Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

JobDax 2012

1,278 views

Published on

Löntagarens bilaga riktad till yrkesstuderande i avgångsklassen. FFC 2012.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

JobDax 2012

 1. 1. Maximera dina chanser att få jobb! De bästa tipsen för CV:t och anställnings- intervjun. DE JOBBAR medan andra shopparVad sen?Tre möjligheterefter examenFörtroendemannenär din vänSe upp för farorna somlurar på sommarjobbet Löntagarens bilaga för yrkesstuderande februari 2012
 2. 2. 3 Företagare, studerande 6 M PATRIK LINDSTRÖ eller arbetstagare efter yrkesexamen? 6 Förtroendemannen finns till för dig Inget lås på ditt liv 8 Många jobb i köpcentret D et börjar dra ihop sig efter många år av skola. Ett stort grattis åt alla er som går ut yrkesskolan i år! Känns det nervöst? Eller kanske har du allt klart för dig? Kanske har du redan fixat ett jobb? Kanske blir 8 JOHANNES TERVO 12 Håll koll på dina rättigheter på sommarjobbet det ett mellanår eller så kanske är det dags för militären eller civiltjänsten? Tidningen du läser som bäst heter JobDax och syftet med den är att visa hurdana möjligheter som finns efter 13 Äldre delar ut goda råd skolan. Ja, eller i alla fall presentera några möjligheter och tips för det liv som väntar bakom knuten. Vill du kanske starta eget som Carina och Nina i Nykarleby, studera vidare som Malin eller börja jobba som Marika gjort (läs 14 Konsten att skriva ett CV mer på sidorna 3–5)? Valet kan rentav bli lite ångestfyllt. Förutom alla de tusentals val man måste göra i vardagen så finns det de 15 JOHANNES TERVO STORA valen. 15 Så klarar du anställningsintervjun Livet är många saker, men låst i ett visst mönster är det inte. Ett val utesluter inte ett annat val i ett senare skede av livet. Man får ändra sig, eller egentligen är det faktiskt bra att ändra sig ibland. Det är heller inte bråttom att bestämma sig. Man får och ska prova på det man är intresserad av. Allt kan man ju ändå inte påverka själv. En känd musiker sa en gång att ”livet är det som händer dig medan du planerar något helt annat”. Även om det är bra att ha en A-plan, en B-plan och gärna ända ner till en F-plan, så ska man inte hänga sig fast vid dem. Slutresultatet brukar ändå bli en salig blandning av alla planer. JobDax är Löntagarens bilaga riktad Arbetslivet är heller inte låst. Det blir till yrkesstuderande i avgångsklassen. allt ovanligare att någon direkt efter skolan klampar in på en arbetsplats och stannar där Redaktörer: Johannes Waris tills pensionsåldern. Det är förstås på och Jonny Smeds gott och ont. Grafisk formgivning: Sanna Kallio Ungefär 40 procent av alla som jobbar idag har prövat två eller tre Utgivare: Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf olika yrken. Lika många har jobbat Ansvarig redaktör: Ingegerd Ekstrand hela tiden inom samma bransch. ingegerd.ekstrand@sak.fi De övriga har bytt yrke fler än tre tfn 020 774 0194 gånger. Ett livslångt lärande är www.lontagaren.fi dagens melodi oberoende av var eller hur man jobbar. Tryckeri: Forssa Print 2012, Tammerfors JOHANNES WARIS2 JobDax 2012
 3. 3. VÄ G VA LHar du redan bestämt vad du vill göradå du gått ut yrkesskolan? Nina ochCarina blev egenföretagare, Malin valdeatt studera vidare vid yrkeshögskola,medan Marika började jobba. TEXT: JOHANNES WARIS FOTO: ESA MELAMETSÄ”Kräver inte miljonsatsningar” 2012 JobDax 3
 4. 4. L G VA PATRIK LINDSTRÖMVÄ DET DRÖJDE verkligen inte länge innan ATT STARTA EGET och bli sin egen de nyexaminerade frisörerna Nina arbetsgivare är något som uppmunt- Särkiniemi och Carina Sirén var ägare ras på många håll. Nina och Carina till frisörsalongen Bojan i Nykarleby. menar att det ändå sist och slutli- Båda fick sin examen från Yrkesaka- gen inte är så stor skillnad mellan demin i Vasa i maj och redan på som- att vara företagare och att jobba maren var arbetet i full gång. Det är ett för någon annan. De har också fått anrikt företag Nina och Carina tagit mycket stöd och hjälp i startgroparna. över, den tidigare ägaren har hållit i Frisörerna har fått hjälp av närings- trådarna sedan 1969. Många stamkun- centralen Concordia vars uppgift är der besöker fortfarande salongen trots att främja företagsamhet och stöda ägarbytet. näringslivet i Jakobstad, Nykarleby, – Man börjar så småningom känna Kronoby, Larsmo och Pedersöre. igen kunderna och veta vad de vill ha, Dessutom jobbar den tidigare ägaren fast vi vänjer oss ännu. Det är inte bara deltid i salongen så det finns någon en sorts kunder som kommer in. Här som varit med längre att vända sig går kvinnor och män, barn och äldre, till vid behov. säger Nina. Egenföretagande kräver en hel Det verkar som om starten gått bra, del pappersarbete, ibland mer, ibland under intervjun ringer telefonen titt mindre. Det är viktigt att bokföringen som tätt och