Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Taulukko 1.		
Faktorianalyysi työssä vaadittavista tekijöistä (k16). 		
Muuttujia, joiden kommunaliteetti on alle 0, 3 ei ...
Taulukko 4.			
Regressioanalyysi vaikutusmahdollisuudet omaan työhön liittyviin asioihin, k18 a-e
Standardoitu t Sig.
Beta...
Taulukko 7.			
Regressioanalyysi, Kiinnostus osallistua ay-toimintaan, k34 a-i
			
Standardoitu t Sig.
Beta
(vakio) 22,410...
Taulukko 10.					
Regressioanalyysi, Työnantajan kustantamat ammatilliset koulutuspäivät vuonna 2009, k15
					
Standardoi...
Taulukko 13.			
Regressioanalyysi, Universalismi, k51 b, f			
Muuttuja on muodostettu vähentämällä arvoulottuvuuksien kesk...
Taulukko 16.			
Regressioanalyysi, Turvallisuus, k51c			
Muuttuja on muodostettu vähentämällä arvoulottuvuuksien keskiarvo...
Taulukko 18.			
Regressioanalyysi, Suhde työhön, k 48a			
Muuttuja on muodostettu vähentämällä elämänalueiden keskiarvo ko...
Taulukko 20.		
Logistinen regressioanalyysi		
Jos saisit lottovoiton mitä tekisit? Vaihtoehto lopettaisin työnteon kokonaa...
Taulukko 22.			
Regressioanalyysi, Edunvalvontatehtävät: tasa-arvo 			
			
Standardoitu t Sig.
Beta
(Vakio) 35,468 ,000
Su...
Taulukko 25.			
Regressiomalli, Syy järjestäytyä ay-liikkeen tavoitteiden tukeminen yhteiskunnassa ja työelämässä,
k29 a,d...
Taulukko 28.			
Regressiomalli, Toimintavalmius konfliktitilanteissa, työelämää koskevat tilanteet kotimaassa,
k42 a,b,c,e...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SAK:n jäsentutkimus 2010 - Tilastolliset mallit

281 views

Published on

Vuoden 2010 jäsentutkimukseen liittyvät tilastolliset mallit.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SAK:n jäsentutkimus 2010 - Tilastolliset mallit

 1. 1. Taulukko 1. Faktorianalyysi työssä vaadittavista tekijöistä (k16). Muuttujia, joiden kommunaliteetti on alle 0, 3 ei ole otettu mukaan faktorianalyysiin. Kommunaliteetti Faktori 1 Korkea ammattitaito ,200 Uusien asioiden oppimisvalmius ,400 ,607 Useiden työtehtävien hallitseminen ,351 ,587 Oma-aloitteisuus ,463 ,674 Yhteistyökyky ,493 ,706 Vastuunotto ,550 ,731 Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ,402 ,644 Kokonaisuuksien hallinta ,458 ,681 Atk-taidot ,760 ,384 Kielitaito ,288 Hyvä fyysinen kunto ,148 Paineensietokyky ,347 ,570 Selitysosuus 46 % Taulukko 2. Regressioanalyysi, Työntekijän persoonaan kohdistuvat työn vaatimukset, k16b-i ja l Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 41,296 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,173 6,270 ,000 Ikä ,023 ,935 ,350 Työpaikan johdon asenteet k24a-c ,256 10,427 ,000 sektori julkinen=1, muut=0 -,012 -,400 ,689 sektori teollisuus =1, muut 0 -,131 -4,371 ,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 ,063 2,444 ,015 ammatillinenperuskoulutus , Perustutkinto tai vähemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto tai enemmän=1 ,122 4,866 ,000 R2 0,162 Taulukko 3. Faktorianalyysi (varimax-rotaatio) vaikutusmahdollisuudet k18 Faktori Kommunaliteetti 1 2 Työtehtäviin ,493 ,458 ,532 Siihen, missä järjestyksessä työn tekee ,608 ,246 ,740 Työtahtiin ,658 ,157 ,796 Työmenetelmiin ,569 ,210 ,724 Työn jakamiseen ihmisten kesken ,417 ,440 ,473 Siihen, kenen kanssa työskentelee ,439 ,484 ,452 Projektien, tavarantoimitusten, palveluiden aikatauluihin ,456 ,563 ,373 Työaikoihin ,389 ,547 ,299 Laitehankintoihin ,617 ,752 ,226 Muihin investointipäätöksiin ,519 ,713 ,106 Työpisteen suunnitteluun ,489 ,638 ,285 Tuotteen/palvelun suunnitteluun/kehittä- miseen ,547 ,706 ,220 Työssä kehittymiseen ,360 ,565 ,200 Faktori 1 selitysosuus 42,4 %, Faktori 2 selitysosuus 8,1 % Yhteensä 50,5 %
