6·2011                              Työelämä ja      ammattiyhdistysliike 2011 
1Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011JohdantoTarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sop...
2Yhdenvertaisia oikeuksia kaikille työntekijöille työelämässä kannattavat etenkin SAK:n jäsenetja työttömänä olevat suomal...
3Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?Järjestäytyminen on kansalaisten mielestä ainakin melko tarpeellistaValtaosa su...
4  Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011  Kuvio 1/1-14.  SUHTAUTUMINEN TYÖELÄMÄÄ JA SOPIMUSTOIMINTAA KOSKEVIIN EHDOTUKS...
5 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1sv1.  SUHTAUTUMINEN TYÖELÄMÄÄ JA SOPIMUSTOI-        MINTAA KOSKEVII...
6 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1sv2.  SUHTAUTUMINEN TYÖELÄMÄÄ KOSKEVIIN EH-        DOTUKSIIN: SAKn ...
7Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011Kuvio 3ab.  KUINKA HYVIN TAI HUONOSTI AMMATTIYHDISTYS-       LIIKE TOIMII N...
8 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1-2.  SOPIMUSPOLITIIKKA: HALUATKO TAI HALUAISIT-        KO, ETTÄ P...
9 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1-4.  SOPIMUSPOLITIIKKA: HALUATKO TAI HALUAISIT-        KO NEUVOTE...
10 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1-6.  SOPIMUSPOLITIIKKA: PITÄISIKÖ KOKOAIKAISEN       TYÖNTEKIJÄN T...
11 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1-7.  TYÖELÄMÄ: PITÄISIKÖ KAIKILLE TYÖNTEKI-        JÖILLE TAATA ...
12 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1-8.  TYÖELÄMÄ: PITÄISIKÖ VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE        TAATA VAKITU...
13
14
15 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 2e.  KUINKA TARPEELLISTA TAI TARPEETONTA NYKYAI-       KANA ON, ET...
16 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 3ae.  KUINKA HYVIN TAI HUONOSTI AMMATTIYHDISTYS-       LIIKE TOIMII...
17 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 3be.  KUINKA HYVIN TAI HUONOSTI AMMATTIYHDISTYS-       LIIKE TOIMII...
18 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 4e.  ONKO AMMATTIYHDISTYSLIIKKEELLÄ VAIKUTUS-       VALTAA SOPIVAS...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryHakaniemenranta 1 , PL 15700531 Helsinkipuhelin 020 774 000www.sak.fi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

317 views

Published on

Kansalaisten suhtautuminen työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. SAK:n julkaisusarja.

TSN Gallupin selvitys kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Lisäksi tutkittiin järjestäytymisen tarpeellisuutta ja näkemyksiä ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

 1. 1. 6·2011                  Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 
 2. 2. 1Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011JohdantoTarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaakoskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä on tutkittu myös järjestäytymisen tarpeellisuutta janäkemyksiä ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta.Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 13.-23.5.2011 päivien välisenä aikana. Haastatte-luja tehtiin yhteensä 1.258. Vastaajat edustavat maamme 18 - 74 vuotta täyttänyttä väestöäAhvenanmaata lukuunottamatta.Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.TNS Gallup Oy on toteuttanut tutkimuksen SAK:n toimeksiannosta.Suhtautuminen työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiinTutkimuksessa vastaajille esitettiin joukko työelämää ja sopimustoimintaa koskevia ehdotuksia.Enemmistö suomalaisista kannattaa 1.800 euron minimipalkkaaValtaosa (88 %) suomalaisista ilmoittaa, että työnantajaa pitäisi sakottaa, jos se ei maksa palk-koja, ylityö- ja lomakorvauksia tai erilaisia lisiä lakien ja sopimusten mukaisesti tai irtisanootyöntekijän laittomasti. Juuri kukaan ei asetu tällaista ehdotusta vastaan.Niukka enemmistö (53 %) kansalaisista kannattaa sitä, että suuret työnantajat velvoitettaisiintyöllistämään osatyökykyisiä, mikäli työntekijän työkyky alentuu sairauden tai vammautumisenvuoksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että työelämässä määriteltäisiin kiintiöt osatyökykyisille. Vajaaviidennes (18 %) väestöstä haraa ehdotusta vastaan; näin tekevät etenkin johtavassa asemas-sa toimivat (52 %) ja yrittäjät (37 %). Ehdotus saa lämpimän vastaanoton etenkin alempientoimihenkilöiden ja SAK:n jäsenten keskuudessa.Kaksi kolmasosaa kansalaisista (64 %) katsoo, että kokoaikaisen työntekijän työehtosopimuk-sen mukainen palkka tulisi olla vähintään 1.800 € kuukaudessa. Yksi kahdeksasta (12 %) vas-tustaa avoimesti ajatusta tämänkaltaisesta yleissitovasta 1.800 € minimipalkasta. Nykyisin mo-nissa ammateissa taulukkopalkka jää alle 1.800 € tason.Keskimäärää useammin ehdotusta 1.800 € minimipalkasta kannattavat alemmat toimihenkilöt,työntekijät sekä työttömät. Myös SAK:n ja STTK:n jäsenet lämpenevät ehdotuksen kuultuaan.Enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista suhtautuu myönteisesti ajatukseen 1.800 € mini-palkasta kokoaikaiselle työntekijälle. Keskimäärää useammin ehdotus saa tukea SDP:n, Perus-suomalaisten, Vasemmistoliiton ja Vihreiden kannattajilta.Moni ei osaa ottaa kantaa vuokratyöntekijöiden aseman parantamiseenEnemmistö (58 %) suomalaisista katsoo, että kaikille työntekijöille pitäisi taata yhdenvertaisetoikeudet työelämässä. Reilu viidesosa (22 %) kansalaisista torjuu ehdotuksen.