kunder traskar in genom går rätt till. dörren. – Det är nog bra att vi har en bok- Hur kom det sig att ni genast ville förare. Det finns en hel del pappers- starta eget efter studierna? arbete som antagligen annars skulle – Det kändes som en bra idé redan måsta göras på egen tid, säger Carina. sista året i skolan, det klickade, vi kom Både Carina och Nina är nöjda över bra överens, säger Nina. att de är två som delar på ansvaret för ”På webben – På sätt och vis skulle man ju ändå salongen. Någondera kan t.ex. vara hamna starta eget då man ska hyra en sjukledig utan att salongen behöver stol i någon annans salong. Visst tänker stänga för den sakens skull. man ju på att det finns risker men sist – Det är nog klart flera plus än minus och slutligen är det ju inte frågan om med att vara egenföretagare, tror Nina. miljonsatsningar, säger Carina. MALIN KANKAANPÄÄ STUDERAR för- sta året på linjen för onlinemedia vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Tidigare har hon studerat vid Axxell. Det var främst Malins fotohobby som fick henne att välja yrkeshögskolan Arcada. Från början var det regi Malin ville studera vid programmet för film och TV men till sist blev det inriktningen för onlinemedia, ett beslut hon tror är det rätta. Det är ett utbildningspro- gram där man studerar bland annat webbdesign, grafisk formgivning och programmering. Det gemensamma är att allt görs med tanke på hur det fungerar på nätet. – Webben bara växer hela tiden och kommer fortsätta växa. Lärarna säger att det är där det kommer att finnas jobb i framtiden, säger Malin. STAMKUND. Carina Sirén klipper Greta Sandin som trots ägarbyten i nästan 40 år Skiljer sig studierna väldigt mycket besökt samma salong med sex veckors mellanrum. från yrkesskolan? 4 JobDax 2012
 5. 5. VÄ G VA ”Det bästa är L att man får hjälpa” NU ÄR HON PÅ RÄTT SPÅR. Så känns det jobbat som servitör. Jag började som- för 25-åriga Pedersörebon Marika En- marjobba som närvårdare och trivdes vik som i december blev klar med sina bra. Men utan utbildning kunde jag närvårdarstudier vid Yrkesakademin inte få en fast tjänst. i Österbotten. Från den 1 januari fick Därför sökte hon in till närvårdare. hon fast anställning vid Hagaborg ser- Under studietiden jobbade hon som vice- och demensboende i Nykarleby. inhoppare och efter att hon i decem- – Det bästa är att man får hjälpa ber fått papperen i hand dröjde det andra människor. Det sämsta är att inte länge innan hon blev fastanställd. det är tålamodskrävande, i och med – Jag hade tur för en tjänst råkade att jag jobbar på ett demensboende. bli ledig. Vikariat får man alltid inom Mycket beror på hurudan kväll det är. vården, påpekar Marika. Det kan vara lugnt, men om åldring- arna är oroliga kan det vara riktigt FÖR TILLFÄLLET TRIVS MARIKA på Ha- tungt, säger hon. gaborg, men hon tror inte att hon Från början hade inte Marika tänkt stannar där resten av sin yrkeskarriär. att hon skulle jobba inom vården. – Nej, jag vill nog ha nya utma- Efter grundskolan studerade hon till ningar. Just nu känns ett jobb på servitör. kirurgiska på Malmska sjukhuset i – Jag har ändå egentligen aldrig Jakobstad som drömmen, säger hon. JSfinns jobben” – Det är lite mer teori på yrkeshög- skola. Det var mera ”ta kameran i hand och gå och ut och filma” på Axxell. Den 20-åriga Närpesbon kunde ha valt en högskola närmare hem- met men att bo i Helsingfors var en del av ”paketet”. FRAMTIDEN ÄR ÄNNU OKLAR för den blivande medianomen, men det är filmbranschen som intresserar mest. Det är en bransch där konkurrensen om jobben är hård. Malin kunde mycket väl tänka sig att starta eget efter studierna. – Man kunde kanske kombinera intresset för film med utbildningen man får här. En möjlighet är att ha ett företag som sysslar med webb- design och gör affischer för filmer. Det skulle också vara intressant att jobba med att göra musikvi- KOMPETENT. Kort efter att Marika Envall fick sin närvårdarexamen fick hon fast deor, säger Malin fundersamt. JW anställning. 2012 JobDax 5
 6. 6. Förtroendemannen står på din sida TEXT: JONNY SMEDS FOTO: PATRIK LINDSTRÖM Är du osäker på dina rättigheter i arbetslivet? Du kan alltid fråga den fackliga förtroende- mannen på din arbetsplats. Han har till uppgift att hjälpa dig om det uppstår problem. – FACKET FINNS TILL för att hjälpa de felaktigt behandlad av arbetsgivaren Att alla hör till facket är en bra sak för anställda, för att diskutera fram bättre kan förtroendemannen reda ut frågan sammanhållningen. löner, arbetsvillkor och trygghet, sä- tillsammans med fackförbundet och – Om två som inte hör till facket ger Andreas Sjöholm som är fackets arbetsgivaren. kommer till mig med ett problem, så huvudförtroendeman vid sprängäm- – Det är främst lönefrågor som är kan jag inte hjälpa dem om det sam- nestillverkaren Forcit i Hangö. på tapeten, så är