Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maahanmuuton vaikutus työelämään

166 views

Published on

SAK:n teettämien selvitysten mukaan suurimmat haasteet monikulttuurisilla työpaikoilla liittyvät kielitaidon puutteen tuomiin väärinymmärryksiin, ei niinkään erilaiseen kulttuuritaustaan.

Maahanmuutto oli SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeen teema keväällä 2019. Teemaa koskevaa selvitystyötä on ohjannut maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Eve Kyntäjä. Tämä PowerPoint-esitys esitettiin SAK:n edustajistolle 16.5.2019.

Published in: News & Politics
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Maahanmuuton vaikutus työelämään

 1. 1. 16.5.2019 1 Maahanmuuton vaikutus työelämään Mahdollisuuksien aika -hanke SAK:n edustajisto 16.5.2019
 2. 2. Mahdollisuuksien aika -hanke • Työelämän tulevaisuutta käsittelevä nelivuotinen hanke (2016–2020) • Hankkeella on kolme tavoitetta: 1) lisätä ymmärrystä työelämää ja ammattiyhdistysliikettä kohtaavista haasteista (= tietoisuutta lisäävä) 2) etsiä kyseisiin haasteisiin ratkaisuja, jotta hyvä työ olisi mahdollista mahdollisimman monelle (= toimintaa suuntaava) 3) vaikuttaa Suomessa käytävään työelämäkeskusteluun ja kansalaisten mielipiteisiin ammattiyhdistysliikkeestä (= SAK:n ”brändin” kirkastaminen työelämäasioissa) 22.11.2018
 3. 3. Hankkeen tausta • Yhteiskunnassa on havaittavissa kolme vahvaa muutosvoimaa eli niin sanottua megatrendiä: • kiihtyvällä tahdilla kehittyvä teknologia (”digimurros”) • koko maailman yhteen kietova globalisaatio • ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen • SAK:ta kiinnostaa näiden muutossuuntien vaikutukset työelämään ja työntekijöiden arkeen. • SAK:n tavoitteena on kehittää tulevaisuuden työtä, työntekijöiden arkea ja työelämää inhimilliseksi ja oikeudenmukaiseksi. 22.11.2018
 4. 4. Teemat tähän mennessä 1. Uusi aikuiskoulutus (kevät 2017) 2. Työntekijän ääni alustataloudessa (syksy 2017) 3. Tekoälyn vaikutus työelämän laatuun (kevät 2018) 4. Keikkatyöntekijöiden toimeentulo (syksy 2018) 5. Maahanmuuton vaikutus työelämään (kevät 2019) 22.11.2018
 5. 5. Tutustu hankkeen materiaaleihin • Kaikki materiaali löytyy netistä: www.sak.fi/mahikset • Erilaisia raportteja, videoita, PowerPoint-esityksiä, blogikirjoituksia • Tehty yhteistyötä eri toimijoiden kanssa • Myös sosiaalinen media huomioitu (Twitter, Facebook) – #mahikset – www.facebook.com/groups/mahikset/ • Aineistoa myös englanniksi • Hankkeen materiaalia kannattaa hyödyntää! 22.11.2018
 6. 6. Kevään 2019 teema: Maahanmuuton vaikutus työelämään
 7. 7. Maahanmuuttoteeman tavoitteet ja toiminta Tavoitteet • Selvittää maahanmuuton vaikutusta politiikkaan ja työelämään • Laatia SAK:n politiikkasuosituksia. Toiminta – tutkimukset ja selvitykset • VTT Rolle Alhon tutkimus työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvästä politiikasta Ruotsissa, Tanskassa ja Kanadassa. • SAK:n luottamushenkilöpaneeli ja jäsentutkimus maahanmuuttokysymyksistä. • VTM Ella Lautanimen haastattelututkimus monikulttuuristen henkilöstöpoliittisten toimien vaikutuksesta maahanmuuttajien integroitumiseen työelämässä. Tulossa • Selvitys maahanmuuttajien sitoutumisestä ammattiliittoihin – Maria Hakkaraisen pro gradu –työ. • Analyysi SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan tulleista kysymyksistä. 16.5.2019 7
 8. 8. 16.5.2019 8 Maahanmuuttopolitiikka Ruotsissa, Tanskassa ja Kanadassa