 3. 3. 2Yhdenvertaisia oikeuksia kaikille työntekijöille työelämässä kannattavat etenkin SAK:n jäsenetja työttömänä olevat suomalaiset. Johtajista ja akateemisen koulutuksen saaneista reilu neljän-nes arvioi, että mitään takuita yhdenvertaisista oikeuksista kaikille ei tarvita.Kaksi viidestä (42 %) suhtautuu myönteisesti ajatukseen, että vuokratyöntekijälle taataan vaki-tuinen työsuhde vuokratyönantajaan. Reilu neljännes (28 %) torjuu ehdotuksen. Ehdotus onollut vaikea arvioitavaksi, koska vajaa kolmannes (30 %) ei pysty ottamaan kantaa.SAK:n jäsenillä on kuitenkin enemmistöinen mielipide; vuokratyöntekijälle tulisi taata vakituinentyösuhde vuokratyönantajaan (55 %). Ehdotus saa kannatusta myös työttömien ja alempientoimihenkilöiden keskuudessa. Enemmistö yrittäjistä haraa ehdotusta vastaan.Kaikille nuorille vähintään toisen asteen koulutusLähes kaksi kolmesta (72 %) antaa tukensa sille, että kaikille peruskoulunsa päättäville nuorilletaataan opiskelupaikka toisen asteen koulutukseen (lukiot tai ammatillinen koulutus). Ainoas-taan yksi kuudesta (15 %) asettuu vastustamaan ehdotusta.Niukka enemmistö (53 %) kannattaa oppioikeuden laajentamista siten, että siihen kuuluisi pe-ruskoulun lisäksi myös toisen asteen koulutus. Käytännössä ehdotus merkitsisi sitä, että kaikkinuoret saavat vähintään toisen asteen koulutuksen. Neljännes (25 %) suomalaisista vastustaaehdotusta.Tuloksista näkyy, että toisen asteen ulottaminen kaikkiin nuoriin viehättää etenkin 50-60 vuotiai-ta suomalaisia. Johtajat ja 25-34 vuotiaat suhtautuvat keskimäärää useammin varauksellisesti.Selvä enemmistö (63 %) suomalaisista sanoo, että valtion pitäisi tarjota kaikille työttömille työl-listymispalveluja, kuten koulutusta, palkkatuettua työtä ja työharjoittelua viimeistään kolmenkuukauden kuluttua työttömäksi jäämisestä. Ehdotusta vastustaa viidennes (20 %).Ehdotus työllistymispalveluiden tarjoamisesta kaikille työttömille ilahduttaa erityisesti 50-60 vuo-tiaita suomalaisia. Johtajat, ylemmät toimihenkilöt ja 25-34 vuotiaat eivät syty samassa määrinajatukselle.SAK:n jäseniä puistattaa ajatus neuvotella palkankorotuksesta henkilökohtaisesti ilmanapujaTutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, haluatko tai haluaisitko, että palkankorotuksestasi neuvotte-lee ammattiliitto. Enemmistö (55 %) haluaa, että omasta palkankorotuksesta neuvottelee am-mattiliitto. Viidesosa (19 %) ei tätä halua tai tarvitse.Valtaosa SAK:n ja STTK:n jäsenistä sekä työntekijöistä haluavat, että ammattiliitto neuvotteleeheidän palkankorotuksistaan. Tuloksista käy ilmi myös se, että aika moni nuori (60 %) haluaaammattiliiton neuvottelevan.Kolmannes (34 %) suomalaisista haluaa tai haluaisi neuvotella itse omasta palkankorotukses-taan ilman ammattiliiton tai työntekijöiden edustajan apua. Enemmän kuin kaksi viidestä (43 %)torjuu ajatuksen ja neljännes (23 %) ei kykene ottamaan kantaa.Ainoa ryhmä, jolla on haluja neuvotella itse, ovat johtavassa asemassa toimivat. Toisaalta kaikkiheistäkään eivät halua. SAK:n jäsenet eivät halua neuvotella ilman apuja. Heitä ehdotus milteipuistattaa.
