Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liikkuvuus ja lähetetyt työntekijät

237 views

Published on

Palkansaajajärjestöjen EU-edustuston FinUnionsin johtajan Pekka Ristelän esitys SAK:n luottamusmieskonferenssissa 11.–12.10.2014

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liikkuvuus ja lähetetyt työntekijät

 1. 1. Liikkuvuus ja lähetetyt työntekijät Pekka Ristelä Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions 16-10-14 1
 2. 2. Esittäytyminen •Liitto? •Työpaikka? •Kokemuksia työpajan aiheesta? 16-10-14 2
 3. 3. EU: työvoiman vapaa liikkuvuus •Oikeus asua ja hakea työpaikkaa toisessa EU- maassa (3 kuukauden jälkeen ehtoja) •Toisen EU-maan kansalaisten syrjintä työhönotossa kielletty •Työntekomaan työlainsäädäntö ja työehtosopimukset pätevät 16-10-14 3
 4. 4. Lähetetyt työntekijät: EU-säännökset •Palveluiden vapaa liikkuvuus: oikeus tarjota palveluita ja lähettää työntekijöitä •Työntekomaan lailla tai yleissitovilla työehtosopimuksilla määritellyt työehdot •Lähetettyjen työntekijöiden työehtojen perusta lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä (1996) 16-10-14 4
 5. 5. Epäkohdat •Perusongelma: ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttö työvoimakustannusten polkemisessa •Ei sopimusten mukaisia palkkoja •Ei veroja, sosiaaliturvamaksuja, tapaturmavakuutuksia •Ei asiallisia asumisoloja 16-10-14 5
 6. 6. Epäkohdat •Kahdenlaisia ongelmia •Lainsäädännön kiertäminen (heikko valvonta) •Lainsäädännön puutteet (esim. oikeuksien toteutumattomuus maissa, joissa ei valtakunnallisia ja/tai yleissitovia työehtosopimuksia) •Pyritty korjaamaan uusilla säädöksillä –kova poliittinen kamppailu! 16-10-14 6
 7. 7. Uusia säädöksiä •Täytäntöönpanodirektiivi •”Lähetetyn työntekijän” kriteerien selventäminen postilaatikkoyritysten ja näennäisen itsensä työllistämisen torjumiseksi (”kokonaisarvio”) •Rakennusalan tilaajavastuu jäsenmaille pakolliseksi •Jäsenmaat voivat päättää tarpeellisista valvontatoimista (mutta komissio varmistaa yhteensopivuuden EU-säännösten kanssa) 16-10-14 7
 8. 8. Uusia säädöksiä •Kausityödirektiivi •Koskee EU:n ulkopuolelta kausityöhön tulevia •Asianmukainen majoitus kohtuuhinnalla •Palkka, työaika, lomat ym. samat kuin EU- kansalaisilla •Direktiivi liikkuvien työntekijöiden oikeuksista •Ammattiliittojen kanneoikeus (työntekijän suostumuksella) 16-10-14 8
 9. 9. Keskustelu •Kokemuksia tilanteista, joissa ulkomaalaisten työntekijöiden oikeudet eivät toteudu? •Tapauksia, joissa ongelmiin on yritetty puuttua? Onko onnistuttu? •Tarvitaanko tiukempaa lainsäädäntöä? Minkälaista? •Mitä ammattiliittojen pitäisi tehdä? 16-10-14 9

×