SlideShare a Scribd company logo

opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf

Opas työpaikoille osaamisen kehittämisen ohjaamisesta. Oppaassa on vinkkejä työntekijöille, luottamushenkilöille ja työnantajille osaamisen kehittämisestä.

1 of 5
Download to read offline
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Opas osaamisen
kehittämiseen työpaikalla
Seuraa meitä somessa
SAKSuomenAmmattiliittojenKeskusjarjesto
@duunarit
@sak_ffc
Osaamisen kehittäminen ja mahdollisten puutteiden
havainnoiminen on osa työpaikan arkea, ei erillinen asia
Työntekijät haluavat tehdä työnsä hyvin ja kehittää osaamistaan. Työnantajat
puolestaan haluavat, että heillä on mahdollisimman osaavat työntekijät. Paras
lopputulos syntyy, kun osaamisen kehittäminen koetaan yhteiseksi asiaksi ja siihen
suhtaudutaan työpaikalla aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.
Kokosimme tähän esitteeseen vinkkejä työntekijöille, luottamushenkilöille ja
työnantajille siitä, miten osaamisen kehittäminen saadaan luontevaksi osaksi
työpaikan arkea. Ohjeet perustuvat Työpaikka osaamisen ohjausympäristönä
-tutkimukseen, johon haastattelimme työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja
työnantajia eri toimialoilta.
Työntekijöille
Luo kokonaiskuva omasta osaamisestasi
Kaikesta osaamisesta ei ole todistusta, vaan sitä kertyy koko elämän ajan. Joskus sen
sanoittaminen voi olla hankalaa. Esimerkiksi hyvät neuvottelutaidot voivat kehittyä
työn ja harrastusten kautta. Pyydä sanoittamiseen apua tutuilta, työkavereilta,
luottamushenkilöltä tai esihenkilöltäsi.
Käy läpi myös, mitä et vielä osaa, mutta haluat oppia. Se voi liittyä nykyisiin
työtehtäviin tai johonkin, mitä haluat tehdä tulevaisuudessa. Osaamisen puutteita ei
ole mitään syytä hävetä.
Keskustele työkavereiden kanssa
Työntekijöiden keskinäisiä keskusteluja ja vertaistukea ei kannata vähätellä, sillä se on
luonnollinen tapa puntaroida omia taitoja ja peilata niitä muiden osaamiseen. Myös
parhaat vinkit ja kannustukset tulevat yleensä vapaamuotoisessa keskustelussa. Voi olla
joskus myös helpompaa pyytää apua kaverilta kuin esimieheltä.
Ole aktiivinen
Työnantajan suuntaan kannattaa olla aktiivinen, sillä osaamistarpeet ovat saattaneet
jäädä vähemmälle huomiolle työpaikan arjessa. Kertokaa vaikka yhdessä, miten
haluaisitte kehittää osaamistanne ja miten mielestänne työntekijöiden osaamisen
kehittymistä tulisi työpaikalla ohjata ja seurata.
Investoi tulevaisuuteesi
Muista, että osaamisen aktiivinen kehittäminen hyödyttää ennen muuta sinua
itseäsi. Se todennäköisesti vaikuttaa urakehitykseesi ja palkkaasi positiivisesti. Jos olet
kouluttautunut tai muuten kehittänyt osaamistasi, pyydä rohkeasti palkankorotusta.
Hyödynnä kehityskeskustelu
Valmistaudu kehityskeskusteluihin huolellisesti miettimällä, miten haluaisit itse
kehittää osaamistasi ja miten yritys hyötyisi siitä. Voit suunnitella yhdessä esihenkilösi
kanssa koulutuspolun, jonka avulla kehityt ammatissasi ja saat uusia taitoja.
Luottamusmiehille
Ole työyhteisön luottopakki
Sinä tiedät monesti parhaiten, mitä osaamista työntekijät tarvitsevat ja mitä
työnantaja työntekijöiltä odottaa. Hyödynnä rohkeasti välittäjän rooliasi ja tietoja,
joita tehtävässäsi on kertynyt. Kerro havaitsemistasi osaamisen puutteista
työnantajalle ja ehdota koulutuksia.
Korosta pitkän aikavälin hyötyjä
Suuntaudu tulevaisuuteen ja korosta työnantajalle lyhyen aikavälin tehokkuuden
tavoittelun sijaan pitkäjänteisempää työntekijöiden osaamisen kehittämistä.
Muistuta työnantajaa siitä, että osaamisen kehittämiselle pitää raivata riittävästi