 9. 9. Selvityksen tavoitteet ja toteutus • Tavoitteena selvittää maahanmuuttopolitiikkaa sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen (työllistymiseen) liittyvää politiikkaa Ruotsissa, Tanskassa ja Kanadassa. – Maahanmuuttopolitiikalla viitataan siihen sääntelyyn, jolla säännellään, kenellä on oikeus asua ja työskennellä tietyssä valtiossa. – Kotouttamispolitiikalla viitataan sellaiseen valtiolliseen politiikkaan, jonka tavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajien osallisuutta (mm. työllistymistä). • Selvityksen toteutti SAK:lle VTT Rolle Alho, joka on Suomen Akatemian tutkijatohtori Svenska social- och kommunalhögskolanissa Helsingin yliopistossa. 16.5.2019 9
 10. 10. Miksi nämä kolme maata? • Ruotsin kohdalla tarkastellaan nk. etableringsjobbeja, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 aikana. Niiden tarkoituksena on nopeuttaa ja parantaa uusien maahanmuuttajien ja pitkäaikaistyöttömien integroitumista työmarkkinoille. – Neuvoteltu kolmikantaisesti. • Kanadan kohdalla painopiste on ”pisteytysmallissa” (points-based system), joka perustuu potentiaalisten maahanmuuttajien pisteyttämiseen sen mukaan, mikä heidän oletettu hyötynsä on työmarkkinoilla. – Malli ollut paljon esillä suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa. • Tanskan osalta keskitytään maan tiukentuneeseen maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaan. – ”Kauhuskenaario”. 16.5.2019 10
 11. 11. Ruotsin etableringsjobb-järjestelmä • Tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa vaikeasti työllistyvien, hiljattain Ruotsiin muuttaneiden ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. • Osana aktiivisen työvoimapolitiikan ja kotouttamispolitiikan jatkumoa. • Työnantajat maksavat työntekijän saamasta tulosta 46 % kahden vuoden ajan, joka on etableringsjobbien maksimikesto. • Valtio maksaa loppuosan eli 54 % työntekijän saamasta tulosta. • Työntekijän saama tulo on alhaisimpien työehtosopimusten minimiehtojen mukainen eli noin 18 000 kruunua (noin 1 750 euroa). • Verojen jälkeen työntekijälle jää käteen noin 15 600 kruunua (noin 1 490 euroa). • Summa ei vaihtele toimialakohtaisesti, mutta työntekijöille tullaan maksamaan lisiä mahdollisista ilta- ja yövuoroista. 16.5.2019 11
 12. 12. Etableringjobbien ehdot ja tavoitteet • Ainoastaan työpaikoilla, joilla on työehtosopimukset. • Tavoite on, että työnantaja palkkaa työntekijän toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen jakson päätyttyä. • Kesto korkeintaan kaksi vuotta, oltava kokoaikaisia. • Oikeus osallistua koulutukseen työajalla (esim. kielikoulutus, pakkoa ei kuitenkaan ole). • Osallistujille tehdään osaamiskartoitus ennen työn alkua ja työjakson jälkeen. • Järjestelmän on tarkoitus olla voimassa viisi vuotta. • Väärinkäytöksiä voidaan estää työnantajien ja ay-liikkeen edustajien kanssa luotavan yhteisen toimikunnan avulla. 16.5.2019 12
 13. 13. Mitä uutta etableringsjobbit tarjoavat? Ruotsin työnantajien näkemys • Alentavat työnantajien kynnystä työllistää vaikeasti työllistyviä ihmisiä. – Alemmat palkkakustannukset työnantajille. • Mahdollisuus paikata työvoimapulaa. • Vähemmän byrokraattinen kuin muut palkkatuetut systeemit. – Työnantaja ei joudu jälkikäteen perimään palkkakustannuksia valtiolta, sillä valtio maksaa osuutensa suoraan työntekijälle. 16.5.2019 13
