Muutosturva

572 views

Published on

Esite muutosturvasta, joka tarjoaa tukea työntekijälle, kun hänet irtisanotaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Työministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä työmarkkinoiden keskusjärjestöt.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Muutosturva

  1. 1. Työnhaku www.mol.fi Muutosturva Työvoimatoimisto
  2. 2. Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Muutosturva tukee työnhakijaa irtisanomistilanteissa Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli lisää työntekijän turvaa irtisanomistilanteis- sa, tukee irtisanottua työnhaussa sekä auttaa häntä työllistymään mahdollisimman nopeastiTyöllistymistä ja muutosturvaa koskevalla toimintamallilla parannetaan työntekijän asemaa uudelleen. Toimintamalli tehostaa työntekijöiden, työnantajien ja työvoimatoimistojentilanteissa, joissa hän on vaarassa tulla irtisanotuksi tai hänet on irtisanottu taloudellisten yhteistyötä.tai tuotannollisten syiden perusteella. Muutosturva on työntekijälle vapaaehtoinen. Muutosturvaan liittyvän työttömyysturva-Toimintamallin osapuolia ovat työnantaja, työntekijä ja työvoimatoimisto. korotuksen eli työllistymisohjelmalisän saaminen edellyttää työllistymisohjelman laatimis- ta ja sen aktiivista toteuttamista. Työntekijällä on oikeus jäädä muutosturvan ulkopuolelle menettämättä oikeuttaan työttömyyspäivärahaan.Etujen piiriin tulevat lakisääteisesti kaikki ne,■ jotka on irtisanottu tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi ja■ joilla on työhistoriaa vähintään kolme vuotta saman tai eri työnantajan työssä. Työnhakijan oikeudet ovat ■ palkallinen työllistymisvapaa irtisanomisaikanaTyöhistoriaa laskettaessa mukaan luetaan muun muassa lomautusaika sekä perhe-, opinto- ■ työllistymisohjelmaja vuorotteluvapaa-ajat. ■ työllistymisohjelmalisä.Edut koskevat myös määräaikaisia,■ jotka ovat olleet työsuhteessa samaan työnantajaan vähintään 36 kuukautta Työnhakijan velvollisuudet ovat viimeisten 42 kuukauden aikana. ■ ilmoittautua halukkaaksi työllistymisohjelmaan mahdollisimman nopeasti, viimeistään 30 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestäMuutosturva koskee irtisanottujen ja määräaikaisten lisäksi henkilöitä, ■ hakea aktiivisesti työtä■ jotka irtisanoutuvat itse oltuaan lomautettuna yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää. ■ vastaanottaa tarjottua työtä ja koulutusta ■ viiden kuukauden jälkeen velvollisuus noudattaa työllistymisohjelmaa.Muutosturvan etuisuudet koskevat niitä työntekijöitä,■ jotka on irtisanottu 16.2.2005 tai sen jälkeen ja■ joille on laadittu työllistymisohjelmaa vastaava työnhakusuunnitelma 16.2.2005 jälkeen ja■ jotka täyttävät muut muutosturvaa koskevat edellytykset.Muutosturvan piiriin kuuluvalla on oikeus henkilökohtaiseen työllistymisohjelmaan ja siihenliittyvään työttömyysturvan korotukseen. Lisäksi työnhakija voi käyttää irtisanomisaikaansatyönhakuun.Muutosturva muodostuu■ palkallisesta vapaasta irtisanomisaikana esimerkiksi työnhakua varten■ työnhakijan oikeudesta työllistymisohjelmaan■ korotetusta työttömyysturvasta eli työllistymisohjelmalisästä■ työnantajan lisääntyneestä ilmoitus- ja neuvotteluvelvollisuudesta■ työvoimatoimiston tehostetuista palveluista.2 3