 2. 2. Taulukko 4. Regressioanalyysi vaikutusmahdollisuudet omaan työhön liittyviin asioihin, k18 a-e Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 10,213 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,065 -2,333 ,020 Ikä ,019 ,764 ,445 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 ,103 4,030 ,000 sektori teollisuus =1, muut 0 ,123 4,101 ,000 sektori julkinen=1, muut=0 ,122 4,252 ,000 työpaikan koko, alle 20 työntekijää=0 20 tai yli=1 -,114 -4,564 ,000 Työpaikan johdon asenteet k24a-c ,304 11,896 ,000 ammatillinenperuskoulutus , Perustutkinto tai vähemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto tai enemmän=1 ,009 ,363 ,717 Työn vaativamukset k16 a,b,c,d,e,f,g,h,i,l ,168 6,355 ,000 R2 0,190 Taulukko 5. Regressioanalyysi vaikutusmahdollisuudet työn puitteisiin, k 18f-m Standardoitu Beta t Sig. (Vakio) 2,480 ,013 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,075 -2,662 ,008 Ikä -,012 -,470 ,638 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 ,135 5,185 ,000 sektori teollisuus =1, muut 0 ,071 2,334 ,020 sektori julkinen=1, muut=0 ,084 2,895 ,004 työpaikan koko, alle 20 työntekijää=0 20 tai yli=1 -,062 -2,462 ,014 Työpaikan johdon asenteet k24a-c ,392 15,169 ,000 ammatillinenperuskoulutus , Perustutkinto tai vähemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto tai enemmän=1 ,059 2,336 ,020 Työn vaativamukset k16 a,b,c,d,e,f,g,h,i,l ,191 7,135 ,000 R2 0,260 Taulukko 6. Regressioanalyysi, Huolet tulevisuudesta k25 a,b,c,e Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 20,162 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,100 3,186 ,001 Ikä ,174 6,556 ,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,021 -,742 ,458 Bruttotulot 0=alle 2000 € kk 1= 2000 € tai yli * -,154 -4,977 ,000 sektori julkinen=1, muut=0 ,009 ,291 ,771 sektori teollisuus =1, muut 0 ,130 4,087 ,000 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,137 -4,078 ,000 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m -,098 -2,908 ,004 R2 0,125 * muodostettu kysymyksestä 52. Noin puolet vastaajista tienaa alle 1999 € kuussa
 3. 3. Taulukko 7. Regressioanalyysi, Kiinnostus osallistua ay-toimintaan, k34 a-i Standardoitu t Sig. Beta (vakio) 22,410 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,004 ,132 ,895 Ikä -,171 -6,702 ,000 sektori julkinen=1, muut=0 -,036 -1,194 ,233 sektori teollisuus =1, muut 0 ,004 ,142 ,887 työpaikan koko, alle 20 työntekijää=0 20 tai yli=1 ,030 1,166 ,244 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m ,090 2,742 ,006 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,037 -1,117 ,264 Bruttotulot 0=alle 2000 € kk 1= 2000 € tai yli ,050 1,765 ,078 R2 0,04 Taulukko 8. Regressioanalyysi, Jäsenyydellä halutaan olla edistämässä palkansaajien asemaa, kysymykset 29 a,d,g Standardoitu t Sig. Beta (vakio) 17,901 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,030 -,953 ,341 Ikä ,244 9,072 ,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,052 -1,786 ,074 sektori julkinen=1, muut=0 -,033 -1,052 ,293 sektori teollisuus =1, muut 0 ,064 1,982 ,048 