SlideShare a Scribd company logo

Laki- ja sopimusrikkomukset työpaikalla

SAK:n kysely luottamushenkilöille työnantajien laki- ja sopimusrikkomuksista työpaikalla.

1 of 14
Download to read offline
Laki- ja sopimusrikkomukset työpaikalla
SAK:n luottamushenkilöpaneeli
Lokakuu 2022
N=970
Aineisto kerättiin 23.-30.9.2022
Yhteenveto laki- ja sopimusrikkomuksista (1/2)
Niiden työnantajien osuus, jotka rikkoivat luottamushenkilöiden vastausten perusteella
työehtosopimusta tai lakia, nousi 28 prosentista 32 prosenttiin vuodesta 2016 vuoteen
2022.
Toimialoittain tarkasteltuna vuonna 2022 laki- ja sopimusrikkomukset ovat yleisimpiä
kuljetusalalla. Sen luottamushenkilöistä 44 prosenttia arvioi, että työnantaja on rikkonut
lakia tai työehtosopimusta viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastaava luku yksityisellä
palvelualalla on 37 prosenttia, julkisella palvelualalla 30 prosenttia ja teollisuudessa 25
prosenttia.
Työnantajan tekemät laki- ja sopimusrikkomukset kasvoivat voimakkaimmin yksityisellä
palvelualalla. Niiden luottamushenkilöiden osuus, joiden mukaan työnantaja teki laki- tai
sopimusrikkomuksen viimeisen 12 kuukauden aikana, nousi kahdeksalla
prosenttiyksiköllä vuodesta 2016 vuoteen 2022. Vastaava luku julkisella palvelualalla on
kaksi prosenttiyksikköä ja teollisuudessa yksi prosenttiyksikkö. Kuljetusalan laki- ja
sopimusrikkomukset pysyivät samalla tasolla vuodesta 2016 vuoteen 2022. Yhdelläkään
SAK:n toimialalla työnantajien tekemien laki- ja sopimusrikkomusten määrä ei vähentynyt
tarkasteluajanjaksolla.
Yhteenveto laki- ja sopimusrikkomuksista (2/2)
SAK:laisten alojen neljä yleisintä laki- ja sopimusrikkomusta ovat vastausten perusteella
työehtosopimuksen rikkominen, työaikalain rikkominen, työturvallisuuslain rikkominen ja
työntekijöille kuuluvien palkkojen maksamatta jättäminen. Laki- ja sopimusrikkomuksista niiden
esiintyvyyden perusteella harvinaisimpia ovat luottamushenkilöiden mukaan palkkojen maksaminen
pimeänä, työntekijöille kuuluvien yötyölisien jättäminen maksamatta, lomarahojen jättäminen
maksamatta ja tasa-arvolain rikkominen.
Luottamushenkilöistä useampi kuin joka neljäs (26 %) ilmoittaa, että työnantaja on rikkonut
viimeisen 12 kuukauden aikana työehtosopimusta. Kuljetusalan luottamushenkilöistä 41 prosenttia
arvioi, että viimeisen 12 kuukauden aikana työnantaja on rikkonut työehtosopimusta. Vastaava luku
yksityisellä palvelualalla on 34 prosenttia, julkisella palvelualalla 21 prosenttia ja teollisuudessa 18
prosenttia.
Luottamushenkilöistä lähes joka viides (18 %) ilmoittaa, että työnantaja on rikkonut viimeisen 12
kuukauden aikana työaikalakia. Yksityisen palvelualan luottamushenkilöistä 23 prosenttia arvioi,
että viimeisen 12 kuukauden aikana työnantaja on rikkonut työaikalakia. Vastaava luku julkisella
palvelualalla on 22 prosenttia, kuljetusalalla 17 prosenttia ja teollisuudessa 12 prosenttia.
Vastaajat (n 970)
%
31
39
24
7
58
23
19
11
20
18
16
36
Sektori
Yksityiset palvelualat
Teollisuus
Julkinen sektori
Kuljetusalat
Luottamustehtävä
Luottamusmies
Työsuojeluvaltuutettu
Molemmissa tehtävissä
Henkilöstömäärä
1-19
20-49
50-99
100-250
yli 250
Onko työnantajasi rikkonut viimeisen 12 kuukauden sisällä työehtosopimusta tai lakia?
24%
25%
28%
30%
29%
37%
44%
44%
28%
32%
61%
60%
46%
44%
50%
45%
37%
39%
53%
50%
15%
15%
26%
26%
21%
18%
19%
18%
20%
19%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
2016
2022
Teollisuus
2016
2022
Julkiset palvelualat
2016
2022
Yksityiset palvelualat
2016
2022
Kuljetusala
2016
2022
Yhteensä
kyllä ei en osaa sanoa
Onko työnantajasi tehnyt viimeisen 12 kuukauden aikana
seuraavaksi mainittuja työelämän laki- ja
sopimusrikkomuksia?
0
5
6
7
9
11
12
13
14
15
16
18
26
95
85
86
79
82
73
77
72
76
79
69
71
63
5
10
8
15
9
16
12
15
10
6
15
11
11
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Onko työnantajasi maksanut palkkoja pimeänä?
Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia yötyölisiä maksamatta?
Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia lomarahoja maksamatta?
Rikkoiko työnantajasi tasa-arvolakia?
Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia vuorotyö- tai viikonloppulisiä…
Rikkoiko työnantajasi työsopimuslakia?
Rikkoiko työnantajasi paikallista sopimusta työehdoista?
Rikkoiko työnantajasi yhteistoimintalakia?
Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia ylityölisiä maksamatta?
Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia palkkoja maksamatta?
Rikkoiko työnantajasi työturvallisuuslakia?
Rikkoiko työnantajasi työaikalakia, kuten lepoaikasäännöksiä?
Rikkoiko työnantajasi voimassa olevaa työehtosopimusta?
Kyllä Ei En osaa sanoa