  3. 3. Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Muutosturva tukee työnhakijaa irtisanomistilanteissa Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli lisää työntekijän turvaa irtisanomistilanteis- sa, tukee irtisanottua työnhaussa sekä auttaa häntä työllistymään mahdollisimman nopeastiTyöllistymistä ja muutosturvaa koskevalla toimintamallilla parannetaan työntekijän asemaa uudelleen. Toimintamalli tehostaa työntekijöiden, työnantajien ja työvoimatoimistojentilanteissa, joissa hän on vaarassa tulla irtisanotuksi tai hänet on irtisanottu taloudellisten yhteistyötä.tai tuotannollisten syiden perusteella. Muutosturva on työntekijälle vapaaehtoinen. Muutosturvaan liittyvän työttömyysturva-Toimintamallin osapuolia ovat työnantaja, työntekijä ja työvoimatoimisto. korotuksen eli työllistymisohjelmalisän saaminen edellyttää työllistymisohjelman laatimis- ta ja sen aktiivista toteuttamista. Työntekijällä on oikeus jäädä muutosturvan ulkopuolelle menettämättä oikeuttaan työttömyyspäivärahaan.Etujen piiriin tulevat lakisääteisesti kaikki ne,■ jotka on irtisanottu tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi ja■ joilla on työhistoriaa vähintään kolme vuotta saman tai eri työnantajan työssä. Työnhakijan oikeudet ovat ■ palkallinen työllistymisvapaa irtisanomisaikanaTyöhistoriaa laskettaessa mukaan luetaan muun muassa lomautusaika sekä perhe-, opinto- ■ työllistymisohjelmaja vuorotteluvapaa-ajat. ■ työllistymisohjelmalisä.Edut koskevat myös määräaikaisia,■ jotka ovat olleet työsuhteessa samaan työnantajaan vähintään 36 kuukautta Työnhakijan velvollisuudet ovat viimeisten 42 kuukauden aikana. ■ ilmoittautua halukkaaksi työllistymisohjelmaan mahdollisimman nopeasti, viimeistään 30 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestäMuutosturva koskee irtisanottujen ja määräaikaisten lisäksi henkilöitä, ■ hakea aktiivisesti työtä■ jotka irtisanoutuvat itse oltuaan lomautettuna yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää. ■ vastaanottaa tarjottua työtä ja koulutusta ■ viiden kuukauden jälkeen velvollisuus noudattaa työllistymisohjelmaa.Muutosturvan etuisuudet koskevat niitä työntekijöitä,■ jotka on irtisanottu 16.2.2005 tai sen jälkeen ja■ joille on laadittu työllistymisohjelmaa vastaava työnhakusuunnitelma 16.2.2005 jälkeen ja■ jotka täyttävät muut muutosturvaa koskevat edellytykset.Muutosturvan piiriin kuuluvalla on oikeus henkilökohtaiseen työllistymisohjelmaan ja siihenliittyvään työttömyysturvan korotukseen. Lisäksi työnhakija voi käyttää irtisanomisaikaansatyönhakuun.Muutosturva muodostuu■ palkallisesta vapaasta irtisanomisaikana esimerkiksi työnhakua varten■ työnhakijan oikeudesta työllistymisohjelmaan■ korotetusta työttömyysturvasta eli työllistymisohjelmalisästä■ työnantajan lisääntyneestä ilmoitus- ja neuvotteluvelvollisuudesta■ työvoimatoimiston tehostetuista palveluista.2 3
  4. 4. Työnantajan ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuus Työvoimatoimisto toteuttaa muutosturvaaEnnen yhteistoimintaneuvottelujen alkamista työnantaja antaa henkilöstön edustajalle Kun työnantaja on tiedottanut työvoimatoimistolle yhteistoimintaneuvottelujen käynnistä-kirjallisen neuvotteluesityksen ja arvion irtisanomisten laajuudesta sekä toimenpiteiden misestä, työvoimatoimisto ottaa viipymättä yhteyttä työnantajaan. Työvoimatoimisto laatiiaikataulusta. Tiedot annetaan myös työvoimatoimistolle. yhdessä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa toimintasuunnitelman ja sopii palvelu- Työnantajan pitää ilmoittaa muutosturvan piiriin kuuluvien työntekijöiden irtisanomi- jen tarjoamisesta sekä niiden järjestelyistä.sesta tai määräaikaisen työsuhteen päättymisestä viipymättä työvoimatoimistolle. Muutosturvan toimenpiteiden piiriin kuuluvat myös tuotannollisista ja taloudellisista Työnantaja antaa työntekijän suostumuksella työvoimatoimistolle työntekijän koulu- syistä johtuvat henkilöstön vähennykset, joissa irtisanottavien määrä on