työpaikan koko, alle 20 työntekijää=0 20 tai yli=1 ,096 3,574 ,000 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m ,104 2,992 ,003 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,031 -,907 ,365 Bruttotulot 0=alle 2000 € kk 1= 2000 € tai yli* -,001 -,026 ,980 R2 0,081 Taulukko 9. Regressioanalyysi, Jäsenyydellä halutaan varmistaa oma turva, k29 b,c Standardoitu t Sig. Beta (vakio) 32,133 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,198 6,355 ,000 Ikä ,066 2,508 ,012 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,113 -3,943 ,000 sektori julkinen=1, muut=0 -,028 -,907 ,365 sektori teollisuus =1, muut 0 ,095 3,005 ,003 työpaikan koko, alle 20 työntekijää=0 20 tai yli=1 -,020 -,758 ,449 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m ,059 1,740 ,082 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,017 -,506 ,613 Bruttotulot 0=alle 2000 € kk 1= 2000 € tai yli* ,010 ,338 ,735 R2 0,053
 4. 4. Taulukko 10. Regressioanalyysi, Työnantajan kustantamat ammatilliset koulutuspäivät vuonna 2009, k15 Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) -,447 ,655 Ikä -,119 -4,435 ,000 sektori julkinen=1, muut=0 ,083 2,587 ,010 sektori teollisuus =1, muut 0 ,029 ,970 ,332 Työn vaativamukset k16 a,b,c,d,e,f,g,h,i,l ,053 1,839 ,066 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,065 -2,145 ,032 työpaikan koko, alle 20 työntekijää=0 20 tai yli=1 ,066 2,450 ,014 Työpaikan johdon asenteet k24a-c ,100 3,600 ,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 ,074 2,646 ,008 ammatillinenperuskoulutus , Perustutkinto tai vähemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto tai enemmän=1 ,070 2,543 ,011 R2 0,047 Taulukko 11. Regressioanalyysi, Huoli omasta työllistyvyydestä, k25 a,b Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 17,284 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,027 ,800 ,424 Ikä ,060 2,145 ,032 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,125 -4,063 ,000 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,031 -,864 ,388 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m -,091 -2,404 ,016 Bruttotulot 0=alle 2000 € kk 1= 2000 € tai yli -,154 -4,676 ,000 ammatillinenperuskoulutus , Perustutkinto tai vähemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto tai enemmän=1 -,003 -,121 ,903 Työpaikan johdon asenteet k24a-c -,100 -3,198 ,001 sektori julkinen=1, muut=0 -,041 -1,270 ,204 sektori teollisuus =1, muut 0 ,171 5,073 ,000 R2 0,113 Taulukko 12. Regressioanalyysi, Huoli työssä selviytymisestä, k25 c,e Standardoitu t Sig. (Vakio) 16,744 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,113 3,422 ,001 Ikä ,208 7,572 ,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 ,030 ,996 ,319 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,159 -4,456 ,000 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m ,026 ,709 ,479 Bruttotulot 0=alle 2000 € kk 1= 2000 € tai yli -,120 -3,726 ,000 ammatillinenperuskoulutus , Perustutkinto tai vä- hemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto tai enem- män=1 -,020 -,730 ,466 Työpaikan johdon asenteet k24a-c -,167 -5,443 ,000 sektori julkinen=1, muut=0 ,061 1,894 ,059 sektori teollisuus =1, muut 0 -,008 -,237 ,813 R2 0,147
