Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAK:n tavoitteet liittojen neuvottelukierrokselle – johtaja Annika-Rönni-Sällinen

408 views

Published on

Johtaja Annika-Rönni-Sällinen esitteli SAK:n tavoitteet syksyn työehtosopimusneuvotteluihin. Tavoitteina ovat nollatuntisopimuslaisten aseman parantaminen, lisää keinoja helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista, turvata oppimisen edellytykset ja edistää tasa-arvoista neuvotteluasemaa paikallisesti sovittaessa.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SAK:n tavoitteet liittojen neuvottelukierrokselle – johtaja Annika-Rönni-Sällinen

 1. 1. SAK:N TAVOITTEET LIITTOJEN NEUVOTTELUKIERROKSELLE 2017 SAK:n työmarkkinaseminaari 15. elokuuta johtaja Annika Rönni-Sällinen
 2. 2. NEUVOTTELUKIERROKSEN KOORDINAATIOLLE PALJON HAASTEITA  Suomen mallin kirjausten tarkoituksena oli edistää kilpailukykysopimuksen toteutumista keväällä 2015  Ei yhteistä näkemystä  Metsäteollisuuden ero EK:sta  Teknologiateollisuuden ilmoitus Suomen mallin kaatumisesta  Edessä perinteinen liittokierros
 3. 3. KETKÄ NEUVOTTELEVAT ENSIN? Paperiteollisuus kärjessä sopimus päättyy 30.9.2017 Teknologiateollisuus sopimukset päättyvät 30.10.2017 ja osa PAU:n sopimuksista TEAM ja Puuliitto valtaosa sopimuksista päättyy 30.11.2017 JHL ja PAM sopimukset päättyvät 31.1.2018 pääosin tammikuussa Rakennusliitto sopimukset päättyvät 28.2.2018
 4. 4. YHTEISET LAATUTAVOITTEET  ”Suomen mallin” vaikeuksista huolimatta yhteistä valmistelua laatutavoitteista tehty SAK:laisten liittojen kanssa kevään ja kesän 2017 aikana  Yhteiset tavoitteet, erilaisia toteutusmalleja
 5. 5.  Nollatyösopimuslaisten aseman parantaminen ja käytön rajoittaminen ➤ Työajan vakiintuminen ja sen seuranta ➤ Vähimmäistyöaika ➤ Silpputyösopimusten määrän rajoittaminen  Oppimisen edellytysten turvaaminen työpaikoilla ➤ Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pelisäännöt ➤ Työpaikkaohjaajien asema ➤ koulutus-sopimuksen keston rajoittaminen  Täyden elämän työpaikka ➤ Työn ja perheen parempi yhteensovittaminen ➤ Työssäjaksamisen tukeminen ➤ Sairauspoissaolojen vähentäminen  Paikallinen sopiminen ➤ Tasapainoisen neuvotteluaseman edistäminen ➤ Lisää paikallista sopimista työnantajan yksipuolisten päätösten sijaan
 6. 6. Vaihtoehdot/mallit:  Työajan vakiintuminen ja sen seuranta  Työajasta sopiminen työsopimuksissa  Osa-aikatyöntekijöiden vähimmäisviikkotyöaika 18 tuntia  Osa-aikatyönä tai muuna silpputyönä teetettävän työn määrän rajoittaminen  Paikallisesti sovittavaksi: ➤ Lisätyön tarjoamisen pelisäännöt 1. NOLLATYÖSOPIMUSLAISTEN ASEMAN PARANTAMINEN JA KÄYTÖN RAJOITTAMINEN
 7. 7.  Osa-aikatyöntekijöiden työtuntien seuranta työnantajan velvollisuudeksi  Vakiintumisen tarkastelu kuuden kuukauden ajanjaksolla  Vakiintunut tuntimäärä työsopimuksen ehdoksi, jos työntekijä tehnyt säännöllisesti töitä työsopimuksessa sovittua enemmän  Ala- ja työehtosopimuskohtaisesti neuvoteltavissa: ➤ sopiva tarkastelujakso ➤ tarkastelutavat, yhteistoiminta, tietojen antaminen yms. TYÖAJAN VAKIINTUMINEN JA SEN SEURANTA