vähäinen. Lisäksitusta, työtehtäviä ja työkokemusta koskevat tiedot. Näin irtisanotun henkilön työllisty- siihen kuuluvat edellä mainitut määräaikaiset työntekijät.mistä tukevien toimenpiteiden suunnittelu ja työllistymisohjelman tekeminen nopeutuvat. Työvoimatoimistot tiedottavat työllistymisen ja muutosturvan toimintamallista sekä Työnantajalla on velvollisuus kertoa työntekijälle tämän oikeudesta työllistymis- neuvovat ja auttavat työnantajia ja työntekijöitä sen toteuttamisessa. Työvoimatoimistoihinohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään. koulutetaan erityisesti muutosturvaan perehtyneitä virkailijoita. He toimivat liikkuvana voi- mavarana suurten irtisanomistilanteiden varalta. Nämä erityiskoulutetut virkailijat käynnis- tävät nopeasti toiminnan ja huolehtivat työhallinnon palveluista suurten irtisanomistilantei- den yhteydessä.Työnantajan toimintasuunnitelma Työvoimatoimistot tarjoavat muutosturvatilanteissa erityisesti ■ työnhakupalveluitaTyönantajalla on muutosturvan toimintamallin mukaan tehostettu neuvotteluvelvollisuus ■ työnvälitystätyövoiman vähentämistilanteissa. Työnantajan on annettava henkilöstön edustajille esitys ■ työvoimapoliittista aikuiskoulutustatyöllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi yhteistoimintamenettelyn alkaessa. Toi- ■ työkokeiluamintasuunnitelma laaditaan aina, kun irtisanomisuhka koskee vähintään kymmentä työn- ■ ja muita ammatillisia valmiuksia kehittäviä palveluita.tekijää. Tarkoituksena on tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimatoimiston välistäyhteistyötä. Suunnitelmassa kerrotaan neuvotteluaikojen ja menettelytapojen lisäksi suun- Näistä palveluista sovitaan jokaiselle henkilökohtaisesti tehtävässä työllistymisohjelmassa.niteltujen työvoimapalveluiden käyttämisestä sekä siitä, miten työnantaja edistää työnteki-jän työnhakua ja koulutusta. Lopullinen toimintasuunnitelma valmistellaan yhdessä henki-löstön kanssa osana yhteistoimintamenettelyä. Alle kymmentä henkilöä koskevissa irtisanomisissa työnantaja esittää yhteistoiminta-menettelyssä toimintaperiaatteet, joilla hän tukee irtisanomisajan kuluessa työntekijöiden Työllistymisvapaa irtisanomisaikanaoma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulutukseen sekä työllistymistä julkisentyövoimapalvelun avulla. Kaikilla työntekijöillä, jotka irtisanotaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä, on irtisa- Irtisanomisia koskevan yhteistoimintamenettelyn yhteydessä on tehtävä tarvitta- nomisaikanaan oikeus palkalliseen vapaaseen. Vapaan pituus määräytyy työsuhteen kestonvat muutokset myös yhteistoimintalain mukaiseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. ja irtisanomisajan mukaan, ja se on 5–20 työpäivää. Vapaata voi käyttää myös työpäivänTarkoituksena on selvittää, aiheuttavatko irtisanomiset ja mahdolliset toimintojen uudel- osina siten, että pidettyjen vapaiden summa vastaa työpäivien säännöllisen työajan tunti-leenjärjestelyt muutoksia työhön jäävän henkilöstön tehtäviin ja koulutustarpeisiin. määrää. Työnantajalla, jolla ei ole yhteistoimintalain mukaista neuvotteluvelvoitetta, on velvol-lisuus kertoa työntekijälle irtisanomisen perusteiden ja vaihtoehtojen lisäksi työvoima- Palkalliseen vapaaseen on oikeus irtisanotulla, kun häntoimistolta saatavista työvoimapalveluista. ■ hakee työtä omatoimisesti tai työvoimatoimiston avustuksella Työvoimaviranomaiset kartoittavat tarvittavat työvoimapalvelut yhdessä työnantajan ■ menee työhaastatteluun taija henkilöstön edustajien kanssa. ■ osallistuu uudelleensijoitusvalmennukseen.4 5
