Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Työelämän pelisäännöt
Työelämän pelisäännöt
Loading in …3
×
1 of 13

Talouden ja työelämän bingo

0

Share

Download to read offline

Talouden ja työelämän bingon avulla on mahdollista perehdyttää oppilaat tehokkaasti ja hauskasti talouden ja työelämän käsitteisiin.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Talouden ja työelämän bingo

 1. 1. OMA TALOUS Vihjesanat BUDJETTI SIJOITUSRAHASTO NETTOPALKKA VEROKORTTI YHTIÖVASTIKE ANSIOTULOVERO EURIBOR ANSIOELÄKE VIITE KULUTUSLUOTTO OPINTOTUKI LUOTTOKORTTI TULONSIIRROT BONUS LAPSILISÄT TAKAAJA MAKSUHÄIRIÖMERKINTÄ VAKUUS VIIVÄSTYSKORKO OSAMAKSUKAUPPA 1) Poimi kalvon sanoista kuusitoista omaan ruudukkoosi itse haluamaasi järjestykseen. Kirjoita yksi sana ruutua kohti. 2) Pyri löytämään opettajan lukeman selityksen perusteella kyseinen sana omasta ruudukostasi ja laita sen päälle rasti. 3) Kun olet saanut neljä rastia joko vaaka- tai pystysuoraan, huuda bingo. Oppilas, joka saa kolme oikeaa bingoriviä ensimmäiseksi, on voittaja. BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa
 2. 2. OMA TALOUS Bingo 1) Poimi kalvon sanoista kuusitoista omaan ruudukkoosi itse haluamaasi järjestykseen. Kirjoita yksi sana ruutua kohti. 2) Pyri löytämään opettajan lukeman selityksen perusteella kyseinen sana omasta ruudukostasi ja laita sen päälle rasti. 3) Kun olet saanut neljä rastia joko vaaka- tai pystysuoraan, huuda bingo. Oppilas, joka saa kolme oikeaa bingoriviä ensimmäiseksi, on voittaja. BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa
 3. 3. OMA TALOUS Selitykset 1. Budjetti Tulo- ja menoarvio. 2. Nettopalkka Palkansaajalle käteen jäävä summa verojen ja muiden maksujen jälkeen. 3. Ansiotulovero Tulojen suuruuden mukaan kasvava progressiivinen vero yhteiskunnalle. Työnantaja pidättää suoraan palkasta. 4. Yhtiövastike Asunto-osakeyhtiölle maksettava maksu, jolla katetaan kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon liittyvät kustannukset. 5. Ansioeläke Karttuu oman työhistorian tulojen ja pituuden mukaan. Mahdollista jäädä 63–68-vuotiaana. 6. Opintotuki Muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja mahdollisesta opintolainan valtiontakauksesta. 7. Tulonsiirrot Taloudelliset avustukset ja tuet, joita valtio tai kunnat myöntävät asukkailleen, esim. asumistuki. 8. Lapsilisät Lasten lukumäärän mukaisesti nouseva veroton tuki. Loppuu täytettyäsi 17 vuotta. 9. Maksuhäiriö- Merkintä maksamattomasta laskusta luottotietorekisterissä. Voi johtaa merkintä luottokelpoisuuden menettämiseen. 10. Osamaksu- Tuotteen saa ostohetkellä kotiin. Se maksetaan erissä esim. tietty summa kauppa kuukaudessa. Asiakas omistaa tuotteen vasta suoritettuaan kaikki maksuerät. 11. Viivästyskorko Lisämaksu, joka peritään eräpäivän jälkeiseltä ajalta maksamattomasta laskusta. 12. Vakuus Lainanantaja varmistaa tällä saamisensa velalliselta. Jos velallinen ei maksa velkaansa, lainanantaja voi realisoida vakuuden, esim. asunto-osakkeen. 13. Takaaja Jos olet ryhtynyt tällaiseksi henkilöksi, voit lainanottajan maksulaiminlyönnin seurauksena joutua maksamaan toisen ottaman velan pois. 14. Bonus Ostohyvitys, jonka saavat kanta-asiakaskortin omistajat ostaessaan tuotteita tai palveluita. 15. Luottokortti Pankki- tai liikelaitosten tarjoama kortti, jolla saa lisää maksuaikaa. Luotosta maksetaan korkoa. 16. Kulutusluotto Korkotasoltaan kallis laina, joka on otettu kulutusta varten. 17. Euribor Asuntolainojen yleisin viitekorko. 18. Viite Maksajan tunnistetieto. Laskuissa oleva numerosarja. 19. Verokortti On toimitettava työnantajalle. Siitä käy ilmi ennakonpidätysprosentti. 20. Sijoitusrahasto Osakkeista ja muista arvopapereista koostuva rahasto, jonka omistavat siihen rahansa sijoittaneet. BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa
 4. 4. OMA TALOUS Yhdistelmä 1. Vakuus ___ Tulo- ja menoarvio. 2. Viite ___ Palkansaajalle käteen jäävä summa verojen ja muiden maksujen jälkeen. 3. Osamaksu- ___ Tulojen suuruuden mukaan kasvava progressiivinen vero yhteiskunnalle. kauppa Työnantaja pidättää suoraan palkasta. 4. Budjetti ___ Asunto-osakeyhtiölle maksettava maksu, jolla katetaan kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon liittyvät kustannukset. 5. Opintotuki ___ Karttuu oman työhistorian tulojen ja pituuden mukaan. Mahdollista jäädä 63–68-vuotiaana. 6. Bonus ___ Muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja mahdollisesta opintolainan valtiontakauksesta. 7. Sijoitusrahasto ___ Taloudelliset avustukset ja tuet, joita valtio tai kunnat myöntävät asukkailleen, esim. asumistuki. 8. Nettopalkka ___ Lasten lukumäärän mukaisesti nouseva veroton tuki. Loppuu täytettyäsi 17 vuotta. 9. Takaaja ___ Merkintä maksamattomasta laskusta luottotietorekisterissä. Voi johtaa luottokelpoisuuden menettämiseen. 10. Euribor ___ Tuotteen saa ostohetkellä kotiin. Se maksetaan erissä esim. tietty summa kuukaudessa. Asiakas omistaa tuotteen vasta suoritettuaan kaikki maksuerät. 11. Yhtiövastike ___ Lisämaksu, joka peritään eräpäivän jälkeiseltä ajalta maksamattomasta laskusta. 12. Luottokortti ___ Lainanantaja varmistaa tällä saamisensa velalliselta. Jos velallinen ei maksa velkaansa, lainanantaja voi realisoida vakuuden, esim. asunto-osakkeen. 13. Viivästyskorko ___ Jos olet ryhtynyt tällaiseksi henkilöksi, voit lainanottajan maksulaimin- lyönnin seurauksena joutua maksamaan toisen ottaman velan pois. 14. Ansiotulovero ___ Ostohyvitys, jonka saavat kanta-asiakaskortin omistajat ostaessaan tuotteita tai palveluita. 15. Verokortti ___ Pankki- tai liikelaitosten tarjoama kortti, jolla saa lisää maksuaikaa. Luotosta maksetaan korkoa. 16. Kulutusluotto ___ Korkotasoltaan kallis laina, joka on otettu kulutusta varten. 17. Tulonsiirrot ___ Asuntolainojen yleisin viitekorko. 18. Maksuhäiriö- ___ Maksajan tunnistetieto. Laskuissa oleva numerosarja. merkintä 19. Ansioeläke ___ On toimitettava työnantajalle. Siitä käy ilmi ennakonpidätysprosentti. 20. Lapsilisät ___ Osakkeista ja muista arvopapereista koostuva rahasto, jonka omistavat siihen rahansa sijoittaneet. BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa
 5. 5. TYÖ Vihjesanat ANSIOSIDONNAINEN PÄIVÄRAHA TYÖEHTOSOPIMUS PÄTKÄTYÖ TUPO AMMATTITAUTI YLITYÖT TYÖSOPIMUS LAKKO AMMATTILIITTO LUOTTAMUSMIES LOMAUTUS TYÖTODISTUS VUOSILOMA TYÖTTÖMYYSASTE OSA-AIKATYÖ ULKOISTAMINEN JÄRJESTÄYTYMISASTE ETÄTYÖ YT-NEUVOTTELUT ANSIOLUETTELO 1) Poimi kalvon sanoista kuusitoista omaan ruudukkoosi itse haluamaasi järjestykseen. Kirjoita yksi sana ruutua kohti. 2) Pyri löytämään opettajan lukeman selityksen perusteella kyseinen sana omasta ruudukostasi ja laita sen päälle rasti. 3) Kun olet saanut neljä rastia joko vaaka- tai pystysuoraan, huuda bingo. Oppilas, joka saa kolme oikeaa bingoriviä ensimmäiseksi, on voittaja. BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa
 6. 6. TYÖ Bingo 1) Poimi kalvon sanoista kuusitoista omaan ruudukkoosi itse haluamaasi järjestykseen. Kirjoita yksi sana ruutua kohti. 2) Pyri löytämään opettajan lukeman selityksen perusteella kyseinen sana omasta ruudukostasi ja laita sen päälle rasti. 3) Kun olet saanut neljä rastia joko vaaka- tai pystysuoraan, huuda bingo. Oppilas, joka saa kolme oikeaa bingoriviä ensimmäiseksi, on voittaja. BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa
 7. 7. TYÖ Selitykset 1. Ylityöt Normaalin työajan ylittävä työaika, josta maksetaan erillinen korvaus työntekijälle. 2. Työsopimus Työnantaja ja työntekijä sopivat mm. työtehtävistä, palkasta ja työajoista. Voi tehdä kirjallisena tai suullisena. Parempi tehdä kirjallisena. 3. Ammattiliitto Saman alan työntekijöiden muodostama valtakunnallinen yhteenliittymä. Ajaa jäsentensä etuja esim. palkan ja työolojen osalta. 4. Työehto- Työnantajien ja työntekijöiden liitojen välinen sopimus siitä, millä sopimus vähimmäisehdoilla työtä tehdään. 5. Luottamusmies Työntekijöiden valitsema henkilö työpaikalla, joka edustaa työntekijöitä ja ammattiliittoa neuvotteluissa työnantajan kanssa. Neuvoo työntekijöitä työnehtoihin liittyvissä asioissa. 6. Lakko Työntekijöiden työtaistelukeino, jossa keskeytetään työn tekeminen ja jolla pyritään esim. vauhdittamaan työehtosopimuksen syntyä. 7. Lomautus Edellyttää lakisääteistä perustetta ja ilmoitusajan noudattamista. Työsuhde pysyy voimassa, mutta työn teettäminen ja palkanmaksu keskeytyy tietyksi ajaksi. 8. Yt-neuvottelut Lakisääteiset neuvottelut työnantajan ja työntekijöiden tai henkilöstön edustajien välillä keskeisistä henkilöstöä koskevista asioista, esim. irtisanomisista. Yhteistoimintamenettely. 9. Työtodistus Pyydetään työantajalta työsuhteen päätyttyä. Kertoo työtekijän työsuhteen kestosta ja tehtävistä. 10. Työttömyysaste Työttömien osuus työvoimasta. Ilmoitetaan prosentteina. 11. Järjestäytymis- Ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden osuus kaikista sen alan työntekijöistä. aste 12. Pätkätyö Määräaikainen, usein lyhytkestoinen työsuhde, joka päättyy määräajan umpeuduttua. 13. Tupo Keskitetty palkka- ja työehtoratkaisu, jonka pohjalta sovitaan eri alojen työehto- sopimukset. Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyy myös valtiovallan toimia. 14. Ammattitauti Työperäinen sairaus tai vamma kyseisen alan työntekijällä, esimerkiksi rasitussairaus tai meluvamma. 15. Ansiosidonnai- Työttömyyspäivärahaa korkeampi korvaus, jota maksetaan työttömälle, joka on nen päiväraha ehtinyt olla työttömyyskassan jäsenenä tietyn ajan. 16. Etätyö Työ, jota tehdään muualla kuin työantajan varsinaisissa tiloissa, esimerkiksi kotona tietokoneelta käsin tehtävää työtä. 17. Ansioluettelo Työhakemuksen liite, jossa kerrotaan mm. työntekijän yhteystiedot, aiempi työhistoria ja koulutus. CV. 18. Vuosiloma Se ansaitaan työskentelemällä. Tietty määrä lomapäiviä kertyy työssäolokuukautta kohden. 19. Osa-aikatyö Työtä, jossa viikkotyötunnit ovat alle 30 tuntia, eli alhaisemmat kuin vastaavassa kokoaikatyössä. Työskentelyn ajankohta ja kesto vaihtelevat usein. Opiskelijoiden iltatyöt kuuluvat niihin. 20. Ulkoistaminen Yrityksen omaan toimintaan liittyvä palvelu tai tehtävä annetaan ulkopuolisen yrityksen tehtäväksi. BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa
 8. 8. TYÖ Yhdistelmä 1. Työsopimus ___ Normaalin työajan ylittävä työaika, josta maksetaan erillinen korvaus työntekijälle. 2. Ansioluettelo ___ Työnantaja ja työntekijä sopivat mm. työtehtävistä, palkasta ja työajoista. Voi tehdä kirjallisena tai suullisena. Parempi tehdä kirjallisena. 3. Tupo ___ Saman alan työntekijöiden muodostama valtakunnallinen yhteenliittymä. Ajaa jäsentensä etuja esim. palkan ja työolojen osalta. 4. Yt-neuvot- ___ Työnantajien ja työntekijöiden liitojen välinen sopimus siitä, millä telut vähimmäisehdoilla työtä tehdään. 5. Etätyö ___ Työntekijöiden valitsema henkilö työpaikalla, joka edustaa työntekijöitä ja ammattiliittoa neuvotteluissa työnantajan kanssa. Neuvoo työntekijöitä työnehtoihin liittyvissä asioissa. 6. Lakko ___ Työntekijöiden työtaistelukeino, jossa keskeytetään työn tekeminen ja jolla pyritään esim. vauhdittamaan työehtosopimuksen syntyä. 7. Vuosiloma ___ Edellyttää lakisääteistä perustetta ja ilmoitusajan noudattamista. Työsuhde pysyy voimassa, mutta työn teettäminen ja palkanmaksu keskeytyy tietyksi ajaksi. 8. Lomautus ___ Lakisääteiset neuvottelut työnantajan ja työntekijöiden tai henkilöstön edustajien välillä keskeisistä henkilöstöä koskevista asioista, esim. irtisanomisista. Yhteistoimintamenettely. 9. Ulkoista- ___ Pyydetään työantajalta työsuhteen päätyttyä. Kertoo työtekijän työsuhteen minen kestosta ja tehtävistä. 10. Järjestäy- ___ Työttömien osuus työvoimasta. Ilmoitetaan prosentteina. tymisaste 11. Työttömyys- ___ Ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden osuus kaikista sen alan työntekijöistä. aste 12. Ylityöt ___ Määräaikainen, usein lyhytkestoinen työsuhde, joka päättyy määräajan umpeuduttua. 13. Työehto- ___ Keskitetty palkka- ja työehtoratkaisu, jonka pohjalta sovitaan eri alojen sopimus työehtosopimukset. Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyy myös valtiovallan toimia. 14. Ammattiliitto ___ Työperäinen sairaus tai vamma kyseisen alan työntekijällä, esimerkiksi rasitussairaus tai meluvamma. 15. Osa-aikatyö ___ Työttömyyspäivärahaa korkeampi korvaus, jota maksetaan työttömälle, joka on ehtinyt olla työttömyyskassan jäsenenä tietyn ajan. 16. Pätkätyö ___ Työ, jota tehdään muualla kuin työantajan varsinaisissa tiloissa, esim. kotona tietokoneelta käsin tehtävää työtä. 17. Työtodistus ___ Työhakemuksen liite, jossa kerrotaan mm. työntekijän yhteystiedot, aiempi työhistoria ja koulutus. CV. 18. Luottamus- ___ Se ansaitaan työskentelemällä. Tietty määrä lomapäiviä kertyy mies työssäolokuukautta kohden. 19. Ammattitauti ___ Työtä, jossa viikkotyötunnit ovat alle 30 tuntia. Työskentelyn ajankohta ja kesto vaihtelevat usein. Opiskelijoiden iltatyöt kuuluvat niihin. 20. Ansio- ___ Yrityksen omaan toimintaan liittyvä palvelu tai tehtävä annetaan ulkopuolisen sidonnainen yrityksen tehtäväksi. päiväraha BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa
 9. 9. TALOUSELÄMÄ Vihjesanat BKT INVESTOINTI MARKKINATALOUS GLOBALISAATIO VAIHTOTASE KARTELLI MONOPOLI FUUSIO DEVALVAATIO BOIKOTTI SANEERAUS PÄÄOMA HARMAA TALOUS OSINKO ALV KONKURSSI KILPAILUKYKY PATENTTI INFLAATIO BRÄNDI 1) Poimi kalvon sanoista kuusitoista omaan ruudukkoosi itse haluamaasi järjestykseen. Kirjoita yksi sana ruutua kohti. 2) Pyri löytämään opettajan lukeman selityksen perusteella kyseinen sana omasta ruudukostasi ja laita sen päälle rasti. 3) Kun olet saanut neljä rastia joko vaaka- tai pystysuoraan, huuda bingo. Oppilas, joka saa kolme oikeaa bingoriviä ensimmäiseksi, on voittaja. BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa
 10. 10. TALOUSELÄMÄ Bingo 1) Poimi kalvon sanoista kuusitoista omaan ruudukkoosi itse haluamaasi järjestykseen. Kirjoita yksi sana ruutua kohti. 2) Pyri löytämään opettajan lukeman selityksen perusteella kyseinen sana omasta ruudukostasi ja laita sen päälle rasti. 3) Kun olet saanut neljä rastia joko vaaka- tai pystysuoraan, huuda bingo. Oppilas, joka saa kolme oikeaa bingoriviä ensimmäiseksi, on voittaja. BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa
 11. 11. TALOUSELÄMÄ Selitykset 1. Vaihtotase Kansantalouden ulkomaisen velkaantumisen mittari. Muodostuu kauppataseesta, palvelutaseesta ja tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen taseesta. 2. BKT Kansantaloudessa tiettynä aikana tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo. Eri kansantalouksien vertailussa keskeinen mittari. 3. Globalisaatio Maailmanlaajuinen taloudellinen yhdentyminen. Kansainvälisen kaupan, sijoitusten, monikansallisten yritysten ja yhteistyön kasvu. 4. Investointi Kulu, joka käytetään oman toiminnan kehittämiseen tai laajentamiseen yrityksessä. 5. Inflaatio Rahan ostovoiman heikkeneminen, hintojen nousu. 6. Harmaa talous Niin sanotun pimeän työn tai työvoiman käyttö. Työnantaja tai työntekijä eivät maksa veroja eivätkä sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. 7. Kartelli Yritysten välinen sopimus, jossa rajoitetaan keskinäistä kilpailua ja sovitaan esim. sama hinta tietylle tuotteelle. 8. Monopoli Tuotteen markkinoilla on vain yksi valmistaja tai myyjä. 9. Fuusio Kahden yrityksen yhteenliittyminen. 10. Brändi Tunnettu tuote tai merkki, jolla on omalla alallaan vahva tai hallitseva asema. 11. Konkurssi Vararikko. Yrityksen toiminta loppuu. 12. Devalvaatio Valuutan ulkoisen arvon heikentyminen suhteessa muihin valuuttoihin. 13. Boikotti Painostuskeino, jossa kanssakäyminen lopetetaan kokonaan tai osittain jonkun yrityksen kanssa. Esimerkiksi ei osteta enää kyseisen yrityksen tuotteita tai palveluita. 14. Kilpailukyky Muodostuu mm. yrityksen tuotteen tai palvelun hinnasta, laadusta, palvelusta ja markkinoinnista. Tämän heikkeneminen ajaa yrityksen pian vaikeuksiin. 15. Markkina- Vallitseva talousjärjestelmä maailmassa. Keskeisinä elementteinä ovat yksityinen talous omistusoikeus, elinkeinovapaus, kysynnän ja tarjonnan laki sekä vapaa kilpailu. 16. Patentti Määräaikainen yksinoikeus hyödyntää uutta tuotetta tai keksintöä. 17. ALV Kulutusvero. Hyödykkeen tai palvelun hintaan sisältyvä vero, jonka tuotteen myyjä tilittää verottajalle. Suuruus vaihtelee 8 ja 22 %:n välillä. 18. Osinko Yrityksen omistajille jaettava osuus voitosta. 19. Saneeraus Yrityksen toiminnan järkiperäistäminen ja tervehdyttäminen esim. karsimalla menoja ja toimintoja. 20. Pääoma Yrityksen rahavarat, kiinteä omaisuus ja tietotaito. BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa
 12. 12. TALOUSELÄMÄ Yhdistelmä 1. Devalvaatio ___ Kansantalouden ulkomaisen velkaantumisen mittari. Muodostuu kauppataseesta, palvelutaseesta ja tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen taseesta. 2. Vaihtotase ___ Kansantaloudessa tiettynä aikana tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo. Eri kansantalouksien vertailussa keskeinen mittari. 3. Kartelli ___ Maailmanlaajuinen taloudellinen yhdentyminen. Kansainvälisen kaupan, sijoitusten, monikansallisten yritysten ja yhteistyön kasvu. 4. Osinko ___ Kulu, joka käytetään oman toiminnan kehittämiseen tai laajentamiseen yrityksessä. 5. Markkinatalous ___ Rahan ostovoiman heikkeneminen, hintojen nousu. 6. Globalisaatio ___ Niin sanotun pimeän työn tai työvoiman käyttö. Työnantaja tai työntekijä eivät maksa veroja eivätkä sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. 7. Fuusio ___ Yritysten välinen sopimus, jossa rajoitetaan keskinäistä kilpailua ja sovitaan esim. sama hinta tietylle tuotteelle. 8. Brändi ___ Tuotteen markkinoilla on vain yksi valmistaja tai myyjä. 9. Saneeraus ___ Kahden yrityksen yhteenliittyminen. 10. Patentti ___ Tunnettu tuote tai merkki, jolla on omalla alallaan vahva tai hallitseva asema. 11. Pääoma ___ Vararikko. Yrityksen toiminta loppuu. 12. Investointi ___ Valuutan ulkoisen arvon heikentyminen suhteessa muihin valuuttoihin. 13. Boikotti ___ Painostuskeino, jossa kanssakäyminen lopetetaan kokonaan tai osittain jonkun yrityksen kanssa. Esimerkiksi ei osteta enää kyseisen yrityksen tuotteita tai palveluita. 14. Konkurssi ___ Muodostuu mm. yrityksen tuotteen tai palvelun hinnasta, laadusta, palvelusta ja markkinoinnista. Tämän heikkeneminen ajaa yrityksen pian vaikeuksiin. 15. Harmaa talous ___ Vallitseva talousjärjestelmä maailmassa. Keskeisinä elementteinä ovat yksityinen omistusoikeus, elinkeinovapaus, kysynnän ja tarjonnan laki sekä vapaa kilpailu. 16. ALV ___ Määräaikainen yksinoikeus hyödyntää uutta tuotetta tai keksintöä. 17. BKT ___ Kulutusvero. Hyödykkeen tai palvelun hintaan sisältyvä vero, jonka tuotteen myyjä tilittää verottajalle. Suuruus vaihtelee 8 ja 22 %:n välillä. 18. Kilpailukyky ___ Yrityksen omistajille jaettava osuus voitosta. 19. Inflaatio ___ Yrityksen toiminnan järkiperäistäminen ja tervehdyttäminen esim. karsimalla menoja ja toimintoja. 20. Monopoli ___ Yrityksen rahavarat, kiinteä omaisuus ja tietotaito. BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa
 13. 13. OHJEET Bingo! - Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa Miten bingo-peliä pelataan? 1) Kopioi oppilaille kuusitoistaruutuinen pelipohja. Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat myös piirtää itse vihkoonsa vastaavan ruudukon. 2) Oppilaat kopioivat omaan ruudukkoonsa piirtoheitinkalvolta kuusitoista sanaa itse haluamaansa järjestykseen. Kun sanoja on hieman enemmän kuin ruutuja, peli kestää pidempään ja sattuma astuu sopivalla tavalla peliin mukaan. 3) Opettaja aloittaa bingon lukemalla ensimmäisen sanan selityksen sanomatta kuitenkaan itse sanaa oppilaille. Opettaja pitää itse kirjaa niistä selityksistä, jotka hän on jo lukenut. Selityksen kuultuaan oppilas etsii omasta ruudukostaan kyseisen sanan ja laittaa sen päälle rastin. Kun oppilas saa neljä rastia vaaka- tai pystysuorassa oikein, hän huutaa bingo. Opettaja käy tarkistamassa rivin oikeellisuuden. 4) Oppilas, joka saa kolme bingoriviä ensimmäiseksi samaan paperiin, on voittaja. Bingoa voidaan kuitenkin jatkaa, jotta useampi oppilas ehtii saada rivinsä valmiiksi. 5) Lopuksi opettaja käy oppilaiden kanssa yhdessä kalvolta oikeat selitykset ja sanat läpi. 6) Yhdistä selitys ja sana -moniste soveltuu hyvin lisätehtäväksi. BI NGO! Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa

×