 5. 5. Taulukko 13. Regressioanalyysi, Universalismi, k51 b, f Muuttuja on muodostettu vähentämällä arvoulottuvuuksien keskiarvo ko. muuttujien keskiarvosta. Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) -,490 ,624 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,095 3,195 ,001 Ikä ,129 4,977 ,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,032 -1,203 ,229 Bruttotulot 0=alle 2000 € kk 1= 2000 € tai yli -,028 -,944 ,345 sektori julkinen=1, muut=0 ,030 1,058 ,290 sektori teollisuus =1, muut 0 -,008 -,271 ,787 ammatillinenperuskoulutus , Perustutkinto tai vähemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto tai enemmän=1 -,014 -,562 ,574 Onko naimisissa/avoliitossa 0=ei 1=kyllä -,026 -1,031 ,303 Onko huollettavia alaikäisiä lapsia 0=ei 1=kyllä ,013 ,519 ,604 R2 0,034 Taulukko 14. Regressioanalyysi, Itseohjautuvuus, k51 a,g Muuttuja on muodostettu vähentämällä arvoulottuvuuksien keskiarvo ko. muuttujien keskiarvosta. Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 4,370 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,099 -3,340 ,001 Ikä -,108 -4,191 ,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 ,006 ,238 ,812 Bruttotulot 0=alle 2000 € kk 1= 2000 € tai yli ,074 2,555 ,011 sektori julkinen=1, muut=0 -,005 -,191 ,849 sektori teollisuus =1, muut 0 -,018 -,594 ,552 ammatillinenperuskoulutus , Perustutkinto tai vähemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto tai enemmän=1 ,063 2,519 ,012 Onko naimisissa/avoliitossa 0=ei 1=kyllä -,089 -3,550 ,000 Onko huollettavia alaikäisiä lapsia 0=ei 1=kyllä -,014 -,535 ,593 R2 0,043 Taulukko 15. Regressioanalyysi, Virikkeisyys, k51d Muuttuja on muodostettu vähentämällä arvoulottuvuuksien keskiarvo ko. muuttujan arvosta. Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 3,399 ,001 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,037 1,248 ,212 Ikä -,195 -7,530 ,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,015 -,555 ,579 Bruttotulot 0=alle 2000 € kk 1= 2000 € tai yli ,069 2,382 ,017 sektori julkinen=1, muut=0 -,035 -1,215 ,225 sektori teollisuus =1, muut 0 ,005 ,162 ,872 ammatillinenperuskoulutus , Perustutkinto tai vähemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto tai enemmän=1 ,037 1,496 ,135 Onko naimisissa/avoliitossa 0=ei 1=kyllä -,002 -,080 ,936 Onko huollettavia alaikäisiä lapsia 0=ei 1=kyllä -,034 -1,334 ,182 R2 0,042
 6. 6. Taulukko 16. Regressioanalyysi, Turvallisuus, k51c Muuttuja on muodostettu vähentämällä arvoulottuvuuksien keskiarvo ko. muuttujan arvosta. Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) -2,431 ,015 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,018 ,590 ,555 Ikä ,132 5,083 ,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,013 -,495 ,620 Bruttotulot 0=alle 2000 € kk 1= 2000 € tai yli -,065 -2,236 ,026 sektori julkinen=1, muut=0 ,003 ,106 ,915 sektori teollisuus =1, muut 0 ,050 1,668 ,096 ammatillinenperuskoulutus , Perustutkinto tai vähemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto tai enemmän=1 -,065 -2,596 ,010 Onko naimisissa/avoliitossa 0=ei 1=kyllä ,061 2,411 ,016 Onko huollettavia alaikäisiä lapsia 0=ei 1=kyllä ,049 1,895 ,058 R2 0,032 Taulukko 17. Regressioanalyysi, Yhdenmukaisuus, k51e Muuttuja on muodostettu vähentämällä arvoulottuvuuksien keskiarvo ko. muuttujan arvosta. Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) -5,484 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,032 -1,067 ,286 Ikä ,043 1,624 ,105 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 ,051 1,870 ,062 Bruttotulot 0=alle 2000 € kk 1= 2000 € tai yli -,061 -2,083 ,037 sektori julkinen=1, muut=0 ,000 -,003 ,997 sektori teollisuus =1, muut 0 -,017 -,551 ,582 ammatillinenperuskoulutus , Perustutkinto tai vähemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto tai enemmän=1 -,038 -1,493 ,136 Onko naimisissa/avoliitossa 0=ei 1=kyllä ,086 3,364 ,001 Onko huollettavia alaikäisiä lapsia 0=ei 1=kyllä -,010 -,368 ,713 R2 0,016