aikaa. Tehokkuudesta kannattaa hetkellisesti tinkiä, jotta työn tuottavuus paranee
pidemmällä aikavälillä.
Ota aktiivisesti kantaa ja uskalla myös
kyseenalaistaa
Tuo esille omia näkemyksiäsi osaamisen ohjaamisesta, kehittämisestä ja siihen
liittyvästä suunnittelusta. Ole valmis osallistumaan ja vaikuttamaan osaamisen
kehittämiseen ja esimerkiksi koulutusten suunnitteluun. Muista kehittää myös
omaa osaamistasi!
Innosta ja anna käytännön neuvoja
Sparraa ja rohkaise työntekijöitä opettelemaan uutta ja osallistumaan koulutuksiin.
Jaa tietoa eri koulutusmahdollisuuksista ja niihin saatavasta taloudellisesta tuesta.
Välitä hyviä käytäntöjä omalle työpaikallesi ja myös omalta työpaikaltasi muille
työpaikoille. Hyödynnä alueellisia ja liittosi tarjoamia verkostoja tässä.
Työnantajille
Näe kouluttautumisen arvo
Arvosta koulutusta ja sitä, että työntekijät haluavat kehittää osaamistaan. Osaamisen
suunnitelmallinen ohjaaminen on elimellinen osa johtamista ja yrityksen strategiaa.
Työntekijöiden osaamisen kehittämiselle ja koulutukselle kannattaa raivata aikaa. Se
maksaa itsensä takaisin yrityksen menestymisenä.
Luota ja luo tilaa kehittyä
Parhaat tulokset saavutetaan, kun työpaikalla vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri.
Sen syntymistä edistää avoin ja arvostava vuorovaikutus työntekijöiden ja
työnantajan kesken. Työntekijöiden osaamisen ohjaaminen on kiinteä osa päivittäistä
lähijohtamista. Siksi erityisesti lähiesihenkilöllä on tärkeä rooli ja hänellä tulee olla
riittävästi aikaa kanssakäymiseen työntekijöiden kanssa.
Käytä koulutussuunnitelmaa
Työntekijöiden osaamisen kehittämisen on hyvä olla suunnitelmallista ja
pitkäjänteistä ja siitä on hyvä sopia yhdessä. Huolehdi, että kehityskeskusteluissa
on vakiokysymykset osaamisen kehittämisen tarpeista ja mahdollisuuksista. Hyvä
väline on myös erillinen säännöllisesti päivitettävä koulutussuunnitelma. Koulutus- ja
osaamiskyselyt auttavat kartoittamaan työntekijöiden osaamisen tasoa, mahdollisia
puutteita ja koulutustarpeita.
Viesti mahdollisuuksista
Viestintää ei koskaan ole liikaa! Varmista, että jokainen työntekijä tietää, miksi
myös hänen on tärkeää huolehtia omasta osaamisestaan, miten hän voi
sitä kehittää ja miten työnantaja häntä tässä tukee. Kehityskeskustelut ovat
oivallinen tapa kartoittaa yksittäisen työntekijän osaamista ja koulutustarpeita.
Älä unohda (rahallisten) kannusteiden merkitystä. Tue palkallisilla
koulutusvapailla työntekijöitä osaamisen kehittämisessä. Aktiivisesta oman
osaamisen kehittämisestä kannattaa palkita työntekijöitä. Näin voit varmistaa,
että sinulla on sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä myös tulevaisuudessa.
Opit jakoon
Suosikaa työntekijöiden ammattitaitoa kasvattavia tehtäväkiertoja ja esimerkiksi
mentorointia, jossa kokeneemmat työntekijät opastavat nuorempia ja
kokemattomampia. Huolehtikaa uusien työntekijöiden perehdyttämisestä.
Perehdyttämiseen voi laatia erillisen ohjelman ja sopia esimerkiksi ketkä siitä
käytännössä vastaavat. Osaamisen kehittämisestä kannattaa käydä säännöllisesti
vapaamuotoista keskustelua työpaikalla. Vapaamuotoisissa keskusteluissa syntyy
uusia ideoita ja paljastuu katveeseen jääneitä osaamisen aukkoja.
Seuraa suunnitelman toteutumista
Koulutuksen, osaamisen kehittämisen suunnitelmien ja kehityskeskusteluissa
sovitun toteutumista tulee seurata koko työpaikan tasolla mutta myös
yksittäisten työntekijöiden osalta. Seuraamisesta kannattaa sopia erikseen ja
miettiä, mikä on paras tapa seurantaan juuri teidän työpaikallanne.