  5. 5. Työnantajan ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuus Työvoimatoimisto toteuttaa muutosturvaaEnnen yhteistoimintaneuvottelujen alkamista työnantaja antaa henkilöstön edustajalle Kun työnantaja on tiedottanut työvoimatoimistolle yhteistoimintaneuvottelujen käynnistä-kirjallisen neuvotteluesityksen ja arvion irtisanomisten laajuudesta sekä toimenpiteiden misestä, työvoimatoimisto ottaa viipymättä yhteyttä työnantajaan. Työvoimatoimisto laatiiaikataulusta. Tiedot annetaan myös työvoimatoimistolle. yhdessä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa toimintasuunnitelman ja sopii palvelu- Työnantajan pitää ilmoittaa muutosturvan piiriin kuuluvien työntekijöiden irtisanomi- jen tarjoamisesta sekä niiden järjestelyistä.sesta tai määräaikaisen työsuhteen päättymisestä viipymättä työvoimatoimistolle. Muutosturvan toimenpiteiden piiriin kuuluvat myös tuotannollisista ja taloudellisista Työnantaja antaa työntekijän suostumuksella työvoimatoimistolle työntekijän koulu- syistä johtuvat henkilöstön vähennykset, joissa irtisanottavien määrä on vähäinen. Lisäksitusta, työtehtäviä ja työkokemusta koskevat tiedot. Näin irtisanotun henkilön työllisty- siihen kuuluvat edellä mainitut määräaikaiset työntekijät.mistä tukevien toimenpiteiden suunnittelu ja työllistymisohjelman tekeminen nopeutuvat. Työvoimatoimistot tiedottavat työllistymisen ja muutosturvan toimintamallista sekä Työnantajalla on velvollisuus kertoa työntekijälle tämän oikeudesta työllistymis- neuvovat ja auttavat työnantajia ja työntekijöitä sen toteuttamisessa. Työvoimatoimistoihinohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään. koulutetaan erityisesti muutosturvaan perehtyneitä virkailijoita. He toimivat liikkuvana voi- mavarana suurten irtisanomistilanteiden varalta. Nämä erityiskoulutetut virkailijat käynnis- tävät nopeasti toiminnan ja huolehtivat työhallinnon palveluista suurten irtisanomistilantei- den yhteydessä.Työnantajan toimintasuunnitelma Työvoimatoimistot tarjoavat muutosturvatilanteissa erityisesti ■ työnhakupalveluitaTyönantajalla on muutosturvan toimintamallin mukaan tehostettu neuvotteluvelvollisuus ■ työnvälitystätyövoiman vähentämistilanteissa. Työnantajan on annettava henkilöstön edustajille esitys ■ työvoimapoliittista aikuiskoulutustatyöllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi yhteistoimintamenettelyn alkaessa. Toi- ■ työkokeiluamintasuunnitelma laaditaan aina, kun irtisanomisuhka koskee vähintään kymmentä työn- ■ ja muita ammatillisia valmiuksia kehittäviä palveluita.tekijää. Tarkoituksena on tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimatoimiston välistäyhteistyötä. Suunnitelmassa kerrotaan neuvotteluaikojen ja menettelytapojen lisäksi suun- Näistä palveluista sovitaan jokaiselle henkilökohtaisesti tehtävässä työllistymisohjelmassa.niteltujen työvoimapalveluiden käyttämisestä sekä siitä, miten työnantaja edistää työnteki-jän työnhakua ja koulutusta. Lopullinen toimintasuunnitelma valmistellaan yhdessä henki-löstön kanssa osana yhteistoimintamenettelyä. Alle kymmentä henkilöä koskevissa irtisanomisissa työnantaja esittää yhteistoiminta-menettelyssä toimintaperiaatteet, joilla hän tukee irtisanomisajan kuluessa työntekijöiden Työllistymisvapaa irtisanomisaikanaoma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulutukseen sekä työllistymistä julkisentyövoimapalvelun avulla. Kaikilla työntekijöillä, jotka irtisanotaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä, on irtisa- Irtisanomisia koskevan yhteistoimintamenettelyn yhteydessä on tehtävä tarvitta- nomisaikanaan oikeus palkalliseen vapaaseen. Vapaan pituus määräytyy työsuhteen kestonvat muutokset