 8. 8.  Työsopimuksissa sovittava aina vähimmäistyöajasta, joka ei voi olla nolla  Osa-aikatyön minimiviikkotyöaika työehtosopimuksiin ➤ Vähimmäistyöaika 18 tuntia viikossa ➤ Poikkeuksia sovittavissa esim. opiskelijoille, eläkeläisille tai muuten työntekijän (todistettavasti) omasta aloitteesta ja toiveesta tehtäville työaikaehdoille VÄHIMMÄISTYÖAIKA
 9. 9.  Osa-aikatyöntekijöiden määrälle rajoitus suhteessa vakituisiin kokoaikaisiin työntekijöihin  Työntekijöistä korkeintaan X prosenttia voi olla osa- aikaisia, vuokratyöntekijöitä, tarvittaessa töihin kutsuttavia jne. ➤ Sopimusalakohtaisesti sovittava suhdeosuus SILPPUTYÖSOPIMUSTEN MÄÄRÄN RAJOITTAMINEN
 10. 10.  Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät tarpeet ➤ Työpaikalla tapahtuvaa oppimista koskevien pelisääntöjen päivittäminen ➤ Työpaikkaohjaajien koulutus, työaika ja korvaus ➤ Yli kuusi (tai X) kuukautta kestävän työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutustavaksi oppisopimus 2. OPPIMISEN EDELLYTYSTEN TURVAAMINEN TYÖPAIKOILLA
 11. 11.  Työehtosopimusten työpaikalla tapahtuvaa oppimista koskevien kirjausten päivittäminen vastaamaan uutta lainsäädäntöä:  Työehtosopimuksiin sisällytettävä suositussopimuksen kirjaukset työpaikalla tapahtuvan oppimisen vaikutuksista työpaikan henkilöstön työsuhteisiin sekä asian käsittelystä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien yhteydessä  Tiedonantovelvollisuus pyydettäessä henkilöstöryhmien edustajille koulutussopimussuhteessa olevista opiskelijoista neljännes/puolivuosittain TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN PELISÄÄNNÖT
 12. 12.  Työpaikkaohjaajien työtehtävien hoitamisesta maksettavat korvaukset ja niihin käytettävä työaika tulee sopia työehtosopimuksessa.  Työehtosopimuksella sovittava, että yli kuusi kuukautta kestävät koulutussopimukset on toteutettava oppisopimussuhteisina.  Työturvallisuuskysymykset: alakohtaisesti TYÖPAIKKAOHJAAJIEN ASEMA JA KOULUTUS- SOPIMUKSEN KESTON RAJOITTAMINEN
 13. 13.  Työn ja perheen/muun elämän parempi yhteensovittaminen ➤ Nykyistä pidempi palkallinen isyysvapaa / vanhempainvapaa ➤ Sairastuneen perheenjäsenen hoitamiseen liittyvät joustot ➤ Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työaikaansa (työaika-autonomia, ergonomiset työvuorot) ➤ Laajemmat mahdollisuudet siirtyä osa-aikaiseen työhön (esim. omien vanhempiensa hoitamiseksi ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ajalta) 3. TÄYDEN ELÄMÄN TYÖPAIKKA
 14. 14.  Työssä jaksamisen tukeminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen ➤ Ikäohjelmien/työkaarimallin käyttöönotto ➤ Sairauspoissaolojen oma ilmoitus –käytäntöjen laajentaminen ➤ Työolojen yhteistoiminnalliset kehittämishankkeet  Paikallisesti sovittavia malleja: ➤ Pienten lasten vanhempien joustomahdollisuudet ➤ Isovanhempien roolin tukeminen ➤ Omista vanhemmista huolehtimisen tukeminen
 15. 15.  Tasapainoisen neuvotteluaseman edistäminen ➤ Luottamusmiesten toimintaoikeuksien ja – mahdollisuuksien parantaminen  Lisää paikallista sopimista työnantajan yksipuolisten päätösten sijaan ➤ Tulos- ja voittopalkkiojärjestelmät ➤ Lisätyön tarjoamisen pelisäännöt ➤ Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytännön järjestelyt ➤ Työpaikkakohtaiset joustot eri elämäntilanteissa ➤ Työpaikan työolojen kehittämishankkeet 4. PAIKALLINEN SOPIMINEN

×