Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAK:n tilinpäätöstiedot 2018

98 views

Published on

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tuloslaskelma- ja tasetiedot 1.1.–31.12.2018.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SAK:n tilinpäätöstiedot 2018

  1. 1. SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK RY TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2018 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 73 810,82 Kulut -11 960 041,69 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -11 886 230,87 VARAINHANKINTA Tuotot 9 700 000,00 Kulujäämä -2 186 230,87 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 3 478 030,75 Kulut -1 877 127,20 1 600 903,55 Tilikauden ylijäämä -585 327,32 TASE 31.12.2018 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1 160 523,92 Aineelliset hyödykkeet 1 018 524,25 Sijoitukset 55 300 274,12 Pysyvät vastaavat yhteensä 57 479 322,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset 3 206 711,21 Rahat ja pankkisaamiset 2 516 968,58 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5 723 679,79 VASTAAVAA YHTEENSÄ 63 203 002,08 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 60 688 795,74 PAKOLLISET VARAUKSET 170 993,00 VIERAS PÄÄOMA 2 343 213,34 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 63 203 002,08

×