Recommended

Corellia vakuuta esimiehesi_a4
Corellia vakuuta esimiehesi_a4Corellia vakuuta esimiehesi_a4
Corellia vakuuta esimiehesi_a4Corellia Helsinki
 
Hr Mindset Loppuraportti V3
Hr Mindset Loppuraportti V3Hr Mindset Loppuraportti V3
Hr Mindset Loppuraportti V3Vivi Stening
 
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseen
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseenMuutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseen
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseenMinna Pohjola
 
Tyoelamanosaaminen
TyoelamanosaaminenTyoelamanosaaminen
Tyoelamanosaaminensumartik
 
Tulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalutTulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalutSitraTalousTeema
 
Yhteistyöllä töihin - Valmennusmalli
Yhteistyöllä töihin - Valmennusmalli Yhteistyöllä töihin - Valmennusmalli
Yhteistyöllä töihin - Valmennusmalli THL
 
Staria Digispots - Ketterä osaamisen johtaminen
Staria Digispots - Ketterä osaamisen johtaminenStaria Digispots - Ketterä osaamisen johtaminen
Staria Digispots - Ketterä osaamisen johtaminenIda Häkkinen
 
Osaamisen johtaminen
Osaamisen johtaminenOsaamisen johtaminen
Osaamisen johtaminenElina Arasola
 

More Related Content

Similar to opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf

Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013
Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013
Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013Suomen Ekonomit
 
Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3
Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3
Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3parastapalvelua
 
Kehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivät
Kehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivätKehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivät
Kehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivätTuulikki Juusela
 
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20150122
Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20150122Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20150122
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20150122Suomen Ekonomit
 
Heebon Työnhakuopas - v2.2
Heebon Työnhakuopas - v2.2Heebon Työnhakuopas - v2.2
Heebon Työnhakuopas - v2.2Susanna Rantanen
 
Opas miltton poikkeuksellisen hyvä kesätyöntekijäkokemus_2020
Opas miltton poikkeuksellisen hyvä kesätyöntekijäkokemus_2020Opas miltton poikkeuksellisen hyvä kesätyöntekijäkokemus_2020
Opas miltton poikkeuksellisen hyvä kesätyöntekijäkokemus_2020Miikka Huhta
 
Työllistymistä tukeva opas vammaisille nuorille
Työllistymistä tukeva opas vammaisille nuorilleTyöllistymistä tukeva opas vammaisille nuorille
Työllistymistä tukeva opas vammaisille nuorilleKaisa Karvonen
 
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä HyriaTyöpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyriahellevitervo
 
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20141202
Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20141202Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20141202
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20141202Suomen Ekonomit
 
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow's
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow'sHaluttu tyonantaja - The How's and Wow's
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow'sSusanna Rantanen
 
Bränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässä
Bränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässäBränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässä
Bränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässäPeter Peitsalo
 
PopUpCollege palvelupolku
PopUpCollege palvelupolkuPopUpCollege palvelupolku
PopUpCollege palvelupolkuSelina Nastase
 
Open merkit itk2018 aksovaara
Open merkit itk2018 aksovaaraOpen merkit itk2018 aksovaara
Open merkit itk2018 aksovaaraSatu Aksovaara
 
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessäHR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessäTieturi Oy
 
Painopistealueet 2014
Painopistealueet 2014Painopistealueet 2014
Painopistealueet 2014Tyoelama2020
 