det säkert på varje tidigt finns 59 som hör till facket som Det betyder att arbetarna vid arbetsplats. Utan facket skulle det vara också behöver hjälp, säger Andreas. Forcit har valt honom till sin repre- kaos på arbetsplatserna, om alla en sentant i förhandlingar med arbetsgi- efter en skulle gå upp till chefen för TILL YRKET är 29-årige Andreas Sjö- varen. Det är till förtroendemannen att säga vad just de vill ha, konstaterar holm dynamittransportör. Uppdraget du som arbetstagare kan vända sig Andreas. som förtroendeman sköter han på ar- då du undrar över vilka rättigheter På Forcit i Hangö hör alla de 61 fa- betstid, åtta timmar i veckan. du har. Om du tror att du har blivit briksarbetarna till Industrifacket TEAM. Andreas har jobbat på Forcit i tio år. Han har utbildat sig till kantor och hade egentligen tänkt söka till mu- sikuniversitetet Sibelius-akademin. Men ödet ville annorlunda. – Jag kom hit på sommarjobb och på den vägen blev jag. Det var peng- arna som lockade. De senaste nio åren har han haft fast anställning och i ett års tid har han varit förtroendeman. Andreas valde att ställa upp som förtroendeman då det inte fanns andra kandidater. – Förtroendemannens uppgift är att skapa en positiv samvaro bland ar- betstagaren, att se till att ingen lämnas utanför. Varje vecka försöker jag tala med så många som möjligt, för att be- rätta vad som är viktigt just då. Och då någon ny börjar jobba här försöker jag genast berätta för honom eller henne varför det lönar sig att höra till facket. UNDER SITT FÖRSTA ÅR som förtro- PROBLEMLÖSARE. Huvudförtroendemannen Andreas Sjöholm hjälper de andra arbetstagarna vid endeman har Andreas haft mycket att sprängämnestillverkaren Forcit då det uppstår problem eller frågor. göra. Under våren ledde konflikter6 JobDax 2012
 7. 7. Vad vet du om dina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet? 1. Betalar arbetsgivaren lön för semestertiden? 2. Vilken av följande är en olaglig uppsägningsorsak? a) arbetet har minskat väsentligt, b) kunskaperna räcker inte till för nya uppgifter, c) arbetstagaren berättar affärshemligheter för utomstående 3. Får arbetsgivaren i arbetsintyget skriva vad han anser om arbetstagarens arbetsförmåga och uppförande, utan arbetstagarens tillstånd? 4. Om du har ljugit i anställningsintervjun om vad du kan, får arbetsgivaren säga upp dig på grund av det? 5. Vem på arbetsplatsen hjälper arbetstagaren att reda upp konflikter mellan honom/henne och arbetsgivaren? 6. Du har sommarjobb i en butik. Du bär ut en spegel som kunden har betalat, snubblar på dörrmattan och ramlar. Spegeln går sönder. Måste du betala spegeln åt kunden? 7. Hur lång kan arbetstagarens prövotid vara som längst? a) en månad, b) fyra månader, c) ett år Frågorna är hämtade ur Arbetslivsspelet som FFC gav ut 2004. JOHANNES TERVO PATRIK LINDSTRÖMKRUTGUBBE. Åtta timmar i veckan sköter Andreasuppgiften som förtroendeman. Resten av tiden kör hansprängämnen längs en lång gång vid fabriken. Påvintern är det kallt, på sommaren hett.mellan arbetstagarna och arbetsgi-varen till en sittstrejk. Det innebäratt arbetstagarna kom på jobb, menbara satt stilla utan att göra något. Detvar deras sätt att uttrycka sitt miss-nöje – en sista utväg då cheferna intelyssnade på dem. – En strejk är aldrig den bästa FANNY GYLLANDER JONATHAN ERIKSSONlösningen, men tyvärr oftast den ef- receptionist el- och automationsmontörfektivaste, berättar Andreas och till- Prakticum, Helsingfors Yrkesakademin i Österbotten, Vasalägger att konflikten därefter snabbt 1. Ja 1. Jolöste sig och arbetarna fortsatte jobba 2. B 2. Bsom förut. 3. Nej, bara om man ber om det 3. Nog får han väl det Kring julen har Andreas suttit i 4. Ja 4. Jo, det får hanså kallade samarbetsförhandlingar. 5. En högre chef, kanske? 5. Alla de andra arbetarnaArbetsgivaren vill göra stora ned- 6. Inte om kunden ber mig bära ut den och 6. Nej, det är väl arbetsgivarenskärningar och förtroendemannens det ingår i mina arbetsuppgifter som betalarsvåra uppgift var att försöka rädda 7. Av de där alternativen är det fyra, 7. Fyra månader, gissar jagarbetskamraternas jobb. Sammanlagt annars skulle jag ha sagt treska ungefär 20 jobb bort på Forcit. – Hittills har det varit ganska tungt FACIT: 1. Ja, och tar du inte ut semester ska du få semesterersättning i form av pengar. 2. B, det är arbets-att vara förtroendeman. Men jag har givarens uppgift att se till att du får utbildning. 3. Nej, arbetstagaren måste ge sitt tillstånd för det. 4. Ja. 5. Förtroendemannen, som arbetstagarna på de flesta arbetsplatser (undantaget riktigt små) har valt bland sig.fått bra stöd av de andra arbetarna, 6. Nej, om kundbetjäning hör till dina arbetsuppgifter är det arbetsgivaren som betalar. 7. B.säger Andreas Sjöholm. 2012 JobDax 7