 4. 4. 3Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?Järjestäytyminen on kansalaisten mielestä ainakin melko tarpeellistaValtaosa suomalaisista (79 %) kokee, että nykyaikana on vähintäänkin melko tarpeellista järjes-täytyä ammatillisesti. Mielipide-eroja aiheuttaa lähinnä se, onko asia erittäin vai ainoastaanmelko tarpeellista. Suomalaisista enemmän kuin kaksi viidesosaa (44 %) arvioi järjestäytymisenerittäin tarpeelliseksi.SAK:n jäsenet poikkeavat muiden keskusjärjestöjen jäsenistä siinä, että heistä selvästi suurem-pi osa (70 %) kokee järjestäytymisen erittäin tarpeelliseksi.Kaikki ikäluokat kokevat järjestäytymisen olevan tarpeellista. Nuoret kuitenkin näkevät järjestäy-tymisen vähemmän tarpeelliseksi kuin varttuneemmat ikäluokat. Merkillepantavaa tuloksissa onkuitenkin se, että lähes kaikki väestöryhmät yhteiskunnassa pitävät järjestäytymistä aiheellise-na. Johtajien ja yrittäjien keskuudessa kuitenkin aika moni katsoo, että järjestäytyminen onenemmän tai vähemmän tarpeetonta.Puoluekannan mukaan erot ilmenevät lähinnä aste-eroina. Valtaosa kaikkien puolueiden kan-nattajista arvostaa ammatillista järjestäytymistä. Kokoomuksen ja Keskustan kannattajat ko-kevat järjestäytymisen tarpeelliseksi, mutta eivät kuitenkaan yhtä tarpeelliseksi kuin muidenpuolueiden kannattajat.Kuinka ammattiyhdistysliike toimii?Enemmistö on tyytyväinen ammattiyhdistysliikkeen toimintaanEnemmistö (51 %) suomalaisista sanoo, että ammattiyhdistysliike toimii nykyään yleisesti ottaenvähintäänkin melko hyvin. Vajaa kolmannes (30 %) antaa huonon arvosanan.Vielä hieman suurempi osa (54 %) kansalaisista arvioi ammattiyhdistysliikkeen toimivan nyky-ään jäsenten kannalta hyvin. Tyytymättömiä on neljänneksen (26 %) verran.Ammattiyhdistysliike saa hyviä arvosanoja runsaasti etenkin palkansaajien keskusjärjestöjenjäseniltä. Myös työntekijät ja alemmat toimihenkilöt ovat keskimäärää tyytyväisempiä. Näkyväs-sä määrin nurinaa ja tyytymättömyyttä nousee yrittäjien, johtajien ja ylempien toimihenkilöidenkeskuudesta.Puoluekannan mukaan tyytyväisimpiä ovat SDP:n kannattajat. Näkyvässä määrin kritiikkiäkumpuaa Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajilta.Onko ammattiyhdistysliikkeellä liikaa vai liian vähän vaikutusvaltaa?Vain yksi kuudesta haluaa vähentää ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvaltaaSuomalaisista vain yksi kuudesta olisi valmis vähentämään ammattiyhdistysliikkeen vaikutus-valtaa. Ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvallan lisääjiä (31 %) on enemmän kuin vähentäjiä (16%). Vajaa kolmannes (31 %) säilyttäisi ammattiyhdistysliikkeen ”muskelit” ennallaan.SAK:n jäsenten enemmistö (57 %) haluaisi lisätä ammattiyhdistysliikkeen valtaa yhteiskunnas-sa. Tämä ajatus saa tietyssä määrin tukea myös SDP:n ja Perussuomalaisten kannattajilta.Missään väestöryhmästä ei löydy enemmistöä, joka haluaisi lähteä vähentämään ammattiyhdis-tysliikkeen valtaa. Keskimäärää enemmän niitä, jotka olisivat valmiita riisumaan ammattiyhdis-tysliikkeen vaikutusvaltaa, löytyy johtajien ja yrittäjien keskuudesta.