More Related Content

More from Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 

More from Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (20)

SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissaSAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
 
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
 
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
 
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
 
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
 
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
 
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
 
Occupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshellOccupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshell
 
Företagshälsovården i ett nötskal
Företagshälsovården i ett nötskalFöretagshälsovården i ett nötskal
Företagshälsovården i ett nötskal
 
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfluottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
 
A catalogue of Orpo-Purra Government cuts
A catalogue of Orpo-Purra Government cutsA catalogue of Orpo-Purra Government cuts
A catalogue of Orpo-Purra Government cuts
 
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
 
Työterveyshuolto pähkinänkuoressa
Työterveyshuolto pähkinänkuoressaTyöterveyshuolto pähkinänkuoressa
Työterveyshuolto pähkinänkuoressa
 
Painava syy -esite
Painava syy -esitePainava syy -esite
Painava syy -esite
 
Pienituloisten ostovoiman lasku
Pienituloisten ostovoiman laskuPienituloisten ostovoiman lasku
Pienituloisten ostovoiman lasku
 
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
 
SAK:n vuosikertomus 2022
SAK:n vuosikertomus 2022SAK:n vuosikertomus 2022
SAK:n vuosikertomus 2022
 
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdftyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
 
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdfopas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
 
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdftyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
 

Laki- ja sopimusrikkomukset työpaikalla

 • 1. Laki- ja sopimusrikkomukset työpaikalla SAK:n luottamushenkilöpaneeli Lokakuu 2022 N=970 Aineisto kerättiin 23.-30.9.2022
 • 2. Yhteenveto laki- ja sopimusrikkomuksista (1/2) Niiden työnantajien osuus, jotka rikkoivat luottamushenkilöiden vastausten perusteella työehtosopimusta tai lakia, nousi 28 prosentista 32 prosenttiin vuodesta 2016 vuoteen 2022. Toimialoittain tarkasteltuna vuonna 2022 laki- ja sopimusrikkomukset ovat yleisimpiä kuljetusalalla. Sen luottamushenkilöistä 44 prosenttia arvioi, että työnantaja on rikkonut lakia tai työehtosopimusta viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastaava luku yksityisellä palvelualalla on 37 prosenttia, julkisella palvelualalla 30 prosenttia ja teollisuudessa 25 prosenttia. Työnantajan tekemät laki- ja sopimusrikkomukset kasvoivat voimakkaimmin yksityisellä palvelualalla. Niiden luottamushenkilöiden osuus, joiden mukaan työnantaja teki laki- tai sopimusrikkomuksen viimeisen 12 kuukauden aikana, nousi kahdeksalla prosenttiyksiköllä vuodesta 2016 vuoteen 2022. Vastaava luku julkisella palvelualalla on kaksi prosenttiyksikköä ja teollisuudessa yksi prosenttiyksikkö. Kuljetusalan laki- ja sopimusrikkomukset pysyivät samalla tasolla vuodesta 2016 vuoteen 2022. Yhdelläkään SAK:n toimialalla työnantajien tekemien laki- ja sopimusrikkomusten määrä ei vähentynyt tarkasteluajanjaksolla.
 • 3. Yhteenveto laki- ja sopimusrikkomuksista (2/2) SAK:laisten alojen neljä yleisintä laki- ja sopimusrikkomusta ovat vastausten perusteella työehtosopimuksen rikkominen, työaikalain rikkominen, työturvallisuuslain rikkominen ja työntekijöille kuuluvien palkkojen maksamatta jättäminen. Laki- ja sopimusrikkomuksista niiden esiintyvyyden perusteella harvinaisimpia ovat luottamushenkilöiden mukaan palkkojen maksaminen pimeänä, työntekijöille kuuluvien yötyölisien jättäminen maksamatta, lomarahojen jättäminen maksamatta ja tasa-arvolain rikkominen. Luottamushenkilöistä useampi kuin joka neljäs (26 %) ilmoittaa, että työnantaja on rikkonut viimeisen 12 kuukauden aikana työehtosopimusta. Kuljetusalan luottamushenkilöistä 41 prosenttia arvioi, että viimeisen 12 kuukauden aikana työnantaja on rikkonut työehtosopimusta. Vastaava luku yksityisellä palvelualalla on 34 prosenttia, julkisella palvelualalla 21 prosenttia ja teollisuudessa 18 prosenttia. Luottamushenkilöistä lähes joka viides (18 %) ilmoittaa, että työnantaja on rikkonut viimeisen 12 kuukauden aikana työaikalakia. Yksityisen palvelualan luottamushenkilöistä 23 prosenttia arvioi, että viimeisen 12 kuukauden aikana työnantaja on rikkonut työaikalakia. Vastaava luku julkisella palvelualalla on 22 prosenttia, kuljetusalalla 17 prosenttia ja teollisuudessa 12 prosenttia.