 8. 8. paradar, dagsrum & Köp v is arbetsplats TEXT: JOHANNES WARIS FOTO: JOHANNES TERVO Det krävs en hel del personal för att hålla hjulen igång i ett köpcenter med nästan fyra och en halv miljoner kunder i året eller 13 000 kunder per dag. Rewell Center i Vasa centrum är förutom det största köpcentret i Vasa också närmare 400 personers arbetsplats. DET ÄR INTE MÅNGA KUNDER i köp- Att kunna både svenska och finska – Man blir ju samtidigt något av en centret på morgonkvisten men i är något av ett måste när man jobbar turistinfo för Vasa stad. Många kunder ett bås har det redan bildats en kö. med uppgifter som kräver kundkon- frågar om saker utanför köpcentret. Mette Karlman har jobbat i ett år takt. Biljetter säljs och resekort lad- Det börjar bli lunchdags och folk vid infodisken som också är biljett- das på båda inhemska språken och börjar söka sig till restaurangerna trots försäljningstället i köpcentret. I dag några språk till. Mette trivs med job- att presidentkandidaternas stödgrup- är det bokstavligen liv i (biljett)luckan bet även om det kanske inte är något per gör sitt yttersta för att få folk att då stadens stolthet Sport ska möta hon vill jobba med hela livet. Det är stanna. Nadja Hassellund tar emot Jukurit på kvällen. Biljetterna är så kombinationen av kontorsarbete och lunchgästernas beställningar på den gott som slutsålda. kundservice som gör att hon trivs bra. nyöppnade tapasbaren Pincho. Efter att ha jobbat på hotell och restau- ranger på Gran Canaria i fyra år kände Nadja att det var dags att återvända till Finland. – Det är ett bra jobb på vägen mot den stora drömmen. Jag skulle vilja ha MÅNGSIDIGT. Fastighetsskötare Ari Voitto jobbar med allt från att skotta snö till HOCKEYFEBER. Mette Karlman hittar en ledig plats till kvällens match åt Kenneth Nygård. att underhålla reservgeneratorn.8 JobDax 2012
 9. 9. JOBBIGA KUNDER. Det är en avigsida av jobbet på restaurang, men som tur är de få här, säger Nadja Hassellund.MÅNGA JOBBAR I KÖPCENTRET• Försäljning 280• Restauranger 70• Väktare/ordningsvakter 10• Fastighetsskötsel 5• Städning 5• Administration 2 2012 JobDax 9
 10. 10. STILRENT. Kostymer och vita skjortor skall alltid finnas i sortimentet. Susanne Stenström har lång erfarenhet av att sälja herrkläder. ett eget café. Det är väl det de flesta att hålla reda på: luftkonditionering, det faktiskt för att köpa saker som en i den här branschen drömnmer om, ventilering, belysningen för hela köp- stor del av människorna besöker Re- att starta eget. centret. Ari har på förmiddagen käm- well. Susanne Stenström ansvarar för Nadja tycker om att arbeta med pat med en automatisk dörr som nu herravdelningen i klädbutiken Moda kundservice och strävar efter att göra verkar fungera igen. Aukia. Det innebär att hon sköter be- kunder glada, något som inte alltid – Det här är en inressant miljö att ställningar, gör upp arbetsturslistor får så mycket förståelse. jobba i och jobbet är omväxlande. Det för personalen på sju personer och – Det verkar som om kockarna har finns många olika småjobb att fixa i deltar i försäljningen. högre rang, många verkar på riktigt ett så här stort köpcenter, säger Ari – Som kunder är män på ett sätt överraskade då jag säger att det är som har en yrkesexamen i fastighets- lättare, de vet oftast vad de är ute efter servitörsjobb jag vill jobba med. skötsel. då de kommer in. Ari Voitto gör jobbet som inte all- Susanne ser förmågan att komma tid syns men däremot genast känns av TROTS ATT EN TITT på bänkarna i överens och samarbeta med männis- om det förblir ogjort. Det finns mycket köpcentret tyder på motsatsen så är kor som den viktigaste egenskapen för försäljare. Dessutom är det förstås viktigt att följa med trender och mode. Magnus, 38 är en av ordningsvak- terna i komplexet. Idag verkar det väl- digt lugnt och Magnus går en runda genom butiker och restauranger. – Det kan hända att jag går upp till 13–14 kilometer under en arbetsdag. För att jobba som ordningsvakt i ett köpcenter måste man ha ett sk. dubbelkort alltså vara både säker- hetsvakt och väktare. Snatterier och skadegörelse är de vanligaste orsa- kerna till att han måste ingripa men det händer också att kunder får t.ex. sjukdomsanfall. Det är ordningsvakterna som är först på jobb på morgonen och går hem från jobbet sist av alla. Efter stängningdags går de ännu igenom hela köpcentret. Det har hänt att per- soner blivit kvar i köpcentret efter att man låst dörrarana. Det är ändå inte så vanligt. DAGS FÖR BYTE. På förmiddagen är köpcentret pensionärernas träffpunkt. På eftermiddagen tar skol- – Det gäller att ha spelöga. Ibland ungdomarna över bänkarna. kan det bli hotfulla situationer men oftast klarar man sig med att prata.10 JobDax 2012
