Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luottamushenkilöpaneeli - maahanmuuttajat SAKlaisilla työpaikoilla

469 views

Published on

Luottamushenkilöpaneeli 7-2012. Esiintyykö SAK:laisilla työpaikoilla etnistä syrjintää?

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Luottamushenkilöpaneeli - maahanmuuttajat SAKlaisilla työpaikoilla

 1. 1. SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 7/2012MAAHANMUUTTAJAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA N=1153
 2. 2. PANEELIN TARKOITUS ON SELVITTÄÄ: Onko työpaikalla etnistä syrjintää ja millaista? Mitä työpaikalla on tehty etnisen syrjinnän estämiseksi? Millaiset ovat suomalaisten ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden väliset suhteet? Miten luottamushenkilöt suhtautuvat ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin – olivatpa he sitten maahanmuuttajia tai ulkomaalaisia työntekijöitä? ➤ Kyselyssä ei ole tärkeää, onko esimerkiksi venäläinen bussikuski maahanmuuttaja vai keikkahommissa täällä. j Tärkeintä on saada tietoa asenteista esim. venäläistä bussikuskia, virolaista rakennusmiestä ja turkkilaista sähkömiestä kohtaan.22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 2
 3. 3. VASTAAJAT/SEKTORI 44 % 26 % 22 % 9% Teollisuus Julkinen ala Yksityiset Kuljetusala palvelualat22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 3
 4. 4. VASTAAJAT/SUKUPUOLI 68 % 32 % Mies Nainen22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 4
 5. 5. VASTAAJAT/LUOTTAMUSTEHTÄVÄ 56 % 28 % 16 % Luottamusmiehenä Työsuojeluvaltuutettuna Molemmat22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 5
 6. 6. VASTAAJAT/HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 25 % 19 % 17 % 14 % 11 % 10 % 5% 1-9 19 10-19 10 19 20-29 20 29 30-49 30 49 50-99 50 99 100-250 100 250 yli 25022.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 6
 7. 7. ONKO TYÖPAIKALLANNE MAAHANMUUTTAJIA? 51 % 47 % 2% kyllä ei en osaa sanoa22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 7
 8. 8. MAAHANMUUTTAJIEN MÄÄRÄ 38 % 18 % 16 % 11 % 8% 9% yksi 2-5 6-10 11-19 20 - 50 enemmän kuin 5022.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 8
 9. 9. MINKÄLAISTA TYÖTÄ MAAHANMUUTTAJAT TEKEVÄT? 76 % 34 % 23 % 8% asiantuntijatyötä ammattiosaamista avustavaa työtä kausi- tai vaativaa työtä y ( (ei ammatillista sijaistyötä j y koulutusta)22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 9
 10. 10. OVATKO MAAHANMUUTTAJAT KOULUTUSTAAN VASTAAVASSA TYÖSSÄ? 41 % 42 % 16 % kyllä ei en osaa sanoa22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 10
 11. 11. ONKO MAAHANMUUTTAJILLA MAHDOLLISUUKSIA KOULUTTAUTUA TYÖAJALLA? (esim. näyttötutkinnot, täydennyskoulutus) 47 % 31 % 22 % kyllä ei en osaa sanoa22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 11
 12. 12. VOIVATKO MAAHANMUUTTAJAT OSALLISTUA SUOMEN/RUOTSIN KIELEN KOULUTUKSEEN TYÖAJALLA? 54 % 35 % 11 % kyllä ei en osaa sanoa22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 12
 13. 13. MITEN SUOMALAISET JA MAAHANMUUTTAJAT TULEVAT TOIMEEN TYÖPAIKALLA? 1%1% 4% keskinäiset suhteet ovat hyvät joskus on joitain väärinkäsityksiä 48 % suomalaiset ja maahanmuuttajat eivät 46 % ole tekemisissä huonosti en osaa sanoa22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 13
 14. 14. MITEN SUOMALAISET JA MAAHANMUUTTAJAT TULEVAT TOIMEEN TYÖPAIKALLA? (maahanmuuttajien määrän mukaan) yli 50 20 % 75 % 4% 21-50 27 % 61 % 12 % hyvät suhteet 11-20 29 % 66 % 2% joskus väärinkäsityksiä ei tekemisissä toistensa 6-10 41 % 54 % 3% kanssa huonosti ei osaa sanoa 2-5 55 % 39 % 5% yksi 72 % 24 % 3% 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 14