 14. 14. Etablerinsgjobbien haasteet Ruotsin ay-liikkeen näkemys • Voivat vähentää työnantajien halua palkata työntekijöitä normaaleihin työsuhteisiin. – Joillain työnantajilla voi olla houkutus käyttää systeemiä pelkästään halvan työvoiman tarjoajana. • On mahdotonta aukottomasti valvoa, että työnantajan tavoite todella on palkata työntekijä toistaiseksi voimassaolevaan normaalityösuhteeseen etableringsjobb-jakson päätteeksi. • Työmarkkinaosapuolten muodostama toimikunta pystyy kuitenkin valvomaan, että työnantajat eivät ”kierrätä” työntekijöitä ilman todellisia haluja tarjota normaalityösuhteita etableringsjobb-jakson jälkeen. 16.5.2019 14
 15. 15. Tanskan malli
 16. 16. Tiukka ja kiristynyt maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka • Keskustelu ongelmakeskeinen. • Green Card -ohjelma lakkautettu. – Ohjelma antoi 3. maiden kansalaisille, joilla vähintään kandidaatin tutkinto, määräaikaisen oikeuden työskennellä Tanskassa. • Töihin tulevien kolmansien maiden kansalaisten tuloraja nostettu v. 2018. • Pakolaisille maksettavia tukia on leikattu. • Ns. ghetto-lait, joka koskevat alueita, joissa asuu korkea määrä työttömiä ja rikoksista tuomittuja sekä ”ei-länsimaalaisia”. – Samasta rikoksesta saa ”ghetto-alueella” korkeamman rangaistuksen. • Politiikka on pahentanut työvoimapulaa, vaikeuttanut maahanmuuttajien kotoutumista ja aiheuttanut Tanskalle imagohaittaa. 16.5.2019 16
 17. 17. Kanadan ”pisteytysmalli” • Kanadan maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa pidetään maailmanlaajuisesti onnistuneena ja esimerkillisenä. – Maa on onnistunut integroimaan suuria määriä maahanmuuttajia, jotka ovat hyödyttäneet Kanadaa. • Keskeisellä sijalla on ns. pisteytysmalli, jonka Kanada ensimmäisenä valtiona otti käyttöön 1960-luvulla. • Hakijan on ylitettävä tietty pisteraja, jotta hän saan oikeuden muuttaa Kanadaan. – Pisteytyksessä otetaan huomioon potentiaalisten maahanmuuttajien koulutus, työkokemus, ikä sekä ranskan/englannin kielen taito. – Tarkoituksena on maksimoida maahanmuutosta saatu kansantaloudellinen hyöty. • Pisteytysmalliin kuuluu, että maan hallitus asettaa kiintiöitä sille, paljonko maahanmuuttajia vastaanotetaan vuodessa. – Tässä arviossa otetaan huomioon alakohtaiset ennusteet työvoiman tarpeesta. 16.5.2019 17
 18. 18. Maahanmuuton lailliset väylät Kanadassa • Kokonaisuudessaan maahanmuuton lailliset väylät muodostuvat neljästä kategoriasta: 1. Talousperusteinen maahanmuutto eli pisteytysmalli • Maahan voi myös päästä tekemällä ”huomattavan” taloudellisen investoinnin Kanadaan. 2. Perheenyhdistäminen • Henkilö, jolla on Kanadan kansalaisuus tai pysyvä oleskelulupa, sitoutuu kustantamaan Kanadaan muuttavan perheenjäsenen tai lähisukulaisen elinkustannukset Kanadassa ja sitoutuu takaamaan, että henkilö ei joudu sosiaaliturvan varaan. 3. Pakolaisuuteen perustuva maahanmuutto 4. Muut syyt 16.5.2019 18
 19. 19. 16.5.2019 19 Maahanmuutto ja työelämä SAK:n jäsentutkimus 2019 ikäryhmälle 20–40 vuotta N=1216
 20. 20. 16.5.2019 20 76 67 68 68 70 70 67 72 70 23 32 31 31 30 30 32 28 30 1 1 1 1 1 1 Julkinen palveluala Yksityinen palveluala Teollisuus Kuljetusala Mies Nainen 20-30 vuotta 31-40 vuotta Kaikki Työskentelee nyt tai on työskennellyt maahanmuuttajan kanssa (%) Kyllä Ei Ei osaa/halua sanoa