 11. 11. TRYGGT KÖPCENTER. Vi finns ju inte här föratt kasta ut folk utan för att se till att personaloch kunder är trygga, säger Magnus som jobbatett drygt år i Rewell Center. A-KASSAN betalar ut dagpenning om du blir arbetslös. När du ansluter dig till facket blir du också medlem i arbetslöshetskassan. Anslut dig genast, för du måste vara med i tio månader för att kunna få bidrag. ANSTÄLLNINGSSKYDD innebär att arbets- givaren inte kan säga upp dig hur som helst. Det måste finnas sakliga grunder och vissa uppsägningstider ska följas. Det lönar sig att kolla en uppsägning med förtroendemannen på arbetsplatsen. ARBETARSKYDD Kolla upp vilka farliga mo- ment som eventuellt finns i ditt arbete med äldre arbetskamrater. Undvik fel lyft, akta dig för kemikalier och lösningsmedel. Lär dig ge- nast använda den skyddsutrustning som be- hövs (t.ex. hjälm, hörselskydd, skyddsskor, andningsskydd). Mera information om arbe- tarskyddsfrågor får du av arbetarskyddsfull- mäktige på din arbetsplats. ARBETSAVTAL skall man göra när man börjar ett nytt jobb. Där bestäms de viktigas- te anställningsvillkoren, som lönegrund, ar- betsuppgifter, arbetstid och eventuell prövo- tid. Avtalet kan göras för viss tid eller tillsvi- dare. Kräv ett skriftligt avtal så har du svart på vitt. ARBETSPENSION tryggar inkomsten också om man drabbas av invaliditet och då en fa- miljeförsörjare avlider. Arbetsgivaren ska se till att pensionsavgifterna betalas. ARBETSTIDEN är enligt arbetstidslagen högst 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka. I kollektivavtalet kan finnas bestäm- melser om kortare arbetstid. Om övertidsar- bete ska arbetsgivaren komma överens med arbetstagaren och för övertiden betalas för- höjd lön. Listan fortsätter på sidan 13. > 2012 JobDax 11
 12. 12. En flicka ringde och hon inte får lön för man inh frågade om det är rät de daga iberar torgförsäljning flickan om löneutbeta t att r då det regnar och en. Dessutom frågade lningen: arbetsgivare n hade Stå på dig på sommarjobbet! lön då ha n ”hinner och sagt att han betalar en betalas en kommer ihåg”. Borde inte lön alet fastslagen i arbetsavt bestämd dag, som är flickan. undrade eller kollektivavtalet, Ett samtal gällde ett Som ny i arbetslivet måste man stå på sig och inte låta sig i ett tidsbundet arb villkor etsavtal. utnyttjas. Om du misstänker att du blivit felaktigt behand- Arbetsavtalet var fyr månader långt och a lad kan du ringa sommarjobbarens hjälptelefon – vare sig man hade skrivit in en prövotid på 2,5 du är medlem i facket eller inte. månader. Är det tillåt et, ville personen veta. Lön och tillägg De flesta som ringer sommarjob- tillägg för övertids-, kvälls- och vecko- barens hjälptelefon har frågor om lön slutsjobb. RING OCH FRÅGA! och tillägg. Alla arbetsgivare vet inte Samtalen till hjälptelefonen visar • Sommarjobbarens hjälptelefon är öppen från hur mycket lön och vilka tillägg han också att en del arbetsgivare inte be- början av maj till mitten av augusti. eller hon måste betala, så det händer talar kollektivavtalsenlig lön för den • Numret är 0800 179 279. Du kan ringa måndag att man som sommarjobbare får sämre tid arbetstagaren är sjuk, i synnerhet till fredag klockan 9–15. betalt än man borde. Speciellt vanligt om bestämmelserna i kollektivavtalet • Alla kan ringa till hjälptelefonen – sommarjobbare, är det att bär- och glassförsäljare får är bättre än den lagstadgade minimi- föräldrar, arbetsgivare. Du behöver inte vara för lite lön. nivån. Det händer också att arbetsgi- medlem i ett fackförbund för att få hjälp. Det lönar sig att skriva upp hur varen försöker fiffla med arbetssche- • De allra flesta får genast ett muntligt eller skriftligt mycket du jobbar och att kolla med man för att inte behöva betala lön för svar på sina frågor, men i vissa knepiga fall kan lönebeskedet att du fått rätt lön – också sjukdomstiden. man bli ombedd att kontakta t.ex. myndigheter eller fackförbund. • På kesaduunari.fi/svenska finns nyttig information Arbetstid – bland annat en checklista för sommarjobbare. Du ska få en lista över dina arbetsskift både stora och små, inte känner till att senast en vecka på förhand. Om arbets- de är skyldiga att betala lön också för givaren inhiberar ditt arbetsskift – t.ex. inhiberade arbetsskift. om du jobbar som torgförsäljare och Kom också ihåg att arbetsgivaren Den som ringde undra det regnar den dagen – har du rätt till inte kan beordra dig att jobba övertid de över sitt tidsbundna lön som normalt. Samtalen till hjälpte- mot din vilja. Naturligtvis ska du få arbetsavtal. Hon ha lefonen visar att många arbetsgivare, förhöjd lön för övertiden. de insjuknat och arbets givaren vägrade betala lön för sjukdomstiden. Har till kollektivavtalsen hon rätt Arbetsavtal lig lön Ett muntligt arbetsavtal är lika giltigt nen berättar att arbetsgivaren har lovat för sjukdomstiden? som ett skriftligt, men om du inte ge ett skriftligt arbetsavtal ”i morgon” En person ringde och har det till pappers kan det vara svårt eller ”nästa vecka”, men att man aldrig givaren berättade att arbets att bevisa vad ni har kommit överens fick det. n lön. inte har betalt någo om. Det lönar sig alltså att be om ett En del känner inte till att ett tids- Lönedagen har flyttats tre skriftligt arbetsavtal. Om du inte får ett bundet arbetsavtal är bindande för s inga gånger och ännu syn skriftligt arbetsavtal ska du under den bägge parter. Du kan inte säga upp dig, pengar till. Vad borde man n. första löneperioden få en skriftlig re- om du inte gör det under prövotiden göra, frågade persone dogörelse över vilka villkor som gäller. eller kommer överens med arbetsgi- Många som ringer till hjälptelefo- varen om det.12 JobDax 2012