 7. 7. Taulukko 18. Regressioanalyysi, Suhde työhön, k 48a Muuttuja on muodostettu vähentämällä elämänalueiden keskiarvo ko. muuttujan arvosta. Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) -6,618 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,034 1,054 ,292 Ikä ,132 4,567 ,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 ,052 1,780 ,075 Bruttotulot 0=alle 2000 € kk 1= 2000 € tai yli ,032 1,002 ,316 sektori julkinen=1, muut=0 -,050 -1,594 ,111 sektori teollisuus =1, muut 0 -,031 -,962 ,336 ammatillinenperuskoulutus , Perustutkinto tai vähemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto tai enemmän=1 -,057 -2,076 ,038 Onko naimisissa/avoliitossa 0=ei 1=kyllä -,118 -4,296 ,000 Onko huollettavia alaikäisiä lapsia 0=ei 1=kyllä ,011 ,377 ,707 k51yhdenmukaisuus ,124 3,848 ,000 k51turvallisuus -,021 -,644 ,520 k51itseohjautuvuus -,063 -1,899 ,058 k51virikkeisyys -,037 -1,113 ,266 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e ,102 3,002 ,003 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m ,004 ,110 ,913 R2 0,078 Taulukko 19. Regressioanalyysi, Suhde vapaa-aikaan, k48c Muuttuja on muodostettu vähentämällä elämänalueiden keskiarvo ko. muuttujan arvosta. Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 2,429 ,015 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,129 -4,036 ,000 Ikä -,088 -3,030 ,002 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,022 -,764 ,445 Bruttotulot 0=alle 2000 € kk 1= 2000 € tai yli -,034 -1,073 ,283 sektori julkinen=1, muut=0 ,022 ,704 ,482 sektori teollisuus =1, muut 0 ,029 ,897 ,370 ammatillinenperuskoulutus , Perustutkinto tai vähemmän= 0, Ammatillinen erikoistutkinto tai enemmän=1 ,076 2,781 ,005 Onko naimisissa/avoliitossa 0=ei 1=kyllä -,003 -,121 ,903 Onko huollettavia alaikäisiä lapsia 0=ei 1=kyllä -,177 -6,308 ,000 k51yhdenmukaisuus -,047 -1,470 ,142 k51turvallisuus ,024 ,730 ,465 k51itseohjautuvuus ,069 2,084 ,037 k51virikkeisyys ,112 3,421 ,001 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,058 -1,723 ,085 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m ,020 ,581 ,562 R2 0,084
 8. 8. Taulukko 20. Logistinen regressioanalyysi Jos saisit lottovoiton mitä tekisit? Vaihtoehto lopettaisin työnteon kokonaan =1, muut = 0, k26 Sig. Exp(B) Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,000 1,854 ika ,000 1,069 k51itseohjautuvuus ,046 1,505 k51virikkeisyys ,553 1,090 k51yhdenmukaisuus ,923 1,012 k51turvallisuus ,000 1,700 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e ,014 ,635 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m ,129 ,730 Työpaikan johdon asenteet k24a-c ,138 ,832 ammatillinenperuskoulutus , Perustutkinto tai vähemmän= 0, Amma- tillinen erikoistutkinto tai enemmän=1 ,802 ,960 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 ,011 ,603 (vakio) ,000 ,093 % oikein ennustettu k26= ei lopettaisi töitä kokonaan 0 96,6 k26= lopettaisi