Hyvatyyppi
HyvatyyppiHyvatyyppi
Hyvatyyppisumartik
 

Similar to opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf (20)

Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013
Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013
Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013
 
Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3
Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3
Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3
 
Kehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivät
Kehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivätKehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivät
Kehityskeskustelut. Denstal Oy:n esimiespäivät
 
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20150122
Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20150122Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20150122
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20150122
 
Heebon Työnhakuopas - v2.2
Heebon Työnhakuopas - v2.2Heebon Työnhakuopas - v2.2
Heebon Työnhakuopas - v2.2
 
Opas miltton poikkeuksellisen hyvä kesätyöntekijäkokemus_2020
Opas miltton poikkeuksellisen hyvä kesätyöntekijäkokemus_2020Opas miltton poikkeuksellisen hyvä kesätyöntekijäkokemus_2020
Opas miltton poikkeuksellisen hyvä kesätyöntekijäkokemus_2020
 
Työllistymistä tukeva opas vammaisille nuorille
Työllistymistä tukeva opas vammaisille nuorilleTyöllistymistä tukeva opas vammaisille nuorille
Työllistymistä tukeva opas vammaisille nuorille
 
hyvinvointi net
hyvinvointi nethyvinvointi net
hyvinvointi net
 
Jaosten itsearviointipohja
Jaosten itsearviointipohjaJaosten itsearviointipohja
Jaosten itsearviointipohja
 
Jaosten itsearviointipohja
Jaosten itsearviointipohjaJaosten itsearviointipohja
Jaosten itsearviointipohja
 
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä HyriaTyöpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöä Hyria
 
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20141202
Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20141202Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20141202
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20141202
 
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow's
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow'sHaluttu tyonantaja - The How's and Wow's
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow's
 
Bränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässä
Bränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässäBränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässä
Bränditön työnohjaus konsultaatiotyön kentässä
 
PopUpCollege palvelupolku
PopUpCollege palvelupolkuPopUpCollege palvelupolku
PopUpCollege palvelupolku
 
Open merkit itk2018 aksovaara
Open merkit itk2018 aksovaaraOpen merkit itk2018 aksovaara
Open merkit itk2018 aksovaara
 
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessäHR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä
 
Työpaikkakouluttajan opas
Työpaikkakouluttajan opasTyöpaikkakouluttajan opas
Työpaikkakouluttajan opas
 
Painopistealueet 2014
Painopistealueet 2014Painopistealueet 2014
Painopistealueet 2014
 
Hyvatyyppi
HyvatyyppiHyvatyyppi
Hyvatyyppi
 

More from Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 

More from Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (20)

SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissaSAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
 
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
 
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
 
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
 
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
 
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
 
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
 
Occupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshellOccupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshell
 
Företagshälsovården i ett nötskal
Företagshälsovården i ett nötskalFöretagshälsovården i ett nötskal
Företagshälsovården i ett nötskal
 
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfluottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
 
A catalogue of Orpo-Purra Government cuts
A catalogue of Orpo-Purra Government cutsA catalogue of Orpo-Purra Government cuts
A catalogue of Orpo-Purra Government cuts
 
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
 
Työterveyshuolto pähkinänkuoressa
Työterveyshuolto pähkinänkuoressaTyöterveyshuolto pähkinänkuoressa
Työterveyshuolto pähkinänkuoressa
 
Painava syy -esite
Painava syy -esitePainava syy -esite
Painava syy -esite
 
Pienituloisten ostovoiman lasku
Pienituloisten ostovoiman laskuPienituloisten ostovoiman lasku
Pienituloisten ostovoiman lasku
 
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
 
SAK:n vuosikertomus 2022
SAK:n vuosikertomus 2022SAK:n vuosikertomus 2022
SAK:n vuosikertomus 2022
 
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdftyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
 
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdftyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
 