myös yhteistoimintalain mukaiseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. ja irtisanomisajan mukaan, ja se on 5–20 työpäivää. Vapaata voi käyttää myös työpäivänTarkoituksena on selvittää, aiheuttavatko irtisanomiset ja mahdolliset toimintojen uudel- osina siten, että pidettyjen vapaiden summa vastaa työpäivien säännöllisen työajan tunti-leenjärjestelyt muutoksia työhön jäävän henkilöstön tehtäviin ja koulutustarpeisiin. määrää. Työnantajalla, jolla ei ole yhteistoimintalain mukaista neuvotteluvelvoitetta, on velvol-lisuus kertoa työntekijälle irtisanomisen perusteiden ja vaihtoehtojen lisäksi työvoima- Palkalliseen vapaaseen on oikeus irtisanotulla, kun häntoimistolta saatavista työvoimapalveluista. ■ hakee työtä omatoimisesti tai työvoimatoimiston avustuksella Työvoimaviranomaiset kartoittavat tarvittavat työvoimapalvelut yhdessä työnantajan ■ menee työhaastatteluun taija henkilöstön edustajien kanssa. ■ osallistuu uudelleensijoitusvalmennukseen.4 5
  6. 6. Jos irtisanottu työntekijä on oikeutettu työllistymisohjelmaan, hän voi käyttää vapaata Työllistymisohjelmalisä korottaa työttömyysturvaamyös■ työllistymisohjelman laatimiseen tai Irtisanotulla on mahdollisuus saada korotettua työttömyysturvaa eli työllistymisohjelmali-■ työllistymisohjelmassa sovittuihin toimenpiteisiin osallistumiseen, kuten sää. Työntekijän jäätyä työttömäksi työllistymisohjelmalisää voi saada työllistymisohjelmaan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen. liittyvien toimenpiteiden ajalta ja rajoitetusti työnhaun ajalta. Työllistymisohjelmalisä on nykyistä työttömyysturvaa korkeampi. Esimerkiksi 2 000Vapaasta ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa, ja siitä on ilmoitettava työnan- euron bruttokuukausipalkalla korotettu työttömyysturva on 70 prosenttia bruttopalkasta.tajalle aina mahdollisimman ajoissa. Vapaan kieltämisen tulisi olla poikkeuksellista, ja vapaa Ansiopäiväraha on nykyisin vastaavilla tuloilla 56 prosenttia bruttopalkasta. Peruspäivärahantulisi antaa työntekijän ilmoittamana aikana. Kieltäminen voi olla mahdollista vain silloin, indeksiin sidottu työllistymisohjelmalisä on neljä euroa päivältä vuonna 2005, kun peruspäi-kun työntekijä ilmoittaa siitä hyvin lähellä vapaan alkamista tai kun vapaata käyttäisi usea väraha on 23,24 euroa päivältä.työntekijä samanaikaisesti, ja tästä syystä työnantajalle aiheutuisi olennaisia vaikeuksia työnjärjestelyille ottaen huomioon yrityksen koon. Vapaan käytöstä johtuvaa haittaa voidaan Työllistymisohjelmalisän edellytyksenä on, että henkilöllä on oikeus joko työttömyyspäivä-myös vähentää siten, että työntekijä ja työnantaja sopivat vapaan ajankohdasta, jos se on rahaan tai koulutustukeen.vapaan käytön kannalta mahdollista. Työnantajalla on oikeus saada selvitys vapaan perus-teesta. Työllistymisohjelmalisää maksetaan Palkallinen vapaa ei koske määräaikaisessa palvelussuhteessa olevia työntekijöitä, koska ■ työttömyyspäivärahan ja työvoimakoulutuksen koulutustuen korotuksenaheidän työsuhteensa päättyy ilman irtisanomisaikaa. muutosturvan piiriin kuuluville, joille on laadittu henkilökohtainen työllistymisohjelma ■ työllistymisohjelmaan merkittyjen toimenpiteiden (valmennus, työkokeilu, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus) ajalta ■ työsuhteen päättymisen jälkeisen omatoimisen työhaun ajalta, enintään 20 päivältä,Työllistymisohjelma auttaa työnhaussa minkä lisäksi työllistymisohjelmalisää voidaan maksaa toimenpiteiden väliseltä, omatoimisen työpaikkojen haun ajalta, joka on enintään seitsemän päivän pituinenTyöllistymisohjelma on yksilöllinen työnhakusuunnitelma. Sillä