työt 1 14,9 Yhteensä ennustettu oikein 77,7 Malli ennustaa varsin heikosti lopettamishalukkuutta. Iän ja turvallisuushakuisuuden vaikutus voidaan kuitenkin todeta muillakin menetelmillä, kuten ristiintaulukoinnilla ja Pearsonin korrelaatiokertoimella (jos tulkitaan muuttuja k26 välimatka-asteikolliseksi). Taulukko 21. Faktorianalyysi edunvalvontatehtävistä, k39 0,3 kommunaliteetit on poistettu analyysistä Kommunali- teetti Turva Työn kehit- täminen Tasa-arvo k39c. Tasoittaa suuri- ja pienituloisten palkkaeroja ,310 ,319 ,175 ,421 k39d. Tasoittaa naisten ja miesten välisiä palkka- eroja ,335 ,272 ,214 ,464 k39f. Parantaa työoloja ja työsuojelua ,316 ,252 ,328 ,381 k39g. Parantaa määräaikaisten työntekijöiden asemaa ,699 ,163 ,182 ,799 k39h. Parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa ,520 ,061 ,139 ,705 k39i. Kehittää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoi- semmaksi ,482 ,212 ,632 ,193 k39j. Parantaa työntekijöiden koulutusmahdolli- suuksia ,475 ,168 ,633 ,216 k39k. Lisätä työntekijöiden osallistumismahdolli- suuksia työn suunnittelussa ,842 ,181 ,887 ,148 k39l. Lisätä työntekijöiden osallistumismahdollisuuk- sia työyhteisön kehittämisessä ,756 ,169 ,830 ,197 k39m. Turvata työllisyys ,446 ,638 ,141 ,136 k39n. Turvata työpaikan toimialan tulevaisuus Suomessa ,430 ,623 ,166 ,117 k39o. Pitää huolta työttömyysturvan riittävästä tasosta ,708 ,816 ,089 ,183 k39p. Pitää huolta eläke-etujen ja sosiaaliturvan riittävästä tasosta ,737 ,834 ,109 ,172 k39q. Pitää huolta lapsiperheiden toimeentulosta ja palveluista ,476 ,645 ,176 ,170 k39r. Huolehtia siitä, että palkansaajien verotus pysyy kohtuullisella tasolla ,519 ,681 ,202 ,119 k39s. Puolustaa kunnan ja valtion palveluita ,305 ,466 ,239 ,176 Faktorin 1 selitysosuus 34,9 % Faktorin 2 selitysosuus 10,8 % Faktorin 3 selitysosuus 6, 5 % Yhteensä 52,2 %
 9. 9. Taulukko 22. Regressioanalyysi, Edunvalvontatehtävät: tasa-arvo Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 35,468 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,224 7,083 ,000 Ikä ,105 3,901 ,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,091 -3,160 ,002 k52Bruttotulotmediaaniluokitus -,056 -1,797 ,073 sektori julkinen=1, muut=0 ,028 ,934 ,351 sektori teollisuus =1, muut 0 ,074 2,346 ,019 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e ,010 ,379 ,704 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m ,021 ,785 ,432 k51 itseohjautuvuus -,026 -,623 ,533 k51 universalismi ,125 3,043 ,002 k51virikkeisyys -,059 -1,839 ,066 k51yhdenmukaisuus -,068 -1,644 ,100 R2 0,135 Taulukko 23. Edunvalvontatehtävät: turva Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 49,482 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,112 3,571 ,000 Ikä ,083 3,104 ,002 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,043 -1,516 ,130 k52Bruttotulotmediaaniluokitus -,005 -,170 ,865 sektori julkinen=1, muut=0 ,103 3,358 ,001 sektori teollisuus =1, muut 0 ,150 4,799 ,000 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,028 -1,096 ,273 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m -,026 -,961 ,337 k51 itseohjautuvuus -,064 -1,412 ,158 k51 universalismi -,009 -,232 ,817 k51 yhdenmukaisuus -,050 -1,377 ,169 k51 turvallisuus ,032 1,017 ,309 R2 0,045 Taulukko 24. Edunvalvontatehtävät: kehittäminen Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 