Työterveyshuolto ja työpaikan     yhteistyö Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja    työterveyshuolto - se...
Yhteistyön perusteetLaki edellyttää  Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334  Työterveyshuoltolaki 21 12 2001/1...
Yhteistyön perusteetYhteiskunnallinen tarve  Eläke- / työurakeskustelu  Hyödyt työpaikalle ja yksilölleSairausvakuutusla...
Työmarkkinoille tulevat       y       (20-vuotiaat)           Työmarkkinoilta           ...
Työikäinen väestö (15-64-vuotiaat) työmarkkina-aseman             mukaan,             mukaan 201...
Työkyvyttömyys lyhentää työuria Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 2007 25 400 henkilöä keskimäärin 52,3 - vuotiaana 2008 25...
Työelämäryhmä 1 2 2010 (Ahtelan ryhmä)       1.2.2010Työurien pidentämisessä työkyvyttömyyden vähentämiselläkeskein...
Mitä on työterveysyhteistyöTyönantaja, työntekijät ja työterveyshuolto toimivatyhteistyössä työterveyshuoltolain tarkoituk...
Työpaikan yhteistyö/TTHTyöterveyshuolto tarvitsee kumppanin työpaikallaTyöterveyshuolto asiantuntijana mukana – työterveys...
TyöpaikkaselvitysMuodostaa perustan koko työterveyshuollon toiminnalleTyönantaja, työntekijät ja tth yhdessäTyöpaikkaselvi...
Työterveyshuollon työpaikkaselvityskytkeytyy työpaikan riskinarviointiin        Panu Oksa, Työterveyslaitos  11
TTH:n uusi painotus – työkyvyn hallintaAhtelan työelämäryhmä: ”Työurien pidentämistavoitteentoteuttaminen nykyisessä tilan...
TTH:n uusi painotus – työkyvyn hallintaYhteistyössä työpaikan kanssa edistää työntekijöidenterveyttä sekä työ- ja toiminta...
Työkykytalo (TTL)
Sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:nmuutosPitäisi lisätä työpaikan ja TTH:n yhteistyötäTyöterveyshuollon järjestämisestä aih...
Työkyvyn hallintasuunnitelma on valmis         työpaikan koon mukaanyli 50 henk                 ...
SV- ja TTH-lain muutos”90 päivän sääntö”, voimaan 1.6.2012Muutokset sv-lakiin  Työntekijän työssä jatkamismahdollisuudet ...
SV- ja TTH-lain muutosTavoite:  Työkyvyn arviointiprosessin parempi toimivuus   Työntekijän,   Työntekijän työnanta...
SV- ja TTH-lain muutosKoskee työ-, virka- tai muussa palvelussuhteessa oleviaHoitava lääkäri arvioi toimintakyvyn, työterv...
Työolojen muokkaus on mahdollista         luottamusmiehen mielestä työpaikan koon         mukaanyli 50 h...
Edistetäänkö työpaikallasi ikääntyvientyöntekijöiden pysymistä työssä nykyistäpidempään? %      13.12.2011 Luottamus...
Kannustetaanko työpaikallasiosatyökykyisiä pysymään työssä, %      13.12.2011 Luottamushenkilöpaneeli  23
Työkyvyn tukeminen - yhteistyötäTyökyvyn tukeminen  hyöty työnantajalle, ei kulu  hyöty työntekijälle ei uhka     t...
Työterveyshuolto ja työpaikan yhteistyö
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Työterveyshuolto ja työpaikan yhteistyö

1,041 views

Published on

Työsuojeluiltapäivässä keskiviikkona 7.3.2012 pohdittiin, miten hyvin tehty vaarojen selvittäminen ja toimiva työterveyshuolto edistävät työpaikan turvallisuutta, hyvinvointia ja työuran jatkamista. Seminaarin järjesti Turun Mauno Koivisto -keskuksessa Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelulautakunta yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Ohessa SAK:n asiantuntijalääkärin Kari Haringin seminaarissa pitämä esitys työterveyshuollosta ja työpaikan yhteistyöstä.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,041
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Työterveyshuolto ja työpaikan yhteistyö