parannetaan työn- ■ kaikkiaan enintään 185 päivältä.tekijän mahdollisuutta työllistyä esimerkiksi koulutuksen ja työharjoittelun avulla.Työllistymisohjelma tehdään yhdessä työvoimatoimiston virkailijan kanssa. Siinä sovitaan Työllistymisohjelmalisän maksamisesta saa lisätietoa työttömyyskassoilta ja Kansaneläke-omatoimisesta työnhausta ja työnhaun tukemisesta sekä julkisen työvoimapalvelun palve- laitokselta.luista, joilla edistetään työnhakijan nopeaa ja pysyvää työllistymistä uuteen työpaikkaan.Työllistymisohjelman laatiminen edellyttää vakinaisessa työsuhteessa olleelta työntekijältä■ rekisteröitymistä työnhakijaksi työvoimatoimistoon■ että työsuhde on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä■ vähintään kolmen vuoden työhistoriaa yhden tai useamman työnantajan palveluksessa.Työllistymisohjelman laatiminen määräaikaisessa työsuhteessa olevalle edellyttää Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat työllistymisen ja muutosturvan toimintamallin■ rekisteröitymistä työnhakijaksi työvoimatoimistoon toteuttamisesta vuosia 2005–2007 koskevassa tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa■ vähintään 36 kuukauden työsuhdetta samaan työnantajaan joulukuussa 2004. Toimintamallia koskevat lait on valmisteltu kolmikantaisesti viimeisten 42 kuukauden aikana. työministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä. Muutosturvaa koskevat lait tulivat voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2005.Työllistymisohjelma laaditaan irtisanomisaikana mahdollisimman pian irtisanomisen tai mää-räaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen. Työnhakija voi pyytää työllistymisohjelman teke-mistä vielä ensimmäisen työttömyyskuukautensa aikana.6 7
  7. 7. Jos irtisanottu työntekijä on oikeutettu työllistymisohjelmaan, hän voi käyttää vapaata Työllistymisohjelmalisä korottaa työttömyysturvaamyös■ työllistymisohjelman laatimiseen tai Irtisanotulla on mahdollisuus saada korotettua työttömyysturvaa eli työllistymisohjelmali-■ työllistymisohjelmassa sovittuihin toimenpiteisiin osallistumiseen, kuten sää. Työntekijän jäätyä työttömäksi työllistymisohjelmalisää voi saada työllistymisohjelmaan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen. liittyvien toimenpiteiden ajalta ja rajoitetusti työnhaun ajalta. Työllistymisohjelmalisä on nykyistä työttömyysturvaa korkeampi. Esimerkiksi 2 000Vapaasta ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa, ja siitä on ilmoitettava työnan- euron bruttokuukausipalkalla korotettu työttömyysturva on 70 prosenttia bruttopalkasta.tajalle aina mahdollisimman ajoissa. Vapaan kieltämisen tulisi olla poikkeuksellista, ja vapaa Ansiopäiväraha on nykyisin vastaavilla tuloilla 56 prosenttia bruttopalkasta. Peruspäivärahantulisi antaa työntekijän ilmoittamana aikana. Kieltäminen voi olla mahdollista vain silloin, indeksiin sidottu työllistymisohjelmalisä on neljä euroa päivältä vuonna 2005, kun peruspäi-kun työntekijä ilmoittaa siitä hyvin lähellä vapaan alkamista tai kun vapaata käyttäisi usea väraha on 23,24 euroa päivältä.työntekijä samanaikaisesti, ja tästä syystä työnantajalle aiheutuisi olennaisia vaikeuksia työnjärjestelyille ottaen huomioon yrityksen koon. Vapaan käytöstä johtuvaa haittaa voidaan Työllistymisohjelmalisän edellytyksenä on, että henkilöllä on oikeus joko työttömyyspäivä-myös vähentää siten, että työntekijä ja työnantaja sopivat vapaan ajankohdasta, jos se on rahaan tai koulutustukeen.vapaan käytön kannalta mahdollista. Työnantajalla on oikeus saada selvitys vapaan perus-teesta. Työllistymisohjelmalisää maksetaan Palkallinen vapaa ei koske