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdfkesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
 

opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf

 • 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Opas osaamisen kehittämiseen työpaikalla Seuraa meitä somessa SAKSuomenAmmattiliittojenKeskusjarjesto @duunarit @sak_ffc Osaamisen kehittäminen ja mahdollisten puutteiden havainnoiminen on osa työpaikan arkea, ei erillinen asia Työntekijät haluavat tehdä työnsä hyvin ja kehittää osaamistaan. Työnantajat puolestaan haluavat, että heillä on mahdollisimman osaavat työntekijät. Paras lopputulos syntyy, kun osaamisen kehittäminen koetaan yhteiseksi asiaksi ja siihen suhtaudutaan työpaikalla aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Kokosimme tähän esitteeseen vinkkejä työntekijöille, luottamushenkilöille ja työnantajille siitä, miten osaamisen kehittäminen saadaan luontevaksi osaksi työpaikan arkea. Ohjeet perustuvat Työpaikka osaamisen ohjausympäristönä -tutkimukseen, johon haastattelimme työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja työnantajia eri toimialoilta.
 • 2. Työntekijöille Luo kokonaiskuva omasta osaamisestasi Kaikesta osaamisesta ei ole todistusta, vaan sitä kertyy koko elämän ajan. Joskus sen sanoittaminen voi olla hankalaa. Esimerkiksi hyvät neuvottelutaidot voivat kehittyä työn ja harrastusten kautta. Pyydä sanoittamiseen apua tutuilta, työkavereilta, luottamushenkilöltä tai esihenkilöltäsi. Käy läpi myös, mitä et vielä osaa, mutta haluat oppia. Se voi liittyä nykyisiin työtehtäviin tai johonkin, mitä haluat tehdä tulevaisuudessa. Osaamisen puutteita ei ole mitään syytä hävetä. Keskustele työkavereiden kanssa Työntekijöiden keskinäisiä keskusteluja ja vertaistukea ei kannata vähätellä, sillä se on luonnollinen tapa puntaroida omia taitoja ja peilata niitä muiden osaamiseen. Myös parhaat vinkit ja kannustukset tulevat yleensä vapaamuotoisessa keskustelussa. Voi olla joskus myös helpompaa pyytää apua kaverilta kuin esimieheltä. Ole aktiivinen Työnantajan suuntaan kannattaa olla aktiivinen, sillä osaamistarpeet ovat saattaneet jäädä vähemmälle huomiolle työpaikan arjessa. Kertokaa vaikka yhdessä, miten haluaisitte kehittää osaamistanne ja miten mielestänne työntekijöiden osaamisen kehittymistä tulisi työpaikalla ohjata ja seurata. Investoi tulevaisuuteesi Muista, että osaamisen aktiivinen kehittäminen hyödyttää ennen muuta sinua itseäsi. Se todennäköisesti vaikuttaa urakehitykseesi ja palkkaasi positiivisesti. Jos olet kouluttautunut tai muuten kehittänyt osaamistasi, pyydä rohkeasti palkankorotusta. Hyödynnä kehityskeskustelu Valmistaudu kehityskeskusteluihin huolellisesti miettimällä, miten haluaisit itse kehittää osaamistasi ja miten yritys hyötyisi siitä. Voit suunnitella yhdessä esihenkilösi kanssa koulutuspolun, jonka avulla kehityt ammatissasi ja saat uusia taitoja.
 • 3. Luottamusmiehille Ole työyhteisön luottopakki Sinä tiedät monesti parhaiten, mitä osaamista työntekijät tarvitsevat ja mitä työnantaja työntekijöiltä odottaa. Hyödynnä rohkeasti välittäjän rooliasi ja tietoja, joita tehtävässäsi on kertynyt. Kerro havaitsemistasi osaamisen puutteista työnantajalle ja ehdota koulutuksia. Korosta pitkän aikavälin hyötyjä Suuntaudu tulevaisuuteen ja korosta työnantajalle lyhyen aikavälin tehokkuuden tavoittelun sijaan pitkäjänteisempää työntekijöiden osaamisen kehittämistä. Muistuta työnantajaa siitä, että osaamisen kehittämiselle pitää raivata riittävästi aikaa. Tehokkuudesta kannattaa