 1. 1. Työterveyshuolto ja työpaikan yhteistyö Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja työterveyshuolto - seminaari Turku 7. 3.2012 Kari Haring asiantuntijalääkäri i t tij lääkä i 1
 2. 2. Yhteistyön perusteetLaki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki 21 12 2001/1383 21.12.2001/1383 Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammatti- henkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 1484/2001 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 (5 luku) Työsopimuslaki 26.1.2001/55 2
 3. 3. Yhteistyön perusteetYhteiskunnallinen tarve Eläke- / työurakeskustelu Hyödyt työpaikalle ja yksilölleSairausvakuutuslain 13 luvun 5§:n muutos”90 päivän sääntö” SAK tänään ja huomenna 3
 4. 4. Työmarkkinoille tulevat y (20-vuotiaat) Työmarkkinoilta poistuvat (60-vuotiaat)ETK (Kalle Elo) laskelmat Tilastokeskuksen2009 väestöennusteesta SAK tänään ja huomenna 4
 5. 5. Työikäinen väestö (15-64-vuotiaat) työmarkkina-aseman mukaan, mukaan 2010 7 400 113 000 29 000 483 600 Työlliset 33 000 Työttömät 258 000 Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke y yy 221 000 Osa-aikaeläke 2 410 000 Vanhuuseläke Maatalouden erityiseläke Muut työvoiman ulkopuolella olevat (esim. opiskelijat) Työikäinen väestö yhteensä 3 555 000 Hyvinvointivaltion rahoituksen kestävyyden kannalta keskeisintä on työkyvyttömyyseläkkeiden ja työttömyyden vähentäminen 14.9.2011 SAK/EVO/JR 5Lähteet: Tilastokeskus, ETK
 6. 6. Työkyvyttömyys lyhentää työuria Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 2007 25 400 henkilöä keskimäärin 52,3 - vuotiaana 2008 25 600 henkilöä keskimäärin 52,2 - vuotiaana 2009 23 900 henkilöä keskimäärin 52,1 - vuotiaana 2010 22 898 henkilöä keskimäärin 52,0 - vuotiaana Työstä T ö tä suoraan vanhuuseläkkeelle siirtyi h läkk ll ii t i 2007 25 700 henkilöä keskimäärin 63,0 - vuotiaana 2008 30 800 henkilöä keskimäärin 63,2 - vuotiaana 2009 40 600 henkilöä keskimäärin 63,4 - vuotiaana 2010 44 112 henkilöä keskimäärin 63,5 - vuotiaana Työurat pitenevät, jos työkyvyttömyyttä ehkäistään nykyistä tehokkaammin pitenevät tehokkaammin. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden puolittaminen - > +1 vuosi (1,5 v). OECD:n viesti jo vuonna 2009: työkyvyttömyyseläkkeet Suomen ongelma, kuntoutustoimia lisättävä ja tehostettava. j Tavoite: mahdollisimman harva sairastuisi ja joutuisi työkyvyttömyyseläkkeelle SAK tänään ja huomenna 6
 7. 7. Työelämäryhmä 1 2 2010 (Ahtelan ryhmä) 1.2.2010Työurien pidentämisessä työkyvyttömyyden vähentämiselläkeskeinen asemaTyökyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden vähentämisessätyöterveyshuollolla keskeinen asemaTyöterveystoiminnan onnistuminen edellyttää työpaikallatapahtuvaa, aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä =työterveysyhteistyötäUseat eri alojen työpaikkatason esimerkit osoittavat, ettäsairauspoissaolojen vähentämiseen, työkyvyttömyydenehkäisyyn ja tätä kautta työurien pidentämiseen onmahdollista vaikuttaa. 7
 8. 8. Mitä on työterveysyhteistyöTyönantaja, työntekijät ja työterveyshuolto toimivatyhteistyössä työterveyshuoltolain tarkoituksentoteuttamiseksi, työturvallisuuden parantamiseksi j y jatyöhyvinvoinnin lisäämiseksi.TTH-lainTTH lain tarkoitus: Työ ja toimintakyvyn edistäminen työuran Työ-eri vaiheissa, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmienehkäisy, työn ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus,työyhteisön toiminnan edistäminen – samalla työhyvinvoinninedistäminen SAK tänään ja huomenna 8
 9. 9. Työpaikan yhteistyö/TTHTyöterveyshuolto tarvitsee kumppanin työpaikallaTyöterveyshuolto asiantuntijana mukana – työterveyshuollonvuorovaikutustaidotTyöpaikkakäynnit (työpaikkaselvitykset)Terveyden ja työkyvyn edistäminen työuran eri vaiheissa Työn mukauttaminen, neuvonta- ja ohjaus TyöterveysneuvottelutTyösuojelutoimikunnan kokouksetTANO, terveys- ja elämäntapakampanjointi SAK tänään ja huomenna 9
 10. 10. TyöpaikkaselvitysMuodostaa perustan koko työterveyshuollon toiminnalleTyönantaja, työntekijät ja tth yhdessäTyöpaikkaselvityksen sisältö: Perustiedot: toimiala, henkilöstörakenne, työ- ja palvelusuhdemuodot, työaikajärjestelyt, todetut ammattitaudit, työtapaturmat, uhkatilanteet, muutokset, tulevaisuuden näkymät, sovitut ”käytännöt” jne. työn fyysiset, kemialliset ja biologiset altisteet, työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus arviointi: työn vaaratekijöiden ja kuormittavuuden terveydellisen merkityksen arviointiTyöpaikkaselvityksestä tehdään raportti, jossa esitetäänjohtopäätökset työolosuhteiden terveyteen vaikuttavistatekijöistä ja tarvittavat korjaus/toimenpide-ehdotukset