 • 4. Vastaajat (n 970) % 31 39 24 7 58 23 19 11 20 18 16 36 Sektori Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen sektori Kuljetusalat Luottamustehtävä Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu Molemmissa tehtävissä Henkilöstömäärä 1-19 20-49 50-99 100-250 yli 250
 • 5. Onko työnantajasi rikkonut viimeisen 12 kuukauden sisällä työehtosopimusta tai lakia? 24% 25% 28% 30% 29% 37% 44% 44% 28% 32% 61% 60% 46% 44% 50% 45% 37% 39% 53% 50% 15% 15% 26% 26% 21% 18% 19% 18% 20% 19% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2016 2022 Teollisuus 2016 2022 Julkiset palvelualat 2016 2022 Yksityiset palvelualat 2016 2022 Kuljetusala 2016 2022 Yhteensä kyllä ei en osaa sanoa
 • 6. Onko työnantajasi tehnyt viimeisen 12 kuukauden aikana seuraavaksi mainittuja työelämän laki- ja sopimusrikkomuksia? 0 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 18 26 95 85 86 79 82 73 77 72 76 79 69 71 63 5 10 8 15 9 16 12 15 10 6 15 11 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Onko työnantajasi maksanut palkkoja pimeänä? Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia yötyölisiä maksamatta? Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia lomarahoja maksamatta? Rikkoiko työnantajasi tasa-arvolakia? Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia vuorotyö- tai viikonloppulisiä… Rikkoiko työnantajasi työsopimuslakia? Rikkoiko työnantajasi paikallista sopimusta työehdoista? Rikkoiko työnantajasi yhteistoimintalakia? Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia ylityölisiä maksamatta? Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia palkkoja maksamatta? Rikkoiko työnantajasi työturvallisuuslakia? Rikkoiko työnantajasi työaikalakia, kuten lepoaikasäännöksiä? Rikkoiko työnantajasi voimassa olevaa työehtosopimusta? Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 7. Rikkoiko työnantajasi työehtosopimusta? 18% 21% 34% 41% 26% 74% 62% 55% 45% 63% 7% 18% 11% 15% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Kuljetusala Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 8. Rikkoiko työnantajasi työaikalakia, kuten lepoaikasäännöksiä? 12% 17% 22% 23% 18% 81% 74% 63% 65% 72% 8% 9% 15% 13% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Teollisuus Kuljetusala Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 9. Rikkoiko työnantajasi työturvallisuuslakia? 15% 15% 16% 24% 16% 65% 74% 67% 65% 69% 21% 11% 17% 12% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Teollisuus Yksityiset palvelualat Kuljetusala Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 10. Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia palkkoja maksamatta? 11% 16% 17% 20% 15% 85% 77% 75% 73% 79% 4% 7% 8% 8% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Teollisuus Kuljetusala Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 11. Jättikö työnantajasi työntekijöille kuuluvia ylityölisiä maksamatta? 11% 15% 15% 16% 14% 84% 71% 75% 69% 76% 5% 15% 10% 15% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Teollisuus Kuljetusala Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 12. Saivatko työpaikkasi luottamushenkilöt kuluvana vuonna työstä vapautusta luottamustehtävien hoitoon työehtosopimusten mukaisesti? 4% 10% 12% 14% 10% 16% 11% 14% 15% 13% 75% 78% 71% 72% 75% 5% 1% 4% 0% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Teollisuus Yksityiset palvelualat Kuljetusala Yhteensä Aiempaa helpommin Aiempaa vaikeammin Ei muutosta En osaa sanoa
 • 13. Painostiko työnantajasi kuluvana vuonna työpaikkasi luottamushenkilöitä sopimaan heikennyksistä? 10% 12% 13% 15% 12% 78% 80% 81% 77% 80% 12% 8% 5% 8% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 14. Jos edelliseen kyllä: Johtiko painostus työolojen heikentymiseen? 14% 22% 29% 32% 23% 80% 61% 64% 47% 65% 6% 17% 7% 21% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Teollisuus (n49) Julkiset palvelualat (n18) Kuljetusala (n14) Yksityiset palvelualat (n34) Yhteensä (n115) Kyllä Ei En osaa sanoa