi voitava olla työelämässä kaksi – kolme vuotta pitempään kuin nykyisin. Se taas edellyttää työelämän kehittämistä, toimenpiteitä jaksamisen paranta- miseen ja eri sukupolvien välisen yhteistyön edistämistä työpaikalla. SAK onkin esittänyt, että työyhteisöjä varten valmistellaan kolmikantaisesti malli hallittuun ja inhimilliseen sukupolvenvaihtoon työpaikoilla. VÄ E S TÖ I Ä N M U K A A N 2 0 0 0 J A 2 0 3 0 Ikä 90- 85-89 80-84 2000 75-79 70-74 2030 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 400 300 200 100 0 100 200 300 400 1000 henk. Lähde: Tilastokeskus12
 10. 10. Samat työehdot kaikilleVaikka työelämässämme tapahtuukin lähivuosina suuria muutoksia, voidaantyövoimatarve jatkossakin tyydyttää pääosin kotimaisin voimin. Suomessaon yli 200 000 työtöntä. Meillä on siis edelleen huomattava työvoimareservi.Näiden ihmisten työllistäminen on ensisijainen tehtävä – ei uuden työvoimanhankkiminen ulkomailta. Työelämä ja koko Suomi muuttuu kuitenkin yhä monikulttuurisem-maksi. Siihen on varauduttava. Tulevan hallituksen on sovittava maahanmuut-topolitiikan suuntaviivoista. Suomessa työskenteleviä ulkomaalaisia työnteki-jöitä on kohdeltava tasavertaisesti ja heille on taattava samat työehdot kuinsuomalaisillekin työntekijöille. Työlupamenettely on pidettävä voimassa jahalpatyövoiman käyttö sekä työluvilla keinottelu on estettävä. Se onnistuuvain tehostamalla työehtojen valvontaa ja antamalla myös ammattiliitoille jaluottamushenkilöille mahdollisuudet ja keinot osallistua valvontaan.Enemmän aikaa perheelleTyöelämästä on tullut entistä kiivastahtisempaa. Työ vie yhä enemmän aikaaja lapset ovat pitkiä aikoja päivähoidossa tai yksin kotona. Se aiheuttaa osal-taan lasten ja nuorten pahaa oloa ja turvattomuutta. Työn asettamien vaati-musten ja odotusten sovittaminen yhteen perhe-elämän kanssa on entistävaikeampaa. Myös epävarmuus toimeentulosta on lisääntynyt pätkätöidenlisääntyessä. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin vuoksi pienten lasten vanhemmilleon annettava paremmat mahdollisuudet hoitaa molemmat velvollisuutensa, 13
 11. 11. niin työnsä kuin lasten hoito- ja kasvatusvastuunsa. Osittaista hoitovapaata ja -rahaa on kehitettävä niin, että se olisi todellinen vaihtoehto pienten lasten vanhemmille. Koululaisten vanhemmille on lisättävä mahdollisuuksia tehdä lyhyempää työaikaa ja koululaisten iltapäivätoimintaa on kehitettävä. Todellisten vaihtoehtojen löytäminen työn ja perhe-elämän yhteenso- vittamiseen on tasa-arvon lisäämisen ohella myös edellytys sille, että naiset pysyvät työelämässä. Tämä on tarpeen, jotta hyvinvointiyhteiskuntamme palvelut ja sosiaaliturva voidaan rahoittaa. Hyvinvointi syntyy työstä Suomen malliin kuuluu, että kaikista kansalaisista pidetään huolta eikä ketään jätetä heitteille. Yhteiskunnan on jatkossakin taattava kansalaisilleen julkiset palvelut ja sosiaaliturva. Kaikille kuuluva koulutus takaa osaamisen. Lasten päivähoito ja vanhus- ten hoito merkitsevät turvallisuutta ja ovat antaneet myös naisille mahdolli- suuden käydä töissä. Julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon on oikeus kaikilla. Palvelut ovat myös merkittävä työllistäjä. Hyvinvointiyhteiskunta voi jatkossakin perustua vain työn tekemiselle. Työllä ansaitaan ensisijaisesti työttömyys-, eläke- ja muu sosiaaliturva. Vähim- mäisturva ja hyvinvointipalvelut puolestaan rahoitetaan pääosin verotuloilla. Se edellyttää toimivaa verotusjärjestelmää. Tälle hyvinvointiyhteiskunnan mallille on Suomessa kansalaisten vankka tuki. VA A L I T Y Ö N T U K E N A S A K : N K A M P A N J A SAK:n äänestysaktiivisuuskampanja on tarkoitettu tukemaan luottamus-henkilöiden ja työpaikkojen aktiivien vaalityötä. Kampanjaan kuuluu tietoiskuja ja mainontaa liitto- ja palkansaajalehdissä sekä tv- ja lehtimainontaa. Kampanja alkaa eduskuntavaalien ennakkoäänestyspäivien alla ja jatkuu vaaleihin asti. Kampanjamateriaalia – SAK:n vaalikauden tavoiteohjelmaa ja vaalilennäkkiä – voit tilata oman liittosi toimistosta tai SAK:n aluepalvelukeskuksesta. Kaikki materiaali löytyy myös SAK:n internetsivuilta www.sak.fi.14
 12. 12. VA A L I K O N E E S T A S O P I V A E H D O K A SSAK:n internetsivuille avataan vaalikone, josta voi käydä etsimässä omia ajatuksiaanlähimpänä olevan kansanedustajaehdokkaan. Kehota työtoveriasikin käymääntutustumassa edustajaehdokkaiden näkemyksiin työelämän kehittämisestäinternetosoitteessa www.sak.fi/vaalikoneSAK:n kampanjan tunnuslause on:äänestä tai käy huonosti. 15
 13. 13. Ihmisen puolellaSuomen Ammattilittojen Keskusjärjestö SAK ry Hakaniemenranta 1 PL 157, 00531 Helsinki puh. (09) 772 11, fax (09) 7721 447 www.sak.fi

×