Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minä viestijänä! – Työyhteisöviestintä, vuorovaikutustaidot ja vaikuttaminen

2,581 views

Published on

Murikka-opiston opettajan Marjo Nurmen esitys SAK:n luottamusmieskonferenssissa 11.–12.10.2014

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minä viestijänä! – Työyhteisöviestintä, vuorovaikutustaidot ja vaikuttaminen

 1. 1. Minä viestijänä! Työyhteisöviestintä, vuorovaikutustaidot ja vaikuttaminen SAK:n luottamusmieskonferenssi 11.10.2014 Marjo Nurmi/ Murikka
 2. 2. Kolme näkökulmaa Puhujan minäpystyvyyskäsitysitseään toteuttavana ennusteena Vuorovaikutustyylit ja niiden sääteleminen tilanteenmukaisesti Vaikuttaminenja argumentaatio Nurmi / Murikka
 3. 3. Kun tulen paikalle, mitä tulee paikalle? Nurmi / Murikka
 4. 4. Nurmi / Murikka
 5. 5. Vuorovaikutustyyli Yksilön spontaani tapa reagoida tilanteisiin ja muihin ihmisiin Nurmi / Murikka
 6. 6. Vuorovaikutustyylit perustuvat Yksilölliseen temperamenttiin Opittuihin malleihin (kasvatus, kulttuuri) Persoonallisuus kehittyy temperamentin ja ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena Kaksi ulottuvuutta: Reagoivuus: ulospäin -sisäänpäin suuntautuminen Aggressiivisuus –alistuvuus –akseli Kysyvä –käskevä Sopeutuva -voimakastahtoinen Nurmi / Murikka
 7. 7. M-L Mankan kehittämä testi vuorovaikutustyyleistä, reagoivuudesta ja assertiivisuudesta… … ja testin analyysi Nurmi / Murikka
 8. 8. Varsinkin ristiriitatilanteissa viestintä on tuloksellisempaa, jos Tunnistat omat vuorovaikutusmallisi Osaat myös poisoppia ”päälle jääneistä”, epämielekkäistä malleista Viestintätyylin säätely ja mukauttaminen on tärkeää erityisesti oKonfliktitilanteissa niin perheessä kuin työpaikalla oOngelmanratkaisukeskusteluissa oNeuvottelupöydässä Nurmi / Murikka
 9. 9. Työyhteisön haasteelliset tilanteet ja puheeksi ottamisen taito Ongelmien ja konfliktien ratkaiseminen lisää luottamusta ja saa aikaan uuden oppimista. Ratkaisematon konflikti jää elämään. Nurmi / Murikka
 10. 10. Miksi puheeksi ottaminen on vaikeaa? Uudenmaan TE-keskuksenVARPU-hankkeenmukaan esimiehet kokivat, että… Heillä ei ole koulutusta eikä osaamista ristiriitojen hallintakeinoista Omat tunnereaktiot ja toisten reagointi pelottavat Johdolta ei saa tukea, jos lähtee puuttumaan vaikeaan tilanteeseen Että puuttuminen vain pahentaa tilannetta –antaa ajan hoitaa… työntekijät kokivat, että Esimies hermostuu tai loukkaantuu, jos he tuovat esiin epäkohtia Paras olla hiljaa, ettei tule lisää muita ongelmia Tilanteelle ei kuitenkaan kukaan voi mitään Se on niin hankala ihminen jo luonnostaan Kukin kantakoon oman taakkansa –ei kuulu minulle! Nurmi / Murikka
 11. 11. Vaikuttamisen osatekijät Aristoteles 384–322 eaa ETHOS PATHOS LOGOS USKOTTAVUUS LUOTETTAVUUS ARVOT MORAALI HYVÄ TAHTO ASENTEET SUHTAUTUMINEN KÄYTÖSTAVAT VARMUUS ILMAISUVOIMA VÄRIKKYYS KYKY KOSKETTAA TUNNETEHOTUS TIETO, ASIANTUNTEMUS PERUSTELUTAITO LOOGINEN ESITYSTAPA, SELKEYS => HYVÄ VALMISTAUTUMINEN

×