 15. 15. MITEN SUOMALAISET JA MAAHANMUUTTAJAT TULEVAT TOIMEEN TYÖPAIKALLA? 5% ei osaa sanoa 4% 1% huonosti h ti 0% 1% mies ei tekemisissä toistensa kanssa 0% nainen i 41 % joskus väärinkäsityksiä 57 % 52 % hyvät suhteet 39 %22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 15
 16. 16. ONKO TYÖPAIKALLA ESIINTYNYT ETNISYYTEEN PERUSTUVAA SYRJINTÄÄ? 8% 15 % kyllä ei en osaa sanoa 76 %22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 16
 17. 17. ONKO TYÖPAIKALLA ESIINTYNYT ETNISYYTEEN PERUSTUVAA SYRJINTÄÄ? Kuljetus 14 % 67 % 19 % Yksit. Palvelu 8 % 84 % 8 % kyllä ei eos Julkinen ala 10 % 59 % 31 % Teollisuus 7 % 84 % 9 %22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 17
 18. 18. MINKÄLAISTA SYRJINTÄÄ Rasistisia puheita, nimittelyä Kiusaamista Työkaverit välttelevät maahanmuuttajia, jätetään keskustelujen ulkopuolelle Huonot työvuorot j –ajat y ja j Sivuttamista tiedottamisessa Jotkut maahanmuuttajat syrjivät suomalaisia (esim. (esim naispomoa ei kuunnelle jne.) jne )22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 18
 19. 19. OLETKO LUOTTAMUSHENKILÖNÄ TEHNYT ASIALLE JOTAIN? Kuljetusala 75 % 25 % Yksit. Palvelu 64 % 36 % kyllä Julkinen ala 92 % 8% haluaisin, en tiedä miten ei Teollisuus 83 % 11 % 6 %22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 19
 20. 20. ONKO TYÖPAIKALLANNE ETNISEN SYRJINNÄN VASTAISTA TOIMINTAA? 66 % 19 % 14 % kyllä ei ole en osaa sanoa22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 20
 21. 21. MITÄ ON TEHTY SYRJINNÄN ESTÄMISEKSI? Neuvoteltu esimiehen kanssa tilanteesta Huomautettu työnantajalle syrjinnästä Keskusteltu asianomaisten kanssa tilanteesta Pyritty järjestämään kielikoulutusta Järjestetty yhteisiä tilaisuuksia Järjestetty koulutusta kantaväestölle22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 21
 22. 22. KÄSITYS MAAHANMUUTTAJISTA TYÖNTEKIJÖINÄ 2% 8% he ovat parempia työntekijöitä kuin l i t suomalaiset 12 % etnisellä taustalla ei ole merkitystä työn tekemisessä heidän kanssaan on ongelmia g 77 % en osaa sanoa22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 22
 23. 23. MILLAISIA ONGELMIA ESIINTYY? Kielitaidottomuus, huono kielitaito, kieliongelmat Työsääntöjen noudattamisessa ongelmia Työsuojeluasioissa erilaisia näkemyksiä Ammattitaidossa puutteita Eri maahanmuuttajaryhmät eivät tule toimeen keskenään, kulttuurierot Alipalkkausta22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 23
 24. 24. ONKO ETNISEN SYRJINNÄN ESTÄMISESSÄ ONNISTUTTU TYÖPAIKALLA? 42 % 30 % 14 % 11 % 2% kyllä on yritetty, mutta asian eteen ei ole meillä ei ole en osaa sanoa ilman tuloksia tehty mitään syrjintää22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 24
 25. 25. PITÄISIKÖ SUOMEEN OTTAA LISÄÄ ULKOMAALAISIA TYÖNTEKIJÖITÄ? 56 % 30 % 11 % 4% kyllä, ehdottomasti kyllä, mikäli alalla ei pidä en osaa sanoa on työvoimapula22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 25
 26. 26. MITEN YHDENVERTAISUUTTA ON EDISTETTY TYÖPAIKOILLA? Laadittu tasa-arvo-ohjelmia Tasa-arvosuunnitelma on käytössä Syrjinnästä vapaa alue –kampanjoin Projekteja, koulutusta ja seminaareja Harrastusten ja yhteisen toiminnan kautta Tiedotusta Luomalla tasa-arvoiset olosuhteet kaikille työntekijöille22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 26
 27. 27. PITÄISIKÖ SUOMEEN OTTAA LISÄÄ ULKOMAALAISIA TYÖNTEKIJÖITÄ? 11 % en osaa sanoa 10 % 21 % ei pidä 34 % nainen mies 64 % kyllä, mikäli alalla on työvoimapula 52 % 4% kyllä, ehdottomasti 4% 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %22.9.2012 SAK:n luottamushenkilöpaneeli 7/2012 27

×