 11. 11. Työterveyshuollon työpaikkaselvityskytkeytyy työpaikan riskinarviointiin Panu Oksa, Työterveyslaitos 11
 12. 12. TTH:n uusi painotus – työkyvyn hallintaAhtelan työelämäryhmä: ”Työurien pidentämistavoitteentoteuttaminen nykyisessä tilanteessa edellyttäätyöterveyshuollon tavoitteiden ja sisällön uudelleen y y jsuuntaamista siten, että työn terveysvaarojen torjunnanrinnalle nostetaan työkyvyn edistäminen ja työssä jatkamisentukeminen.tukeminen.”Rantahalvarin ”työterveyshuoltoryhmä”Kuuskosken työhyvinvointiryhmä SAK tänään ja huomenna 13
 13. 13. TTH:n uusi painotus – työkyvyn hallintaYhteistyössä työpaikan kanssa edistää työntekijöidenterveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa((TTH-lain tarkoitus, 1§) §)Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (asetus, opas)SV-lain 13 luvun 5 §:n muutos30 – 60 – 90 päivän sääntö (sv-lain ja TTH-lain muutos)TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ SAK tänään ja huomenna 14
 14. 14. Työkykytalo (TTL)
 15. 15. Sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:nmuutosPitäisi lisätä työpaikan ja TTH:n yhteistyötäTyöterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista 1 §:n 1momentissa tarkoitetuista kustannuksista korvataan 60prosenttia, mikäli työpaikalla on yhteistyössätyöterveyshuollon kanssa sovitut käytännöt siitä, mitentyökyvyn hallintaa seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan hallintaa,työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Muutenkorvaus on 50 prosenttia.Kirjallinen suunnitelma työkyvyn hallinnasta ja edistämisestä Varhainen tuki, sairauslomien seuranta, työhönpaluun tukiTyöterveyshuollon raportointivelvollisuus(Lain muutoksen vaikutuksia tarkoitus tutkia) SAK tänään ja huomenna 16
 16. 16. Työkyvyn hallintasuunnitelma on valmis työpaikan koon mukaanyli 50 henk 52,220-49 henk 32,4 1 19 1-19 henk 25,2 25 2 0 10 20 30 40 50 60 % 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 17
 17. 17. SV- ja TTH-lain muutos”90 päivän sääntö”, voimaan 1.6.2012Muutokset sv-lakiin Työntekijän työssä jatkamismahdollisuudet selvitettävä viimeistäin silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä (yhtäjaksoinen tai pätkissä) Mahdollisuus päivärahan katkaisuun Sv päivärahaa Sv-päivärahaa haettava 2 kuukauden kuluesssaMuutokset tth-lakiin Työnantajan ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, k poissaolo ö h l ii i ää ill i kun i l jatkunut kuukauden ajan Työterveyshuollon lausunto: arvio jäljellä olevasta y y j j työkyvystä ja selvitys mahdollisuuksista jatkaa töissä 18
 18. 18. SV- ja TTH-lain muutosTavoite: Työkyvyn arviointiprosessin parempi toimivuus Työntekijän, Työntekijän työnantajan ja TTH:n yhteistyö Varhempi puuttuminen pitkittyviin työkyvyttömyyksiin Työurien pidentäminen ennenaikaista eläköitymistä vähentämällä Työkyvyn palautuminen, työhön paluu sairasloman jälkeen SAK tänään ja huomenna 19
 19. 19. SV- ja TTH-lain muutosKoskee työ-, virka- tai muussa palvelussuhteessa oleviaHoitava lääkäri arvioi toimintakyvyn, työterveyslääkärityökyvynTyöpaikalla työnantaja, työntekijä ja työterveyshuoltoarvioivat mahdollisuudet palata omaan työhönsä tai muuhuntyöhön työnantajan palveluksessa (kolmikanta /työterveys (kolmikanta- /työterveys-/työkykyneuvottelu) työ- ja työaikajärjestelyt työn muokkaaminen, osasairauspäiväraha, korvaava työ SAK tänään ja huomenna 20
 20. 20. Työolojen muokkaus on mahdollista luottamusmiehen mielestä työpaikan koon mukaanyli 50 henk 75,520-49 henk 63,8 1-19 1 19 henk 51,0 51 0 0 20 40 60 80 % 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 21
 21. 21. Edistetäänkö työpaikallasi ikääntyvientyöntekijöiden pysymistä työssä nykyistäpidempään? % 13.12.2011 Luottamushenkilöpaneeli 22
 22. 22. Kannustetaanko työpaikallasiosatyökykyisiä pysymään työssä, % 13.12.2011 Luottamushenkilöpaneeli 23
 23. 23. Työkyvyn tukeminen - yhteistyötäTyökyvyn tukeminen hyöty työnantajalle, ei kulu hyöty työntekijälle ei uhka työntekijälle, hyöty yhteiskunnalle, ei mahdottomuusTyöpaikan yhteistyö sekä työpaikan ja työterveyshuollonyhteistyö luo edellytyksiä työkyvyttömyyden vähentämiselle,työhyvinvoinnille ja pitkille työurilleTyöpaikalla yhteiset pelinsäännöt keskinäinen luottamus pelinsäännöt,Ennakointi tärkeääTyötä hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävä jatkuvastiIhmisellä on inhimillisen kohtelun kaipuu 7.3.2012 24

×