 21. 21. 16.5.2019 21 80 58 82 87 63 70 71 91 73 66 81 88 60 55 60 93 Maahanmuuttajat tuovat uusia näkökulmia ja kansainvälistä osaamista suomalaisiin työyhteisöihin. Suomi tarvitsee työvoimaa myös oman maan ulkopuolelta. Työskentelen tai työskentelisin mielelläni maahanmuuttajan kanssa. Ennen kuin Suomeen palkataan työvoimaa EU:n ulkopuolelta, pitäisi tarkistaa, onko maassa jo saatavilla työvoimaa kyseisiin töihin Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä (%) Nainen Mies On työskennellyt maahanmuuttajan kanssa Ei ole työskennellyt maahanmuuttajan kanssa
 22. 22. 16.5.2019 22 25 42 31 30 56 39 23 48 32 37 53 44 Maahanmuuttajat vievät suomalaisten työpaikat. Maahanmuutto polkee palkkoja Suomessa. Maahanmuuttajat eivät sopeudu suomalaiseen työelämään. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä (%) Nainen Mies On työskennellyt maahanmuuttajan kanssa Ei ole työskennellyt maahanmuuttajan kanssa
 23. 23. 16.5.2019 23 91 42 83 89 37 79 48 66 89 45 Maahanmuuttajat ovat yhtä hyviä tai huonoja työntekijöitä kuin suomalaisetkin. Maahanmuuttajien on vaikea sopeutua suomalaisen työelämän tapoihin. Työskentely maahanmuuttajan kanssa on ollut opettavaista. Puutteellinen kielitaito hankaloittaa työskentelyä Suomessa. Maahanmuuttajat eivät välitä työturvallisuudesta samaan tapaan kuin suomalaiset työntekijät. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä (%, vastaajina vain maahanmuuttajan kanssa työskennelleet) Nainen Mies
 24. 24. 16.5.2019 24 65 60 43 47 53 32 36 51 46 42 3 4 6 7 5 Julkinen palveluala Yksityinen palveluala Teollisuus Kuljetusala Kaikki Onko mielestäsi enemmän hyvä vai huono asia, että Suomeen tulee työntekijöitä ulkomailta? (%) Enemmän hyvä Enemmän huono Ei osaa sanoa
 25. 25. 16.5.2019 25 49 58 48 57 58 40 43 32 40 29 46 37 47 39 37 55 23 39 29 41 5 5 5 4 5 4 33 29 31 30 Mies Nainen 20-30 vuotta 31-40 vuotta On työskennellyt maahanmuuttajan kanssa Ei ole työskennellyt maahanmuuttajan kanssa kanssa Luottamushenkilö, nainen Luottamushenkilö, mies Luottamushenkilö, maahanmuuttajia työpaikalla Luottamushenkilö, ei maahanmuuttajia työpaikalla Onko mielestäsi enemmän hyvä vai huono asia, että Suomeen tulee työntekijöitä ulkomailta? (%) (SAK:n jäsentutkimus 2019 ja SAK:n luottamushenkilöpaneeli 2019) Enemmän hyvä Enemmän huono Ei osaa sanoa
 26. 26. 16.5.2019 26 Maahanmuuttajat SAK:laisilla työpaikoilla SAK:n luottamushenkilöpaneeli, maaliskuu 2019 N=853
 27. 27. 16.5.2019 27 7 4 9 6 57 74 52 79 65 36 22 39 21 30 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Onko työpaikkanne maahanmuuttajilla mahdollisuuksia osallistua suomen/ruotsin kielen koulutukseen työajalla? (%, n=473) Kyllä Ei En osaa sanoa
 28. 28. 16.5.2019 28 10 8 8 11 9 71 75 61 55 69 19 16 31 34 22 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Onko työpaikallanne esiintynyt syrjintää maahanmuuttajia/ulkomaalaisia työntekijöitä kohtaan? (%, n=473) Kyllä Ei En osaa sanoa
 29. 29. Minkälaista syrjintää on esiintynyt? • Työpaikalla esiintyneestä syrjinnästä on vastauksissa vähän esimerkkejä, kuten – Työnantaja ei ole kertonut maahanmuuttajille perhevapaista tai muista eduista. – Syrjintää työvuorojen ja lomien jakamisessa. – ”Vilunkipeliä palkkapuolella, kun maahanmuuttajat eivät osaa lukea tilinauhaa.” – Kikkailua määräaikaisilla sopimuksilla. – Epäasiallista kohtelua, vähättelyä ja ennakkoluuloisuutta muiden työntekijöiden taholta. 16.5.2019 29
 30. 30. 16.5.2019 30 32 27 37 29 31 47 56 36 45 48 22 18 28 26 22 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Otetaanko työpaikkasi henkilöstöpolitiikassa maahanmuuttajat/ulkomaalaiset työntekijät erikseen huomioon? (%, n=473) Kyllä Ei En osaa sanoa