 13. 13. Hälsningarfrån arbetslivetTEXT: JONNY SMEDSFyra personer som nyligen gick ut yrkesskolan delar medsig av sina råd till dig som snart ska ut i arbetslivet. Vad FACKET bevakar löntagarnas intressen i ar- betslivet. Genom att ansluta dig till det fack-ska du tänka på och vad önskar de att de själva hade fått förbund som organiserar arbetstagarna på ar-veta då de gick ut yrkesskolan? betsplatsen får du trygghet och förmåner. ROBERT SEGERSOFIA FAGERHOLM FÖRTROENDEMANNEN är fackets och22 år, Pargas arbetstagarnas representant på arbetsplatsen.Utbildning: restaurang- och storkökskock (2010) Hon eller han ser till dina rättigheter och för-Jobb: arbetslös (vikarierar i storkök) handlar med arbetsgivaren om problem som– Det är viktigt att försöka få in foten på många olika ar- uppstår. Kontakta genast förtroendemannenbetsplatser. Om man inte får fast jobb måste man göra korta då du börjar på ett nytt jobb.snuttar på flera ställen. Jag har haft svårt att hitta längrevikariat och för tillfället vikarierar jag några dagar i månaden. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD är varje arbetsgiva- re skyldig att ordna. När du börjat ett nytt jobbSANDRA BERGSTRÖM ska du genomgå en anställningsundersökning.25 år, Vörå ESA MELAMETSÄUtbildning: artesan (2009) KOLLEKTIVAVTAL berättar vilken lön duJobb: husbyggare, Simons Element ska ha och om andra villkor som gäller. Avta-– Det lönar sig att leta lite bredare då man söker jobb. Jag let ger minimigränser som inte får underskri-jobbar till exempel inte med det jag utbildade mig till. Jag das. Kollektivavtalet ska finnas framme påfick jobb redan på hösten efter att jag blivit klar, men först varje arbetsplats.som inhyrd. Det gick an i det livsskedet, men det är bra attjag efter ett år blev fastanställd. LÖN FÖR SJUKTID har du enligt lag rätt till. Du ska få full lön den dag du insjuknarROBIN HAVILA och följande sju dagar om anställningen har25 år, Borgå varat en månad. I kollektivavtalen har manUtbildning: automationsmontör (2005) ofta avtalat om bättre villkor. PATRIK LINDSTRÖMJobb: elektronikmontör, Sabik– Det som jag själv har märkt då det kommer praktikanter OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING är arbetsgiva-hit, är hur viktigt det är att man sköter sig under praktiken. ren skyldig att teckna för varje anställd. DenDet är A och O att man visar intresse där. Det lönar sig att ersätter olyckor som sker under arbetet, un-höra sig för om jobb bland bekantas bekanta, eller att själv gå der arbetsresor och sjukdomar som uppstårrunt och fråga. Det är bättre än att bara söka jobb på internet. pga. arbetet.ANDREAS KULLA PERMITTERING innebär avbrott i arbete26 år, Pedersöre och löneutbetalning. Om permitteringen skaUtbildning: båtbyggare (2004) arbetsgivaren meddela 14 dagar (inom kom-Jobb: maskinskötare, Fatex munala branschen en månad) i förväg. Den ESA MELAMETSÄ– Ta vara på praktik och sommarjobb. Om ni trivs ska ni fråga som hör a-kassan kan få dagpenning underarbetsgivaren om ni kan få stanna. Om ni inte får jobb i den permitteringen.bransch ni utbildat er ska ni så fort som möjligt försöka fånågot annat jobb. Det blir mycket lättare i fortsättningen PRÖVOTID kan man komma överens ombara man har någon utbildning. Efter att ha jobbat en tid när man ingår ett arbetsavtal. Prövotiden fåroch varit i militären försökte jag själv studera vid tekniska i vara högst 4 månader. Under den tiden kanVasa, men det passade inte. I nästan fyra år har jag nu jobbat avtalet upphävas utan uppsägningstid.på Fatex, där jag sköter en produktionsmaskin. Listan fortsätter på sidan 15. > 2012 JobDax 13
