Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Robotistako työpaikan luottamushenkilö?

62 views

Published on

SAK:n kehittämispäällikön Juha Antilan esitys SAK:n luottamushenkilöseminaarissa "Robotistako työpaikan luottamushenkilö?" Helsingissä 18.11.2016

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Robotistako työpaikan luottamushenkilö?

  1. 1. ROBOTISTAKO TYÖPAIKAN LUOTTAMUSHENKILÖ 18.−19. marraskuuta 2016
  2. 2. MAHDOLLISUUKSIEN AIKA -hanke • Työelämän tulevaisuutta käsittelevä nelivuotinen hanke (2016-2020) • Hankkeella kolme tavoitetta: 1) lisätä ymmärrystä työelämää ja ammattiyhdistysliikettä kohtaavista haasteista (= tietoisuutta lisäävä) 2) etsiä kyseisiin haasteisiin ratkaisuja, jotta hyvä työ olisi mahdollista mahdollisimman monelle (= toimintaa suuntaava) 3) vaikutetaan Suomessa käytävään työelämäkeskusteluun ja kansalaisten mielipiteisiin ammattiyhdistysliikkeestä (SAK:n ”brändin” kirkastaminen työelämäasioissa). Tämä tilaisuus on koko hankkeen virallinen käynnistystilaisuus! 29.11.2016
  3. 3. HANKKEEN TAUSTA • Yhteiskunnassa on havaittavissa kolme vahvaa muutosvoimaa eli niin sanottua megatrendiä: • kiihtyvällä tahdilla kehittyvä teknologia (”digimurros”), • koko maailman yhteen kietova globalisaatio sekä • ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen. • SAK:ta kiinnostaa näiden muutossuuntien vaikutukset työelämään ja työntekijöiden arkeen. • SAK:n tavoitteena on kehittää tulevaisuuden työtä, työntekijöiden arkea ja työelämää inhimilliseksi ja oikeudenmukaiseksi. 29.11.2016
  4. 4. HANKKEEN TOTEUTTAMINEN • Hanke keskittyy kahteen muutossuuntaan/teemaan vuodessa, jotka päätetään vuosittaisen toimintasuunnittelun yhteydessä. Mahdollisia käsiteltäviä teemoja ovat esim. osaaminen, tuottavuus & työhyvinvointi, sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset, sopimuspolitiikka, monikulttuuriset työpaikat, jakamis- ja kiertotalous… • SAK:n vuosittaisen toimintasuunnittelun yhteydessä vahvistetaan hankkeen vuosittainen budjetti sekä nimetään teemakohtaiset asiantuntijat, jotka vastaavat seuraavan vuoden teemojen valmistelusta ja toteuttamisesta yhdessä hankkeen pysyvän työryhmän kanssa. • Hankkeesta raportoidaan edustajistolle puolivuosittain edustajiston kokouksen yhteydessä. Raportointi toteutetaan muistion lisäksi myös tekemällä käsiteltävästä aiheesta video, jota voidaan hyödyntää jatkossa eri tilaisuuksissa ja esim. sosiaalisen median kautta. Tätä ennen edustajistossa käsiteltävä teema voidaan viedä SAK:n johtoryhmään ja hallitukseen. • Edustajiston keskustelun, kannanottojen ja päätösten pohjalta tehdään SAK:n johtoryhmälle suunnitelma kuhunkin teemaan liittyvistä jatkotoimista, mikäli sellaiseen katsotaan olevan tarvetta. • Liittoyhteistyön varmistamiseksi teemoja käsitellään työstämisvaiheessa SAK:n asiantuntijaryhmissä, jolloin liitoilla on mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Teemoista voidaan myös järjestää erillisiä keskustelutilaisuuksia liitoille ja SAK:n henkilöstölle. • Hankkeessa hyödynnetään ulkopuolista asiantuntija-apua tapauskohtaisesti. Hanke voi myös toteuttaa erilaisia ad hoc – tilaisuuksia itsenäisesti tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.29.11.2016

×