 31. 31. Miten maahanmuuttajat otetaan huomioon henkilöstöpolitiikassa? • Perehdytysmateriaaleja useilla eri kielillä ja kuvalliset mallikortit. • Pidempi ja monipuolisempi perehdytys. – Jollain työpaikoilla perehdytys on mahdollista työntekijän äidinkielellä (jos työpaikalla ennestään samaa kieltä puhuvia). • Työohjeet englanniksi. • Mahdollistetaan uskontoon/kulttuuriin liittyvät vapaa-/pyhäpäivät. 16.5.2019 31
 32. 32. 16.5.2019 32 31 27 35 31 30 52 54 46 56 52 16 19 20 14 18 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Tarvitsisitko ammattiliitoilta lisää tietoa tai koulutusta maahanmuuttajiin ja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa? (%, n=473) Kyllä Ei En osaa sanoa
 33. 33. 16.5.2019 33 Maahanmuuttajat suomalaisilla Millaista on hyvä monikulttuurinen henkilöstöpolitiikka? työpaikoilla
 34. 34. Tutkimuksen tavoitteet • Millainen on hyvä henkilöstöpolitiikka maahanmuuttajataustaisen työntekijän, luottamushenkilön ja työnantajan näkökulmasta? • Miten helpottaa monikulttuurisen työyhteisön toimintaa ja maahanmuuttajataustaisen työntekijän kotoutumista suomalaiselle työpaikalle? 16.5.2019 34
 35. 35. Miten tutkimus tehtiin? • SAK teetti laadullisen haastattelututkimuksen, johon osallistui yhteensä 17 maahanmuuttajataustaista työntekijää, luottamusmiestä ja työnantajan edustajaa. • Monikulttuurista työelämää rakentavat haastateltavat kertoivat, miten monikulttuurisuus näyttäytyy työelämässä sekä henkilöstöpolitiikan että arjen vuorovaikutuksen tasolla. • Haastattelututkimuksen toteutti VTM, sosiaalipsykologi Ella Lautaniemi. 16.5.2019 35
 36. 36. Tulokset • Jokainen työntekijä on myös yksilö, ei pelkästään kulttuurinsa edustaja. – Työpaikalla vaikuttavat myös muut muutkin asiat, kuten ikä ja työkokemus. • Monikulttuurisessa työyhteisössä puutteellinen kielitaito on olennaisin haaste. – Mahdollisuus työskennellä englannin kielellä vähentää tarvetta oppia kotimaista kieltä ja saattaa siten hankaloittaa integroitumista yhteiskuntaan. • Monikulttuurisessa organisaatiossa on erityisen tärkeää viestiä selkeästi ja varmistaa, että tieto tavoittaa kaikki työntekijät • Työtehtävien lisäksi tulee perehdyttää huolella myös organisaatioon ja suomalaiseen työelämään • Henkilöstön kouluttamisella lisää ymmärrystä. 16.5.2019 36
 37. 37. Kuka neuvoisi työperäistä maahanmuuttajaa? • Työperäisten maahanmuuttajien integroituminen Suomeen riippuu tällä hetkellä työnantajan halusta auttaa. • Työperäiset maahanmuuttajat eivät kuulu kotouttamispalvelujen piiriin. • Myös työperäiset maahanmuuttajat tarvitsevat neuvontapalveluja. 16.5.2019 37 • SAK on perustanut EU-hankkeen puitteissa neuvontapalvelun maahanmuuttajataustaisille työntekijöille, jossa neuvotaan työehtoja koskevissa kysymyksissä. Neuvontaa jatketaan SAK:n ja liittojen rahoituksella.
 38. 38. Muita huomioita • Maahanmuuttajien tieto ja ymmärrys ammattiyhdistysliikkeestä on puutteellinen. • Monikulttuurisuus koetaan luontevana tulevaisuuden ilmiönä ja työyhteisöä rikastavana asiana. • Näissä tuloksissa yhtymäkohtia luottamushenkilöpaneeliin. 16.5.2019 38
 39. 39. Muistilista monikulttuurisille organisaatioille 1. Nimeä henkilöstön monikulttuurisuus ja moninaisuus jonkun tahon vastuulle työpaikalla. 2. Panosta perehdytykseen. 3. Työelämää paremmin tunteva työkaveri voi toimia oppaana ja mentorina työelämässä. 4. Tue työntekijän kielitaitoa. 5. Viesti ymmärrettävästi ja yhdenvertaisesti. 6. Ammattiliitoista tarjottava lisää infoa. 16.5.2019 39
 40. 40. Kiitos!

×