määräaikaisessa palvelussuhteessa olevia työntekijöitä, koska ■ työttömyyspäivärahan ja työvoimakoulutuksen koulutustuen korotuksenaheidän työsuhteensa päättyy ilman irtisanomisaikaa. muutosturvan piiriin kuuluville, joille on laadittu henkilökohtainen työllistymisohjelma ■ työllistymisohjelmaan merkittyjen toimenpiteiden (valmennus, työkokeilu, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus) ajalta ■ työsuhteen päättymisen jälkeisen omatoimisen työhaun ajalta, enintään 20 päivältä,Työllistymisohjelma auttaa työnhaussa minkä lisäksi työllistymisohjelmalisää voidaan maksaa toimenpiteiden väliseltä, omatoimisen työpaikkojen haun ajalta, joka on enintään seitsemän päivän pituinenTyöllistymisohjelma on yksilöllinen työnhakusuunnitelma. Sillä parannetaan työn- ■ kaikkiaan enintään 185 päivältä.tekijän mahdollisuutta työllistyä esimerkiksi koulutuksen ja työharjoittelun avulla.Työllistymisohjelma tehdään yhdessä työvoimatoimiston virkailijan kanssa. Siinä sovitaan Työllistymisohjelmalisän maksamisesta saa lisätietoa työttömyyskassoilta ja Kansaneläke-omatoimisesta työnhausta ja työnhaun tukemisesta sekä julkisen työvoimapalvelun palve- laitokselta.luista, joilla edistetään työnhakijan nopeaa ja pysyvää työllistymistä uuteen työpaikkaan.Työllistymisohjelman laatiminen edellyttää vakinaisessa työsuhteessa olleelta työntekijältä■ rekisteröitymistä työnhakijaksi työvoimatoimistoon■ että työsuhde on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä■ vähintään kolmen vuoden työhistoriaa yhden tai useamman työnantajan palveluksessa.Työllistymisohjelman laatiminen määräaikaisessa työsuhteessa olevalle edellyttää Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat työllistymisen ja muutosturvan toimintamallin■ rekisteröitymistä työnhakijaksi työvoimatoimistoon toteuttamisesta vuosia 2005–2007 koskevassa tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa■ vähintään 36 kuukauden työsuhdetta samaan työnantajaan joulukuussa 2004. Toimintamallia koskevat lait on valmisteltu kolmikantaisesti viimeisten 42 kuukauden aikana. työministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä. Muutosturvaa koskevat lait tulivat voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2005.Työllistymisohjelma laaditaan irtisanomisaikana mahdollisimman pian irtisanomisen tai mää-räaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen. Työnhakija voi pyytää työllistymisohjelman teke-mistä vielä ensimmäisen työttömyyskuukautensa aikana.6 7
  8. 8. suomiLisätietoa saaTyöministeriöstä ja työvoimatoimistoilta www.mol.fiSosiaali- ja terveysministeriöstä www.stm.fiTyömarkkinajärjestöiltä:www.akava.fiwww.ek.fiwww.kuntatyonantajat.fiwww.sak.fiwww.sttk.fiKansaneläkelaitokselta www.kela.fiTyöttömyyskassojen yhteisjärjestöltä www.tyj.fiMuutosturvaan liittyvät lait ovat■ Laki työsopimuslain muuttamisesta (456/2005)■ Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta (457/2005)■ Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta (458/2005)■ Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (459/2005)■ Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (460/2005)■ Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta (461/2005).Lait löytyvät valtion säädöstietopankista Finlexistä osoitteesta www.finlex.fi.TyöministeriöSosiaali- ja terveysministeriöAKAVA ry.Elinkeinoelämän keskusliitto ry.Kirkon sopimusvaltuuskuntaKunnallinen työmarkkinalaitosSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry.Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.Valtion työmarkkinalaitos Työvoimatoimisto www.mol.fiTme 7.005s 7/2005 Edita Design/Edita Prima Oy

×