 5. 5. 4 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1/1-14. SUHTAUTUMINEN TYÖELÄMÄÄ JA SOPIMUSTOIMINTAA KOSKEVIIN EHDOTUKSIIN (tekstejä lyhennetty, %). KYLLÄ EOS EI Pitäisikö työnantajaa sakottaa, jos se ei (…) lakien ja sop. mukaisesti/irtisanoo laittom. 88 9 3 Pitäisikö kaikille peruskoulunsa päättäville taata opiskelupaikka toisen asteen koul. 72 13 15 Pitäisikö kokoaik. työntekijän työehtosopimuksen muk. palkka olla vähint. 1800 euroa/kk 64 24 12 Pitäisikö valtion tarjota kaikille työttömille työllistymispalveluja, kuten koulutusta (…) 63 18 20 Pitäisikö kaikille työntekijöille taata yhdenvertaiset oikeudet työelämässä 58 19 22 Haluatko tai haluaisitko, että palkankorotuksestasi neuvottelee ammattiliitto 55 26 19Pitäisikö suuret työnant. velvoittaa työllistämään osatyökykyisiä, mikäli työkyky alentuu (..) 53 29 18 Pitäisikö oppioikeutta laajentaa siten, että siihen kuuluisi myös toisen asteen koulutus 53 22 25 Pitäisikö vuokratyöntekijälle taata vakituinen työsuhde vuokratyönantajaan 42 30 28 Halua(isi)tko neuvotella palkankorotuksestasi ilman ammattiliiton tai työnt. edust. apua 34 23 43 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics
 6. 6. 5 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1sv1. SUHTAUTUMINEN TYÖELÄMÄÄ JA SOPIMUSTOI- MINTAA KOSKEVIIN EHDOTUKSIIN: SAKn JÄSE- NET vs. KOKO VÄESTÖ (%). KYLLÄ EOS EI1) Pitäisikö työnantajaa sakottaa, jos se ei maksa palkkoja, ylityö- ja lomakorvauksia tai erilaisia lisiä lakien ja sopimusten mukaisesti tai irtisanoo työntekijän laittomasti SAK 94 4 2 Kaikki 88 9 32) Haluatko tai haluaisitko, että palkankorotuksestasi neuvottelee ammattiliitto SAK 83 11 6 Kaikki 55 26 193) Haluatko tai haluaisitko neuvotella itse palkankorotuksestasi ilman ammattiliiton tai työntekijöiden edustajan apua SAK 19 13 68 Kaikki 34 23 434) Pitäisikö kokoaikaisen työntekijän työehtosopimuksen mukainen palkka olla vähintään 1800 euroa/kk SAK 89 9 3 Kaikki 64 24 12 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics
 7. 7. 6 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1sv2. SUHTAUTUMINEN TYÖELÄMÄÄ KOSKEVIIN EH- DOTUKSIIN: SAKn JÄSENET vs. KOKO VÄES- TÖ (%). KYLLÄ EOS EI1) Pitäisikö kaikille työntekijöille taata yhdenvertaiset oikeudet työ- elämässä SAK 70 15 16 Kaikki 58 19 222) Pitäisikö vuokratyöntekijälle taata vakituinen työsuhde vuokra- työnantajaan SAK 55 23 21 Kaikki 42 30 283) Pitäisikö suuret työnantajat velvoittaa työllistämään osatyökykyisiä, mikäli työntekijän työkyky alentuu sairauden tai vammautumisen vuoksi (määritellään kiintiöt osatyökykyisille) SAK 61 30 9 Kaikki 53 29 18 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 2. KUINKA TARPEELLISTA TAI TARPEETON- TA NYKYAIKANA ON, ETTÄ PALKANSAA- JAT JÄRJESTÄYTYVÄT AMMATILLISES- TI (%). Erittäin tarpeellista 44 Melko tarpeellista 35 Melko tarpeetonta 8 Erittäin tarpeetonta 2 Ei osaa sanoa 10 0 20 40 60 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics
 8. 8. 7Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011Kuvio 3ab. KUINKA HYVIN TAI HUONOSTI AMMATTIYHDISTYS- LIIKE TOIMII NYKYÄÄN: YLEISESTI OTTAEN vs. JÄ- SENTEN KANNALTA (%). ERIT- MEL- EI MELKO ERITTÄIN TÄIN KO OSAA HUO- HUO- HYVIN HYVIN SANOA NOSTI NOSTI Yleisesti ottaen 5 46 19 24 6Jäsenten kannalta 7 47 20 21 5 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 4. ONKO AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEL- LÄ VAIKUTUSVALTAA SOPIVASTI VAI PITÄISIKÖ SITÄ LISÄTÄ TAI VÄHEN- TÄÄ (%). Sopivasti 31 Pitäisi lisätä 31 Pitäisi vähentää 16 Ei osaa sanoa 22 0 10 20 30 40 50 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics
 9. 9. 8 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1-2. SOPIMUSPOLITIIKKA: HALUATKO TAI HALUAISIT- KO, ETTÄ PALKANKOROTUKSESTASI NEUVOT- TELEE AMMATTILIITTO (%). KYLLÄ EOS EI Kaikki 55 26 19 Nainen 55 31 14 Mies 54 21 25 Alle 25 vuotta 60 36 4 25-34 vuotta 54 22 24 35-49 vuotta 55 21 24 50-60 vuotta 60 20 19 Yli 60 vuotta 46 32 22 Ei amm. koulutusta 58 32 11Ammattikoulu/-tutkinto 58 28 14Opistoasteen ammatill. 50 24 26 Amkk/ylempi opistot. 54 23 23 Akateeminen 51 20 29Johtavassa asemassa 40 19 41 Ylempi toimihenkilö 55 18 28 Alempi toimihenkilö 59 20 20 Työntekijä 65 23 12 Yrittäjä/ammatinh. 26 22 52 Opiskelija 59 32 9 Eläkeläinen 42 37 21 Työtön 48 24 28 SAK 83 11 6 AKAVA 60 19 21 STTK 67 18 15 Pääkaupunkiseutu 49 30 21Kaupunkimainen kunta 57 24 18 Taajaan asuttu kunta 52 26 21 Maaseutumainen 55 25 20 Uusimaa 49 31 20 Etelä-Suomi 55 25 20 Itä-Suomi 56 23 21 Länsi-Suomi 59 21 20 Pohjois-Suomi 54 29 17 KOK 44 23 34 SDP 75 19 7 PS 56 22 22 KESK 49 27 23 VAS 70 22 8 VIHR 51 33 16 Ei äänestäisi 42 46 12 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics
 10. 10. 9 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1-4. SOPIMUSPOLITIIKKA: HALUATKO TAI HALUAISIT- KO NEUVOTELLA ITSE PALKANKOROTUKSES- TASI ILMAN AMMATTILIITON TAI TYÖNTEKIJÖI- DEN EDUSTAJAN APUA (%). KYLLÄ EOS EI Kaikki 34 23 43 Nainen 30 25 45 Mies 38 21 41 Alle 25 vuotta 30 33 36 25-34 vuotta 40 21 39 35-49 vuotta 32 16 52 50-60 vuotta 33 19 48 Yli 60 vuotta 36 29 35 Ei amm. koulutusta 28 31 40Ammattikoulu/-tutkinto 33 22 45Opistoasteen ammatill. 34 18 47 Amkk/ylempi opistot. 40 23 37 Akateeminen 38 17 45Johtavassa asemassa 54 17 29 Ylempi toimihenkilö 40 13 46 Alempi toimihenkilö 36 16 48 Työntekijä 25 19 56 Yrittäjä/ammatinh. 69 13 18 Opiskelija 27 32 42 Eläkeläinen 34 34 32 Työtön 34 29 37 SAK 19 13 68 AKAVA 34 16 50 STTK 29 12 59 Pääkaupunkiseutu 36 25 39Kaupunkimainen kunta 30 24 46 Taajaan asuttu kunta 38 22 41 Maaseutumainen 39 21 40 Uusimaa 38 25 37 Etelä-Suomi 34 25 41 Itä-Suomi 33 25 43 Länsi-Suomi 35 20 45 Pohjois-Suomi 24 20 56 KOK 47 20 33 SDP 23 17 60 PS 41 22 37 KESK 34 21 45 VAS 24 18 58 VIHR 29 23 47 Ei äänestäisi 34 41 25 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics
 11. 11. 10 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1-6. SOPIMUSPOLITIIKKA: PITÄISIKÖ KOKOAIKAISEN TYÖNTEKIJÄN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAINEN PALKKA OLLA VÄHINTÄÄN 1800 EUROA/KK (%). KYLLÄ EOS EI Kaikki 64 24 12 Nainen 69 23 7 Mies 59 24 17 Alle 25 vuotta 58 32 10 25-34 vuotta 59 20 21 35-49 vuotta 71 16 13 50-60 vuotta 77 16 7 Yli 60 vuotta 55 34 11 Ei amm. koulutusta 66 25 9Ammattikoulu/-tutkinto 71 23 6Opistoasteen ammatill. 71 19 10 Amkk/ylempi opistot. 59 22 19 Akateeminen 51 30 18Johtavassa asemassa 53 29 17 Ylempi toimihenkilö 53 25 22 Alempi toimihenkilö 76 16 7 Työntekijä 79 14 6 Yrittäjä/ammatinh. 57 12 30 Opiskelija 51 33 16 Eläkeläinen 53 36 11 Työtön 77 16 7 SAK 89 9 3 AKAVA 61 25 14 STTK 79 13 7 Pääkaupunkiseutu 62 26 11Kaupunkimainen kunta 62 24 14 Taajaan asuttu kunta 73 20 8 Maaseutumainen 66 22 12 Uusimaa 65 24 11 Etelä-Suomi 58 27 15 Itä-Suomi 72 17 11 Länsi-Suomi 67 22 11 Pohjois-Suomi 59 28 13 KOK 51 28 21 SDP 71 17 12 PS 70 16 14 KESK 55 32 12 VAS 75 15 11 VIHR 73 18 9 Ei äänestäisi 72 23 6 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics
 12. 12. 11 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1-7. TYÖELÄMÄ: PITÄISIKÖ KAIKILLE TYÖNTEKI- JÖILLE TAATA YHDENVERTAISET OIKEUDET TYÖELÄMÄSSÄ (%). KYLLÄ EOS EI Kaikki 58 19 22 Nainen 60 19 21 Mies 56 20 24 Alle 25 vuotta 59 27 14 25-34 vuotta 55 18 26 35-49 vuotta 59 14 27 50-60 vuotta 66 14 20 Yli 60 vuotta 53 25 22 Ei amm. koulutusta 62 23 15Ammattikoulu/-tutkinto 57 24 20Opistoasteen ammatill. 57 15 27 Amkk/ylempi opistot. 61 14 25 Akateeminen 52 19 28Johtavassa asemassa 47 22 31 Ylempi toimihenkilö 51 22 27 Alempi toimihenkilö 61 12 26 Työntekijä 63 16 21 Yrittäjä/ammatinh. 54 10 37 Opiskelija 55 32 13 Eläkeläinen 54 24 22 Työtön 80 3 17 SAK 70 15 16 AKAVA 54 21 24 STTK 64 10 26 Pääkaupunkiseutu 52 20 28Kaupunkimainen kunta 60 19 20 Taajaan asuttu kunta 56 18 25 Maaseutumainen 60 21 18 Uusimaa 55 19 26 Etelä-Suomi 59 19 22 Itä-Suomi 64 16 20 Länsi-Suomi 61 19 21 Pohjois-Suomi 52 27 21 KOK 52 17 31 SDP 67 17 17 PS 64 13 23 KESK 47 24 29 VAS 76 8 16 VIHR 64 24 11 Ei äänestäisi 52 29 20 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics
 13. 13. 12 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 1-8. TYÖELÄMÄ: PITÄISIKÖ VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE TAATA VAKITUINEN TYÖSUHDE VUOKRATYÖN- ANTAJAAN (%). KYLLÄ EOS EI Kaikki 42 30 28 Nainen 39 36 25 Mies 46 23 31 Alle 25 vuotta 38 39 23 25-34 vuotta 37 27 36 35-49 vuotta 44 24 32 50-60 vuotta 49 26 25 Yli 60 vuotta 42 35 23 Ei amm. koulutusta 40 37 23Ammattikoulu/-tutkinto 46 31 23Opistoasteen ammatill. 48 22 29 Amkk/ylempi opistot. 42 26 32 Akateeminen 36 30 34Johtavassa asemassa 35 29 36 Ylempi toimihenkilö 32 31 37 Alempi toimihenkilö 51 20 29 Työntekijä 43 31 26 Yrittäjä/ammatinh. 