hetkellisesti tinkiä, jotta työn tuottavuus paranee pidemmällä aikavälillä. Ota aktiivisesti kantaa ja uskalla myös kyseenalaistaa Tuo esille omia näkemyksiäsi osaamisen ohjaamisesta, kehittämisestä ja siihen liittyvästä suunnittelusta. Ole valmis osallistumaan ja vaikuttamaan osaamisen kehittämiseen ja esimerkiksi koulutusten suunnitteluun. Muista kehittää myös omaa osaamistasi! Innosta ja anna käytännön neuvoja Sparraa ja rohkaise työntekijöitä opettelemaan uutta ja osallistumaan koulutuksiin. Jaa tietoa eri koulutusmahdollisuuksista ja niihin saatavasta taloudellisesta tuesta. Välitä hyviä käytäntöjä omalle työpaikallesi ja myös omalta työpaikaltasi muille työpaikoille. Hyödynnä alueellisia ja liittosi tarjoamia verkostoja tässä.
 • 4. Työnantajille Näe kouluttautumisen arvo Arvosta koulutusta ja sitä, että työntekijät haluavat kehittää osaamistaan. Osaamisen suunnitelmallinen ohjaaminen on elimellinen osa johtamista ja yrityksen strategiaa. Työntekijöiden osaamisen kehittämiselle ja koulutukselle kannattaa raivata aikaa. Se maksaa itsensä takaisin yrityksen menestymisenä. Luota ja luo tilaa kehittyä Parhaat tulokset saavutetaan, kun työpaikalla vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri. Sen syntymistä edistää avoin ja arvostava vuorovaikutus työntekijöiden ja työnantajan kesken. Työntekijöiden osaamisen ohjaaminen on kiinteä osa päivittäistä lähijohtamista. Siksi erityisesti lähiesihenkilöllä on tärkeä rooli ja hänellä tulee olla riittävästi aikaa kanssakäymiseen työntekijöiden kanssa. Käytä koulutussuunnitelmaa Työntekijöiden osaamisen kehittämisen on hyvä olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä ja siitä on hyvä sopia yhdessä. Huolehdi, että kehityskeskusteluissa on vakiokysymykset osaamisen kehittämisen tarpeista ja mahdollisuuksista. Hyvä väline on myös erillinen säännöllisesti päivitettävä koulutussuunnitelma. Koulutus- ja osaamiskyselyt auttavat kartoittamaan työntekijöiden osaamisen tasoa, mahdollisia puutteita ja koulutustarpeita. Viesti mahdollisuuksista Viestintää ei koskaan ole liikaa! Varmista, että jokainen työntekijä tietää, miksi myös hänen on tärkeää huolehtia omasta osaamisestaan, miten hän voi sitä kehittää ja miten työnantaja häntä tässä tukee. Kehityskeskustelut ovat oivallinen tapa kartoittaa yksittäisen työntekijän osaamista ja koulutustarpeita. Älä unohda (rahallisten) kannusteiden merkitystä. Tue palkallisilla koulutusvapailla työntekijöitä osaamisen kehittämisessä. Aktiivisesta oman osaamisen kehittämisestä kannattaa palkita työntekijöitä. Näin voit varmistaa, että sinulla on sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä myös tulevaisuudessa.
 • 5. Opit jakoon Suosikaa työntekijöiden ammattitaitoa kasvattavia tehtäväkiertoja ja esimerkiksi mentorointia, jossa kokeneemmat työntekijät opastavat nuorempia ja kokemattomampia. Huolehtikaa uusien työntekijöiden perehdyttämisestä. Perehdyttämiseen voi laatia erillisen ohjelman ja sopia esimerkiksi ketkä siitä käytännössä vastaavat. Osaamisen kehittämisestä kannattaa käydä säännöllisesti vapaamuotoista keskustelua työpaikalla. Vapaamuotoisissa keskusteluissa syntyy uusia ideoita ja paljastuu katveeseen jääneitä osaamisen aukkoja. Seuraa suunnitelman toteutumista Koulutuksen, osaamisen kehittämisen suunnitelmien ja kehityskeskusteluissa sovitun toteutumista tulee seurata koko työpaikan tasolla mutta myös yksittäisten työntekijöiden osalta. Seuraamisesta kannattaa sopia erikseen ja miettiä, mikä on paras tapa seurantaan juuri teidän työpaikallanne.