 14. 14. Så skriver du ditt CV På nätet finns mas- sor av info om hur man skriver cv. En av de bättre sidor- na är cvfabriken.se. I en hög av hundra arbetsansökningar gäller det att sticka ut. I ditt CV ska du visa arbetsgivaren varför just du är rätt person för jobbet. En arbetsansökan består vanligen av Det finns inte ett rätt sätt att skriva två saker: ett ansökningsbrev och ett ett CV. Form och uppställning kan CV. I ansökningsbrevet berättar du, på max en sida, varför du söker och variera beroende på vart du söker. Försök tänka dig in i arbetsgivarens PANG PÅ. varför just du är rätt person för job- situation. Vilka egenskaper är arbets- Det kan vara bra med en kort bet. I CV:t visar du att du har de rätta givaren ute efter? Du behöver inte lista personlig inledning för att sticka egenskaperna och meriterna. allt du gjort i ditt liv. Välj ut sådant ut ur mängden. Var inte rädd för CV står för curriculum vitae, vilket som kan tänkas vara relevant för just att visa framfötterna. Arbetsgiva- betyder levnadsteckning på latin. Med det här jobbet. Och kom ihåg, det är ren vill ha en självsäker anställd. det svenska ordet meritförteckning inte fel att skryta, så länge du håller brukar man mena ungefär samma sak. dig till sanningen. I det här exemplet söker Jöns Jönsson jobb Jöns Jönsson på en restaurang med finsk mat. Född: 3.5.1991 Äppelvägen 1, 00110 Ankeborg +358 (0)50 123 jons.jonsson@ 4567 hotmail.com Personligt UPPBACKNING. Jag har drömt om kan jag nu inte vän att bli kock sed an jag var liten. Me Jag är framför allt ta på att få börja jobba på riktigt d pappren från Restaurangskol Arbetsgivaren kan vilja ringa upp dina Ankeborg lämnar , intresserad av det finska köket. Ut . an i hand kunde bli bättre enligt mig, en hel del övrigt att budet på bra finsk mat på res . önska. Jag har ma taurangerna i tidigare arbetsgivare. Kolla med gam- ssor av idéer om hur det la chefen om du kan sätta henne som Arbetserfarenhe t referens. Bistro Gourm and, sommarjo bb, juni-augusti, Kontakta Annel 2008 i Andersson (tfn 050 987 6543) för och 2009 referenser. La Paris, prakti k, Främst som kal november 2008 lskänka. SKRYT. Utbildning Om du har ett bra vits- Restaurangsko lan, kocklinjen, Utexaminerade 2007-2010 s med medelbet ordsmedeltal ska du inte ”Det katalanska yg 8,7. Specialis erad på det finska köket. köket”, juni 200 vara rädd att säga det. Intensiv somma rkurs på två vec 9 kor om spansk mat. Övrigt Sekreterare i ele vrådet på Resta Andra pris i täv urangskolan 200 ligen Unga kocka 8. Bloggar sedan i r, 3.3.2009. höstas om recept ALLT RÄKNAS. Språkkunskaper : Svenska (moders mål), finska och och matlagning på adressen jj-m at.bloggen.com. Var kreativ när du funderar över vil- IT-kunskaper engelska (flytan de), franska (gr undläggande kun skaper) ka övriga erfarenheter du vill lyfta MS Word (goda kunskaper), Ex Bloggar i Wordp cel (grundlägga ress. nde kunskaper) fram. Elevrådet visar engagemang, kockpriset skicklighet och bloggen ett genuint intresse för mat.14 JobDax 2012
 15. 15. ”Attityden viktigare än kunskap” Är det pirrigt inför anställningsintervjun? Det hör till, men det lönar sig att vara väl förberedd. Johanna Kakkuri är rek- SEMESTER. För varje kalendermånad du ryteringschef och vet hur du ska bete dig för att maximera jobbat minst 14 dagar eller 35 timmar har du dina chanser att bli vald. rätt till minst två dagar semester med lön. OM DIN ARBETSANSÖKAN och ditt CV du inte kan blir det ändå bara fel i SEMESTERERSÄTTNING betalas då det gör ett intryck på den som anställer, slutändan, påminner Johanna. inte är möjligt att få semester, t.ex. på grund kan det hända att du kallas till en av att anställningen upphör. Rätten till se- anställningsintervju. Hur ska du då TA MED DIG KOPIOR av de intyg som mesterersättning börjar redan efter sex tim- bete dig för att förbättra dina chanser kan behövas och se välvårdad ut – hår, mars anställning. att bli vald? skor och allt däremellan. Johanna Kakkuri är rekryterings- – Du ska vara lämpligt klädd, inte SKYDDSOMBUDET eller arbetarskyddsfull- och personalutvecklingschef vid stor- ha söndriga eller smutsiga kläder, mäktige är den som för arbetstagarnas del företaget ABB. Hon vet hur det är att men inte heller spela över, förklarar följer upp arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. göra anställningsintervjuer och hon Johanna Kakkuri. Arbetsgivaren ska se till att alla har tillgång vet hurudana arbetssökande arbets- Kom i tid till intervjun, skaka hand till nödvändig skyddsutrustning som hjälm, givaren vill ha. och se den som intervjuar dig i ögonen. hörselskydd, andningsskydd, skyddsskor mm. – Attityden till att arbeta är vikti- Anställningsintervjun kan vara i arbeten där sådan behövs. gare än kunskap. Det är bättre att visa pirrig även om man är en erfaren ar- brinnande intresse för att lära sig, än betssökande. Det är ingen fara. För SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER i att ha jobbat länge i branschen men kom ihåg att den som intervjuar dig arbetslivet bestäms i bl.a. kollektivavtal, ar- inte vara motiverad. Berätta vad som också bara är en människa. betsavtalslagen och arbetarskyddslagen. Det motiverar dig, säger Johanna. Lycka till! är vars och ens skyldighet, arbetsgivarens och Du kan förbereda dig för intervjun JONNY SMEDS arbetstagarens, att följa de