33 15 52 Opiskelija 43 36 21 Eläkeläinen 41 37 22 Työtön 56 17 27 SAK 55 23 21 AKAVA 40 28 32 STTK 50 25 25 Pääkaupunkiseutu 39 31 30Kaupunkimainen kunta 46 26 28 Taajaan asuttu kunta 36 34 30 Maaseutumainen 43 33 24 Uusimaa 43 27 30 Etelä-Suomi 42 27 30 Itä-Suomi 42 29 28 Länsi-Suomi 43 32 26 Pohjois-Suomi 42 36 22 KOK 34 25 41 SDP 50 27 23 PS 48 23 29 KESK 35 35 30 VAS 45 32 22 VIHR 47 30 23 Ei äänestäisi 33 32 36 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics
 14. 14. 13
 15. 15. 14
 16. 16. 15 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 2e. KUINKA TARPEELLISTA TAI TARPEETONTA NYKYAI- KANA ON, ETTÄ PALKANSAAJAT JÄRJESTÄYTYVÄT AMMATILLISESTI (%). ERITTÄIN MELKO EI MELKO ERITTÄIN TARPEEL- TARPEEL- OSAA TARPEE- TARPEE- LISTA LISTA SANOA TONTA TONTA Kaikki 44 35 10 8 2 Nainen 46 35 12 6 1 Mies 42 34 9 11 4 Alle 25 vuotta 24 50 25 1 0 25-34 vuotta 43 38 8 10 0 35-49 vuotta 49 28 8 11 4 50-60 vuotta 50 34 5 9 3 Yli 60 vuotta 49 29 9 10 4 Ei amm. koulutusta 38 38 18 5 1Ammattikoulu/-tutkinto 51 29 12 6 2Opistoasteen ammatill. 50 26 7 13 4 Amkk/ylempi opistot. 41 43 7 6 3 Akateeminen 42 37 5 13 3Johtavassa asemassa 17 27 26 25 5 Ylempi toimihenkilö 40 43 2 12 3 Alempi toimihenkilö 53 30 7 7 4 Työntekijä 55 31 8 5 0 Yrittäjä/ammatinh. 21 31 7 32 9 Opiskelija 23 54 20 1 2 Eläkeläinen 47 30 10 10 3 Työtön 50 27 14 9 0 SAK 70 19 9 2 0 AKAVA 49 37 3 10 1 STTK 61 30 6 2 1 Pääkaupunkiseutu 40 42 7 8 2Kaupunkimainen kunta 49 32 11 7 1 Taajaan asuttu kunta 44 35 8 9 5 Maaseutumainen 37 34 14 11 4 Uusimaa 41 38 10 8 3 Etelä-Suomi 45 33 12 8 2 Itä-Suomi 47 34 6 10 3 Länsi-Suomi 46 32 9 9 3 Pohjois-Suomi 40 36 16 8 0 KOK 28 46 5 18 4 SDP 72 23 3 2 0 PS 45 32 7 14 3 KESK 29 45 10 10 6 VAS 64 27 4 5 1 VIHR 36 46 14 3 1 Ei äänestäisi 33 26 26 15 0 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics
 17. 17. 16 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 3ae. KUINKA HYVIN TAI HUONOSTI AMMATTIYHDISTYS- LIIKE TOIMII NYKYÄÄN YLEISESTI OTTAEN (%). ERIT- MEL- EI MELKO ERITTÄIN TÄIN KO OSAA HUO- HUO- HYVIN HYVIN SANOA NOSTI NOSTI Kaikki 5 46 19 24 6 Nainen 5 49 25 18 3 Mies 5 43 14 29 9 Alle 25 vuotta 6 36 49 10 0 25-34 vuotta 3 50 14 29 4 35-49 vuotta 6 48 11 27 8 50-60 vuotta 5 47 10 28 10 Yli 60 vuotta 5 47 19 22 7 Ei amm. koulutusta 4 41 32 19 4Ammattikoulu/-tutkinto 8 52 18 16 6Opistoasteen ammatill. 8 45 13 27 7 Amkk/ylempi opistot. 3 48 15 29 5 Akateeminen 2 47 11 29 10Johtavassa asemassa 2 23 21 41 13 Ylempi toimihenkilö 1 48 13 29 9 Alempi toimihenkilö 6 51 10 27 6 Työntekijä 5 54 16 21 5 Yrittäjä/ammatinh. 0 34 21 36 9 Opiskelija 5 44 33 17 2 Eläkeläinen 5 45 21 21 8 Työtön 5 39 18 31 7 SAK 9 62 8 21 2 AKAVA 2 59 10 24 5 STTK 6 63 7 17 6 Pääkaupunkiseutu 6 35 21 32 6Kaupunkimainen kunta 6 49 18 21 6 Taajaan asuttu kunta 2 50 19 22 8 Maaseutumainen 5 49 20 24 4 Uusimaa 5 37 21 30 7 Etelä-Suomi 4 53 18 21 4 Itä-Suomi 5 41 23 23 8 Länsi-Suomi 7 47 17 22 7 Pohjois-Suomi 2 57 17 18 5 KOK 3 42 17 30 9 SDP 10 61 9 18 3 PS 4 45 10 28 13 KESK 2 50 22 22 5 VAS 7 55 18 17 3 VIHR 6 38 27 29 0 Ei äänestäisi 0 27 41 30 2 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics
 18. 18. 17 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 3be. KUINKA HYVIN TAI HUONOSTI AMMATTIYHDISTYS- LIIKE TOIMII NYKYÄÄN JÄSENTEN KANNALTA (%). ERIT- MEL- EI MELKO ERITTÄIN TÄIN KO OSAA HUO- HUO- HYVIN HYVIN SANOA NOSTI NOSTI Kaikki 7 47 20 21 5 Nainen 6 50 23 17 3 Mies 7 44 17 25 7 Alle 25 vuotta 9 43 42 6 0 25-34 vuotta 6 48 19 23 4 35-49 vuotta 8 47 13 23 9 50-60 vuotta 7 50 11 27 5 Yli 60 vuotta 5 47 18 24 6 Ei amm. koulutusta 7 44 28 18 3Ammattikoulu/-tutkinto 12 46 21 16 5Opistoasteen ammatill. 7 44 14 28 7 Amkk/ylempi opistot. 2 56 18 18 6 Akateeminen 5 46 14 30 5Johtavassa asemassa 2 30 18 36 14 Ylempi toimihenkilö 4 47 17 25 6 Alempi toimihenkilö 8 48 11 28 4 Työntekijä 9 52 17 18 4 Yrittäjä/ammatinh. 0 36 29 29 7 Opiskelija 8 47 33 11 2 Eläkeläinen 5 48 19 22 6 Työtön 8 41 21 24 7 SAK 14 57 8 19 2 AKAVA 5 59 9 26 1 STTK 9 61 7 20 3 Pääkaupunkiseutu 6 38 24 26 6Kaupunkimainen kunta 7 49 19 20 5 Taajaan asuttu kunta 4 49 18 21 8 Maaseutumainen 8 51 18 21 3 Uusimaa 5 42 22 24 6 Etelä-Suomi 8 44 20 24 4 Itä-Suomi 6 51 18 21 4 Länsi-Suomi 8 49 19 18 7 Pohjois-Suomi 7 55 17 18 3 KOK 7 39 18 29 7 SDP 14 59 7 18 2 PS 6 47 11 26 11 KESK 3 51 18 23 5 VAS 7 60 16 13 3 VIHR 5 45 28 22 0 Ei äänestäisi 0 31 41 27 1 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics
 19. 19. 18 Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Kuvio 4e. ONKO AMMATTIYHDISTYSLIIKKEELLÄ VAIKUTUS- VALTAA SOPIVASTI VAI PITÄISIKÖ SITÄ LISÄTÄ TAI VÄHENTÄÄ (%). PITÄISI SOPI- EI OSAA PITÄISI LISÄTÄ VASTI SANOA VÄHENTÄÄ Kaikki 31 31 22 16 Nainen 30 32 27 11 Mies 32 29 18 21 Alle 25 vuotta 30 20 42 8 25-34 vuotta 32 30 23 14 35-49 vuotta 31 32 20 17 50-60 vuotta 38 37 12 13 Yli 60 vuotta 26 34 18 22 Ei amm. koulutusta 34 26 31 9Ammattikoulu/-tutkinto 36 32 22 9Opistoasteen ammatill. 32 29 18 21 Amkk/ylempi opistot. 29 36 16 18 Akateeminen 21 34 20 25Johtavassa asemassa 12 25 27 36 Ylempi toimihenkilö 24 36 22 18 Alempi toimihenkilö 32 37 16 15 Työntekijä 40 34 20 6 Yrittäjä/ammatinh. 12 34 15 40 Opiskelija 30 23 31 15 Eläkeläinen 26 32 21 22 Työtön 41 23 23 13 SAK 57 28 15 0 AKAVA 27 41 18 15 STTK 36 43 11 10 Pääkaupunkiseutu 31 27 27 15Kaupunkimainen kunta 32 32 23 14 Taajaan asuttu kunta 26 39 16 20 Maaseutumainen 33 27 21 19 Uusimaa 32 27 26 15 Etelä-Suomi 29 34 21 16 Itä-Suomi 31 30 23 16 Länsi-Suomi 35 32 18 15 Pohjois-Suomi 25 32 25 18 KOK 16 34 14 35 SDP 48 38 11 2 PS 43 26 17 14 KESK 20 35 21 24 VAS 36 37 22 5 VIHR 21 32 41 7 Ei äänestäisi 32 15 42 11 0 25 50 75 100 TNS Gallup Oy 2011 / PGraphics
 20. 20. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryHakaniemenranta 1 , PL 15700531 Helsinkipuhelin 020 774 000www.sak.fi

×