13,758 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,014 -,433 ,665 Ikä ,107 3,898 ,000 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,015 -,510 ,610 k52Bruttotulotmediaaniluokitus -,076 -2,400 ,017 sektori julkinen=1, muut=0 ,034 1,082 ,279 sektori teollisuus =1, muut 0 ,090 2,806 ,005 vaikutusmahdollisuudet oma työ, k18a-e -,084 -3,087 ,002 vaikutusmahdollisuudet työn puitteet, k18f-m -,009 -,311 ,756 k51 itseohjautuvuus -,040 -,859 ,390 k51 universalismi ,003 ,065 ,948 k51 yhdenmukaisuus -,100 -2,655 ,008 k51 turvallisuus -,070 -2,159 ,031 Työn vaativamukset k16 a,b,c,d,e,f,g,h,i,l ,238 8,381 ,000 R2 0,076
 10. 10. Taulukko 25. Regressiomalli, Syy järjestäytyä ay-liikkeen tavoitteiden tukeminen yhteiskunnassa ja työelämässä, k29 a,d,g Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 33,964 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,065 -2,887 ,004 Ikä ,251 10,975 ,000 k51 itseohjautuvuus -,021 -,585 ,558 k51 universalismi ,183 5,223 ,000 k51 virikkeisyys ,055 1,971 ,049 k51 yhdenmukaisuus ,032 ,903 ,367 R2 0,106 Taulukko 26. Regressiomalli, Syy järjestäytyä oman turvallisuuden takaaminen, k29b,c Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 58,963 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,175 7,894 ,000 Ikä ,048 2,126 ,034 k51 itseohjautuvuus ,033 1,300 ,194 k51 universalismi -,004 -,142 ,887 k51 yhdenmukaisuus ,031 1,258 ,209 k51 turvallisuus ,117 4,597 ,000 R2 0,052 Taulukko 27. Regressiomalli, Kiinnostus osallistua ay-toimintaan, k34 a-i Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 42,108 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,032 -1,457 ,145 Ikä -,150 -6,831 ,000 k51 universalismi ,243 7,199 ,000 k51 virikkeisyys ,190 7,060 ,000 k51 itseohjautuvuus ,178 5,102 ,000 k51 yhdenmukaisuus ,041 1,207 ,228 R2 0,085
 11. 11. Taulukko 28. Regressiomalli, Toimintavalmius konfliktitilanteissa, työelämää koskevat tilanteet kotimaassa, k42 a,b,c,e Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 15,902 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 ,146 1,111 ,267 Ikä -,051 -1,066 ,287 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,034 -1,100 ,272 sektori julkinen=1, muut=0 -,027 -,753 ,452 sektori teollisuus =1, muut 0 ,043 1,194 ,233 k51 universalismi ,090 2,683 ,007 k51 virikkeisyys ,009 ,235 ,814 k51 yhdenmukaisuus -,042 -1,242 ,215 k51 turvallisuus -,007 -,194 ,846 huoli tulevaisuudesta k25 a,b,c,e ,061 1,946 ,052 k31 toimii tai on toiminut luottamustehtävissä ,080 2,621 ,009 k48 työn tärkeys -,055 -1,841 ,066 ikääntyneet miehet ,336 2,469 ,014 Työpaikan johdon asenteet k24a-c -,092 -2,972 ,003 R2 0,09 R2 =9,0 Taulukko 29. Regressioanalyysi, Toimintavalmius konflitkitilanteissa, jotka koskevat työelämää ulkomailla, k 42 d,f Standardoitu t Sig. Beta (Vakio) 9,864 ,000 Sukupuoli mies= 0, nainen=1 -,008 -,067 ,946 Ikä ,013 ,284 ,776 vakituinen kokoaikainen työsuhde=1, muut = 0 -,001 -,019 ,985 sektori julkinen=1, muut=0 -,005 -,146 ,884 sektori teollisuus =1, muut 0 -,023 -,653 ,514 k51 universalismi ,178 5,441 ,000 k51 virikkeisyys ,030 ,798 ,425 k51 yhdenmukaisuus -,007 -,199 ,842 k51 turvallisuus -,039 -1,160 ,246 huoli tulevaisuudesta k25 a,b,c,e ,061 2,062 ,039 k31 toimii tai on toiminut luottamustehtävissä ,100 3,368 ,001 k48 työn tärkeys -,022 -,743 ,457 ikääntyneet miehet ,110 ,838 ,402 R2 0,067

×