regler som finns. genom att lära dig lite om företaget Arbetstagaren ska följa de direktiv arbetsgiva- på dess webbplats eller genom att ren ger om arbetet och finnas på arbetsplat- JOHANNES TERVO googla det. sen under avtalad arbetstid. – Om det är något du undrar över kan du fråga mer. Det visar intresse för SNUTTJOBB kallas kortvariga och tillfälliga arbetet, företaget och dina eventuella anställningar. Om du snuttjobbar kan det va- framtida kolleger, konstaterar Johanna. ra skäl att kolla att arbetsgivaren betalat pen- sionsförsäkringsavgift och att du får semes- TÄNK PÅ FÖRHAND ut korta och kon- terersättning. cisa svar på de frågor du kan tänkas få. – Den typiska frågan är: Varför SVARTJOBB är riskfyllt. Om du jobbar svart ska vi välja just dig? Ofta blir man går du miste om semesterersättning, du har också ombedd att berätta om sina inget uppsägningsskydd, du tjänar inte in goda sidor, men också om de saker pension, du riskerar bli utan övertidsersätt- man behöver förbättra, de saker man ning, du får ingen arbetslöshetsersättning, är sämre på. Det är ofta svårare att du har inget försäkringsskydd. berätta vad man är dålig på än vad man är bra på. UPPSÄGNING. Arbetsgivaren och arbetsta- Försök inte ljuga eller överdriva garen måste följa uppsägningstiderna som dina kunskaper, bara för att du tror bestäms i kollektivavtalet. Kolla med förtro- att du borde ha en viss kunskap för endemannen. att få jobbet. – A och O är att du är dig själv. I INGET SKÅDESPEL. Det viktigaste är att du är dig själv stället ska du visa intresse för att lära under anställningsintervjun, betonar Johanna Kakkuri dig. Om du säger att du kan något som vet hur det är att anställa folk. 2012 JobDax 15
 16. 16. Hur ser framtiden ut? Vi frågade några studerande som är inne på slutrakan vad de har tänkt göra efter examen. PATRIK LINDSTRÖM PATRIK LINDSTRÖM ROBERT JANSSON LEO KARLSSON MIKAELA SAHLBERG CHIRA LANKINEN fartygselektriker servitör receptionist Ålands sjömansskola Prakticum, Helsingfors Prakticum, Helsingfors – Ja, det är väl lite oklart ännu men jag – Jag vet inte ännu, men jag skulle – Jag ska sommarjobba på Viking försöker väl få jobb till sjöss. Jag har gärna studera eller jobba utomlands. Gabriella. Jag har tidigare varit där tidigare arbetat på sjön så jag tror det Utomlands ska jag åtminstone, här på praktik. Inom de närmaste åren ska gå. Helst skulle jag jobba på kryss- stannar jag inte. Till vilket land vet jag tänker jag studera turism, men först ningsfartygen som går från Åland. inte ännu, men kanske Australien eller vill jag ha något mellanår för jag har något annat varmt land. Jag vill lära gått så många år i skolan nu att jag vill mig bättre engelska och se världen. tjäna lite pengar och flytta hemifrån. JOHANNES TERVO ESA MELAMETSÄ ROBERT SEGER ISAK HJORTMAN KEVIN NYLUND ELLINOR EKLUND el- och automationsmontör närvårdare husbyggare Yrkesakademin i Österbotten, Vasa Yrkesakademin i Österbotten, Pedersöre Axxell, Pargas – Jag ska in i armén i januari 2013, så – I sommar ska jag till armén och efter – Jag har funderat på att studera till jag har ett halvår på mig att arbeta. Jag det planerar jag att söka till Norval- ingenjör vid Novia i Ekenäs. Ingenjör är redan inkörd på flera ställen, så jag las ettårsmassagelinje eller direkt till verkar vara ett intressant yrke. Desto har garanterat arbete i sommar och på fysioterapi vid Arcada i Helsingfors. närmare har jag inte funderat på det. hösten. Sedan kommer jag att söka till Sedan blir det troligen en vidareutbild- Jag tycker om att jobba praktiskt och Yrkeshögskolan Novia, men jag vet inte ning för massörer vid folkhögskolan i inte bara sitta vid ett skrivbord, men om jag orkar börja studera. Det lockar Kaustby. Jag vill jobba som fysiotera- det är bra att ha olika alternativ. mer att börja arbeta och tjäna cash. peut, gärna i t.ex. Sverige eller Norge.NYTTIGA WEBBADRESSER Arbetarskyddscentralen: Arbets- och näringsbyrån Europeiska arbetsmiljöbyrån Folkpensionsanstalten FPA Pensionsskyddscentralen www.tyoturva.fi/sv www.mol.fi/mol/se osha.europa.eu/sv www.fpa.fi www.arbetspension.fi – information om arbetarskydd – lediga jobb – vad är arbetspension? – information för arbetssökande Facket.fi Konsumentverket – kontrollera ditt pensionsutdrag Arbetarskyddsfonden www.facket.fi www.kuluttajavirasto.fi/sv-FI www.tsr.fi/sv Arbets- och näringsministeriet – hitta det rätta – konsumentrådgivning Social- och hälsovårdsministeriet www.tem.fi/sv fackförbundet för dig www.stm.fi/sv Arbetarskyddsförvaltningen Löntagaren www.arbetarskydd.fi Arbetshälsoinstitutet Finlex www.lontagaren.fi Säkerhets- och kemikalieverket – myndigheten som övervakar www.ttl.fi/sv www.finlex.fi/sv – nyheter från arbetslivet (Tukes) arbetarskyddet – information om arbetshälsa – lagar – arbetslöshetsstatistik www.tukes.fi/sv

×